dinsdag 13 december 2022

Heeft god het gehad met zijn schapen?

 'Vroeger' werd door pastoors wel eens geschermd met het evangelie van Mattheüs (6:25 e.v.), wanneer mensen zeiden dat ze zich niet meer kinderen konden permitteren op grond van de kosten.Daarbij werd de evangelist Mattheüs aangehaald die stelde dat god voor het nodige zou zorgen (vers 26: "Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt dezelve [...], enz."

Helaas heeft god het kennelijk niet nodig gevonden de (2) kerken (en andere ruimtes) van de Emmaüsgemeente in Bodegraven te voorzien van het nodige, want de Ontmoetings- en de Lutherkerk gaan deze winter dicht, omdat ze geen geld hebben voor de extra energiekosten (€ 40.000,=), nadat het oude contract is afgelopen. De gelovigen moeten zich nu behelpen in de Dorpskerk... (Algemeen Dagblad, 12 december).

Of zou god vinden dat drie kerken te veel van het goede is? Dat hij het overdreven vindt om drie kerken te exploiteren voor zo'n 20.000 inwoners? Het aantal praktiserende gelovigen is me niet bekend...

vrijdag 9 december 2022

Complotleugen van Minister van Financieel Wanbeleid!!!

 Enkele dagen geleden beweerde Sigrid Kaag (Minister van Financieel Wanbeleid, uit de door veel te veel mensen onbegrijperlijkerwijs als links beschouwde neoliberale partij D'66) dat we "een stapje terug [zullen] moeten doen van het royale vangnet dat er nu hangt" (zie o.a. in het Financieele Dagblad van 2 augustus). Onder welke steen heeft deze neoliberale samenzweerster geleefd sinds Ruud Lubbers eind jaren 1970 voorzichtig is begonnen de sociale zekerheid in Nederland af te breken?

Inderdaad, in de jaren 1960 leek de Nederlandse sociale zekerheid goed op weg om de ingezetenen "van de wieg tot het graf" te verzekeren van zorg.

Sinds die tijd is die zekerheid echter langzaam aan het verworden tot nieuwe vormen van slavernij, zoals de "participatieslavernij" en "mantelzorg-slavernij", naast de als 'vrijwilligers' benoemde slaven door bezuinigingen in bijv. het onderwijs (voorleesmoeders) en de gezondheidszorg (vrijwilligers om patiënten bijv. naar operatiekamers te rijden).

Vangnet, aan haar hoela! Even (maar dat kan ik me bij haar kapitalistische gedachtengoed gedachtenslecht niet voorstellen!) dacht ik dat ze een steeek onder water uitdeelde naar Zijne Koninklijke Willem (& Co.) wiens uitkering (zonder sollicitatieplicht! - en met talloze gratis extra's, die niet gemeld hoeven te worden) dit jaar met een half miljoen verhoogd is - voor volgend jaar trouwens ook!