donderdag 15 augustus 2002

Bijziende politici met korte-termijn-"intelligentie"

De Balkenbrei-club heeft nog iets nieuws bedacht om te bezuinigen: De spaarloonregeling moet afgeschaft worden, dat scheelt weer in de opbrengst aan loon-/inkomstenbelasting. Tevens moet het spaarloon, dat volgens de regeltjes 4 jaar vast moet liggen, ineens vrij komen, zodat spaarders ineens een hap geld krijgen. Het is natuurlijk de bedoeling dat de consumenten het meteen gaan uitgeven: een nieuw bankstel, eethoek, breedbek-TV, zolang het maar rolt, want dat komt de economie ten goede en iedere kapitalistische econoom weet (meent althans te weten) dat wat goed is voor de economie, ook goed is voor de mensen.

Helaas leveren de wetmatigheden van diezelfde kapitalistische filosofie (het woord "denkstoornis" is hier beter op zijn plaats) door de toegenomen vraag een prijsverhoging op, waardoor de consument op iets langere termijn nog meer geld tekort komt voor zijn dagelijkse levensbehoeften. Inflatie, looneisen, nog meer klagende ondernemingen zijn het gevolg.

Het zou echter ook nog eens zo kunnen zijn, dat mensen van dat geld op vakantie gaan naar het buitenland, waardoor het geld niets bijdraagt aan de Nederlandse economie, maar aan die van de vakantielanden.

Nog een mogelijk gevolg is dat sommige spaarloonspaarders van hun gespaarde geld lijfrentepolissen wilden kopen of er op een andere manier iets voor hun oude dag voor wilden doen. Die mogelijkheid hebben ze dus niet meer, waardoor wellicht in de toekomst ouderen financieel eerder in de problemen zullen komen, en dus in hogere mate een beroep zullen doen op de sociale voorzieningen (als die dan tenminste nog bestaan).

En het ergste van alles is dat je het deze zogenaamde politici niet eens kwalijk kunt nemen dat ze vooral rekening houden met de korte termijn, want ze moeten zorgen dat ze over vier jaar weer gekozen worden, en dan is het gemakkelijk wat simpele succesjes te boeken, dan te proberen iets zinnigs te doen en dat uit te leggen - tenzij ze natuurlijk een dubbele agenda hebben, maar je zult mij niet horen zeggen (of lezen schrijven) dat ze corrupt zijn...

Geen opmerkingen: