vrijdag 13 februari 2004

Gotspe

Wat een vreselijke kletskoek vandaag prominent op de voorpagina van de Metro ("Kabinet moet mogelijk toch extra bezuinigen"). Dit rariteitenkabinet weet niet wat bezuinigen is: de begroting voor de Tweede Kamer mag niet omlaag en overbodige projecten (Betuwelijn, JST-"Toys for the Boys") worden onverkort uitgevoerd. Het enige dat deze club van volksverlakkers ("Niemand meer dan één procent achteruit"; wie herinnert zich nog dat Balk dat bij het aantreden van zijn kabinet beloofde?) kan is neuzelen over "normen en waarden" en de bevolking nog verder uitpersen en vernederen, en dan vooral degenen die juist extra zorg behoeven, zoals zieken en bejaarden. En dat, zonder dat deze zogenaamde politici zich kennelijk druk maken over de grootgraaiers, wier inkomen niet op de nullijn hoeft te blijven...

Geen opmerkingen: