maandag 28 februari 2005

Democratie à la CDA?

CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen mag natuurlijk denken wat hij wil, maar wanneer hij als fractievoorzitter stelt dat een partij die de sharia wil invoeren, verboden moet worden, heeft hij niet goed begrepen wat democratie inhoudt.
Laat ik duidelijk zijn: ik moet er niet aan denken dat de sharia in Nederland zou gelden, net zomin als ik zou willen dat strenge "christenen" hier de lakens zouden gaan uitdelen. Wanneer je echter een partij met een eigen koers wilt verbieden, dan ben je net zo eng bezig als McCarthy in de USA in de jaren 1950 of de Algerijnse regering die de verkiezingen ongeldig liet verklaren, omdat de fundamentalisten (FIS) te veel stemmen kregen.
Het enige wat het kabinet kan doen om enge dingen te voorkomen is zorgen voor goed onderwijs en goede voorlichting, en het lijkt dat ze het belang daarvan nog niet begrepen hebben. Met de halve leugens en aangepaste waarheden die we van deze zogenaamde regering horen worden we in ieder geval niet wijzer!

donderdag 24 februari 2005

Groen Links cynisme?

Femke Halsema (Groen Links) heeft voorgesteld om de rechten van dieren in de Nederlandse grondwet vast te leggen, maar is het niet een beetje heel erg cynisch om dat te doen, wanneer ze ondanks al hun rechten toch na een relatief korte tijd gewoon geslacht (of heet dat dan voortaan 'vermoord'?) en opgegeten worden?

zondag 20 februari 2005

Bevriend staatshoofd...

Hoe is het in Gods (!) naam mogelijk dat Balkenende en zijn club Bush kan beschouwen als een bevriend staatshoofd? Bush beroept zich tegenwoordig bij alles wat hij doet op God. Desondanks begint hij een oorlog op basis van door of namens hem gefabriceerde leugens. In opdracht van hem of zijn regering worden mensen opgesloten in Guantánamo, omdat ze dan in strijd met de Amerikaanse wetgeving mogen worden vastgehouden, mishandeld en vernederd. Dan blijkt ook nog dat het leger waarvan hij de opperbevelhebber is, stelselmatig martelt. En intussen is hij ook al bezig met oorlogsplannetjes ten aanzien van Iran...
Waarom wordt Milosevic vervolgd, terwijl Bush met alle mogelijke eer wordt onthaald?

maandag 14 februari 2005

Wat referendum?

De Nederlandse regering (en andere regeringen) zouden er goed aan doen helemaal geen referendum te houden over het voorstel voor een Europese grondwet. Het is een kolossaal boekwerk, dat zelfs voor juristen alleen met moeite te bestuderen, waarbij dan nog het risico bestaat om bepaalde aspecten over het hoofd te zien. Ik vraag me zelfs af of zelfs maar één van de Nederlandse ministers het grondig doorgewerkt heeft.

Hoe is het dan mogelijk dat de Nederlandse bevolking geacht wordt zich hierover te kunnen uitspreken? Mensen zullen hun onvrede over de krakkemikkerige introductie van de Euro in Nederland richten op de grondwet, die desondanks best goed kan zijn. "Kan" zeg ik, want tot op heden heeft het mij aan tijd ontbroken om het hele ontwerp door te lezen, laat staan grondig te bestuderen.

zaterdag 12 februari 2005

Gestript openbaar vervoer

De overheid wil het aantal verkooppunten voor strippenkaarten verkleinen. WAAROM mogen o.a. tabakswinkels, maar ook bijv. bejaardentehuizen geen strippenkaarten meer verkopen? Is het de bedoeling dat bejaarden voortaan maar niet meer met de bus op pad gaan? Ik ken in mijn omgeving diverse ouderen die al moeite genoeg hebben om bij de bushalte te komen, laat staan dat ze ook nog eens op zoek moeten naar een plaats waar ze nog wel strippenkaarten kunnen kopen.
Is dit, na het opheffen van buslijnen, een nieuwe manier om aan meer geld te komen, omdat de OV-bedrijven (lees "de krenterige overheid") hopen dat de passagiers voortaan wel duurdere kaartjes kopen in de bus, tram en metro? Of hopen ze dat er veel zwartrijders bijkomen, die ze zware boetes kunnen opleggen?
Of is dit gewoon een ordinaire truuk om mensen vast "warm" te maken voor verplicht chipknip-gebruik? Misschien in het kader van terrorismebestrijding? Dat schijnt tegenwoordig het toverwoord te zijn...

donderdag 3 februari 2005

Wetenschappelijk?

Hoe wetenschappelijk is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)? Ze komt tot de verrassende conclusie dat er minder fietsers een ongeluk krijgen als ze op een rotonde geen voorrang hebben. Ik durf te garanderen dat er nóg minder fietsers verongelukken, wanneer ze huisarrest krijgen, of -zomaar een ander absurd voorstel- wanneer binnen de bebouwde kom geen auto's meer mogen komen.

Als fietser word ik maar al te vaak geconfronteerd met automobilisten die te beroerd zijn om fietsers voorrang te geven (en niet alleen op rotondes, maar ook wanneer fietsers van rechts komen en dus voorrang zouden moeten krijgen). Wanneer de redenering van het SWOV gevolgd wordt, betekent dit een overwinning van de wet van de jungle (het recht van de sterkste). Ik kan het SWOV verzekeren, dat er ook minder fietsers een ongeluk krijgen, wanneer automobilisten zich beter aan de regels houden!