woensdag 27 februari 2008

Patsermatsers

De gemeente Amsterdam heeft vorige week het plan gepresenteerd om auto's van vóór 1992 de toegang tot de stad Amsterdam binnen de ringweg te verbieden. Met dit plan (en nog wat andere plannetjes) wil de gemeente de luchtkwaliteit verbeteren.

Diverse politieke partijen zijn, om diverse redenen, tegen dit plan, maar minister Cramer (Milieu) vindt het een goed voorstel. (Het Parool van gisteren)

Het zal allemaal best leuk klinken, en misschien zijn er zelfs wel mensen die achter het plan staan, maar dat zullen dan vermoedelijk vooral de bezitters van de PC-Hooft-tractoren (SUVs) zijn, die rustig en ongehinderd, vanuit hun luxe appartementen in de grachtengordel met hun halve tanks de stad vol mogen blazen met uitlaatgassen. De minder vermogenden die blij zijn met een oude, tweedehands auto, die ze goed onderhouden om er zolang mogelijk plezier van te hebben, hebben gewoon pech. Maar waarschijnlijk zit de gemeente Amsterdam toch niet te wachten op die armoedzaaiers. En inderdaad, die SUVs zullen per PK wel minder vervuilen, maar per gereden kilometer zal het resultaat niet gunstiger zijn dan bij een oudere, maar kleine, auto.

Als de gemeente Amsterdam nu écht van plan was iets te doen aan de luchtkwaliteit, zou ze ervoor zorgen dat het openbaar vervoer gratis werd, én dat auto's met onevenredig zware motoren verboden werden. Maar het zou mij niets verwonderen wanneer een groot deel van de Amsterdamse gemeenteraad zélf in van die stoere woestijnmobielen rijdt...

De bovengenoemde minister Cramer is overigens ook degene, die na een bezoek aan Philips (de bekende lampenfabriek in Eindhoven) verkondigde dat het gebruik van gloeilampen moest worden verboden, zodat iedereen zou overstappen op spaarlampen om zo het milieu te sparen. Ze toonde daarmee meteen duidelijk aan dat ze niet geschikt was voor haar portefeuille, omdat spaarlampen weliswaar een hogere lichtopbrengst opleveren, maar daarnaast ook zorgen voor een aanzienlijke kwikvervuiling. Zie hierover mijn artikel Is Nederland een open inrichting? van 23 mei 2007.

Zij is overigens, wat betreft haar gebrekkige vakkennis, dan wel beroepsethiek, geen uitzondering in de Nederlandse politiek van de laatste jaren. Denk in dit verband maar aan de gifschepen Otopan en Probo Koala van staatssecretaris van milieu Van Geel van de vorige Balkenbende...

dinsdag 26 februari 2008

Klassejustitie in krentenkakkersland

Voormalig minister Herfkens heeft als medewerkster van UNDP (ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties) in drie jaar tijd ten onrechte bijna US$ 300.000 ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, bij wijze van een soort 'huursubsidie'. Ze beweerde later in een klagerig interview op 14 januari dit jaar in het NRC (waarin ze emmerde over de ongelooflijke braafheid van Nederland), nadat Vrij Nederland haar gegraai op 12 januari aan de kaak had gesteld, dat ze niet geweten zou hebben dat de toelage in strijd was met interne VN-regelingen.

Als pleister op de wonde hoeft ze het ten onrechte ontvangen geld niet terug te betalen, want volgens ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) zou terugvordering strijdig zijn met het vertrouwensbeginsel. Herfkens had namelijk "het vertrouwen [...] dat het ministerie onverkort betalingen ten gunste van haar zou doen". [de Volkskrant van gisteren]

Zouden we nog kunnen hopen dat het UNDP mevrouwtje Herfkens dusdanig stevig op haar (onschuldige) graaigrage vingertjes tikt, dat ze in de toekomst zelfs niet meer durft te graaien als het formeel wel mag?

Ook een vroegere buurvrouw (al enkele jaren weduwe) van mijn tante verkeerde in het vertrouwen dat de Nederlandse overheid (via de SVB) "onverkort betalingen ten gunste van haar zou doen", toen ze na het overlijden van haar zwager introk bij haar zuster. Ze hadden immers altijd een goed contact gehad, ze gingen al enkele jaren samen op vacantie en samen was het prettiger dan alleen. Ze meldde haar verhuizing netjes bij het Bevolkingsregister van haar woonplaats en kreeg daar (zeer tot haar vreugde, want ze wordt altijd zenuwachtig van papierwerk) te horen dat de gemeente de mutatie automatisch zou doorgeven aan de SVB.

