zaterdag 25 februari 2023

Het is hard nodig dat IEDEREEN ZELFSTANDIG kan NADENKEN!

Het is kennelijk steeds moeilijker om ervoor te zorgen dat mensen geen foute gedachten overnemen van volksmisleiders (en ik bedoel hiermee niet op de eerste plaats priesters: leiders van een volksmis). Zie de diverse bewegingen voor inclusiviteit, clubs die mensen denken te moeten/kunnen wekken ("woke"), of uitgevers die vervelende woorden censureren in boeken, zoals laatstelijks  in boeken van Roald Dahl (zie bijvoorbeeld in The Guardian van 18 februari).

Overigens beschreef George Orwell in al in 1948 (in zijn roman 1984) hoe hoofdpersoon Winston Smith zich bij het Ministerie van Waarheid bezig houdt met het aanpassen van de geschiedenis (door het herschrijven van oude stukken, om aan te tonen dat "het verleden" eigenlijk niet afwijkt van het heden. Daarbij wordt ook driftig gebruik gemaakt van Orwells Newspeak, waarbij woorden vervangen worden (zoals bij Roald Dahl, waar o.a. 'fat' [dik] wordt omgetaald naar 'enormous' [enorm]).

Dat is niet alleen onbeschoft en een verzieking van een kunstwerk (stel je een schilderij voor van Vincent van Gogh, waarop tussen de zonnebloemen zo'n walgelijk grote M staat), maar ook enorm betuttelend tegenover de lezers, alsof die niet het sarcasme van de schrijver zouden kunnen herkennen.
Daarbij gaan ze bovendien voorbij aan het feit dat "neutrale" termen ook aan inflatie onderhevig zijn. Denk aan de ontwikkeling van de gastarbeider, die ondanks termen als o.a. buitenlandse werknemer, allochtoon, medelander nog steeds gediscrimineerd wordt... Al deze aanpassingen, "correcties" zijn natuurlijk niets anders dan pleisters die meteen weer loslaten - zoals tegenwoordig alles bedoeld is om op zeer korte termijn nutteloos te worden en vervangen te worden - leuk voor de aandeelhouders, dat wel. En uiteindelijk zijn die aandeelhouders (en uiteraard de andere -nutteloze- grootgraaiers) ook degenen die belang hebben bij de versimpeling (in de jaren 1970 heette dat verschijnsel verTROSsing!) van de mensheid.

Taalaanpassing is volstrekt overbodig, wanneer tenminste de bevolking op school weer eens leert zelf na te denken. Geen - anecdotische- canon van de Nederlandse geschiedenis meer, en geen zo leuk mogelijke lessen en pretpakketten, met meerkeuze-'examens', maar onderwijs waarin onderwezen wordt om ZELF na te denken, informatie op te zoeken en diverse bronnen te vergelijken. Dan hoeven mensen die tot andere conclusies komen dan wat de overheid van dienst nodig vindt niet automatische in de hoek van samenzweerders gestopt te worden.

En vooral ook minder brood en spelen, waarbij ik vooral denk aan de onzalig misbruikte televisie, die een fantastische ondersteuning zou kunnen bieden voor de intellectuele ontwikkeling van de mensheid, maar nu alleen dient om het publiek te versimpelen door leegheid, waaronder ook de zogenaamde "sport" (die grotendeels dient om sommige mensen kolossale zakken geld te verschaffen).  En verder natuurlijk de grotendeels domme reclame, die mensen wijst op weer nieuwe dingen die ze (NIET) nodig hebben en zouden moeten aanschaffen. Als het gaat om dingen die mensen zelf nodig hebben, dan vinden ze die zelf wel, en hoeft hun bijvoorbeeld niet uitgelegd te worden hoe ze hun huid jong kunnen laten blijven lijken (ofschoon ze van binnen evengoed ouder blijven worden)...

Ja, ik begrijp dat mensen die dag-in-dag-uit bezig zijn met overleven in (of zonder) een rotbaan en met steeds hogere kosten, zich willen verschuilen met een dosis hapklaar amusement, en goedkope pils of andere verslavende middelen - maar de ellende is er daarna nog steeds.

En helaas begrijp ik ook dat domme (dom gemaakte) mensen ook domme stemmen uitbrengen bij verkiezingen (hoe kan het ook anders, wanneer een verkiezings"debat" op de televisie bestaat uit een paar "gevatte" opmerkingen, die grotendeels uiteraard zowizo niets meer zijn dan leugens - want  loze beloften, die toch nooit verwezenlijkt worden.
En ik snap ook wel dat we niet hoeven te vertrouwen op verbeteringen in het onderwijs door een régime (helaas hebben we al lang geen 'regering' meer in Nederland [ook elders trouwens], want daarvoor moet geregeerd worden, en daarvan is nog maar heel zelden sprake) dat alle belang heeft bij niet-nadenkende consumenten.

Degenen die nog een oplossing ziet, hij/zij sta gauw op!

maandag 20 februari 2023

Dus eigenlijk zijn wij dus tevreden over de Nederlandse overheid?

Volgens een artikel in de Volkskrant van vandaag probeert "Moskou actief [...] om in Nederland en andere westerse landen het wantrouwen in de eigen overheid aan te wakkeren". 

 Dus als wij de Nederlandse overheid (lees de Rutte-mafia) niet vertrouwen, omdat zij WEIGERT besluiten van de Tweede en Eerste Kamer uit te voeren (bijv. geen BTW op groente en fruit), dan is dat niet terecht... Is dat dan de schuld van "Moskou"? Is het toeslagenschandaal misschien ook door "Moskou" bedacht?
Of dat het Haagse régime, tegen de wil van de Tweede Kamer, toch meent accoord te moeten gaan met het "Europees digitaal identiteitsbewijs" (zie de Volkskrant van 16 februari), is dat ook een truukje van "Moskou"?

Of betekent dit allemaal gewoon dat de Haagse Bluffers zich verkocht hebben aan "Moskou"? Tenslotte is omkoping in Nederland al vaker voorgekomen, zelfs in de beste (beste?) families... Denk aan Prins Bernhard met de miljoenen die hij zich heeft laten uitbetalen door de vliegtuigfabrikanten Lockheed en Northrop...

En wanneer milieu-/klimaatactivisten worden opgepakt, zelfs 'preventief', omdat hun acties zouden leiden tot "onveiligheid" en het trekkerterrorisme bijna ongestraft wegen kan blokkeren met niet van nummerborden voorziene trekkers, links en rechts hooibalen in brand steken en er asbest uitstorten (dat is kennelijk niet "onveilig"), zou dat dan ook door "Moskou" komen?

De AIVD en de MIVD hebben een mooie, maar belachelijke, smoes bedacht om de op democratie LIJKENDE Haagse dictatuur te legitimeren...

En dat terwijl er op alle mogelijke niveaux al redenen in overvloed zijn om de "eigen overheid" te wantrouwen!!!