zaterdag 26 mei 2012

Weer een brief die ik best zelf had willen schrijven...

Uitbuiters
3,4 miljard naar het noodfonds en daarna nog eens garant staan voor 35 miljard (NHD 23/5), 90 miljoen naar het Afghaanse leger: wie moet dat opbrengen?

De werkers in Nederland, wie anders? De werker, die moet betalen om bij zijn werk te komen. Die werkt met een minutenwerktabel, die geen opslag krijgt, ontslagen wordt als hij te oud wordt en bij ziekte van een neparts hoort wanneer hij weer gezond is. De werker en ook de bijstandsmoeder die hun kinderen, die maar één keer jong zijn, veel leuke dingen moeten ontzeggen wegens geldgebrek.

Om stakingen van deze werkers te voorkomen, worden de grote vakbonden versnipperd in kleine bondjes die niets met elkaar te maken hebben.


De politici hebben een goed salaris, wat zij zelf kunnen vaststellen. Onkostenvergoedingen, later erebaantjes en commissariaten. Uitbuiters zijn het.


Stem straks niet op zo'n aardige kletsmajoor, maar denk aan uw eigenbelang en aan uw kinderen. Stem niet op de 'lentekameraden'.

Tonny Aukema (Abbekerk)


Overgenomen uit het Noordhollands Dagblad van 26 mei 2012. Mocht Tonny Aukema het met deze overname niet eens zijn, dan zal ik deze brief na een verzoek daartoe meteen verwijderen! - Dwarslezer

vrijdag 25 mei 2012

En zoiets WAAGT het om zich "Groen" en "links" te noemen...

Het is toch ver gekomen met de Nederlandse politiek de laatste decennia.

Enkele dagen geleden bood D66 me zelf al een mooie gelegenheid om aan te tonen dat het in 1966 misschien nog met bepaalde idealen (hoe dubieus dan ook) behepte partijtje D'66 zich ontwikkeld heeft tot een enge neoliberale partij (zie mijn artikel van drie dagen geleden).

Vandaag wil ik met een voorbeeld aantonen hoe on-links en on-groen de partij is, die in 1990 ontstond uit de CPN (Communistische Partij Nederland), PSP (Pacifistisch Socialistische Partij), PPR (Politieke Partij Radicalen, een halfzacht linkse afsplitsing van de KVP, Katholieke Volkspartij) en de EVP (Evangelische Volkspartij). De partij zou
links zijn (erfenis van CPN en PSP) en groen (de inbreng van met name de PPR), maar is in de loop der jaren steeds verder naar rechts geschoven. Een voorlopig dieptepunt werd bereikt toen Femke Halsema op 7 januari 2006 door de JOVD, de jeugdvereniging van de VVD, tot "liberaal van het jaar" werd gekozen, o.a. omdat ze had gepleit voor een beperking van de WW-rechten en voor een soepeler ontslagrecht (zie de Volkskrant van 6 januari 2006).

Vandaag publiceert
Sp!ts op de voorpagina een artikel over enkele ideeën van GroenLinks, bij monde van kamerlid Ineke van Gent:
Reiskostenvergoedingen die werknemers krijgen (óók voor reizen met het openbaar vervoer) moeten voortaan belast worden. Mensen moeten maar dichter bij hun werk gaan wonen of thuiswerken. Want volgens Van Gent reizen "mensen met lage inkomens [...] gemiddeld minder ver naar hun werk en betalen dus vooral mee aan de riante eersteklaskaarten van hoge ambtenaren en dikke leasebakken".

In één ademtocht wordt daar meer onzin gedebiteerd dan ik in een heel jaar produceer (zelfs als ik me heel hard inspan).

Alsof het aan de arbeiders zelf ligt dat ze niet vlak bij hun werk kunnen wonen. Zeker in deze tijd van versoepelde ontslagmogelijkheden mogen mensen al blij zijn als ze een baan kunnen vinden, waar dan ook. En met de toenemende (door de Haagse bluffers steeds meer bevorderde) flexibiliteit van de arbeid zit het er dik in dat een arbeider van mevrouwtje Van Gent om de paar maanden of jaar van baan moet veranderen - en dus elke keer weer moet verhuizen. Waar woont zij trouwens? In Den Haag? Of kon ze misschien geen "passende" woning vinden bij haar werk in de Tweede Kamer?

