zondag 24 februari 2013

De (r)overheid waakt over ons welzijn...

Tot mijn verbazing ontdekte ik gisteren dat ik bij de drogist geen Paracetamol meer kon kopen in een verpakking van 100 stuks. Niet dat er in mijn gezin zo veel Paracetamol geslikt wordt, maar het is altijd handig om wat op voorraad te hebben. Bij navraag bleek dit het gevolg te zijn van een beslissing van de Nederlandse Roverheid, omdat er kennelijk vaak (relatief vaak, mag ik hopen) zelfmoord gepleegd wordt met dit middel. (zie bijv. een artikel hierover in de Volkskrant van 3 januari dit jaar).

Het walgelijk schijnheilige is dat diezelfde Roverheid (en de voorafgaande neoliberale mafiosi) de afgelopen jaren de gezondheidszorg aanmerkelijk afgebroken (bijvoorbeeld door het basispakket in te krimpen) en duurder gemaakt heeft (o.a. door steeds hogere "eigen bijdragen"), waardoor uiteindelijk steeds minder mensen zich de nodige gezondheidszorg kunnen veroorloven of die zelfs simpelweg niet meer krijgen. Als de Haagse Bluffers dus zo bezorgd zijn over de gezondheid van Paracetamol-gebruikers, waarom maakt ze zich dan niet druk over de gezondheidsrisico's tengevolge van de afbraak van de gezondheidszorg? Eh...? Of gaat het alleen om de winst voor de aandeelhouders van de zorgverzekeraars, en van de Paracetamol-handelaars (want ongetwijfeld kost een doosje van 50 Paracetamol-tabletten meer dan de helft van een verpakking van 100 stuks)? Tenslotte lijkt het me voor iemand met zelfmoordplannen geen erg probleem om twee doosjes van 50 tabletten te kopen in plaats van één doosje van 100 stuks.

maandag 11 februari 2013

Jammer, jammer, jammer: Paus treedt af...

Alom wordt in de pers melding gemaakt van het aftreden van Paus Maledictus XVI (ook wel bijgenaamd Paus Rat of Paus Nazi-nger), officieel om gezondheidsredenen. Dat zou best zo kunnen zijn (die gezondheidsredenen), maar het zou ook wel eens kunnen zijn dat het management van de N.V. Vaticaan eindelijk tot de conclusie gekomen is dat de opperdictator van het RK Bijgeloof slecht is voor de klantenbinding. Dankzij zijn enge uitspraken over homosexualiteit, zijn betrokkenheid bij de RK kindermishandeling e.d. waren er steeds meer mensen die zich eindelijk afmeldden voor deze enge secte.

Het is te hopen dat zijn opvolger minstens even eng is als Ratzinger, want het zou zomaar kunnen dat er iemand wordt aangewezen die een sociaal vocabulaire bezigt (net zoals Samsom van de neoliberale PVVDa, die spreekt in socialistisch klinkende woorden) en dan zullen -vrees ik- veel mensen denken dat het RK bijgeloof op zich niet slecht is, maar dat alleen Maledictus XVI slecht was (waarbij ze gemakshalve vergeten dat bijna al zijn voorgangers even eng waren, en de minder slechte waren alleen maar paus gemaakt om even een goede indruk te maken)...