maandag 17 juni 2002

Trotse NIET-'Amerikaan'

M. Clayton stoort zich (brief in de Metro) aan de "anti-Amerikaanse" houding van veel mensen. Hij/zij vraagt zich ook af waarom wij ons niet op dezelfde manier uiten over China.

Alleen al het feit dat hij/zij zegt er trots op te zijn een Amerikaan te zijn, verklaart al waarom veel Nederlanders (en anderen) zich storen aan de arrogantie van George Double-Me Bush & Co. Veel inwoners van de Verenigde Staten lijken ervan uit te gaan, dat USA = America, vandaar ook het feit dat zij zich gemakshalve maar meteen Amerikanen noemen. Amerika, Mr(s). Clayton, bestaat uit veel landen en het is daarom vernederend voor inwoners uit andere Amerikaanse landen (de "back yard" van de USA), dat de "Verenigde Staten" de naam Amerika min of meer gemonopoliseerd hebben.

De vergelijking met China gaat maar gedeeltelijk op. Ook in China worden de mensenrechten met voeten getreden, en misschien nog wel meer dan in de USA, maar tot op heden heb ik de regering van China nog niet horen dreigen met de invasie van een ander land (uitgezonderd misschien Taiwan, maar zelfs de pragmatische USA vindt Taiwan de laatste tijd een intern Chinees probleem), en ik kan me ook niet herinneren dat daar plannen gemaakt worden om Saddam Hussein of een ander staatshoofd uit te schakelen of te vermoorden.

En dan heb ik het nog niet over de verwaande manier waarop de hele wereld ondergeschikt moet worden gemaakt aan Bush' strijd tegen terroristen, en dat allemaal om de economische kolonisatie van de rest van de wereld veilig te stellen.

M. Clayton zal het wel niet begrijpen (Bush ongetwijfeld ook niet), maar ik ben "happy NOT to be an [sic] US-citizen".

Geen opmerkingen: