donderdag 31 januari 2008

Kwaliteit in propagandablaadjesland?

De Pers, het gratis sufferdje dat zich zo graag afficheert als kwaliteitskrant onder de gratis dagbladen, biedt vandaag op de voorpagina een duidelijk voorbeeld van die kwaliteit, namelijk een artikel onder de titel € 86.000.000.000 Is het bedrag dat de monarchie sinds 1980 voor de BV Nederland heeft verdiend, dat die hele voorpagina beslaat (de titel is overigens in de RSS-versie enigszins ingekort).

Dat bedrag is niet zomaar willekeurig geprikt, neehoor, daaraan is serieus onderzoek voorafgegaan en het "moet [...] maar eens afgelopen zijn met het geklaag over de kosten van ons koningshuis". De 'merkendeskundige' Bas Kist vindt althans dat "de waarde die haar persoon - inclusief kapsel - vertegenwoordigt [...] nauwelijks in geld [is] uit te drukken".

Maar het gaat nog preciezer, want econoom Harry van Dalen heeft berekend dat "het koningshuis ons [ons?] jaarlijks vier tot vijf miljard euro oplevert" vanaf 1980. Dat heeft hij ontdekt door monarchieën met andere staatsvormen te vergelijken, en monarchieën doen het "structureel" beter. De economie van die monarchieën groeit jaarlijks gemiddeld "een procentpunt meer".

Tja, als je het zo bekijkt... monarchieën bevinden zich doorgaans in conservatieve kapitalistische landen en daar gaat het er meestal een beetje rustiger aan toe dan in bananenrepublieken, maar komt dat door de staatsvorm? Het zou leuk zijn nu een vervolgonderzoek uit te voeren en alle monarchieën om te vormen tot republieken en dan de economie te onderzoeken van die nieuwe republieken. Uiteraard alles "ceteris paribus", zoals economen dat noemen...

Hare koninklijke Bea heeft overigens nog meer uitzonderlijke kwaliteiten: als ze "een concert of diner" organiseert, "zorgt ze dat de juiste mensen naast elkaar zitten. Ze schept een klimaat om informeel contacten te leggen." Informeel? En alle protocollaire regeltjes dan? En... wat verstaat
De Pers trouwens onder "de juiste mensen"?

Het gaat nog verder, want ook "in de internationale diplomatie blijkt Beatrix soms [!] een handige troef". Zo heeft ze wel eens een tot levenslang veroordeelde vrijgekregen. Verder vertegenwoordigt ze Nederland "vlekkeloos" en "zij spreekt haar talen"... tja, dat doet Balk ook, en dat deed zelfs de Spaanse dictator Franco (zie het filmpje hieronder), maar vraag niet hoe...We moeten ook niet denken dat "de vorstin in de binnenlandse politiek een zuiver ceremoniële functie heeft" (volgens koningshuisdeskundige en historicus Jan Kikkert), want ze "schroomt [...] niet om haar mening door te drukken". Dat is niet ondemocratisch (zoals ik zou denken, maar ik heb dus kennelijk altijd een verkeerd idee gehad van wat een democratie is, althans zou moeten zijn), want "met haar bemoeienis verbetert ze het functioneren van onze democratie" (volgens Harry van Dalen).

Overigens, schrijvelaartje Annemieke van Dongen, mijn bezwaren (en die van talloze andere republikeinen) tegen de Nederlandse monarchie (en alle andere monarchieën) hebben niets (of slechts zijdelings) te maken met de ruime bijstandsuitkeringen die Bea en haar entourage krijgen (zonder sollicitatieverplichting!), maar met het feit dat zij profiteren van het feit dat zij in een bepaalde wieg geboren zijn, zonder dat ze daarvoor ook maar op enigerlei wijze hebben hoeven aan te tonen dat ze tot meer in staat zijn dan af en toe verveeld met het handje wapperen en vreselijke teksten van anderen voor te lezen. Hun kosten verdwijnen bijna in het niet naast andere bedragen die door de diverse Nederlandse régimes in allerlei bodemloze putten gestort worden (straaljagers, Betuwelijn, Hogesnelheidslijn, snelwegen, stemcomputers, om maar enkele voorbeelden te noemen).

