dinsdag 26 oktober 2021

Spreekt Hugo de Jonge voor één keer de waarheid?

 Volgens een artikel in het Algemeen Dagblad van gisteren gaat De Jonge ervan uit dat zowel mensen die gevaccineerd zijn, als degenen die dat niet zijn boos of zelfs woedend zullen zijn, wanneer de "regering" (nouja, hij bedoelt de club die een hoop mensen in de ellende heeft gestort door het schandaal met de kinderopvangtoeslag) binnenkort weer Corona-maatregelen gaat invoeren.

Het zou helemaal niet vreemd zijn als de Nederlandse bevolking woedend, nee razend is op die "regering", niet alleen om die Corona-maatregelen, want hoe je het ook draait, er is sprake van een ernstig gezondheidsprobleem - en mensen die niet verblind zijn door hun behoefte om naar festivals en kroegen te gaan verwachtten een (of meer) nieuwe 'golven', mede door de te vroege versoepelingen. Razend zouden ze eerder moeten zijn om allerlei vormen van misbruik, zoals het willens en wetens mensen van fraude beschuldigen op grond van erg dubieuze algoritmen -terwijl Willem A. niet eens de ten onrechte door hem geïncasseerde subsidies hoeft terug te betalen-, maar ook bijv. het gemak waarmee grootgraaiers zonder enig probleem hun belasting gelegaliseerd kunnen ontduiken (ook al wordt dat dan 'ontwijken' genoemd) en hun bij elkaar gegraaid geld in landen kunnen stallen, die voor hen nog gunstiger zijn dan het belastingparadijs Nederland.

Redenen te over dus om woedend te zijn over het Nederlandse régime, en het is dan ook volkomen terecht dat de hele club een aantal maanden geleden afgedankt is. Maar desondanks, is door de Nederlandse bevolking weer zodanig gestemd dat dezelfde club nu toch weer aan de touwtjes gaat trekken (en in werkelijkheid demissionair is blijven trekken).
Dus, nee, ik vrees dat die 'boosheid' of 'woede', waar De Jonge het over heeft, niet lang zal duren. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking heeft een zeer kort geheugen, en als er een Nederlandse tennisser, wielrenner of voetbalclub een of ander kampioenschap wint, is de bevolking weer "trots op Nederland" (zoals die mislukte partij van Rita Verdonk heette), en is alle woede weer naar de achtergrond verdwenen. Uiteindelijk spreek ik talloze mensen die volhouden dat het onderwijs en de gezondheidszorg (enz.) in Nederland veel beter zijn dan waar dan ook in de wereld...

Wat de Jonge zegt lijkt op de waarheid, maar dan een heel kortdurende waarheid; en de door hem gesuggereerde woede / boosheid zal voor de meeste mensen in werkelijkheid niet meer zijn dan een kortstondige irritatie.

zondag 10 oktober 2021

Deugen mensen inderdaad?

Ik dacht dat ik al een hele tijd geleden had gereageerd op het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, maar ik heb ontdekt dat ik dat nog niet gedaan had. Daar kwam ik pas achter na de recente publicatie in Nederlandse vertaling van het boek The Goodness Paradox (2019) van Richard Wrangham. De Nederlandse titel daarvan luidt De goedheids paradox (met een vreemde spatie!), met daarbij de goedkope en ongetwijfeld commercieel bedachte ondertitel "Deugen de meeste mensen wel?". Die titel suggereert dat het een reactie is op het boek van Rutger Bregman, eveneens uit 2019, terwijl daarvan volstrekt geen sprake is, zoals bij lezing blijkt.Om terug te komen op Rutger Bregman: ik denk dat hij in grote lijnen redelijk gelijk heeft (met een slag om de arm, want hoeveel mensen  zeggen het bijvoorbeeld wanneer ze ergens te veel geld terugkrijgen?).

Het heeft overigens geen enkele zin dat de meeste mensen deugen (laten we zeggen 95%), want de resterende 5% zijn degenen die de macht hebben - omdat ze zich hebben laten verkiezen als machthebbers (met het geld van grootgraaiers, zoals de leden van de VVD; en de propaganda van de massamedia, zoals het Journaal van het NPO [Nederlandse Propaganda-Orgaan] en de geschreven pers), of omdat ze grootgraaiende kapitalisten zijn. Deze twee categorieën staan aan dezelfde kant en zorgen er samen voor dat het grootste deel van de bevolking (en ik kijk hier vooral naar de Nederlandse bevolking, maar in grote lijnen geldt hetzelfde op de hele wereld) zich voor steeds minder salaris te pletter blijft werken, en dat er koloniale oorlogen gevoerd worden - voor het bezit van olie en andere grondstoffen, én natuurlijk ter ondersteuning van de wapenindustrie.

Besteed maar eens enkele minuten aan het bovenstaande (daarvoor zijn er genoeg reclameblokken op de TV) - en probeer ook het boek van Richard Wrangham te lezen, dat geeft in ieder geval een andere kijk op wat Rutger Bregman schrijft.

maandag 4 oktober 2021

De Pandora Papers... ¿en Oranje?

Afgelopen nacht hoorde ik op Het RadioNieuws dat uit de Pandora Papers was gebleken dat honderden (of een honderdtal, dat herinner ik me niet meer letterlijk) staatshoofden en politici belasting ontdoken hadden - al dan niet gelegaliseerd, in welk geval dat ineens "belasting ontweken" heet. Zie hierover ook het artikel «Pandora Papers laten zien: Europese aanpak belastingparadijzen is een wassen neus» in de NRC van vandaag. Trouw biedt in deze context vandaag in het katern «De Verdieping» (alleen toegankelijk voor abonnees) uitvoerige informatie over belastingontduiking en de zogenaamde belastingontwijking (wat in feite niets anders is dan gelegaliseerde belastingontduiking).

Genoemd werden o.a. de Jordaanse koning, Tony Blair (ja, de Britse eerste minister die samen met George W. Bush en o.a. J.P. Balkenende verantwoordelijk was voor de invasie van Irak en de sedertdien in dat land heersende chaos) en de Nederlandse CDA-er Hoekstra.

Wonderlijk genoeg werd in het nieuwsbericht "ons" koningshuis niet genoemd. Zou dat zijn om een aanklacht wegens smaad te voorkomen, zou het een geval van (zelf?)censuur  zijn of zouden ze simpelweg niet in de lijst vermeld zijn - en in dat geval: om welke reden?

Ik ben erg benieuwd of er de komende dagen nog meer gegevens boven tafel komen. De betreffende familie van Duytschen bloede staat immers bekend om diverse gevallen van financiëel misbruik, zoals bij subsidies voor Het Loo, ofschoon niet is voldaan aan de voorwaarden daarvoor (zie het artikel «'Koning krijgt ten onrechte subsidie voor Het Loo'» (NRC van 13 mei 2020); of van subsidies voor het onderhoud van de inventaris in de door genoemde familie gratis gebruikte paleizen, terwijl de rijksoverheid de inventarissen tussen 1982 en 2009 al had overgenomen. De inventaris werd zoïzo al die tijd al op kosten van "de staat" onderhouden. Zie hierover «Staat betaalt dubbel voor onderhoud inventaris paleizen» (NRC van 8 september 2019). De kop van dit laatste artikel betekent in werkelijkheid dat de belastingbetaler dubbel betaalt, alsof we toch al niet veel te veel betalen voor het luxe leventje van het ongrondwettelijke (vergelijk artikel 1 van de Nederlandse grondwet) Nederlandse staatshoofd en zijn familie.