Helaas voor de buurvrouw van mijn tante vond de SVB dat ze nu voortaan recht had op een gehuwdenpensioen (?) en niet langer op een alleenstaandenpensioen. Nog helazer voor haar ging de SVB er niet van uit dat terugvordering strijdig zou zijn met het vertrouwensbeginsel, ook al had zij er nog zo hard op vertrouwd dat ze onverminderd recht had op haar AOW. En ze begreep al helemaal niets van de wettelijke uitleg dat ze wél met een zoon of dochter had mogen gaan samenwonen zonder nadelige consequenties, maar niet met haar eigen zuster. Tot overmaat van ramp kreeg ze ook nog een boete van € 22 van de SVB omdat ze niet tijdig gemeld had dat ze ging samenwonen...

Waarom hoeft een voormalig minister zich niet druk te maken over de voor haar geldende regels en een mevrouw van 80, die zich sedert 65 jaar (na de lagere school en twee jaar huishoudschool) alleen maar had beziggehouden met het huishouden, wél?

Waarom hoeft de voormalige minister het ten onrechte ontvangen bedrag niet terug te betalen en de buurvrouw van mijn tante wel? En dat terwijl de buurvrouw helemaal geen inkomen heeft naast haar AOW en de ex-minister beslist een gul bemeten inkomen krijgt ('verdient' kan ik het niet noemen!).

Zou dat er misschien mee te maken hebben dat er meer ministers zijn met boter op hun hoofd, zoals enkele jaren geleden de Nederlandse minister Veerman van landbouw, die ten onrechte Europese landbouwsubsidies in zijn zak stak - zie daarover mijn stukje Nederland kromstaat (deel 3) van 1 september 2005? Een ander truukje van deze gristelijke minister vind je nog in mijn stukje Hoe betrouwbaar is een CDA-er? van 2 augustus 2006.
Of hopen de huidige leden van het christelijke-fundamentalische Balkenkabinet 4 in de toekomst zelf nog eens ooit in de gelegenheid te zullen zijn om te graaien? Zijn ze bang dat anders ook andere schandalen aan de kaak gesteld gaan worden?

Voor de buurvrouw van mijn tante hoeven ze daarentegen niet bang te zijn. Zij durft niet eens bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de SVB: "Ik ben toch maar een klein mensje, en dan krijg je toch nooit gelijk, ook al heb je het!"

Het moge, voor de tigste maal, duidelijk zijn:: Nederland is geen rechtstaat, maar een rechtse staat, waarin geld het wel héél erg bont moet maken om geen gelijk te krijgen! En in die context wil ik ook nog wel eens verwijzen naar de Europese landbouwsubsidies die hare koninklijke Bea in haar zak steekt, omdat ze eigenaar is (althans, volgens de geldende regeltjes als zodanig beschouwd wordt) van uitgebreide natuurgebieden in Nederland.

Trouwens, nu we het er toch over hebben: in het hoofd van welke minkukel is het opgekomen om verschil te maken tussen eerstegraads en tweedegraads verwantschap voor wat betreft de regels voor het samenwonen van AOW-gerechtigden?

donderdag 14 februari 2008

Big Brother is bezorgd...

De Verenigdestaatse spionagesatelliet USA 193 functioneert niet goed en het risico bestaat dat hij in de dampkring terechtkomt om uiteindelijk op aarde neer te storten. Gelukkig is de Verenigdestaatse overheid bezorgd om ons. Om te voorkomen dat de satelliet bij het neerstorten schade of misschien zelfs gewonden of doden zou veroorzaken wil het Pentagon proberen hem met een raket in stukken te schieten voordat hij in een te lage baan terecht komt. (Spaceweather.com vandaag)

Zo zie je maar weer hoe een mens zich kan vergissen. Nadat ik al tientallen jaren dacht dat de VS zich helemaal niet druk maakten om mensenlevens (Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, om maar enkele voorbeelden te noemen), blijkt nu dat ze zelfs bang zijn dat er iemand gewond zou raken door een neerstortende satelliet.

Of zouden ze misschien bang zijn dat "de vijand" hem te pakken zou kunnen krijgen?

dinsdag 12 februari 2008

Mislukte CIA-aanslagen in Europa?

