donderdag 20 juni 2002

De VS voorstanders van een 'rechtvaardige samenleving'? Lamenielache!

De opmerkingen van lezer(es) Versnel (in de Metro) nopen eigenlijk tot een uitgebreide reactie, maar om het een beetje overzichtelijk te houden, zou ik alleen enkele (bijna willekeurige) vragen willen stellen over de "rechtvaardige samenleving" die de Verenigde Staten voorstaan, waardoor ze 50 jaar geleden een schurkenstaat omvergeholpen hebben.

1. Waarom hadden ze eerst besloten neutraal te blijven in de Tweede Wereldoorlog en namen ze pas later aan het conflict in Europa deel toen hun eigen economische belangen in gevaar kwamen?

2. Waarom deden ze niets tegen het schurkenregime van Batista, dat het Cubaanse volk uitperstte? En waarom maken ze het Fidel Castro vanaf het begin moeilijk zijn plannen voor een rechtvaardige samenleving uit te voeren? Zou het komen omdat Batista een marionet van de USA was en Cuba een wingewest van de Amerikaanse economie, waaraan de revolutie van Fidel Castro een einde heeft gemaakt?

3. Waarop hielpen ze in Chili Pinochet om de democratisch gekozen regering van Salvador Allende om zeep te helpen, en deden ze later niets om het schurkenregime van Pinochet uit de weg te ruimen?

4. Waarom werd Koeweit geholpen toen het door Irak werd bezet en hebben ze nooit ingegrepen (anders dan in VN-verband) in het conflict tussen Ethiopië en Eritrea (of in Somalië?). Zou het komen omdat hun economische belangen wel risico liepen door de problemen in Koeweit en niet in Ethiopië, Eritrea en Somalië?

5. Waarom werd het schurkenregime van de Taliban in eerste instantie ruimschoots financieel en technisch gesteund en werd het pas te vuur en te zwaard bevochten toen het economische hart van de USA rechtstreeks getroffen werd? Zou dat komen omdat de Taliban tegen de "Russen" vochten en de Sovjet-Unie op dit moment toch niet meer bestaat?

En hiermee wil ik niets ten nadele zeggen van de soldaten uit de USA, die in Europa en elders hun leven geriskeerd hebben, en uiteraard ook niets tegen de talloze mensen in de VS die hun hart wél op de goede plaats hebben en die evengoed het slachtoffer zijn van het kapitalistische gedachtengoed.

Geen opmerkingen: