dinsdag 23 juli 2013

Als Aldi niet boycot, zullen wij het moeten doen!

Nadat Aldi eerder verklaard had dat het artikelen uit Israelische nederzettingen in Palestina zou boycotten, heeft het bedrijf deze uitspraak nu teruggetrokken. Er zou sprake zijn geweest van een "vergissing".

Er liggen nu weliswaar geen artikelen uit deze bezette gebieden in de Aldi-winkels, maar (en daarin is het bedrijf, dat moet ik toegeven, eerlijk) dat heeft volgens de mededeling van de Aldi-woordvoerster niets te maken met politiek of religieus beleid. (Trouw, vandaag).

Ik weet niet of Aldi veel klanten heeft die het oorlogszuchtige kolonialisme van Israel ondersteunen, maar het zou een duidelijk signaal zijn, wanneer iedereen die de Israelische "Lebensraum"-politiek verfoeit voortaan Aldi boycot. Tenslotte handhaven bedrijven als Hoogvliet en Jumbo wél hun boycot van producten uit de bezette gebieden in Palestina.
Waarschijnlijk zal Aldi het toch niet leuk vinden als ze hun hele omzet moeten halen van een paar pro-Israel-fanaten als Geert Wilders en een kudde oud-testamentische zwarte-kousen-bijgelovigen...

zaterdag 20 juli 2013

Eventjes tussendoor...

Maar wel héél belangrijk, niet in de laatste plaats voor de Haagse Bluffers.

Het volgende citaat is niet afkomstig uit de Succes-agenda, maar van niemand minder dan van een van de grootste Nederlandse denkers, Baruch Spinoza (1632-1677):
Het einddoel van de Staat is niet de mensen te overheersen, hen in bedwang te houden door vrees, of hen te onderwerpen aan de wil van anderen. Veeleer heeft hij de plicht aldus te handelen, dat zijn burgers ziel en lichaam in veiligheid kunnen ontwikkelen en een vrij gebruik maken van hun verstand. want het ware doel van de Staat is Vrijheid. [vet door Dwarslezer].

donderdag 11 juli 2013

Mark Rutte (en de hele Nederlandse politiek) ten voeten uit...

Luuk Koelman heeft vandaag weer een rake column geschreven in de Metro:. Hij schrijft over een rcente "handelsmissie" van de Nederlandse en Belgische eerste ministers aan Texas, omdat bedrijven daar veel geld kunnen verdienen...

(...)
Op de website van de Vlaamse krant De Standaard staat een ontluisterende fotoreeks van het bezoek. We zien een foto waarop de burgemeester van Houston, Annise Parker, Rutte en Peeters een enorme cowboyhoed op het hoofd drukt. Het is geen gezicht. Peeters blijft zichzelf en geeft de hoed snel door aan een naaste medewerkster. Rutte niet. (...)


Lees hier de volledige column.

De foto's in de Standaard (van 9 juli) zijn alleen volledig te zien voor abonnees, maar ook de éne foto die voor iedereen zichtbaar is, geeft al een "fraai" beeld van de ouwe-jongens-sfeer.

Overigens, deze "handelsmissie" geeft niet alleen een ontluisterend beeld van Mark Rutte en alle andere nitwits en onbenullen die zich in Nederland "regering" laten noemen, maar ook van het Nederlandse kiesvee. Dat slaagt er keer op keer in om, onder het mom van "democratie", de macht in handen te geven van een club zielloze profiteurs, die met valse beloften en dubbele agenda's en met de hulp van het NOS-journaal en debatloze TV-"debatten" het volk een rad voor ogen draaien.
In plaats van een luxe bestaan in Den Haag, verdienen ze stuk voor stuk een zetel in de plaats die Dante Alighieri helemaal onder in de hel heeft gereserveerd voor de leugenaars.

zaterdag 6 juli 2013

Ik zeg: niet doen!

Gisteravond zag ik toevallig op Net5 (een van die irritante TV-zenders waar de reclameblokken af en toe onderbroken worden door stukjes van een of andere film of serie) een reclame voor «Save the Children». Er werd een uitgemergeld kind getoond en ons wordt duidelijk gemaakt dat dat kind (en andere kinderen) geholpen kan (kunnen) worden als we € 3,00 overmaken.

Ik moest meteen denken aan een stukje dat collega-blogger Blatant Bill onder de titel Kindersterfte publiceerde op 30 juni (en trouwens ook zijn stukje Propaganda # 2 van 2 juli).
«Save the Children» is niet vermeld in de door hem genoemde lijst van "Salarissen van de directeuren bij goede doelen organisaties" voor 2012, maar dat betekent natuurlijk niet automatisch dat bij die club geen geld aan de strijkstokken blijft hangen.