Graag daarom nu, in het kader van een waar wetenschappelijk onderzoek: opheffing van alle monarchieën en vergelijking van de economische prestaties van de betreffende landen als republiek (ceteris paribus, uiteraard) over de komende 27 jaar...

dinsdag 29 januari 2008

De laatste stuiptrekkingen van de alleluya-mafia?

Verleden week waren op diverse plaatsen posters te zien met een spreuk van de Bond tegen het vloeken, waaruit maar weer eens bleek dat de mensen van die club geen flauw benul hebben van hoe de wereld in werkelijkheid draait. In plaats van wat zij zeggen is het bij normale mensen namelijk: Als er iets breekt, valt er een vloek!

Vandaag meldde de Metro op de voorpagina in een eigen artikel (helaas niet in de RSS-feed) dat de fundamentalisten van de ChristenUnie vinden dat de publieke omroepen geen "porno" mogen uitzenden, ook al gebeurt dat dan na middernacht. Het gaat er in dit geval om dat de VPRO en BNN samen de belegen film Deep Throat uit 1972 willen uitzenden.

En dat terwijl de publieke omroep diverse malen per week de ether vervuild met godsdienstige uitzendingen van de diverse christelijke (en andere) sectes. En dat gebeurt dan niet na middernacht, maar midden op de dag. Uiteraard horen die propagandistische neuzelarijen ook niet thuis bij de publieke omroepen, wanneer porno niet mag.

Verder moet de mens zich niet laten verleiden door de wetenschap, want daardoor wordt de menselijke spiritualiteit verlaagd. Dat vindt de ayatollah van Rome
(o.a. in de Telegraaf, afkomstig uit de koker van het ANP), die notabene tot onlangs het hoofd was van de Inquisitie, die er nog enkele eeuwen geleden in slaagde de menselijke waardigheid te verlagen met haar jacht op ketters en op iedereen die zélf wenste na te denken. Het is natuurlijk zuur wanneer mensen steeds meer in de gaten krijgen dat het op de bijbel gebaseerde bijgeloof niets meer is dan een verzameling sprookjes, maar het wordt toch tijd dat hij daaraan gaat wennen.

En dan zie ik ook nog dat de zwarte-kousen-club SGP van mening is dat de koningin de zondagsrust moet respecteren. Ze mag bijvoorbeeld op zondag niet reizen. (o.a. in de Volkskrant, ook uit de ANP-koker).

Misschien wordt het eens tijd dat het SGP en alle andere alleluya-fundamentalisten onze gemoedsrust eens gaan respecteren. Misschien zouden zij eens het christelijk-fundamentalistische régime van de Balkenbende kunnen wijzen op de bijbelse standpunten over oorlogen en erop aandringen dat Nederland zijn deelname aan welke oorlog dan ook beëindigt...

Maar eh... het zou wel héél prettig zijn als dit inderdaad de laatste stuiptrekkingen zijn van de alleluya-mafia. Misschien kan dan de kapitalistische internationale ook eens werk gaan maken van haar eigen graf... Met de huidige recessie moet een klein duwtje in de goede richting al voldoende zijn!

zondag 27 januari 2008

Weer een schoft dood zonder zijn verdiende straf gekregen te hebben...

En zo kunnen we dan Suharto toevoegen aan het rijtje waarvan o.a. ook de Spaanse dictator Franco en de Chileense dictator Pinochet deel uitmaken.

En het ergste is nog dat in de diverse nieuwsbulletins op radio en TV met respect gesproken wordt over deze misdadigers... Zeker vanwege "over de doden niks dan goeds"; en de slachtoffers, die zijn toch immers al lang weer vergeten...

zondag 13 januari 2008

Nieuw bloed aan de vingers van Balkenende en het Nederlandse parlement

Weer zijn er twee Nederlandse soldaten ten slachtoffer gevallen aan de Haagse hielenlikkerij. Om maar vooral grote vriend Bush niet teleur te stellen ging de zoveelste Balkenbende accoord met deelname aan de koloniale oorlog in Afghanistan en met leugens en valse verzekeringen van niet-deelname aan oorlogshandelingen stemde het Nederlandse parlement (uitgezonderd de partijen GroenLinks en SP) in met de uitzending van Nederlandse militairen.

