vrijdag 25 april 2008

De kerk wil juist de mens ontmenselijken

Tijdens een debat in de Provinciale Staten van Gelderland gaf statenlid Zondag (van de alleluya-club SGP) te kennen dat popmuziek verboden moet worden, want... "Popmuziek heeft de intentie de mens los te maken van god." Zondag wil -daar komt zijn verhaal op neer- dat alleen bijbels geïnspireerde muziek nog toegelaten wordt. (De Pers, gisterenmiddag)

De arme man kan het waarschijnlijk niet helpen (met zijn achternaam was hij al bij zijn geboorte voorbestemd tot het zwarte-kousendom), maar hij zit natuurlijk maar gewoon wat uit zijn nek te kletsen. Wat hij zegt slaat namelijk nergens op, omdat het immers onmogelijk is los te raken van een niet-bestaande entiteit. Het enige "bewijs" voor het bestaan van die god komt immers uit een bundel moraliserende sprookjes en discriminerende tractaten uit een grijs en duister verleden.

De ware schepper van het heelal (het Vliegende Spaghettimonster), waarvan het bestaan wetenschappelijk is aangetoond, heeft helemaal geen moeite met popmuziek. De noedelige meester vindt juist dat de mens vooral moet genieten.

Daarom wil ik dus voorstellen dat alle georganiseerde vormen van godsdienst (kerkgenootschappen, godsdienstig geïnspireerde politieke partijen, omroepen en publicaties) verboden worden, omdat die juist de intentie hebben de mens los te maken van het mens-zijn. Zij willen namelijk de mens verbieden zijn eigen culturele gevoelens te uiten door hem ondergeschikt te maken aan de frustraties van een stelletje zwarte zeurkousen.

dinsdag 22 april 2008

TERUGbetalen aan de Staat?

Volgens een bericht (uit de koker van het ANP) in de Metro van vandaag moet een zigeunerfamilie bijna € 300.000 "terugbetalen aan de Nederlandse staat". Deze familie leidde een luxe bestaan, dat zij financieerde door het plegen van winkeldiefstallen.

Het is natuurlijk mogelijk dat alles is zoals het er staat, maar het ANP kennende is dat hoogstwaarschijnlijk niet het geval. Denk even met mij: als deze familie het betreffende geld moet terugbetalen aan de Staat, dan betekent dat:
  • de diefstallen werden gepleegd in staatswinkels (in dat geval klopt de tekst); of:
  • de staat steekt het bij de winkels gestolen geld in eigen zak (niet onwaarschijnlijk, net zoals er voortdurend geld uit de zakken van de belastingbetalers gerold wordt voor het financiëren van allerlei nutteloze zaken (Betuwelijn, HSL-spoorlijn, nieuwe straaljagers voor het leger, deelname aan, zelfs volgens het oorlogsrecht onrechtmatige, oorlogen, een geldverslindend koningshuis);
  • de schrijvelaar van het ANP kletst uit zijn nek...
Ik heb deze schandalige praktijk op 9 oktober 2004 al eens aan de kaak gesteld in mijn artikeltje Schadeloosstelling voor slachtoffers!, maar je kunt er donder op zeggen dat dit soort wantoestanden zal blijven bestaan, zolang als Nederland een 'democratie' is.