vrijdag 26 mei 2023

Nederland LIJKT een democratie, maar...? En de AIVD ziet het helemaal anders!!!

Als je oppervlakkig kijkt ziet Nederland eruit als een democratie, want om de zoveel jaren worden bij directe verkiezingen het Parlement en de Gemeenteraden gekozen, en de Provinciale Staten. De Eerste kamer wordt indirect, getrapt, gekozen op grond van de uitslag van de gekozen Provinciale Staten. En dan zijn er ook nog verkiezingen voor de Waterschappen, voor de meeste mensen een vaag clubje.

Het eerste probleem is dat heel veel Nederlanders (officieel: inwoners) nauwelijks bekend zijn met de kandidaten voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, dus ze kiezen (ALS ze al een stem uitbrengen) op goed geluk - op grond van een foto, de woonplaats of de club waar de kandidaten bijhoren. De Eerste Kamer wordt daardoor dus automatisch ook op erg vage gronden samengesteld!

Het volgende probleem is dat de meeste mensen bij de Parlementsverkiezingen niet eens de moeite nemen om de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen te bestuderen. Veel mensen maken gebruik van een of andere (al dan niet objectieve, of objectief bedoelde) Kieswijzer, of ze gaan uit van de kreten bij een "Verkiezingsdebat", dat niets te maken heeft met een debat, maar dat de kandidaten de kans biedt om in een paar zinnen wat beloften te maken. Op deze manier is het niet eens mogelijk om te weten wat de diverse partijen werkelijk van plan zijn, dus zijn de resultaten van zo'n verkiezing ook niet serieus te nemen.

Maar uiteindelijk hebben we volstrekt niets aan die verkiezingsbeloften, want die hebben zelfs een lager waarheidsgehalte dan de suggesties bij de gemiddelde reclames. Wat betekent bijvoorbeeld dat Omo witter wast? Dat het goed werkt bij het witwassen van geld? Dat wat je met Omo wast wit uit de was komt, zelfs nog witter dan... ja, dan wat? Het maakt ook allemaal niets uit, want als politici zich niet aan hun beloftes houden, komen ze niet in de gevangenis, of kunnen ze niet ontslagen worden. Echter, zelfs als ze eerlijk van plan waren om zich aan hun beloftes te houden, dan maakt dat nog geen verschil. Immers, geen enkele partij kan zonder andere partijen een regering vormen, dus moet er een coalitie gevormd worden, waarbij de diverse partijen een heleboel water bij hun wijn moeten doen, en er dus nauwelijks iets overblijft van de -al dan niet oprechte- verkiezingsbeloften.

Het maakt ook allemaal maar weinig verschil, want als er eenmaal een "regering" is samengesteld, begint de bevolking na korte tijd al te morren over de regering. Tot  aan de volgende verkiezingen, want dan ... rolt er een resultaat uit dat nauwelijks te onderscheiden is van het vorige resultaat, en dat is al tientallen jaren zo...

Maar... in Nederland (en ook in nagenoeg alle 'democratische' [lees democratoïde] landen) maakt het allemaal weinig uit wat er in de Eerste en Tweede Kamer gebeurt, want er zijn talloze andere mogelijkheden om de uiteindelijke beloften en toezeggingen te verdraaien of in een zwart gat te laten verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken (en er zijn nog véél meer voorbeelden te noemen!):

- De politie-inlichtingendienst (het Team Openbare Orde Inlichtingen) bespioneert -zonder daartoe gerechtigd te zijn!- al jarenlang Nederlandse burgers. De politie en het minister zijn hiervan op de hoogte, maar het gaat gewoon door. En de bij elkaar gegluurde (incorrecte) informatie wordt ook nog eens gedeeld met buitenlanden, met alle mogelijke gevolgen van dien... (Zie RTLnieuws; bericht van 15 mei, laatstelijk geactualiseerd op 25 mei 2023).

- De politie meet zoïzo met twee (of meer) maten: vreedzame milieudemonstranten (*) worden opgepakt en vastgehouden, terwijl mensen die politici bedreigen, levensgevaarlijk asbest rondstrooien of strobalen e.d. in de fik steken op autowegen met een enkele perongelukkige uitzondering na geen strobreed in de weg gelegd wordt

- De Belastingdienst maakte duizenden mensen uit voor fraudeurs (op grond van foute algoritmen), waardoor deze mensen vaak duizenden euro's moesten terugbetalen, en tallozen hunner in financiële problemen kwamen, hun huis, auto, soms zelfs hun kinderen kwijtraakten. Het Haagse régime beloofde de slachtoffers een oplossing voor dit toeslagenschandaal, maar die is er nu, jaren later, nog steeds niet. Het verantwoordelijke régime (Rutte III) moest aftreden, maar kwam enkele maanden na de verkiezingen alsnog bijna voltallig terug, al hadden ze dan wel de verantwoordelijkheden (beter: taken, want het begrip verantwoordelijkheid is hun kennelijk onbekend) anders verdeeld;

- De Tweede Kamer (en vermoedelijk) de Eerste Kamer hebben een pensioenregeling goedgekeurd, waarvan zijzelf geen last zullen hebben, omdat voor hen de oude pensioenregeling blijft gelden (zie Vrij Nederland, vandaag).

