woensdag 26 maart 2003

Over leugens en onwaarheden en Vietnam 2...

Volgens een kop op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad kent de Iraakse staats-tv geen schaamte, omdat de nieuwslezers in militair uniform verschijnen (misschien moeten ze dat wel), overigens zonder aanduiding van rang! Ik heb ze ook in burger gezien, en ik had bij de meesten geenszins het gevoel dat het vechtersbazen zijn... Bovendien "prijkt een speldje met de Iraakse vlag" op hun borst.

Gisteren zag ik Bush op TV, en zowaar hij droeg ook een speldje (met de Amerikaanse vlag).

Het artikel geeft verder aan dat "deskundigen en hoge militairen" vertellen hoe goed het gaat en hoe nabij de overwinning is. Zien we op CNN & Co. niet precies hetzelfde? Deze oorlog zou een walk over worden en een picknick, maar het geweld was nog niet goed begonnen of de bevelhebbers haastten zich al om te waarschuwen dat het langer zou duren dan "sommigen" hadden gezegd.

"Nationalistische propaganda en pro-Saddam liederen worden uitgezonden", nog steeds volgens het Noord-Hollands Dagblad.

Schande, driewerf schande! Nee, dan de USA. Door een wel héél eigenzinnige interpretatie van VN-resolutie 1441 voelt Bush (met zijn lakeien Blair, Aznar, Balkenende, Bos e.a.) zich gerechtigd een land aan te vallen omdat het chemische wapens zou hebben - waarvoor de grondstoffen overigens eerst door de USA aan Irak verkocht waren. In de oorlog tegen Iran werd Saddam bovendien enthousiast gesteund door de USA.

Om deze aanval te rechtvaardigen worden loze bewijzen vertoond (net zoals er nu weer "bewijzen" zouden zijn dat Rusland Irak zou helpen door o.a. de GPS-signalen te storen) en werd Saddam Hussein een onzinnig ultimatum gesteld. Bijna vanaf het begin worden Iraakse krijgsgevangenen getoond op TV (één beeld is wel heel erg tragisch: een Iraqi krijgt water aangereikt, terwijl de loop van een geweer van dichtbij op zijn hoofd wijst). Wanneer echter de Iraakse TV Amerikaanse soldaten laat zien, is het ineens in strijd met de Conventie van Genève om krijgsgevangenen te tonen op TV.

Afgelopen zaterdag zou Umm Qasr al "secure" zijn voor de Amerikanen, maar de Britten die de boel daar een beetje op orde zouden gaan brengen om humanitaire hulp mogelijk te maken, zijn tot gisteren in gevechten gewikkeld geweest om de stad écht een beetje veilig te maken.

Vanmiddag hoorde ik op de Amerikaanse radiozender CBS (in hun "Morning Show", het is daar tenslotte een paar uur eerder dan hier) hoe de pas bevallen vrouw van een soldaat, die "missing in action" was, geïnterviewd werd. De boodschap is duidelijk: deze vrouw moet haar kind alleen opvoeden door de schuld van Saddam.
In de VS is nog nauwelijks iemand te vinden die durft te zeggen dat Bush deze oorlog onrechtmatig begonnen is (en dat HIJ -met zijn maten- dus verantwoordelijk is voor de gedode Amerikanen en Britten en voor de nog veel meer Iraqis). Is dit niet nog veel schandelijker dan de propaganda op de Iraakse TV? Hún land wordt tenslotte aangevallen door andere landen!

Verder wordt (met name van USA-zijde) alles eenzijdig geïnterpreteerd: er wordt een of andere vreemde fabriek ontdekt en volgens de "Amerikanen" is dit meteen een fabriek voor chemische wapens (de Britten houden het erop dat pas na onderzoek bevestigd kan worden wat het is); er wordt een lading beschermende pakken ontdekt en meteen bewijst dit volgens de Amerikanen dat Saddam van plan zou zijn (geweest) chemische wapens in te zetten. Het is best mogelijk, maar evengoed kan het een onderdeel van de Iraakse propaganda geweest zijn om de soldaten te waarschuwen voor de Amerikanen die chemische wapens zouden inzetten. Tenslotte ligt er nog heel wat radioactief afval in Irak van de vorige Bush-oorlog.