Ofschoon intussen al bekend was dat vanaf het begin was bepaald dat de Nederlandse soldaten ondanks de valse beloften ook zouden worden ingezet voor gevechtshandelingen, ging onlangs het Nederlandse parlement tóch (met als tegenstemmers de kamerleden van SP, GroenLinks en PVV) accoord met verlenging van Nederlandse deelname aan het Bushiaanse oorlogsavontuur.

Tengevolge van de leugenachtige wanpolitiek van de diverse Balkenbendes en van de meeste Nederlandse parlementariërs zijn er inmiddels al veertien Nederlandse levens opgeofferd (en laten we niet die van een veelvoud aan Afghaanse slachtoffers vergeten). Ook de twee laatste slachtoffers (van gisteren) zijn weer twee jongens, van 20 en 22 jaar oud, die eigenlijk nog maar net aan hun leven begonnen waren. Zie
NRC van vandaag voor meer bijzonderheden.

Ook het bloed van deze jongens kleeft aan de handen van de schuldige Balkenbende en de medeplichtige parlementariërs. Hoelang moet het nog duren voordat de Nederlandse bevolking ontwaakt en de schuldigen ter verantwoording roept?

vrijdag 11 januari 2008

Metro aan het handje van de DVD-mafia

De Metro kopt vandaag op de voorpagina met een kolossale letter Piraterij woekert (helaas niet te vinden in de RSS-feed), waarbij uit het artikel niet duidelijk blijkt waar het precies om gaat. In de eerste alinea wordt vermeld dat 'de piraten' een omzet behaald hebben van 153 miljoen euro.

In de derde alinea gaat het er echter ineens over dat er "meer gedownload en geripped" wordt volgens directeurs van bioscoop-organisaties.

Weer een alinea verder gaat het erover dat er een jaarlijkse toename is van 'tientallen miljoenen euro's voor wat betreft de illegale verspreiding van films' en dat 'illegale downloads sterk toenemen'.

Geneuzel en gelul, kortom, want om te beginnen zijn downloads in Nederland nog steeds niet illegaal, al zou de DVD-mafia dat maar al te graag willen. Het aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal is illegaal, maar niet het downloaden, al begrijp ik best dat het wel leuk zou zijn als iedereen dat aan zou willen nemen.

Bij piraterij denk ik aan mensen die een DVD kopen (of desnoods van iemand lenen) en daarvan honderden (of misschien wel duizenden) copieën maken en die verkopen. Voor dat soort mensen heb ik geen enkel respect en die mag je van mij dan ook gerust piraten noemen. In deze context kan ik me een omzet van welk bedrag dan ook voorstellen.

Gaat het echter om downloaden dan is er sprake van heel iets anders. Het gaat dan namelijk niet om grootschalige verrijking zonder afdracht van rechten, maar om zonder kosten iets te krijgen, waarnaar gekeken kan worden (misschien maar één keer als het tegenvalt), soms van films die nergens te koop zijn. In dit geval kan dan ook niet gesproken worden van een bepaalde 'omzet' en al zeker niet van een verliespost voor de DVD-industrie. Het is namelijk zeer de vraag of de downloaders de betreffende films gekocht zouden hebben, als het niet mogelijk was geweest om ze down te loaden. Het feit dat iemand zonder daarvoor geld uit te geven films downloadt, betekent nog niet dat hij het geld (of de mogelijkheid) zou hebben om die betreffende films te kopen.

En het gebruik van de term 'rippen' zegt in deze context niets. Een piraat 'ript' een DVD om hem te kunnen vermenigvuldigen, maar iemand die van een vriend een DVD leent om hem te copiëren ript ook, en het moge duidelijk zijn dat het hier om volstrekt verschillende zaken gaat.