Eerlijk gezegd ben ik ook steeds geschokt wanneer ik beelden zie van uitgemergelde kinderen (of volwassenen). Dat was ook al zo bij (krantenfoto's indertijd voor mij) de burgeroorlog in  Biafra in 1967. Desondanks ben ik oprecht van mening dat het geen enkele zin heeft om geld te storten voor de slachtoffers van honger en burgeroorlogen in Afrika en elders, hoe hard dat ook klinkt. Stel dat er een aantal kinderen gered worden van de hongerdoor. Ze kunnen misschien zelfs naar school en iemand van Unicef vertelt hun dat ze met een goede opleiding een goede toekomst hebben. Dan staat er echter weer iemand op die een nieuwe burgeroorlog begint. De kinderen worden vermoord, verkracht of ingezet als kindsoldaten.

De vraag is waarom er honger heerst in Afrika. Dat is niet omdat wij te beroerd zijn om  € 3,00 te storten, maar omdat de voedselmonopolies en beursspeculanten spelletjes spelen met het beschikbare voedsel in plaats van ervoor te zorgen dat het terecht komt bij mensen die het nodig hebben. En omdat de neoliberale régimes in het westen best leningen willen verstrekken aan de (maar al te vaak corrupte) régimes van arme landen (in ruil voor uitbuiting van bijv. de delfstoffen in die langen) en voor voor dat "geleende" geld maar al te graag wapens willen verkopen aan de dictatoren van dienst,

Als we daadwerkelijk iets willen doen aan de honger (en het onrecht in het algemeen) in arme landen (en elders in de wereld!) dan moet om te beginnen de wapenhandel afgeschaft worden - en het zou helemaal niet verkeerd zijn als er wetten zouden komen die de eigenaars, aandeelhouders en andere profiteurs van de productie van wapens streng zouden straffen, want in feite zijn zij verantwoordelijk voor de moorden die met hun wapentuig gepleegd worden. Ook Nederland speelt een belangrijke rol in deze handel in moord en doodslag!

Lees in dit verband ook het persbericht van de Campagne tegen wapenhandel, dat ik al op 12 juli 2007 publiceerde. Helaas is er sedert die datum geen merkbare verbetering opgetreden, zoals iedereen weet die het nieuws volgt.

donderdag 4 juli 2013

Administratieve mededeling: nieuw e-mailadres...

Aangezien Terra.es niet meer bestaat (ze heten nu ineens "Terra.com" en ze schijnen nu in de Verengde Staten te zitten - met dus extra begluur-risico - ofschoon dat bij Blogger [Google] natuurlijk ook bestaat), heb ik een nieuw adres geopend: dwarslezer@gmx.es.

Als je derhalve iets relevants kwijt wilt aan mij (dus géén spam, en daaronder valt ook religieuze propaganda of bijv. pro-Israël kletskoek, of vieze praatjes) kun je me daar 24/7 bereiken. Verras me zou ik zeggen!

Gelukkig is de Nederlandse Roverheid betrouwbaar... Of?

Jaren geleden besloot de Nederlandse Roverheid (ik geloof dat dat nog in de tijd van Wim Kok Kots was) om de partnertoeslag in de AOW (die AOW-ers konden krijgen voor hun nog niet-pensioengerechtigde partners) af te schaffen voor mensen die vanaf 2015 recht op de AOW zouden krijgen. Dat werd "tijdig" aangekondigd, omdat op deze manier degenen die daardoor benadeeld zouden worden nog tijd hadden om maatregelen te nemen, zoals een verzekering afsluiten. (Dat leek de Haagse Bluffers redelijk, omdat zij duidelijk niet begrepen dat die maatregel juist hard aan zouden komen bij degenen met de laagste inkomens, die zich geen dure verzekering konden permitteren.) Het recht op toeslag zou in ieder geval blijven bestaan voor degenen die vóór 2015 de pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken.

In 2012 werd de regeling voor de partnertoeslag weer aangepast, ofschoon er nog steeds recht op de toeslag bleef bestaan voor degenen die vóór 2015 de pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken, Alleen is daar nu de aanvullende voorwaarde bijgekomen "dat men voor 1 januari 2015 moet zijn getrouwd of moet zijn gaan samenwonen" (deze informatie kon ik echter vandaag niet meer terugvinden op de website van de SVB, de Sociale Verzekeringsbank)

Volgens een bericht op de site van de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die de AOW uitbetaalt, is er intussen een wetsvoorstel ingediend om nu óók voor mensen die al vóór 2015 AOW (gaan) krijgen de partnertoeslag af te schaffen, althans voor degenen die (zonder AOW) een inkomen hebben van € 46.000,00 of meer per jaar. Het bericht is overigens even onduidelijk als de bekritiseerde manier waarop de SVB "samenwonen" definieert (want ook mensen die regelmatig bij elkaar over de vloer komen kunnen daaronder vallen; zie ook het bericht van vandaag van ANP Press Support), want ofschoon eerst een inkomensgrens van € 46.000,00 is genoemd, eindigt het bericht met de opmerking dat "iedereen die nu al AOW ontvangt of voor 1 april 2015 AOW gaat ontvangen [...] met deze maatregel te maken [krijgt]" en dat zou dus ook weer gelden voor degenen die een lager inkomen ontvangen.

