vrijdag 30 juni 2023

Vleeseters zijn medeplichtig, al dan niet bewust!

Het zal niemand ontgaan (zijn) hoe weinig een dierenleven waard is in Nederland (en elders in de wereld). "Onze" koning vindt het leuk in een illegaal voor het publiek gesloten natuurgebied everzwijnen af te schieten, 'jagers' knallen konijnen en andere dieren dood om de door 'de mens' zelf verstoorde "wildstand op peil te houden". En jaarlijks verbranden duizenden (miljoenen?) kippen en andere voor mensenvoeding bestemde dieren -en anders worden ze wel 'geruimd'-, wier resten eigenlijk in plastic verpakt bij de supermarkten terecht hadden moeten komen.

Vind je dat niet erg genoeg? Lees dan de kolom van Aisha Dutrieux in de Volkskrant van vandaag  en het daarin genoemde artikel over Roel Binnendijk en Jeroen Siebelink en hun boek Onder de beesten, dat je hopelijk ook bij de Openbare Bibliotheek kunt vinden.

Overigens, in het tweede artikel wordt opgemerkt dat het eten van vlees "diep in onze maatschappij verankerd" is, maar vergeet daarbij ook niet dat de schrijvers van de bijbel (in het boek Genesis) zo 'slim' waren om hun eigen eetwensen tot goddelijke beslissing te maken:

25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Op deze manier kunnen christelijke veefokkers (en natuurlijk vleeseters) zich altijd achter hun heilige boek verschuilen, want als de mens 'heerschappij' heeft over alle dieren, dan is er niks aan de hand...

zaterdag 24 juni 2023

Koninklijke opmerkingen

Doorgaans ga ik met een wijde bocht om artikelen over "onze" koning en zijn familie, maar deze keer verleidde de kop in het Algemeen Dagblad van 22 juni me toch een beetje. Daarin werd namelijk een opmerking van ZK Willem geciteerd: 'Iedereen die artikel 1 van de grondwet verdedigt, heeft mijn steun'. 

Het bevreemdt me overigens zeer dat zelfs Willem de grondwet kennelijk zeer selectief leest, want in het genoemde artikel wordt namelijk niet alleen discrimatie verboden, maar staat ook (letterlijk): "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld."

Waarom wordt dan automatisch elke keer een lid van de zogenaamde Van Oranjes aangesteld tot koning? En wat betekent "in gelijke gevallen" in deze context? Betekent dit dat bij elke opvolging andere eisen gesteld worden aan bijv. de intelligentie, of het (bij)geloof van de troonopvolger, en zouden er nooit mensen die (met een andere, makkelijkere achternaam, of bijv. moslims of atheïsten) aan dezelfde -kennelijk flexibele- eisen voldoen?

Laat ik meteen maar de ontknoping geven: deze grondwet klopt niet, want de artikelen 24 tot en met 41 van die grondwet maken al bij voorbaat uit dat de aan te wijzen koning aan een aantal symbolische voorwaarden moet voldoen. Geslacht en intelligentie maken hierbij niets uit. Het gaat er uitsluitend om dat betrokkene zo direct mogelijk moet afstammen van Willem van Oranje - ook al moeten daarvoor heel veel genealogische omweggetjes worden bewandeld, en de genetische afstamming is duidelijk ook niet van belang.

Dat het karakter en de intelligentie van de koning(in) geen enkele betekenis hebben is wel duidelijk, want Willem is volgens Máxima bepaaldelijk geen uitblinker ("een beetje dom"), Willem I vond dat hij vrijelijk mocht beschikken over de staatskas, Willem III werd toendertijd niet voor niks 'koning Gorilla' genoemd, en Wilhelmina had (in 1940 vlug, en onwettiglijk, naar Engeland gevlucht), met haar schoonzoon Bernhard plannetjes gemaakt om de democratie in Nederland op te heffen. (*)

Ik vind het dus heel leuk dat Willem waarde hecht aan artikel 1 van de Grondwet, maar eigenlijk wordt het tijd dat hij zich de consequentie van die gelijke behandeling aantrekt en de stekker uit het koningsschap trekt. Dan kan hij als verder bewijs van zijn goede bedoelingen, samen met de medeplichtingen (de namen zijn bekend!) uit de Amsterdamse grachtengordel (of waar dan ook) uit eigen zak (nou ja, dat komt eigenlijk uit onze zakken) zorgen voor een genoegdoening voor de slachtoffers van de Nederlandse slavenhandel, waarvoor zijn voorouders in grote mate medeverantwoordelijk waren. Misschien kunnen ze dan ook eens gaan nadenken over een genoegdoening voor de talloze Nederlanders die als lijfeigen uitgebuit zijn of door de diverse 'christelijke' secten zijn uitgemoord; of bijvoorbeeld de nabestaanden van de bevolking van 's Hertogenbosch, die in 1629 door Frederik Hendrik flink werd uitgedund!

Het is uiteindelijk onjuist dat dit soort kosten, net als voor de Nederlandse bijdragen aan de koloniale oorlogen van met name de Verenigde Staten, opgehoest moet worden door de arbeidersklasse, de loonslaven. Tenslotte beperken de grootgraaiers tot het vergaren van geld en het ontduiken van belastingen, soms gelegitimeerd, en dan heet het "belastingontwijking", maar dat is gewoon een term die is bedoel om ons voor de gek te houden. Net zoals bijv. geldproblemen voor gewone mensen tegenwoordig niet meer als 'probleem' worden betiteld, maar als 'uitdaging'. Tja, de verloedering van onze taal!


(*) Wilhelmina en Bernhard hadden zich niet druk te hoeven maken over de Nederlandse democratie, want die is inmiddels sluipenderwijs verworden tot een schijndemocratie: we mogen stemmen (dat oogt democratisch), maar daarna konkelfoezen de gekozenen zelf hun beleid bij elkaar, keer op keer (eigenlijk al vanaf ongeveer 1980). En het volk klaagt en mort, maar gaat de volgende keer weer trouw zijn 'democratrische' stem uitbrengen.
Voor een volksopstand hoeven we niet bang te zijn, want "men" wil alle belangrijke programma's (zoals soap-series, en "sport"-achtige geldverspilling) op TV niet missen, en anders wel van alles op Netflix en kornuiten.

vrijdag 16 juni 2023

Nieuwe wet!

Na een onderzoek van ruim een jaar is hier dan de nieuwe «Derde Wet van Vranequi: "Hoe trager een scootmobiel(st) noodgedwongen afrekent in de supermarkt, des te sneller verplaatst hij (M/V/X) zich in het verkeer."

Zoals bij een wet zou moeten, hierbij een advies: Voor scootmobielers (en dat tevens voor e-fietsers) zonder rijbewijs een aangepast rij-examen. Indien dit niet gehaald wordt, mogen zij slechts rijden op aangepaste scootmobielen / e-fietsen die maximaal 10 km/uur kunnen rijden.