Kan iemand me trouwens legaal aan de film «Themroc» (Claude Faraldo, 1973) helpen? Die kan ik namelijk bij geen enkele leverancier vinden, en ik moet er toch niet aan denken de woede van de DVD-mafia op de hals te halen door te proberen hem ergens down te loaden...

donderdag 10 januari 2008

ANP erkent Bush' oneerlijk presidentschap

Tot op heden heeft de gelijkgeschakelde Nederlandse pers het stilgehouden, maar vandaag heeft het ANP dan toch eindelijk toegegeven dat Bush onder valse vlag president is geworden.

De verrassende bekentenis is te vinden in een artikel over Bush' huidige tournée in het Midden-Oosten, waarmee hij beoogt om (in de woorden van het ANP) 'Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen te doen herleven met als doel een vredesregeling aan het einde van zijn presidentschap' (nieuwspraak voor: 'ervoor te zorgen dat het Palestijnse volk definitief onderworpen wordt aan Israël, en uiteindelijk aan de belangen van het kapitalisme'). Bush heeft namelijk, volgens het artikel, gisteren gesproken "met zijn Palestijnse ambtgenoot Mahmoud Abbas". (zie o.a. het Reformatorisch Dagblad van gisteren.)

Aangezien zélfs de Nederlandse pers er geen geheim van gemaakt heeft dat Abbas niet als president is gekozen door het Palestijnse volk, maar op die plaats geïnstalleerd is door Israel en alleen dankzij massale militaire ondersteuning uit Israel nog steeds macht lijkt te hebben, mag uit de formulering van het ANP nu geconcludeerd worden dat ook Bush geen gekozen president is van de Verenigde Staten.

Wanneer Ehud Olmert (de Israelische eerste minister), met een verwijzing naar raket-aanvallen op het zuiden van Israel gisteren, verklaarde dat "er [...] geen vrede [zal] zijn tenzij de terreur beëindigd wordt" (Jerusalem Post van gisteren), steekt dat extra schril af tegen de realiteit in het Midden-Oosten. Het zijn namelijk niet de Palestijnen (waarmee Olmert verwijst naar Hamas, de partij die de laatste democratische verkiezingen in de Palestijnse gebieden op overtuigende wijze won) die verantwoordelijk zijn voor de 'terroristische acties' in het Midden-Oosten, maar de Verenigde Staten en hun Israelische paladijnen. De zogenaamde Palestijnse terreur is niet meer dan een reactie op de al meer dan een halve eeuw durende onderdrukking van de Palestijnse bevolking.

woensdag 9 januari 2008

Chips... toch maar beter alleen om te eten?

Je kon erop wachten dat het zou gebeuren, en nu is het dan zover. De onkraakbare RFID chip die gebruikt moet worden voor de OV-chipkaart is gekraakt.

Volgens woordvoerder Alexander Tarzi van de chipfabrikant (NXP) is de opwinding nogal overdreven, want volgens hem is er maar één laag van de kaart gekraakt. (Webwereld gisteren)

Dat is natuurlijk kletskoek. Nadat de eerste laag gekraakt is, is het slechts een kwestie van tijd totdat ook andere lagen (en dat zijn er maar twee!) gekraakt zijn, maar bovendien leerde ik vroeger (zo'n 50 jaar geleden) al dat een keten net zo sterk (of zwak) is als de zwakste schakel. Ook een fietsketting van gehard staal heeft geen enkel nut, wanneer één enkel schakeltje gebroken is.

De volgende chip-kraakacties kan ik me al voorstellen: chipknippen worden leeggehaald, bestrijders van de Bushiaanse oorlog tegen terreur bedenken een systeem om de chips in paspoorten leeg te halen en te voorzien van andere gegevens. Neem maar van mij aan dat de Verenigde Staten volledig verlamd raken, wanneer ineens iedereen volgens de chip in zijn paspoort Osama Bin Laden blijkt te zijn... ook al is die misschien al dood. (zie daarover mijn artikel Benazir Bhutto: Osama Bin Laden is vermoord... van 29 december 2007.)

dinsdag 8 januari 2008

Zijn alleen moslims terroristen... of zijn alle terroristen moslims?

