vrijdag 30 augustus 2002

Pak slaag voor de minister!

Minister De Boer (Verkeer & Waterstaat) is "teleurgesteld" door de plannen van NS om de tarieven in twee fasen te verhogen.

De Boer verdient een kolossaal pak verdienen op zijn blote broek. Hoe kan hij zo schijnheilig zijn? De overheid, en niet in de laatste plaats zijn eigen ministerie, is ervoor verantwoordelijk dat de NS jaar na jaar steeds meer moet betalen voor de steeds krakkemikkerigere infrastructuur - het onderhoud van die infrastructuur is niet de verantwoordelijk van NS, maar... van het ministerie. Hetzelfde ministerie dat hopen geld stort in bodemloze putten van prestige-objecten zoals de Betuwelijn en de HSL.

woensdag 28 augustus 2002

Schijnheilige geldwolven!

In de Spits van vandaag wordt ook de verdraaide waarheid van de geldwolverige CD-leveranciers weer eens verkondigd. De daling van de CD-verkopen zou "een nieuw bewijs" zijn dat mensen "meer muziek van het internet downloaden". Dat is wel een érg simpele vorm van logica!

Er zijn diverse redenen te bedenken voor de daling in de verkoop: CD's zijn véél te duur; mensen hebben door de dalende economie (en door de EURO-wisseltruuk) minder geld om aan CD's uit te geven; mensen zoeken muziek, die niet op CD te vinden is, maar dankzij mensen die zelf 78-toerenplaten of oude LP's omzetten in MP3's, wél via het internet te vinden is.

En misschien worden de dalende verkopen wel niet gecompenseerd door illegale downloads. Misschien komt er wel gewoon steeds minder uit op CD dat de moeite van het kopen waard is...

Bovendien is het al jaren een uiterst vreemde zaak dat op lege cassettes (en CD's) een opslag moet worden betaald omdat deze gebruikt (kunnen) worden voor het copiëren van zaken waarop auteursrechten rusten. Maakt dit de overheid niet medeplichtig (ten minste door uitlokking) aan het illegaal kopiëren?

Nederland vol? Zo wel, ja!

In een klein artikeltje in de Metro wordt vandaag een fraai bewijs geleverd van de gevolgen van de verslechterende situatie van het onderwijs in Nederland. Nog niet zo lang geleden hebben we daarvan al een ander staaltje gezien door het hoge percentage kiezers dat stemde voor een "partij" met de samenhang van een theelepeltje strandzand en met een dode lijsttrekker.

Het volgende staaltje is echter ook zeer interessant. Volgens het artikeltje zou bijna 70% van de Nederlandse vrouwen de voorkeur geven aan een boek in bed, "vrijen volgt met 53,7 procent". Deze 70% + 53,7% leveren dus 123,7% op van de vrouwen in Nederland. Geen wonder dat veel mensen Nederland als "vol" beschouwen.

donderdag 15 augustus 2002

Bijziende politici met korte-termijn-"intelligentie"

De Balkenbrei-club heeft nog iets nieuws bedacht om te bezuinigen: De spaarloonregeling moet afgeschaft worden, dat scheelt weer in de opbrengst aan loon-/inkomstenbelasting. Tevens moet het spaarloon, dat volgens de regeltjes 4 jaar vast moet liggen, ineens vrij komen, zodat spaarders ineens een hap geld krijgen. Het is natuurlijk de bedoeling dat de consumenten het meteen gaan uitgeven: een nieuw bankstel, eethoek, breedbek-TV, zolang het maar rolt, want dat komt de economie ten goede en iedere kapitalistische econoom weet (meent althans te weten) dat wat goed is voor de economie, ook goed is voor de mensen.

Helaas leveren de wetmatigheden van diezelfde kapitalistische filosofie (het woord "denkstoornis" is hier beter op zijn plaats) door de toegenomen vraag een prijsverhoging op, waardoor de consument op iets langere termijn nog meer geld tekort komt voor zijn dagelijkse levensbehoeften. Inflatie, looneisen, nog meer klagende ondernemingen zijn het gevolg.

