vrijdag 6 juli 2001

Kapitalisme vs vrijheid

Het Pentagon maakt stinkzooi om demonstranten bij bijeenkomsten van wereldleiders en financiële instellingen te lijf te gaan. Vermoedelijk interesseert het hen geen zier wat de gevolgen op lange termijn voor de demonstraten zijn van de angstgevoelens die ze met die kankerzooi (het spul zal ongetwijfeld ook kankerverwekkend blijken te zijn, maar dat zal -zeker in het begin- stellig ontkend worden) teweeg willen brengen. Het is duidelijk: In de USA (en vermoedelijk ook elders in de zg. "vrije" wereld) wordt het leger gebruikt om de belangen van het kapitalisme te verdedigen.

Wie nu nog durft te beweren dat alleen in een kapitalistisch stelsel vrijheid mogelijk is, kan beter maar zelf vragen om opname in een gesloten inrichting, want een dergelijke naïviteit is niet te behandelen.

Trouwens ook in Nederland gaat het geweldig met de vrijheid: Wij mogen demonstreren tegen het huwelijk van Willem A., maar het moet wel zo gebeuren dat niemand het ziet (bijvoorbeeld in de Flevopolder of zo). Dat steekt schril af tegen de vrijheid die de overheid heeft om haastig voorzieningen af te breken (het zg. "privatiseren"), zoals PTT, openbaar vervoer (NS, buslijndiensten), onderwijs, gezondheidszorg.

En "het volk" wordt intussen zoet gehouden met de Máxima's "soap"-smile (kan ze eigenlijk nog wel iets anders dan smilen?).

Kapitalisme vs fatsoen

In de krant lees ik dat Nederland immigranten nodig heeft om de economie op peil te houden. Hebben de moderne slavendrijvers ook al locaties in gedachten voor de huisvesting? Misschien leegstaande kazernes? Daar passen heel wat stapelbedden in.

Ik vraag me trouwens af of hier niet een diepere bedoeling achter zit. Door namelijk alle gekwalificeerde werknemers naar Nederland te lokken, blijven de ontwikkelingslanden lekker lang ontwikkelingslanden, en dat is natuurlijk heel handig voor de bedrijven die daar tegen lage lonen producten laten maken. Bovendien weten die moderne slaven absoluut niks van de rechten die arbeiders in Nederland hebben, dus zorgen ze er meteen voor dat die rechten lekker uitgehold worden.