Claude Moniquet, een voormalig lid van de Franse geheime dienst, die nu een 'inlichtingenbureau' heeft in Brussel, vindt dat de terreurdreiging in België héél ernstig genomen moet worden, want volgens Moniquet "leven [er] in België minstens tien extremisten die bereid zijn zichzelf op te blazen. België is echt wel een doelwit voor aanslagen." "Vijf bewakers van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel opblazen, is in de ogen van de hedendaagse terroristen efficiënter dan een massaal bloedbad aanrichten in Irak." (Het Laatste Nieuws van gisteren)

Volgens de Spits van vandaag zou hij ook gezegd hebben dat er in België 700 "overtuigde strijders van de heilige islamoorlog" leven.

Het gekke is dat die 700 'overtuigde strijders' (althans tien ervan) zo gevaarlijk zijn dat een heel land in staat van oorlog gehouden moet worden. En dat terwijl in Brussel het hoofdkwartier zit van de NAVO, een club met duizenden werknemers én een hoop geld én een hoop wapens, die er geen moeite mee hebben om hele landen plat te bombarderen. Bij de activiteiten van de NAVO (denk maar aan wat ze in Afghanistan doet in opdracht van Big Brother Bush en zijn bende) gaat het niet meer om het 'efficiënt' opblazen van vijf bewakers, maar om het lafhartig uitmoorden van een deel van een volk, om de rest van dat volk te kunnen knechten.

Ik zou trouwens toch eindelijk wel eens een
eerlijke visie van de EU-overheden willen hebben over een fictieve actie van het Nederlandse of Belgische verzet ('terroristen' in de ogen van de nazi's!) tegen een van de hoofdkwartieren van de SS of de Gestapo in Duitsland... Zijn de 'westerse' overheden eigenlijk wel in staat om in te zien dat wat de 'terroristen' doen niet zo veel anders is dan wat hun 'verzetshelden' in de Tweede Wereldoorlog deden tegen de nazi's? Vermoedelijk beseffen ze wel dat ze, net als de nazi's in 1939-1945, proberen voor hen belangrijke landen in hun macht te krijgen en -net als de nazi's- willen ze dat uiteraard niet toegeven. Daarom wordt iedereen die het daarmee niet eens is, van terrorisme of steun aan terrorisme beschuldigd... Een voorbeeld daarvan in het bijgevoegde knipsel uit de gelijkgeschakelde pers (Utrechts Nieuwsblad van 17 april 1944), waaruit blijkt dat de vermoorden lid waren van een "terreurgroep".

zaterdag 5 januari 2008

Nederland een rechtsstaat?

De drie, op 31 december 2007 in Rotterdam aangehouden en ingesloten, verdachten (zie mijn artikel Rechtsstaat? Of: wat ze in België kunnen, kunnen wij ook... van 2 januari) moeten nog minstens twee weken in hechtenis blijven, omdat ze worden 'verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag', ofschoon -volgens het Openbaar Ministerie- "niet bekend is of er een mogelijk doelwit van de actie was". Ze waren van plan een 'ontploffing teweeg te brengen', maar bij huiszoekingen zijn geen explosieven of wapens gevonden, alleen "correspondentie, gegevensdragers en materiaal, waarover in het kader van het onderzoek nog niets gezegd kan worden". (de Volkskrant gisteren)

Wat hebben we dus: drie mannen die iets wilden laten knallen... Volgens mij was minstens half Nederland dat van plan, zoals ik in de nacht van 31 december op 1 januari zelf heb kunnen waarnemen. Wapens of explosieven zijn er niet gevonden, dus op die basis zou bijna de hele Nederlandse bevolking kunnen worden gearresteerd. Ook de gevonden correspondentie en gegevensdragers lijken mij op zich vooralsnog geen stevige basis voor enigerlei verdenking, evenmin als "materiaal, waarover [...] niets gezegd kan worden".

