maandag 27 mei 2002

Positieve TV-reclame!

Ik zou graag de aandacht van de lezer willen vestigen op een maatschappelijk zeer belangwekkend verschijnsel, dat hopelijk op grote schaal navolging krijgt:

Uit een recente TV-commercial blijkt namelijk dat de producent van een deodorant (voor het gemak X genoemd) toegeeft -zij het op zeer allegorische wijze - dat zijn product ongezond is voor het milieu - en voor de mens zelf. In de commercial wordt een jongeman, die zich met X heeft behandeld, door een mug geprikt. Deze mug sterft (wordt door een kikker opgepeuzeld). Ook de kikker sterft (wordt door een man met een nogal ongezonde uitstraling opgeknabbeld). Deze zelfde man sterft ook (onder invloed van de X van de jongeman, ontplooit hij een voor hem dodelijke activiteit). Een worm die uit het graf van de man kruipt, sterft eveneens (wordt door een man in een of ander sterk brouwsel genuttigd). Het open einde (de wormdrinker) geeft aan dat de producent van X inziet dat de uiteindelijke gevolgen nog véél verder reiken.

woensdag 22 mei 2002

Belachelijke verbandenleggerij!

In allerlei toonaarden wordt de laatste tijd de link gelegd tussen milieugroeperingen en links enerzijds en de moord op Pim Fortuyn anderzijds.

Als Volkert van der G. nu eens lid zou zijn geweest van de supportersvereniging van Ajax, zou dan in allerlei artikelen ook steeds de link tussen de moord en het voetballen gelegd worden? Zou in plaats van milieugroeperingen dan ook steeds melding gemaakt worden van sportclubs?

Ik vraag me bijna af of bepaalde mensen misschien van deze moordaanslag misbruik proberen te maken om de milieubeweging en 'links' in een kwalijk daglicht te zetten.

woensdag 15 mei 2002

Hoeveel moeders kan iemand hebben?

Kan iemand me misschien de volgende alinea uitleggen, die ik vond in een artikel in het Noord-Hollands Dagblad?
"De zoon van het slachtoffer vond het levenloze lichaam van zijn moeder in de huiskamer. De politie hield hem aanvankelijk als verdachte aan. Er rees verdenking tegen hem toen zijn moeder een bebloed T-shirt in de wasmachine vond."
Als zijn moeder levenloos was, hoe kon ze dan een T-shirt vinden? Of had hij twee moeders? Of is de volgorde wellicht omgedraaid? Was zijn moeder zo geschrokken van het bebloede T-shirt, dat ze een hartstilstand kreeg en vond de zoon haar later in levenloze toestand?

Wat een karikaturale denkwijze!

Lezer(es?) J. Mol beklaagt zich er vandaag in een ingezonden brief in het Noord-Hollands Dagblad over dat de media (Nova, Netwerk) "door links gedomineerd" zijn. Na een dergelijke inleiding is het in ieder geval niet nodig na te gaan of de rest van zijn/haar betoog hout snijdt. Door die toevoeging plaatst hij/zij zich in dezelfde sfeer als de Spaanse overheid in de tijd van Franco. Toen werd iedereen die ook maar enige kritiek durfde te uiten beschouwd als "communisten en vrijmetselaars". Misschien moet J. Mol zich toch eens wat beter verdiepen in wat "links" precies inhoudt, dan zal hij/zij ontdekken dat er in Nederland verdomd weinig links te bespeuren valt.