Een grote campagne van islamitische aanslagen had Europa kunnen terroriseren tussen 20 en 28 januari, maar is op het nippertje voorkomen door de Franse geheime dienst DGSE en hun Spaanse collega's, de CNI, onder leiding van José Luis Rodríguez Zapatero.
De aanslagen zouden echter niet echt door islamitische extremisten zijn gepleegd, maar door Westerse veiligheidsdiensten, een zogenaamde false flag-operatie. De aanslagen waren nodig voor de NATO om een militaire inteventie in Pakistan te kunnen verantwoorden.

Ron1872 vertaalde een uitgebreid artikel van Thierry Meyssan van het onafhankelijke persnetwerk VoltaireNet en plaatste het op ZapLog. Lees het en besef hoe de CIA (en uiteraard de Verenigdestaatse politiek) mensenlevens ondergeschikt maakt aan haar eigen belangen.

Het gaat dus weer goed in Kenya?

De afgelopen weken wisselden de moordpartijen in Kenya elkaar af, de ene nog erger dan de andere, maar als je de Metro en de Spits van vandaag mag geloven is er niets meer aan de hand, want... er zijn "genoeg rozen uit Kenia voor Valentijnsdag" (Metro), dan wel "Valentijnsrozen uit Kenia voorradig" (Spits). Ze zijn "misschien wel wat duurder", omdat er tengevolge van de slachtpartijen bij de Nederlandse rozenkwekers in de Riftvallei tientallen werknemers verdwenen zijn (gevlucht of uitgemoord? Het ANP beperkt zich tot het werkwoord 'verdwijnen'.). De Pers heeft vandaag zelfs helemaal niets te vertellen over wat er in Kenya allemaal gebeurt.

Noch het Metro- noch het Spits-artikeltje is in de RSS-feeds te vinden. Daarom hiernaast het bericht uit de Spits. Het stuk in de Metro was ruim een halve kolom lang en bevatte ook nog een foto van... rozen, die blijkens het onderschrift "gewoon uit Kenia" komen.
Daarnaast moet wel vermeld worden dat de Metro nog een klein artikeltje bevatte over 600.000 op de vlucht geslagen Kenyanen, dat overigens ook al niet in de RSS-feed voorkomt.

Zou de orde dan écht weergekeerd zijn in het land? En dat zonder een Nederlandse militaire opbouwmissie...

vrijdag 8 februari 2008

Nieuw bewijs gevonden...

Het is althans ongetwijfeld de bedoeling van het Verenigdestaatse Ministerie van Oorlog dat we aannemen dat de vrijgegeven beelden daadwerkelijk afkomstig zijn uit een Al Q'aida trainingsvideo voor kinderen. Deze zou in Irak gevonden zijn. Er zou onder meer te zien zijn hoe kinderen leren mensen te kidnappen en te doden. (zie Metro vandaag; helaas niet in de RSS-feed)

In het bericht van
de Volkskrant over deze video's wordt Verenigdestaatse schout-bij-nacht Smith geciteerd, die gezegd zou hebben: "Al Qaida in Irak probeert de volgende generatie Irakezen te vergiftigen". Hij vergeet er alleen bij te zeggen dat vóór de Bushiaanse invasie Al Q'aida niet actief was in Irak, en dat de huidige generatie Irakezen vergiftigd is (ook letterlijk met o.a. verarmd uranium!) door het leger van de schurkenstaat V.S.

Aan de kwaliteit van de beelden te zien is de video gemaakt in dezelfde studio die de foto's geleverd had waarmee "onomstotelijk" bewezen werd (tenslotte was ook 'onze' minister-president Balkje daarvan absoluut overtuigd) dat Irak in het bezit was van massa-vernietigingswapens. Ook deze keer zullen Balkenende en andere lakeien van de kapitalistische internationale zich beslist laten overtuigen van de authenticiteit van deze vondst.

Het is alleen een beetje vreemd dat op een beeld duidelijk een datum te zien is volgens de Gregoriaanse jaartelling in plaats van de (zeker bij fundamentalistische moslims gebruikte) hegirische kalender...

dinsdag 5 februari 2008

Geen censuur, maar wel schending van privacy!

Vandaag krijgt in de Metro (helaas niet te vinden in de RSS-feed) Europarlementariër Jules Maaten (van de conservatieve VVD) uitgebreid de gelegenheid om uit te leggen waarom hij de Europese Commisie gevraagd heeft om wetgeving ter bescherming van de vrijheid op internet. Maaten vindt dat de Europese Unie regelgeving moet aannemen in de geest van de Verenigdestaatse Global Online Freedom Act.