Ook de Nederlandse media zijn vooral gul met berichten die de US-standpunten weergeven. Ook de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad doet daar vandaag driftig aan mee, met bijv de koppen "Britten: volksopstand in Basra" (terwijl de BBC World Service [radio] gisteravond al nadrukkelijk vermeldden dat dit "unconfirmed rumours" [onbevestigde geruchten] waren; het Noord-Hollands Dagblad meldt alleen dat deze "volksopstand" ontkend wordt door Bagdad); "Burgers Bagdad eerste slachtoffers gifgassen" (alsof er al slachtoffers gevallen zijn, of dat dit zal gebeuren. Het artikel zelf is trouwens veel genuanceerder, en ik vrees dat de meeste lezers niet zullen zien dat de kop tussen aanhalings- en sluittekens staat) en -zoals hierboven al aangegeven- "De Iraakse staats-tv kent geen schaamte". Alleen de laatste alinea van dat artikel is juist, maar voor de rest is het een tendentieus artikel.

Het is inderdaad bijna onmogelijk een objectief beeld van de situatie te krijgen: CNN is een spreekbuis van Bush, de Voice of America en NPR (National Public Radio) zijn een ietsje minder eenzijdig, maar verre van objectief. Fox noem ik niet eens, die zender is al even schaamteloos als de Iraakse TV, alleen met veel minder recht. De BBC World Service [radio] en BBC TV zijn redelijk objectief en relativerend, maar om werkelijk een goed beeld te krijgen is dagelijkse studie van het kranten als NRC, El País, The New York Times en radiozenders als France Inter, Radio Cairo, Voice of Russia en Radio Nederland nodig - een complete dagtaak...

Hetgeen overigens niet wegneemt dat de koppen best wat meer de waarheid zouden mogen weerspiegelen, omdat deze vaak al bepalen wat mensen (menen te) lezen. Suggesties zouden zijn "Britten: Volksopstand in Basra?" (met een vraagteken dus), "Media kennen geen schaamte", "Grote gifgasrisico's voor burgers Bagdad".

Laat overigens niemand zeggen of zelfs maar suggereren dat ik vóór Saddam zou zijn, want ik denk dat alleen Saddam zelf, zijn familie en de kliek om hem heen écht achter hem staat (en zelfs dat is misschien ook nog niet helemaal zeker). Ik ben het alleen volstrekt oneens met de Amerikaanse manier van het "bevrijden van een land", en ik lijd erg mee met de gewone mensen die al bijna 25 jaar zuchten onder de (door de VS in het zadel geholpen) dictatuur van Saddam Hussein, waarvan de laatste twaalf jaar bovendien ook nog onder een economisch embargo.

We kunnen met wat moeite in de krant ook nog wel informatie vinden over hoe 'geweldig' het nu in Afghanistan gaat en de wat ouderen onder ons zullen zich ongetwijfeld nog herinneren hoe de USA op 11 september (!) 1973 Chili zou bevrijden, door de democratisch gekozen president Salvador Allende te helpen afzetten, en Allende had beslist niet de beschikking over chemische, biologische of nucleaire wapens en zijn regering respecteerde de mensenrechten op alle mogelijke manieren.

En naarmate de Amerikaanse en Britse troepen langer tegengehouden worden voor Bagdad, dat ze enkele dagen geleden al hadden willen bereiken, begint de herinnering aan de Amerikaanse democratiseringspogingen in Vietnam ook weer levendig te worden.Ik hoop oprecht dat het niet zover komt als in Vietnam. Zoals de situatie nu is, is het in ieders belang dat de oorlog zo spoedig mogelijk voorbij is. Het beste zou zijn dat Saddam alsnog de wijk neemt, maar dat zal niet gebeuren (en dat wist Bush ook al toen hij op 17 maart zijn ultimatum stelde). Verder hoop ik dan ook dat de wederopbouw van Irak met de grootst mogelijke spoed wordt opgenomen door de Verenigde Naties (en niet door de USA!) en dat Turkije zich niet met de gang van zaken bemoeit.