Voorlopig gaat het hier dus nog steeds om mensen die onschuldig zijn (in strafrechtelijke zin), maar als ze over twee weken worden vrijgelaten (ik wil er niet aan denken dat ze nog langer vastgehouden worden zonder tenminste een aanklacht) blijft in het volksgeheugen alleen de gedachte over dat er op 31 december weer een aanslag voorkomen is...

En als er dan maar genoeg mensen overtuigd zijn dat er een 'terreurdreiging' bestaat, kan die -al dan niet bestaande- dreiging gebruikt worden om onze rechten weer verder uit te hollen.

Zo heeft de rechter gisteren besloten dat politie-agenten, die ambassades bewaken, vandaag niet mogen staken ter ondersteuning van hun CAO-eisen. De actie zou volgens de rechter 'kunnen leiden tot onveilige situaties voor de ambassades en hun personeel'. (de Volkskrant gisteren)

De advocaat van de politieregio Haaglanden en de Staat had betoogd dat 'de dreiging van een mogelijke aanslag op de ambassades [...] zwaarder weegt dan het recht om te staken'. (de Volkskrant gisteren)

Nederlandse interpretatie van 'democratie'

Vermoedens waren er natuurlijk al lang, maar vandaag is door de voorzitter van werkgeversclub VNO-NCW Bernard Wientjes (in een interview in de Telegraaf) bevestigd dat door het kabinet al in juni 2007 beloofd was dat het ontslagrecht hoe dan ook aangepast zou worden. Alleen op basis van die belofte zouden de werkgevers 200.000 langdurig werklozen aan werk helpen. Wientjes wil nu alsnog met de vakbonden praten over een gezamenlijk plan. De vakbonden willen wel praten, maar in ieder geval niet over versoepeling van het ontslagrecht. (de Volkskrant van vandaag)

D66 heeft inmiddels vragen gesteld over de geheime afspraken van het kabinet met de patroonsorganisatie VNO-NCW, aldus de Telegraaf.

Voor alle duidelijkheid: de verslechtering van de ontslagbescherming van de arbeiders werd pas in november 2007 in het parlement besproken. Desondanks meenden de nep-democratische nep-christenen van de Balkenbende kennelijk daarover al in juni 2007 afspraken te mogen maken. En dat is nou dezelfde schijnheilige club die Hugo Chávez beticht van ondemocratisch handelen...

P.S.: Het Telegraaf-artikel bevat een foto die schokkend kan zijn voor klassebewuste lezers...

vrijdag 4 januari 2008

En natuurlijk moet ook nu weer de arbeider het gelag betalen...

Het onderzoeksbureau Iris van de Rabo Bank en Robeco, heeft een rapport (Schaarste in overvloed) gepubliceerd, waaruit blijkt dat de inflatie in de komende jaren gaat stijgen door het toenemende gebrek aan energie, voedsel en grondstoffen. Dat komt door de sterke economische groei in bijv. China, India en Brazilië, waardoor in die landen ook de vraag naar voedsel, energie en grondstoffen groeit. Uiteindelijk leidt dit alles tot een groeiende inflatie, via hogere prijzen, hogere salariseisen en/of verlaging van belastingen ter compensatie van de koopkrachtdaling.

De conclusie van hoofdeconoom Lex Hoogduin (van Robeco) luidt dat de overheden sterker zullen moeten ingrijpen om te voorkomen dat de lonen te veel stijgen (Trouw van vandaag). Dat betekent dus dat de arbeiders weer eens moeten boeten voor het onverzadigbare winstbejag van de kapitalistische internationale, en weer eens niet de nuttelozen van de maatschappij (de kapitalistische mafia), want volgens het rapport zijn er talloze investeringskansen, juist in de gebieden waar de schaarste optreedt.

donderdag 3 januari 2008

De zoveelste leugen van de Balkenbende

Het is bijna onvermijdelijk dat politici regelmatig liegen, maar een zo hoge liegfrequentie als in de diverse Balkenbendes kan ik me sedert de jaren 1950 werkelijk niet herinneren.