Het mooie daarvan vindt Maaten dat deze wet internetbedrijven verplicht hun servers in westerse landen te plaatsen. Op deze manier kunnen "autoritaire staten" de gegevens van de servers niet gebruiken om "dissidenten op te sporen".

Een conservatieveling als Maaten kan ik het nog bijna vergeven dat hij niet beseft dat ook de Verenigde Staten zuchten onder een autoritair régime, maar onvergeeflijk is dat hij niet inziet (of bewust verzwijgt) dat de privacy van internetgebruikers in de Europese Unie ook steeds meer verkracht wordt, en dan zogenaamd om 'terroristen' op te sporen. Wanneer ik echter zie wat in Europa als 'terrorist' wordt beschouwd (leden van de Baskische Batasuna, verzetsstrijders in Afghanistan, Irak, Palestina of Libanon), dan gaat het ook in Europa gewoon om 'dissidenten'.

Misschien moet meneertje Maaten eens een cursus politieke terminologie gaan volgen. Of anders zou hij misschien om te beginnen vast eens wat boeken van Noam Chomsky kunnen gaan lezen (als hij die kan begrijpen, natuurlijk)...

zondag 3 februari 2008

Hoe de oppositie op 9/11 monddood gemaakt werd (aanvulling)

Het gisteren door mij gepubliceerde artikel van Freeman is door de schrijver nog wat aangevuld. Zijn aanvulling heb ik in mijn oorspronkelijke publicatie verwerkt. Scroll dus even naar beneden voor de bijgewerkte en aangevulde tekst.

zaterdag 2 februari 2008

Hoe de oppositie op 9/11 monddood gemaakt werd

Het volgende artikel werd eerder vandaag door Freeman gepubliceerd op de blog Schall und Rauch:

Als je iemand erin wilt laten lopen, moet je ervoor zorgen dat die niet met tegenargumenten kan komen.

Bij mijn omvangrijk onderzoek naar de gebeurtenissen van 9/11, ben ik op een feit gestoten dat maar weinig bekendheid heeft gekregen. Eén week vóór 11 september 2001 heeft het FBI systematisch Arabische en moslim-websites in de VS gesloten.

Was ook dit weer een toeval, of moest hiermee een oppositie monddood gemaakt worden?

Op 7 september meldde de BBC dat moslimleiders in de VS het FBI beschuldigden van een "anti-moslim heksenjacht", nadat het FBI de kantoren van een internetprovider voor het Midden-Oosten in Texas bij een razzia overvallen had.

Een 80 man sterke anti-terreureenheid doorzocht op woensdag 5 en donderdag 6 september 2001 de kantoren van de Texaanse InfoCom Corporation.

Deze firma host een groot aantal Arabische websites, waaronder die van de grootste Arabische TV-nieuwskanalen.

De Amerikaanse moslims beschouwen deze actie als een nieuw hoofdstuk in de lange reeks pogingen van de Pro-Israel lobby om de oppositie te intimideren en monddood te maken, die zich van de brutale op apartheid lijkende bezetting van Palestina wil bevrijden," zei een spreker van de coalitie van de moslimgroeperingen.

(Indertijd kenden ze natuurlijk de ware reden voor de razzia nog niet; 9/11 gebeurde pas een week later.)

De firma InfoCom zei dat de razzia de sluiting van de websites van 500 klanten betekende. Een advocaat van de firma InfoCom zei, dat de firma geen contact had met terreurorganisaties en dat ze met het FBI zou meewerken.

Zie het artikel van 6 september op IslamOnline.net.
Zie het artikel op 7 september bij de BBC.
Zie het artikel op 7 september bij Reuters.
Zie het artikel van 10 september in de Guardian die meldde:
Vijfhonderd websites, velen met een Arabische of moslim-achtergrond, vielen afgelopen woensdag uit toen een anti-terreureenheid InfoCom Corporation in Texas binnenviel.

De eenheid van 80 personen, die het IT-bedrijf overviel, bestond o.a. uit FBI-agenten, agenten van de Secret Service, agenten van de diplomatieke veiligheidsdienst, belastinginspecteurs, immigratie-ambtenaren, douanefunctionarissen, ambtenaren van het ministerie van handel en computerexperts.