Verwend kereltje, die Colin Powell!

Colin Powell lijkt wel een verwend kind, als hij begint te zeuren: "Wij hebben niet deze zware taak op ons genomen om geen controle te hebben over hoe dit land zich in de toekomst zal ontwikkelen".

Niemand heeft de VS en Groot-Brittannië gevraagd Irak aan te vallen. Sterker nog: de internationale gemeenschap was het daar helemaal niet mee eens. De onzinnige interpretatie van VN-resolutie 1441 (iedereen kan hem via het Internet vinden op de site van de Verenigde Naties: http://www.un.org) komt volledig voor rekening van de betreffende regeringen. Ook de doden, zowel aan Iraakse als aan Angelsaksische zijde, komen volkomen voor de verantwoordelijkheid van Bush & Co.

Het is echter wel duidelijk wat de bedoeling is. De VS wil tijdelijk "Amerikaanse" generaals daar de buit laten verdelen. Daarna trekken ze zich terug en dan mag de internationale gemeenschap de puinhopen opruimen. Maar intussen willen ze nog steeds dat wij geloven dat ze daar alleen ingegrepen hebben om de Irakezen de democratie te brengen. Lekkere democratie met een half uitgemoorde bevolking...

Ik zou het daarom heel leuk vinden als de Europese regeringen nu eindelijk eens serieus werk zouden beginnen te maken van de Europese Unie, desnoods zonder Groot-Brittannië, zodat we de Verenigde Staten niet meer nodig hebben. Dat is de enige mogelijkheid om te voorkomen dat de hele wereld straks onderworpen wordt aan de grillen van Bush en zijn soort. Wat mij betreft mogen Balkenende en Bos dan wel samen met Aznar naar de USA verhuizen.

zaterdag 15 maart 2003

Graag de volledige waarheid, ¡si us plau!

De Spits publiceert vandaag een foto van demonstranten in Barcelona en vermeldt daarbij dat het gaat om antiglobalisten die protesteren tegen Aznar.

Het is altijd leuk wanneer bij een foto wordt uitgelegd wat er te zien is, maar hier wordt het er alleen maar erger op. Ik wil graag geloven dat de foto in Barcelona gemaakt is, maar om te beginnen zou een antiglobalist niet gauw demonstreren tegen het internationaal onbetekenende personage Aznar.

Bovendien blijkt uit de tekst van het spandoek van de demonstranten dat ze lid zijn van de communistische vakbond "Comisiones Obreras" (CC.OO) en de tekst vraagt (in het Catalaans) om "plena ocupació" (volledige werkgelegenheid) en "drets socials" (sociale rechten).

Kortom: de demonstranten zijn mogelijk wel antiglobalisten, maar in dit geval demonstreren zij duidelijk tegen het wanbeleid van José María Aznar.

woensdag 12 maart 2003

Klagen is heel terecht!

D. Kuyper valt vandaag in een ingezonden brief (in de Metro) over mensen die klagen over de slechte kwaliteit van TV-programma's, en raadt de klagers aan niet te klagen, maar gewoon hun TV weg te doen.

Deze opmerking gaat wel érg kort door de bocht. Aangezien in Nederland iedereen met een inkomen via de loonheffing (en ook via de steeds duurder wordende kabelaansluiting) betaalt voor de geboden TV-programma's, vind ik dat iedereen wel degelijk het recht heeft te klagen over de slechte kwaliteit van het gebodene, hoe persoonlijk die klacht dan ook is.

Naar analogie van Kuypers opmerking zou je even goed kunnen stellen: Als je de files niks vindt, doe dan je auto weg!..