woensdag 25 februari 2004

Zwabberaar Bush

Bush vindt dat zijn democratische tegenstanders zwabberen. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij zijn eigen werkwijze omschrijft: Hij is tegen abortus, omdat hij het ongeboren leven (zegt te) wil(len) beschermen (hoe er na de geboorte wordt omgegaan met de niet-gewenste kinderen is dan natuurlijk weer iets heel anders), maar hij ziet er geen probleem in om bewijzen over het bestaan van massavernietigingswapens te bedenken om een oorlog te rechtvaardigen, waarbij duizenden mensen doodgebombardeerd worden. Dat is inderdaad geen zwabberen, maar stuurloos rondzwalken...

woensdag 18 februari 2004

Maagdenvlies

De afkeurende reacties op operaties om het maagdenvlies te "herstellen" kan ik me levendig voorstellen. Toch denk ik dat op langere termijn deze operaties wel degelijk een positief effect zullen hebben.

Mannen zullen namelijk beseffen dat ze er nooit zeker van kunnen zijn of hun vrouw een échte of een herstelde maagd is. Het kan dan op den duur ook niet anders dan dat ze zelf de relativiteit van de maagdelijkheid wel in zullen (moeten) zien. Ik denk dat dit beter zal werken dan pogingen om hen via bewustmakingscampagnes het oneerlijke van hun eis te doen inzien.

vrijdag 13 februari 2004

Gotspe

Wat een vreselijke kletskoek vandaag prominent op de voorpagina van de Metro ("Kabinet moet mogelijk toch extra bezuinigen"). Dit rariteitenkabinet weet niet wat bezuinigen is: de begroting voor de Tweede Kamer mag niet omlaag en overbodige projecten (Betuwelijn, JST-"Toys for the Boys") worden onverkort uitgevoerd. Het enige dat deze club van volksverlakkers ("Niemand meer dan één procent achteruit"; wie herinnert zich nog dat Balk dat bij het aantreden van zijn kabinet beloofde?) kan is neuzelen over "normen en waarden" en de bevolking nog verder uitpersen en vernederen, en dan vooral degenen die juist extra zorg behoeven, zoals zieken en bejaarden. En dat, zonder dat deze zogenaamde politici zich kennelijk druk maken over de grootgraaiers, wier inkomen niet op de nullijn hoeft te blijven...