En thuiswerken, dat kan natuurlijk iedereen. Nog afgezien van het gegeven dat veel werkgevers dat bemoeilijken, is simpelweg niet elke baan geschikt voor thuiswerken.

En dan als toppunt van rechts gebral nog even misbruik maken van de stereotypische kletskoek over ambtenaren.

Wat is er gemakkelijker dan alleen de kosten voor woon-werk-verkeer per openbaar vervoer te vergoeden, en dan alleen tweede klas? Het zou een zich als groen profilerende partij sieren om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en het reizen met eigen vervoer duurder te maken (uiteraard mits goed openbaar vervoer beschikbaar is) en nu eindelijk eens de werkgevers onder druk te zetten om thuiswerken gemakkelijker te maken.

Maar nee, het moge duidelijk zijn, GroenLinks wil o-zo graag eindelijk eens een keer iets in de Haagse pap te brokken hebben, dat de partij volenthousiast haar laatste goodwill te grabbel gooit.

Moge het haar wel bekomen. Hopelijk zijn de kiezers deze streken (net als die van met name CDA, VVD, PVV en D66) op 12 september nog niet vergeten na een zomer vol brood en spelen (Wimbledon, Tour de France, Olympische Spelen). Dan kan de show verdiend gestolen worden door de SP (als grootste partij) en een PvdA met wat minder zetels, zodat dan de SP eindelijk eens aan de slag kan gaan om Nederland weer sociaal, solidair en menselijk te maken (met steun van de PvdA, die ongetwijfeld blij zal zijn om zich niet nog eens een keer te hoeven prostitueren voor het neoliberalisme).

Hopelijk zit ik niet met open ogen te dromen...

dinsdag 22 mei 2012

Waarom snapt niet iedereen wat ze écht willen?

De laatste 15 à 20 jaar wordt in Nederland van de ene kant de sociale zekerheid, die in de daaraan voorafgaande eeuw dankzij de inspanningen van de arbeidersklasse is ingevoerd en die de inwoners van Nederland (zoals ik op school leerde) "van de wieg tot het graf" zou beschermen, met een rotgang afgebroken.
Het wordt voor de kapitalisten (de zg. werkgevers) steeds gemakkelijker om arbeiders te ontslaan. Zo wordt bijv. de werkloosheidsuitkering steeds verder uitgekleed; het is steeds moeilijker om nog te voldoen aan de voorwaarden voor een arbeidsongeschiktheids-uitkering. En door het nieuwe truukje over het "stapelen van uitkeringen" is het ook steeds minder vanzelfsprekend nog een waardig gezinsinkomen te krijgen. Daarnaast is het nu ook nog de bedoeling dat mensen met een uitkering dwangarbeid gaan doen voor minder dan het minimumloon.

Wie herinnert zich nog hoe in de jaren 1970 met de vinger gewezen werd naar de dwangarbeid in de Sovjet-Unie, waarvan de pers in het "vrije" westen bol stond? En diezelfde onmenselijke "communistische" praktijk wordt nu door de meest walgelijke vorm van het kapitalisme, het neoliberalisme, met beide graaihanden aangegrepen...


Van de andere kant neemt door de crisis de werkloosheid steeds meer toe, maar in plaats van de werkweek te verkorten, of mensen jonger met pensioen te laten gaan, zodat de werkloosheid beperkt kan worden en jongeren ook een kans krijgen om een baan te vinden, mogen arbeiders pas bij 66 of 67 (of...) jaar met pensioen, ondanks het feit dat ze voor de meeste kapitalisten al niet meer interessant zijn als ze 55 (of soms zelfs nog jonger) zijn. Daardoor zitten veel oudere arbeiders met een uitgeklede werkloosheidsuitkering (of een bijstandsuitkering, tenzij ze een partner of gezinslid hebben met een inkomen: dan krijgen ze simpelweg niets), en blijven er veel jongeren aan de kant staan, die zich op deze manier ook steeds minder betrokken voelen bij deze maatschappij, die zich immers ook aan hen niets gelegen laat liggen.