Nu heeft staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken (lid van de PvdA, de partij van de dwangmatige draaikonten) het weer gepresteerd om te beweren dat er wel degelijk computers verkrijgbaar zijn ("In de praktijk blijkt dat ook het geval te zijn") zonder Windows, "ofschoon (geeft hij zelf toe) op een beperktere schaal". (Webwereld van vandaag)
Daar heeft hij -taalkundig gezien- volledig gelijk in. Men kan namelijk best door een computerbouwer een computer op maat laten bouwen (zoals ikzelf doe) zonder Windows, maar die zijn wel wat duurder dan computers uit de supermarkt. Uiteraard is een electronicawinkel meestal wel bereid Windows te verwijderen, maar dat leidt dan toch niet tot een, alleszins redelijke, prijsverlaging.

Het kán natuurlijk ook zijn dat Heemskerk gewoon een domkop is. Het is duidelijk dat politici niet intelligent hoeven te zijn. Een bekend voorbeeld daarvan geeft H's huidige minister (van Economische Zaken) Maria van der Hoeven, die in een vorige Balkenbende, toen als minister van Onderwijs buitenlanders het advies gaf om veel naar Sesam Straat en Tik Tak te kijken. Zo zouden ze gemakkelijk Nederlands kunnen leren... en dat terwijl in Tik Tak niet één woord gesproken wordt.

Cynisme, of gewoon domheid?

Is bij de nevenstaande reclame, die ik vandaag op NS-stations en metrohaltes zag hangen, sprake van cynisme of gewone kortzichtigheid?

Gezien het oogklep-bevorderende Nederlandse onderwijs, dat hoofdzakelijk opleidt tot vakidioten, houd ik het op het laatste. Desondanks moest ik bij het zien ervan meteen denken aan een bericht uit de kranten van verleden week (zie o.a. in het
Nederlands Dagblad van 27 december 2007), dat uitlegt dat de landbouwproducten in 2007 gemiddeld 40% in prijs gestegen zijn.

De FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie) van de Verenigde Naties heeft daarover alarm geslagen. In zeven landen zijn intussen al voedselrellen uitgebroken (o.a. Marokko, Mexico en Senegal), terwijl er inmiddels al 37 landen (waaronder in Europa Moldavië) zijn die internationale steun nodig hebben om hun bevolking te kunnen voeden. Daarnaast hebben 22 landen intussen maatregelen genomen om voedingsmiddelen betaalbaar te houden voor hun bevolking (waaronder in Europa Kroatië en Bosnië).

De prijsstijgingen hebben ongetwijfeld te maken met de gevolgen van de globalisatie, die nog versterkt worden door de hype van de biobrandstof, waarvoor grote oppervlakten landbouwgrond en bos onttrokken worden aan hun eigenlijke bestemming. Zie in dit verband de diverse artikelen (in het Engels en Spaans) op de site van La soja mata / Soy Kills.

woensdag 2 januari 2008

Bloot is daadwerkelijk erger dan moorden...

De Metro biedt vandaag (helaas niet beschikbaar in de RSS-feed) een interessante (en onthullende) blik op de Nederlandse 'opbouwmissie' in Afghanistan, waarbij vandaag een 'toilet' beschreven wordt waarvan de wanden 'van onder tot boven' zijn beplakt met 'niets aan de verbeelding overlatende pornografische prenten van dames in alle mogelijke posities'. Bij een van die foto's staat de tekst "Je mag iemand neerschieten maar geen tepel tonen. Waanzin!" (Hierbij wordt ongetwijfeld verwezen naar de -voor mijn gevoel- wansmakelijke vertoning van de ingeblikte tepel van Janet Jackson tijdens een optreden van haar met Justin Timberlake, én naar de hypocriete reacties daarop).

Het bovengenoemde bijschrift wordt nog eens bevestigd door een reactie van het Ministerie van Oorlog: "Helaas komt dit soort dingen toch nog voor. [...] Intussen is de opdracht gegeven om de posters te laten verwijderen uit het genoemde toilet."
Maar de schietpartijen gaan uiteraard gewoon door...

Rechtsstaat? Of: wat ze in België kunnen, kunnen wij ook...

