dinsdag 7 januari 2003

Oorlog in Irak onvermijdelijk!

Laten we er ons maar vast op voorbereiden: die oorlog in Irak is niet meer te vermijden. De VN-inspecteurs kunnen geen enkele aanwijzing vinden van niet toegestane wapens. Dat betekent (als ik de Bushiaanse logica toepas) dat ze niet toegestane wapens hebben. Dat is gemakkelijk te bewijzen, want als Irak deze niet had, hadden ze die niet zo goed hoeven te verstoppen dat ze niet te vinden zijn.

maandag 6 januari 2003

Afbraak door privatisering!?

Volgens Eneco vinden Nederlanders het té vanzelfsprekend dat er stroom uit het stopcontact komt (Noord-Hollands Dagblad vandaag). In het betreffende artikel wordt verder door iemand van TNO uitgelegd wat er zoal verkeerd kan gaan (storing in België of computervirussen, bijv.). Ik kan niet anders dan het gevoel krijgen dat ze ons voorzichtig proberen voor te bereiden op wat komen gaat (en wat eigenlijk al aan de gang is).

Nog niet zo heel lang geleden werd ons in verband met de privateringsdrang van de overheid verzekerd dat we in Nederland niet bang hoefden te zijn voor Californische toestanden. Toch hebben we de afgelopen maanden al diverse grote stroomstoringen mogen ondervinden, en niemand maakt mij wijs dat bijv. een ontploffing in Amsterdam-Noord het gevolg is van de Europese stroommarkt.

Electriciteit is, zoals in het artikel ook aangegeven, een primaire levensbehoefte en het mag niet zo zijn dat door andere belangen de betrouwbaarheid vermindert. Europese stroommarkt riskant? Privatisering riskant (men denke aan de NS)?
Dan is er maar één reële optie: elektriciteit terug in overheidshanden en een ander soort Europese afspraken, waardoor in ieder geval de stroomvoorziening binnen het technisch mogelijke gegarandeerd wordt en we niet het risico lopen dat onderhoud en verbeteringen achterwege blijven omdat de winst belangrijker geacht wordt.

Privatiserende verstoringen!

Nadat ik op NS-stations al regelmatig heb mogen vernemen dat treinen door een "verstoring" vertraagd waren, lees ik nu ook (Noord-Hollands Dagblad), over "de sociale weerbaarheid bij verstoringen (...)" in de elektriciteitsvoorziening.

Vanwaar al deze nodeloze vervormingen van werkwoorden? Een verstoring impliceert dat er iemand iets verstoort, m.a.w. dat er sprake is van sabotage. Het woord "storing" is in de bovengenoemde gevallen toch van toepassing?

Of verwijst het woord "verstoring" hier naar de saboterende gevolgen van de privatiseringsdrang van de overheid? Dan heb ik niks gezegd!

vrijdag 3 januari 2003

Gossie... wat lullig voor die NS-directeur...

NS-directeur Veenman kan niet begrijpen waarom reizigers onvoldoende merken van de verbeteringen bij NS (Metro). Hij moet wel erg veel boter in zijn ogen hebben! Hij geeft zelf trouwens al aan waarom wij niets merken van minder vertragingen. Dat komt namelijk volgens hem o.a. door de extreme uitval. Daar wringt hem nu juist de schoen, want de NS heeft de irritante gewoonte om uitgevallen treinen, die dus in feite een oneindig lange vertraging hebben, niet mee te tellen bij het bepalen van het percentage aan vertraagde treinen. Als ze dit jaar nog wat meer treinen laten uitvallen, kunnen ze het percentage op tijd rijdende treinen weer wat verhogen. Nog een andere tip: ze kunnen ook bepalen dat alleen treinen met meer dan een kwartier vertraging nog als vertraagde treinen beschouwd worden.