En dan komen nu de (door talloze mensen nog steeds, volstrekt ten onrechte, "links-liberalen" genoemde) crypto-neoliberalen van D'66, tegenwoordig bekend als D66 (een apostrophe is zelfs kennelijk al te moeilijk voor de gemiddelde kiezer) met het walgelijke plannetje om de werkweek op te rekken naar 40 uur, want "Nederlanders werken 1377 uur per jaar en dat is het minst van alle geïndustrialiseerde landen".  (Noordhollands Dagblad, 20 mei 2012)

Natuurlijk, want de mens is alleen bestemd om te werken totdat hij erbij neervalt... Een fatsoenlijk mens zou denken, dat het een schandaal is dat er landen zijn waar mensen nog meer van hun leven moeten opofferen voor de zakken van de kapitalisten...

Waarom ziet niet iedereen in dat achter al die plannetjes (uitkleden van de sociale zekerheid, doelbewuste verhoging van de werkloosheid) maar één doel zit? De arbeiders mogen minder geld krijgen, zodat de nuttelozen van de maatschappij, de stropdassen, de kapitalisten meer geld in hun dubbel gevoerde zakken kunnen steken. En door de grote werkloosheid, zijn arbeiders ook steeds eerder bereid een lager loon te accepteren, dus nog meer geld over voor de grootgraaiers...


En het trieste is bovendien dat deze patsers op middellange termijn ook zelf het slachtoffer zullen worden van hun gemanipuleer: immers, als de arbeidersklasse geen geld meer heeft om luxe dingen te kopen of op vacantie te gaan, zal het gauw uit zijn met het zakkenvullen. Immers, geen geld, geen handel en geen winst.


Er blijft dus in Nederland nog maar heel weinig over aan (parlementaire) politieke partijen om bij verkiezingen op te stemmen. Bekijk daarom de plannetjes van alle partijen aandachtig en besef dat elke partij die de sociale zekerheid uitkleedt, die arbeiders langer en goedkoper wil laten werken, niet aan onze kant staat. Zó simpel is het!


Geloof al die zwetsende politici niet als ze zeggen dat "uitkeringen lui maken" en dat mensen hun "eigen verantwoordelijkheden" moeten leren dragen.

Iedereen kan ooit in een situatie terechtkomen, waarin hij/zij een uitkering nodig heeft, ook buiten eigen schuld. Denk maar aan een voetganger die aangereden wordt door een dronken automobilist en daardoor een dwarslæsie oploopt. Of iemand die na 35 jaar trouwe dienst ineens op straat komt te staan, omdat zijn baas verkeerd gegokt heeft met de winst van het bedrijf, in plaats van die in het bedrijf te investeren.
Degenen die zonder kleerscheuren hun pensioen bereiken, mogen alleen maar blij zijn dat ze geen gebruik hebben hoeven te maken van de sociale zekerheid en moeten dan ook met des te meer enthousiasme degenen steunen die minder fortuinlijk zijn.

zondag 13 mei 2012

Dus de FNV-bonden zijn "woest over openbreken pensioenakkoord"

... volgens het bericht van 9 mei op de website van de FNV.

Ik heb nieuws voor de FNV en voor de Nederlandse arbeidersklasse. Ik was enkele jaren geleden al woest, zeg maar "laaiend" over de manier waarop de FNV omgaat met de belangen van haar leden, de arbeiders, wier belangen zij juist door dik en dun zou moeten verdedigen, in plaats van stiekem afspraakjes te gaan maken met onze klassevijand, de werkgevers (in werkelijkheid: de werkstelers, want zij vullen hun zakken met de winst op de producten die wij met onze handen geproduceerd hebben).

Zo schreef ik op 24 december 2009 (Weer eens verraden door de vakbonden... (?)) over de manier waarop de FNV, nadat voorzitter Jongerius dat eerst geloochend had, tóch de verhoging van de pensioenleeftijd accepteert (en een aantal andere verslechteringen voor de gepensioneerden!), en op 29 december 2009 over de manier waarop de FNV nu probeert nog wat te redden van het zinkende schip van de welvaartsstaat Nederland (En zoiets (FNV) durft zich vakbond te noemen?).