Het zou echter ook nog eens zo kunnen zijn, dat mensen van dat geld op vakantie gaan naar het buitenland, waardoor het geld niets bijdraagt aan de Nederlandse economie, maar aan die van de vakantielanden.

Nog een mogelijk gevolg is dat sommige spaarloonspaarders van hun gespaarde geld lijfrentepolissen wilden kopen of er op een andere manier iets voor hun oude dag voor wilden doen. Die mogelijkheid hebben ze dus niet meer, waardoor wellicht in de toekomst ouderen financieel eerder in de problemen zullen komen, en dus in hogere mate een beroep zullen doen op de sociale voorzieningen (als die dan tenminste nog bestaan).

En het ergste van alles is dat je het deze zogenaamde politici niet eens kwalijk kunt nemen dat ze vooral rekening houden met de korte termijn, want ze moeten zorgen dat ze over vier jaar weer gekozen worden, en dan is het gemakkelijk wat simpele succesjes te boeken, dan te proberen iets zinnigs te doen en dat uit te leggen - tenzij ze natuurlijk een dubbele agenda hebben, maar je zult mij niet horen zeggen (of lezen schrijven) dat ze corrupt zijn...

NS op hetzelfde dwaalspoor aal de regering?

NS onthult (truukje van proefballonnen geleerd van de "nieuwe politiek"?) wilde plannen voor het in twee stappen verhogen van de spoorkaartjes tot een totaal van ongeveer 10%.

Misschien zou het zinnigerzijn als de NS de overheid eens financieel aansprakelijk zou stellen (desnoods via de rechter) voor het achterstallig onderhoud aan de spoorweg-infrastructuur, waarvoor immers de overheid verantwoordelijk is. Ik heb een vermoeden dat daarna de kaartjes voor de komende 10 jaar niet duurder zullen hoeven te worden.

donderdag 8 augustus 2002

Kan een "vrije markt" wel democratisch zijn?

Nederland wordt steeds meer een land waarin alleen directeuren, ontslagen staatssecretarissen e.d. het nog kunnen rooien. Gewone mensen worden steeds opnieuw van alle kanten gepakt. Het begon dit jaar met de welhaast ongeremde verhoging van prijzen met het excuus van aanpassing aan de Euro (en dan kan Zalm zeggen wat hij wil over nauwelijks meetbare percentages).

Daarna kwam KPN met een verhoging van maar liefst 23% voor de MxStream-abonnees.

De Balkenbende besloot tot verspilling van enkel miljarden voor straaljagertjes die niemand nodig heeft (alleen enkele generaaltjes die graag nieuwe speeltjes willen) in plaats van het geld te besteden waar het écht nodig is (onderwijs en verzorging).

De economie blijkt tegen te vallen, waardoor CDA en VVD nu nog maar eens verscheidene miljarden extra willen bezuinigen.

Verder willen nu de werkgevers ook voortaan de vakbonden uitschakelen bij het CAO-overleg.

En tenslotte zit in Den Haag een chaotisch clubje, zonder rekening te houden met de geëigende adviescolleges (SER, CPB e.d.) losvaste plannetjes in elkaar te draaien die al bij voorbaat de zwakke economische vooruitzichten nog meer onder druk zetten.

Nieuwe ronde voor de KPN, die ontdekt dat ze hun tegenvallende bedrijfsresultaten best nog eens wat kunnen opkrikken door de abonnees van hun vaste telefoonnet een maand extra te laten betalen (in plaats van achteraf, wordt het abonnementsgeld nu voortaan vooraf geïnd). Hun argument (ook de huur en de krant worden vooraf betaald) is misschien ook een tip voor restaurants, maar slaat natuurlijk nergens op. Misschien zou het ook wel leuk zijn als ik mijn baas zo gek krijg om mijn salaris voortaan vooraf uit te betalen...

Het gaat werkelijk écht de goede kant op met de samenleving in Nederland: Naarmate de "vrije markt" steeds meer de vrije hand krijgt, wordt het voor gewone mensen steeds moeilijker om het hoofd nog op een waardige manier boven water te houden. Als dit "democratie" is, moeten we misschien toch maar eens op zoek naar een ander systeem, dat meer rekening houdt met de belangen van de hele bevolking...