In België werden bijna twee weken geleden veertien terreurverdachten gearresteerd (en de volgende dag weer vrijgelaten, "bij gebrek aan bewijs"). (Zie mijn artikel Nu worden we toch wel écht bang? Of...van 23 december 2007.)

Wat bij ons moest blijven hangen was uiteraard dat deze veertien mensen wel degelijk iets van plan waren geweest, maar dat ze het zo stiekem voorbereid hebben, dat we het niet kunnen bewijzen. Net zoiets als de massavernietigingswapens van Sadam Hussein, die zo goed verborgen waren, dat ze nog steeds niet gevonden zijn...

Aangezien het ook in het belang is van de Nederlandse overheid (de feitelijke uitvoerder van de plannetjes van de Neoliberale Internationale; niet meer, maar zéker niet minder) dat wij zo bang mogelijk zijn voor het 'terrorisme', waardoor we nóg meer uitgebuit kunnen worden dan nu al het geval is, en waardoor we nóg meer van onze privacy willen opgeven, zijn inmiddels ook in Nederland (Rotterdam) drie mannen aangehouden, omdat de AIVD (de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) 'niet uitsluit' dat de verdachten 'op korte termijn' een "gewelddadige actie" wilden uitvoeren. Om die te voorkomen, zijn bij huiszoekingen ook 'gegevensdragers' in beslag genomen (dat kunnen bijv. computers zijn, maar ook USB-sticks, zoals functionarissen van de Nederlandse overheid regelmatig 'verliezen'). (NRC)

Een woordvoerster van de AIVD zegt: "We moeten het zekere voor het onzekere nemen", en kennelijk is zelfs een vermoeden van een mogelijke toekomstige "gewelddadige actie" al voldoende om de uitgangspunten van de rechtsstaat opzij te zetten. (
Metro vandaag)

Gelukkig Nieuwjaar?

Iedereen heeft intussen waarschijnlijk wel (al dan niet omdat het zo verwacht wordt) in brede kring zijn beste wensen voor het nieuwe jaar uitgesproken. Ik, eh..., doe daar niet aan mee.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat ik niet iedereen héél veel geluk wens, ook in 2008. Sterker nog, zelfs mensen voor wie ik geen enkele genegenheid voel (of het nu is om wie of wat ze zijn, of om wat ze voorstellen - van oorlogszuchtige presidenten tot leden van welke koninklijke familie dan ook, tot grootschuldigen uit het internationale kapitalisme, tot hersenspoelers van alle bijgelovige, d.w.z. godsdienstige secten) zou ik graag het allerbeste wensen, waaronder begrepen een eerlijk inzicht over wat ze aan het doen zijn.

Aangezien ik echter al ruim een half gemiddeld mensenleven waarneem dat 'men' steeds luider roept de vrede te willen, terwijl tegelijkertijd de wapens niet alleen steeds onmenselijker worden, maar ook dodelijker, wens ik niet meer mee te doen aan het "Happy New Year"-circus. Met de huidige mensheid is het een illusie te denken dat 'de mens' ooit gelukkig zal worden. Voor een deel van de mensen in de 'rijke' landen is het nog mogelijk zonder al te veel zorgen te leven, maar anderen in grote delen van de 'derde wereld' lopen vooral het risico van honger om te komen (omdat ze door de globalisering niet eens meer in staat zijn in hun eigen levensbehoeften te voorzien), om te sterven aan gruwelijke ziekten (omdat de farmaceutische industrieën te beroerd zijn om bijv. anti-AIDS-medicijnen ook voor arme landen betaalbaar te leveren), of uitgemoord te worden (door wapens die de fabrikanten uit het 'vrije westen' maar al te graag voor grof geld verkopen aan corrupte régimes).

Daarom van mij geen 'voorspoedig nieuwjaar', maar een oproep om in ieder geval vanaf nu voortdurend te denken aan de verantwoordelijkheid van de westerse 'beschaving' voor een enorm deel van de ellende op de wereld, en om je, bij alles wat je doet, af te vragen wat de gevolgen daarvan zijn voor de mensheid als geheel.