Op 19 juni 2010 schreef ik over een in grote haast (vermoedelijk in een poging toch nog het met de "werkgevers" bij elkaar gekonkelde accoord een schijn van democratische legitimatie te geven) geproduceerd "referendum" over het door de FNV aanvaarde pensioenaccoord (Aan welke kant staan de vakbonden eigenlijk?) en op 2 juli 2010 (Is dit democratie, fraude, of gewoon misbruik maken van de domheid van het volk?) schreef ik over het leugenachtige bericht van de FNV dat een "grote meerderheid FNV-leden stemt vóór pensioenakkoord", terwijl het in werkelijkheid slechts om 9,14% van de FNV-leden gaat (berekening uiteraard in mijn artikel).

Op 24 september 2010 (Een vakbond moet je kunnen vertrouwen...) en 11 juni 2011 (Wat is de FNV eigenlijk voor iets?) vroeg ik me af wat we eigenlijk kunnen verwachten van de FNV.

En eigenlijk had ik al véél eerder vraagtekens bij wat de vakbonden in Nederland waard zijn (zie bijv. Vakbonden in dienst van het kapitaal van 28 juni 2007).

De woede van de FNV-bonden komt dus rijkelijk laat, en kan alleen bedoeld zijn om nog te redden wat er te redden valt. De FNV-top moet er niet aan denken dat de leden in groten getale op zouden stappen en een échte vakbond zouden oprichten, die werkelijk de belangen van de leden zou behartigen. Toch zal alleen op die manier nog iets gered kunnen worden van de welvaartstaat die Nederland ooit geweest is, en niet op de manier waarop de FNV probeert de Nederlandse arbeiders in toom te houden in het belang van het neoliberalisme. De FNV is helaas al lang geen "belangenbehartiger van werkend Nederland", hoe hard ze dat ook van de torens schreeuwt op haar website...

Beetje moeilijk voor de Volkskrant?

Vandaag doet de Volkskrant alle moeite om maar niet te hoeven toegeven dat de SP deze week in de peiling van Maurice de Hond het hoogste aantal zetels zou krijgen. Dat is nochtans wat ik lees. Analyseer zelf maar met mij mee:
VVD 2 zetels gedaald naar 28;
CDA stijgt tot 15 zetels;
SP daalt 1 zetel tot 29
GroenLinks daalt naar 7;
PvdA blijft steken op 20 zetels;
D66 zou 17 zetels halen;
PVV zou 20 zetels krijgen.
Wel haalt de Volkskrant nog even uit naar de SP-kiezers, want volgens De Hond zou 48% van het SP-electoraat laagopgeleid zijn. Nou en? De Haagse Bluffers die ons met valse "slaapt-u-maar-rustig-door"-praatjes de crisis in gemanœuvreerd hebben en de arbeidersklasse en de zorgbehoevende medemensen blijven uitpersen zijn zogenaamd hoogopgeleid. Wat heb je dan aan zo'n opmerking?

Samenvattend: volgens de inhoud van het Volkskrant-bericht van vandaag zou de SP deze week de grootste partij zijn volgens de peiling van Maurice de Hond. Als de Volkskrant het niet durft te zeggen, dan doe ik het wel!

maandag 7 mei 2012

Had ik dat zelf niet ook al eens bedacht?

Vandaag kopt Trouw boven een uitvoerig artikel Invloed van zon veel groter dan klimaatpanel ons wil doen geloven. (foto: Dwarslezer / Entrelector)

Tja, laat ik nou al enkele jaren geleden op hetzelfde idee gekomen zijn. Zie daarover mijn artikel Ook de schuld van de broeikasgassen? van 30 september 2008, en ook over alle klimaat-paniekzaaierij:
Komt dat nieuws effe precies op het goede moment... van 1 augustus 2007, en
Zoiets noem ik "milieubewusteloos" van 1 december 2007.

Misschien krijg ik nog eens ooit een ere-doctoraat, maar dan moet er wel een beetje haast gemaakt worden, want statistisch gezien heb ik al ruim meer dan de helft van mijn levensverwachting achter de rug. Overigens maak ik me niet zo druk over statistieken, die zijn alleen bedacht om met cijfertjes te kunnen goochelen en de kiezers te belazeren - maar dat komt dan in een ander artikel wel weer eens aan de orde...