- De '"regering" legt beslissingen van de Tweede Kamer naast zich neer (geen BTW op groenten en fruit), en schuift de uitwerking van toezeggingen vooruit naar een zo ver mogelijke toekomst (schadevergoedingen voor de slachtoffers van de gasboringen in Groningen), of laat zich onder druk zetten van agressieve veehouders en fabrikanten van veevoer.

- Er wordt niets gedaan tegen de woekerwinsten bij supermarktketens en bedrijven, terwijl er nog steeds wettelijke (zij het beperkte) mogelijkheden bestaan om maximumprijzen vast te stellen, zoals geregeld in de Prijzenwet.

- En alsof dat nog niet genoeg is, bestaat er in Nederland geen constitutioneel hof, dat belast is met het voorkomen van wetten die niet in overeenstemming zijn met de grondwet. Die is overigens toch al een vaag document, want nagenoeg elk artikel bevat een ontsnappingsmogelijkheid om uitzonderingen door "de regering" mogelijk te maken.


Het moge duidelijk zijn dat de Haagse Mafia zélf de democratie uitholt, maar dat is volgens de AIVD niet zo'n probleem. Het ware probleem is, volgens de visie van deze gluurdersdienst, dat de burgers geen vertrouwen hebben in die Haagse Bluffers, en met recht! Volgens de AIVD (zie Trouw van gisteren) wordt de democratie bedreigd door ‘anti-institutioneel extremisme’. Alsof dat nog nodig zou zijn met onbetrouwbare overheden!

(*) P.S.: Zie voor een 'fraai' voorbeeld van de manier waarop de Nederlandse politie omgaat met milieu-activisten Trouw van 27 mei. De manier waarop het trekkerterrorisme nauwelijks een handbreedte in de weg gelegd werd is in de voorbije maanden in de media breed genoeg uitgemeten...

woensdag 17 mei 2023

Kerncentrales - en het gewone volk draait wel op voor de kosten...

Het Nederlandse régime is al jaren aan het vlassen op de bouw van meer kerncentrales in Nederland. Niet omdat er geen andere mogelijkheden zijn om electriciteit op te wekken (of te besparen), maar omdat er kennelijk mensen (ongetwijfeld grootgraaiers) zijn die daar geld mee hopen te "verdienen". (*) Daarom is onlangs beslist om bij Borssele twee nieuwe kerncentrales te bouwen.

Dat gaat een heleboel geld kosten, maar daar zit de Haagse maffia niet mee. Zo zat zij ook niet met de afwijzende uitkomst van de Brede Maatschkappelijke Discussie over kernenergie in de jaren 1980, waaraan de overheid zich niet wenste te houden, totdat ze zich na de kernramp in Tshernobyl toch (een beetje?) te pletter schrok. Naar nu blijkt is de behoefte aan winst toch groter dan de angst voor de risico's van kernenergie.

Uiteindelijk zullen ze er wel voor zorgen dat de touwtjestrekkers van het régime (de zogenaamde 'regering', die die naam niet verdient omdat er simpelweg niet geregeerd wordt) zo ver mogelijk van de locaties van kerncentrales zullen wonen, zodat ze zelf niet veel risico zullen lopen in het geval van een ramp.

En ook de kosten zullen, net zoals de kosten van de steun voor en medewerking aan de oorlog in Oekraïne uiteindelijk gewoon op het bordje van de arbeidersklasse  terechtkomen, zoals we de kosten voor de ontmanteling van de kerncentrale in Dodewaard (zie de Volkskrant van gisteren) waarschijnlijk -ik beschouw dit als een eufemisme voor 'ongetwijfeld'- ook zullen moeten dragen.


(*) Het zou mij niets verbazen wanneer de druk om niet-electrische auto's op korte termijn te verbieden niet alleen bedoeld is om de auto-industrie en -handel aan extra winst te helpen, maar ook om de bouw van kerncentrales "noodzakelijk" te maken (zoals ik al suggereerde in mijn artikel van 10 juli 2008), want die e-auto's vreten energie, getuigen de alom verschijnende stopcontact-palen. En die e-auto's zijn natuurlijk noodzakelijk, want uitstoot en klimaatproblemen, jeweetwel. Eh... ja, paasvuren, vuurwerk, autoraces, koloniale oorlogen e.d. moeten natuurlijk mogelijk blijven, en ook het gebruik van houtkachels.