Drie dagen later waren ze nog steeds in het gebouw, naar bericht bezig met het copiëren van elke harde schijf die zij konden vinden. InfoCom host websites van talloze cliënten in het Midden Oosten, waaronder al-Jazeera (het satelliet TV-station), al-Sharq (een dagblad in Qatar) en Birzeit (de Palestijnse universiteit op de westelijke Jordaanoever).
Ik ga ervan uit dat men zo elke mogelijkheid van oppositie en tegenargumenten wilde uitsluiten tegen de officële versie dat 9/11 was uitgevoerd door Arabische terroristen. Zo kon een eenzijdig griezelverhaal verspreid worden door de gelijkgeschakelde westelijke massamedia, dat het de "slechte Arabieren" geweest waren.

Als je iemand iets in zijn schoenen wilt schuiven, zoals dat Bin Laden en 19 Arabische terroristen samen de aanslagen van 9/11 uitgevoerd hebben, dan moet je er vooraf voor zorgen, dat de Arabische media, die de zaak van een andere kant zouden kunnen belichten, niet meer gehoord kunnen worden. Dit uiteraard met het gebruikelijke voorwendsel dat men "terreur" moet bestrijden. En het belangrijkste en snelste medium is het internet.

Wat een toeval dat juist een week na de razzia en het tot zwijgen brengen van de websites, 9/11 plaatsvond, waarvan toch de Amerikaanse veiligheidsdiensten en de regering beweerden dat ze daar helemaal niets van wisten, dat ze volledig verrast waren, en dat ze daarom niets hadden kunnen doen om de aanslagen te verhinderen.


Internet-Verbindingen in de moslimwereld onderbroken

Waarom kom ik hier nu op terug?

Omdat op mysterieuze wijze alle internetverbindingen in het Midden-Oosten, in Iran, Pakistan en India sedert enkele dagen onderbroken zijn (behalve in Israel). Dit ten gevolge van door scheepsankers kapotgetrokken kabels op de zeebodem, naar vermeld.

Zie hier een artikel in de International Herald Tribune van 1.2.2008.

Er zijn VIER onderzeese kabels op VIER verschillende plaatsen kapotgetrokken. Twee in de Middellandse Zee bij Egypte en twee in de Perzische Golf.

Raad eens hoe dat gebeurd is.

Schepen die hun ankers over de zeebodem lieten slepen hebben dit in alle VIER de gevallen veroorzaakt. Een dergelijke schade is uiterst zeldzaam en al helemaal als het tegelijk op VIER verschillende plaatsen gebeurt.

Wat een toeval dat dan ook nog eens aan dít toeval herinnert:

„DRIE wolkenkrabbers storten alledrie volledig in, terwijl er maar TWEE door een vliegtuig getroffen waren".

Dit soort toevallen bestaat absoluut niet. Moet er soms iemand blind en doof gemaakt worden?

Het doortrekken van de kabels in de Middellandse Zee vond plaats op 8,3 km voor de kust van Alexandrië, op de zeeroute tussen Egypte en Italië.

Hier vind je een kaart met alle onderzeese kabels ter wereld en de situatie in het oosten van de Middellandse Zee vind je op nevenstaand kaartje.

De bezitter van de kabel in de Perzische Gold, Falcon Cable UK, zei dat de kabel op vrijdag om 05:59 uur GMT op 56 km van de kust van Dubai kapotgetrokken werd en dat er nu een reparatieschip onderweg is, dat in de komende dagen verwacht wordt.

Kruisen daar niet voortdurend oorlogsschepen van de VS? Wat een toeval!

Ik ben zelf kapitein, heb alle papieren en heb zelf met een zeilboot over de wereldzeeën gevaren. Daarom weet ik dat de onderzeese kabels op alle zeekaarten aangegeven zijn en dat ze in de omgeving van de kust met boeien en waarschuwingsborden zijn gemarkeerd. Geen enkele kapitein kan het zich veroorloven hierop geen acht te slaan en de kabels met zijn anker te beschadigen. En dat gebeurt dan op VIER verschillende plaatsen en ook nog eens gelijktijdig, waarbij alleen de moslimwereld getroffen wordt en dan nog speciaal Iran? Daar moet iets aan de hand zijn!

Hangt dat soms samen met de opening van de nieuwe Iraanse oliebeurs, waar de olie dan niet meer in dollars, maar in andere valuta verhandeld wordt? Dit vormt een zeer groot gevaar voor de dollar, die dan nog verder zal kelderen. (Press TV)

Of misschien een op 9/11 lijkende operatie tegen Iran?