Ik begrijp dat de Roverheid er alles aan doet om ervoor te zorgen dat er genoeg geld binnenkomt om allerlei megalomane projecten te kunnen blijven uitvoeren (JSF, mislukte automatiseringsprojecten e.d. en natuurlijk om ervoor te zorgen dat de parle-menteurs en ministers niet gekort te hoeven worden op hun riante tractementen) en uiteraard om de zogenaamde Oranjes te vrijwaren van crisisverschijnselen, dus dan is het ook begrijpelijk dat er geen andere oplossing is dan degenen uit te persen die al jarenlang de dupe zijn van allerlei graai-maatregelen, zoals steeds hogere premies voor de geprivatiseerde Zorgverzieking en hogere eigen risico's/bijdragen, BTW-verhoging, huurverhoging, verlaging van de huurtoeslag, noem maar op.

Wat dat betreft is de Nederlandse Roverheid geweldig betrouwbaar. Bij voorbaat hebben we de absolute zekerheid dat alle beloftes simpele leugens zijn (zoals van het "zoet na het zuur") en dat toch altijd degenen gepakt zullen worden die het minste kunnen missen, terwijl de bestropdaste schuldigen van de crisis gewoon door kunnen gaan met het uitbuiten van de rest van de mensheid.

Werklozen aan de thuiszorg (column van Luuk Koelman)

De gemeente Deventer gaat werklozen inzetten bij het wassen en aankleden van ouderen en hulpbehoevenden. Ook kan hen worden gevraagd medische handelingen te verrichten, zoals het vervangen van een katheter of het aanzetten van protheses. Als werklozen weigeren, wordt hun uitkering verlaagd.

“Zo Frans. Ik wil graag een gesprek met je aangaan. Dat ging niet helemaal goed hè? Hoe kan dat nu? We lopen het even na. Eerst heb je thee gedronken met de 93-jarige mevrouw De Vries. Daar staan 3 minuten voor ingeroosterd. Waarom deed je daar 25 minuten over? [...]


Lees deze geweldige column van vandaag in zijn geheel op de site van Luuk Koelman.

dinsdag 2 juli 2013

Bommen en spionage (overgenomen uit «Rode Morgen» van 1 juli 2013)

Ruim drie jaar geleden liet Bradley Manning via Wikileaks een bom ontploffen. Hij onthulde talloze geheime en illegale operaties van de VS.

Nu heeft Edward Snowden een bom laten ontploffen. Hij onthulde hoe de VS, samen met andere staten, elke wereldburger bespioneert die telefoneert, twittert, met facebook bezig is, documenten maakt op zijn computer, enzovoort, enzovoort. Of het nou met of zonder medewerking is van allerlei internetmonopolies: er wordt opgeslagen wat je doet, wanneer je het doet, wat de inhoud is van wat je doet en met wie je het doet.

President Obama zegt dat pas naar die gegevens wordt gekeken als je verdacht bent, maar inmiddels is genoeg uitgelekt om te weten dat met steeds krachtigere computers en steeds geavanceerdere systemen in deze brei van data wordt gezocht naar gegevens van Jan en Alleman.

Niet alleen door de VS trouwens. Alle staten, zeker de Nederlandse, bespioneren hun burgers zonder enige terughoudendheid. De enige grens is de grens van wat technisch mogelijk is.

"We zoeken naar terroristen, we doen het voor uw veiligheid, we voorkomen aanslagen", zeggen de autoriteiten. Het is een bezorgdheid voor ons wereldburgers die we niet zien als er weer eens een oorlog wordt begonnen, als er geen medicijnen zijn om epidemieën te bestrijden, als er geen voedsel is voor mensen die van de honger omkomen, als er wordt gewerkt in onveilige fabrieken of als de leefomgeving van de mens wordt vernietigd.

Waarom blijkt trouwens bij elke aanslag en elke moordpartij dat de geheime diensten de daders al in het vizier hadden? En waarom moet al die bezorgdheid voor ons welzijn geheim blijven? Waarom moeten Manning, Assange en Snowden vrezen de rest van hun leven achter de tralies door te brengen, als ze alleen maar hebben onthuld hoe goed de autoriteiten over onze veiligheid waken?

"Veiligheid gaat voor privacy", zeggen de heren die dit soort praktijken verdedigen - maar het resultaat is geen privacy en geen veiligheid. En de heren en dames houden dat het liefst geheim.

Naarmate er meer onthullingen naar buiten komen, wordt duidelijker wat er aan de hand is. De staatsapparaten van deze wereld bespioneren zoveel mogelijk aspecten van zoveel mogelijk burgers - niet omdat ze bommen zouden kunnen maken, maar omdat er een tijdbom tikt van sociaal verzet. Dat is de bom die de autoriteiten werkelijk vrezen, maar die ze niet kunnen ontmantelen.


Neem een abonnement op «Rode Morgen» (een jaarabonnement kost € 6,80 en een steunabonnement € 11,35) of neem een gratis proefabonnement voor 3 maanden. Mail naar redactie@rodemorgen.nl.