donderdag 20 juni 2002

De VS voorstanders van een 'rechtvaardige samenleving'? Lamenielache!

De opmerkingen van lezer(es) Versnel (in de Metro) nopen eigenlijk tot een uitgebreide reactie, maar om het een beetje overzichtelijk te houden, zou ik alleen enkele (bijna willekeurige) vragen willen stellen over de "rechtvaardige samenleving" die de Verenigde Staten voorstaan, waardoor ze 50 jaar geleden een schurkenstaat omvergeholpen hebben.

1. Waarom hadden ze eerst besloten neutraal te blijven in de Tweede Wereldoorlog en namen ze pas later aan het conflict in Europa deel toen hun eigen economische belangen in gevaar kwamen?

2. Waarom deden ze niets tegen het schurkenregime van Batista, dat het Cubaanse volk uitperstte? En waarom maken ze het Fidel Castro vanaf het begin moeilijk zijn plannen voor een rechtvaardige samenleving uit te voeren? Zou het komen omdat Batista een marionet van de USA was en Cuba een wingewest van de Amerikaanse economie, waaraan de revolutie van Fidel Castro een einde heeft gemaakt?

3. Waarop hielpen ze in Chili Pinochet om de democratisch gekozen regering van Salvador Allende om zeep te helpen, en deden ze later niets om het schurkenregime van Pinochet uit de weg te ruimen?

4. Waarom werd Koeweit geholpen toen het door Irak werd bezet en hebben ze nooit ingegrepen (anders dan in VN-verband) in het conflict tussen Ethiopië en Eritrea (of in Somalië?). Zou het komen omdat hun economische belangen wel risico liepen door de problemen in Koeweit en niet in Ethiopië, Eritrea en Somalië?

5. Waarom werd het schurkenregime van de Taliban in eerste instantie ruimschoots financieel en technisch gesteund en werd het pas te vuur en te zwaard bevochten toen het economische hart van de USA rechtstreeks getroffen werd? Zou dat komen omdat de Taliban tegen de "Russen" vochten en de Sovjet-Unie op dit moment toch niet meer bestaat?

En hiermee wil ik niets ten nadele zeggen van de soldaten uit de USA, die in Europa en elders hun leven geriskeerd hebben, en uiteraard ook niets tegen de talloze mensen in de VS die hun hart wél op de goede plaats hebben en die evengoed het slachtoffer zijn van het kapitalistische gedachtengoed.

maandag 17 juni 2002

Trotse NIET-'Amerikaan'

M. Clayton stoort zich (brief in de Metro) aan de "anti-Amerikaanse" houding van veel mensen. Hij/zij vraagt zich ook af waarom wij ons niet op dezelfde manier uiten over China.

Alleen al het feit dat hij/zij zegt er trots op te zijn een Amerikaan te zijn, verklaart al waarom veel Nederlanders (en anderen) zich storen aan de arrogantie van George Double-Me Bush & Co. Veel inwoners van de Verenigde Staten lijken ervan uit te gaan, dat USA = America, vandaar ook het feit dat zij zich gemakshalve maar meteen Amerikanen noemen. Amerika, Mr(s). Clayton, bestaat uit veel landen en het is daarom vernederend voor inwoners uit andere Amerikaanse landen (de "back yard" van de USA), dat de "Verenigde Staten" de naam Amerika min of meer gemonopoliseerd hebben.

De vergelijking met China gaat maar gedeeltelijk op. Ook in China worden de mensenrechten met voeten getreden, en misschien nog wel meer dan in de USA, maar tot op heden heb ik de regering van China nog niet horen dreigen met de invasie van een ander land (uitgezonderd misschien Taiwan, maar zelfs de pragmatische USA vindt Taiwan de laatste tijd een intern Chinees probleem), en ik kan me ook niet herinneren dat daar plannen gemaakt worden om Saddam Hussein of een ander staatshoofd uit te schakelen of te vermoorden.

En dan heb ik het nog niet over de verwaande manier waarop de hele wereld ondergeschikt moet worden gemaakt aan Bush' strijd tegen terroristen, en dat allemaal om de economische kolonisatie van de rest van de wereld veilig te stellen.

M. Clayton zal het wel niet begrijpen (Bush ongetwijfeld ook niet), maar ik ben "happy NOT to be an [sic] US-citizen".

KLM ordinair stelletje dieven?

Uit een artikel in het Noord-Hollands Dagblad blijkt dat dat door stakingen gedupeerde vliegreizigers geen geld bij KLM kunnen claimen. Dit is bijna niet te geloven (hoewel: uiteindelijk gaat het kapitalistische ondernemingen alleen om het geld). De KLM behoudt de bij de boeking gemaakte winst, en maakt bovendien nog extra winst, omdat ze geen kosten hoeven te maken voor de niet-uitgevoerde vluchten (brandstof, afschrijving vliegtuig, "gratis" maaltijden, enz.).

De passagiers, die hierdoor wellicht hun zuurverdiende vakantiegeld (en hun vakantie) in de soep zien vallen, moeten maar begrijpen dat dit voor de KLM op overmacht berust.

Het zou in dit soort situaties de KLM (en andere bedrijven in gelijksoortige situaties) sieren, wanneer ze tenminste het "bespaarde" geld en de winst aan de gedupeerden zouden terugbetalen. Ik mag hopen (al heb ik hierover zeker mijn twijfels) dat de aandeelhouders het in deze situatie zullen begrijpen, wanneer hun dividend een ietsje lager uitvalt.

donderdag 13 juni 2002

Is Nederland wel beschaafd?

Vandaag ook in het Noord-Hollands Dagblad weer reden te over om te twijfelen aan het sociale denkvermogen van Nederlanders:

Terwijl de "rijke landen" bar weinig belangstelling tonen voor een conferentie over honger in de wereld, laten veehouders melk weglopen omdat ze niet genoeg betaald krijgen, en is een school in Bloemendaal helemaal volgehangen met snoep...

Is het wel terecht dat wij onszelf "beschaafd" noemen?

Hoe politiek-correct kan iemand zijn?

In een ingezonden brief in de Metro valt S. Diaz over de benaming "zwarte Amerikanen".

Ik wil niet vervelend doen, maar probeert hij/zij zichzelf een beetje politiek te hypercorrigeren? Waren het niet de kleurlingen in de USA die in de jaren 1960/70 de leus "Black Is Beautiful" hanteerden?

Ikzelf vind de term "blank" veel onjuister, omdat dat woord ook de betekenissen "zuiver, rein, onbevlekt" (zie Van Dale) heeft, en iedereen die het nieuws een beetje volgt weet dat de meeste blanken beslist niet "rein" zijn.