Laat ons nog eens teruggaan naar de geschiedenis met de motorboten in de Straat van Hormuz, toen Iran meteen via het internet een video beschikbaar stelde en daarmee de Yankees als leugenaars aan de schandpaal nagelde. Is het de bedoeling een ontmaskering van een toekomstige "aanval" te verhinderen? De volgende oorlog vindt ook via het internet plaats!!

Hier nog een klein lesje uit de geschiedenis:

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog beschikte Duitsland over vijf transatlantische kabels die door het Kanaal liepen. De ene liep van Brest in Frankrijk naar Vigo in Spanje, een liep naar Tenerife naar Noord-Afrika en twee naar New York via de Azoren. De eerste Britse actie in de oorlog was het doortrekken van deze vier kabels met het kabelschip Telconia. Er bleef er daarna nog maar één over, die naar West-Afrika en Zuid-Amerika. Daardoor werd Duitsland van de buitenwereld afgesneden en gedwongen de krachtige radiozender in Nauen bij Berlijn te gebruiken voor de communicatie. Daardoor konden echter de berichten door de Britse geheime dienst gemakkelijk worden opgevangen en ontcijferd.

Het verbreken van de communicatie met de buitenwereld is een van de eerste acties die in een oorlog plaatsvinden, om zo de vijand blind en doof te maken. Ik ga ervan uit, dat de Yankees, maar ook de Russen, erop gedoken zijn en elke zeekabel niet alleen van afluisterapparatuur, maar ook van explosieven voorzien hebben, zodat ze deze met een druk op de knop kunnen vernietigen.

vrijdag 1 februari 2008

Zaterdag 9 februari: landelijke demonstratie tegen het sloopbeleid van minister Vogelaar

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte, hierbij een oproep van het actiecomité SASH (Stop Afbraak Sociale Huisvesting):

Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de landelijke Demonstratie zaterdag 9 februari om 13:00 op de Dam
[van de Dam naar het Museumplein] in Amsterdam tegen het woonbeleid van dit kabinet. Een nieuw kabinet, een oud beleid. Het slopen/samenvoegen van betaalbare woningen leidt tot grote schaarste en woningnood. Dure woningen in de goedkopere wijken maar geen sociale woningbouw in de duurdere wijken veroorzaakt grote tekorten. Huurders worden steeds vaker het slachtoffer van winsthonger van de woningbouwverenigingen en andere huiseigenaren.

Het wordt tijd dat het verzet tegen deze afbraak zich bundelt en verbreedt.

Een nieuwe landelijke demonstratie is nodig, omdat de woningnood en het tekort aan betaalbare woonruimte groeit door de dreigende sloop in vele wijken (onder andere de ‘Vogelaar’wijken). De massale verkoop en samenvoeging van goede en betaalbare woningen vergroot de leegstand door onbetaalbare koopprijzen. De woningnood neemt hierdoor nog meer toe.

Door hard werken zijn onze huizen gebouwd. De massale afbraak van goede en betaalbare woningen is diefstal van gemeenschappelijk woningbezit. Terwijl steeds meer mensen de alsmaar stijgende woonlasten nog maar nauwelijks kunnen opbrengen krijgen de woningbedrijven, de projectontwikkelaars en de banken steeds meer vrijheid om hun winsten en reserves verder te vergroten door hogere huren en koopprijzen.

Betalende huurders worden als stadsnomaden van de ene naar de andere kant gedreven. Na enige jaren moeten ze opnieuw in het belang van de “stedelijke vernieuwing” verkassen. Mensen worden voortdurend hun huizen en wijken uitgejaagd. Wonen is een recht. Stop de sloop, samenvoeging en splitsing. Stop dit Kabinet! Iedere bewoner, bewoners-, migranten- en studentenorganisatie, vakbond(s)lid en politieke partij die achter de volgende eisen staat is welkom:
  • Sloopbeleid van dit kabinet van tafel
  • Geen verkoop, splitsing, samenvoeging van goede en betaalbare huurwoningen
  • Geen gedwongen verhuizingen
  • Woonlasten omlaag
  • Uitbreiding van de sociale woningbouw
  • Van uitkeringen en lonen moet je kunnen wonen
  • Onmiddellijk uivoeren van achterstallig onderhoud
  • Stop de woningnood
Kijk op de website van SASH voor meer bijzonderheden omtrent het programma.