vrijdag 31 augustus 2007

Wat betekent "Genoeg is genoeg" bij de VVD?

De VVD heeft het gehad met het beleid van Balk-IV. Naar het ANP bericht (o.a. via de Metro van vandaag) heeft Paul de Krom (VVD-kamerlid) een website geopend, waarop automobilisten kunnen berekenen 'hoeveel tijd, brandstof en geld de file kost'. Het is de bedoeling dat die berekeningen vervolgens worden doorgestuurd naar minister Eurlings (Verkeer). Volgens de Krom heeft "het kabinet [...] tot nu toe nog helemaal niets laten zien op dit gebied" behalve "uitstel, vertragingen en het verhogen van de belastingen. Concreet is er nog niets gebeurd, het is nu echt tijd voor actie. Genoeg is genoeg."

Wat De Krom precies wil staat niet in het artikeltje, maar de VVD kennende zal het wel gaan om het aanleggen van nog meer kilometers fileruimte, en dat zal er wel mee te maken hebben dat de wegenbouwers (die uiteraard nooit frauderen of zo) trouwe VVD-leden zijn - en datzelfde geldt ongetwijfeld ook voor de auto-boeren en voor de olie-industrie. Gezien de omineuze naam van De Krom, moet hij wel dezelfde kromme conclusies trekken, dus meer wegen willen - die dan na een tijdje ook weer vol files staan, zodat weer aangedrongen kan worden op een nog verdere asfaltering van Nederland.

Andere oplossingen zijn er uiteraard ook - maar daarvoor moet je niet bij de VVD zijn.

  • Het openbaar vervoer moet gestimuleerd en vooral verbeterd worden. Dat impliceert dat het goedkoper moet worden. Elk dorpje moet met de trein of de bus bereikt kunnen worden, minstens één maal per dag (eventueel met minibusjes). Voor mensen die buiten woonkernen wonen, moet er een soort stationtaxi zijn. Die voorzieningen moeten van overheidswege betaald worden. Uiteindelijk verdienen ze zichzelf terug, omdat op langere termijn tal van kostenposten lager uitvallen of zelfs wegvallen. De privatisering van het openbaar vervoer (en van alle nutsvoorzieningen) moet daarvoor volledig teruggedraaid worden. Als mensen ondanks het gesubsidieerde openbaar vervoer toch perse auto willen blijven rijden, is het hun eigen keus om geld uit te geven aan die 'luxe'.
  • Kleine inkopen kunnen uitstekend te voet of met de fiets gedaan worden. Er kan heel wat in een stel goede fietstassen. En als het eens een keer regent kun je altijd een regenpak of een parapluie gebruiken. Word je desondanks toch nog nat, dan neem je bij thuiskomst een heerlijk ontspannende douche of bad.
  • Verder wordt het tijd dat het thuiswerken nu eindelijk eens als serieus alternatief wordt gezien. Niet alle werkzaamheden kunnen thuis uitgevoerd worden, maar in veel gevallen is dat wel mogelijk. Als iedereen, waarvoor dat mogelijk is, één of twee dagen per week thuis werkt, is dat niet alleen prettig voor het milieu, maar ook voor de thuiswerker (die zich een hoop reistijd bespaart) en ook voor de werkgever, omdat uit diverse onderzoeken gebleken is dat thuiswerkers thuis meer produceren dan in dezelfde tijd op hun werkplek.

En als de overheid niet bereid is om de verkeersproblematiek serieus te nemen (want het gaat uiteraard niet alleen om files), dan is het goed om te beseffen dat de enige goede manier om files te bestrijden is ze niet te bestrijden. Daardoor stimuleer je automobilisten om zelf naar alternatieven te zoeken, zodra ze écht genoeg hebben van de files. Gezien de vanzelfsprekendheid waarmee ze zich toch weer dagelijks in de file begeven, is hun verzadigingspunt nog duidelijk niet bereikt!

Het is trouwens wel opvallend, dat De Krom het heeft over verhogen van de belastingen, terwijl op dit moment nog geregeerd wordt aan de hand van de onder Balk-III (waarin de VVD-er Zalm verantwoordelijk was voor Financiën) opgemaakte begroting.

donderdag 30 augustus 2007

Toch niet gesponsord door de CD-mafia?

Vandaag wijdt Hans Peijs in de Metro een stukje aan het gegeven dat 86% van de Nederlanders "willens en wetens gratis muziek" downloadt, omdat "legaal downloaden [...] te duur [is]". Zijn verklaring voor dit gegeven is wel juist: het is lachwekkend om te verwachten dat je voor een geringere kwaliteit evenveel (of meer!) zou moeten betalen voor een song als voor hetzelfde nummer op een CD.

Als je "legaal" wilt downloaden betaal je meestal iets onder € 1,00 per titel, terwijl de gemiddelde prijs per titel bij veel CD's aanzienlijk lager ligt. Bovendien krijg je bij een CD ook nog eens daadwerkelijk een CD, die je onverschillig waar kunt draaien (en mag uitlenen), plus het bij de CD horende drukwerk (soms niet meer dan een simpele foto en een opsomming van de titels, maar soms ook een boekje met de songteksten).

Het enige waar ik me bij dit artikel aan stoor is de suggestie in de tweede zin ("legaal downloaden is te duur") dat het gratis downloaden illegaal zou zijn. Dat wil de club BREIN ons ook wijsmaken, maar het is niet zo. Uitsluitend het buiten de goedgekeurde kanalen aanbieden van muziek is in Nederland illegaal, het downloaden niet - tenzij de relevante wetgeving de voorbije weken drastisch gewijzigd is, maar dat zou ik dan toch wel hebben moeten horen... En dan zijn er ook nog diverse plaatsen waar je via goedgekeurde aanbieders gratis muziek kunt downloaden!

Ook in het septembernummer van Computer!totaal wordt in een artikeltje (op bladzijde 81) de suggestie gewekt dat het kwalijk zou zijn als BREIN en Buma/Stemra het IP-adres zouden kunnen achterhalen van iemand die "bestanden downloadt via een peer-to-peernetwerk". Het probleem in dit geval is overigens dat hier in één adem gesproken wordt over het downloaden van muziek, films of applicaties. Het downloaden (via niet goedgekeurde kanalen) van applicaties is wél illegaal, maar het feit dat het downloaden van muziek tegelijkertijd wordt meegenomen als iets wat je alleen stiekem mag doen, geeft toch ook te denken!

woensdag 29 augustus 2007

Het Zwolse repeteer-orakel spreekt weer

Meldde ik afgelopen vrijdag nog dat Wouter ter Heide (uit Zwolle) in Spits en Metro liet weten dat "de grote maatschappelijke problemen (armoede, milieuvervuiling, terrorisme en zo meer) partijpolitiek noch economisch van aard zijn en daarom om een andere aanpak vragen", gisteren meldde hij dat "de grote maatschappelijke problemen (armoede, milieuvervuiling, terrorisme en zo meer) partijpolitiek noch economisch van aard zijn en zodoende om een aanpak vragen die het partijpolitieke en economische denken overstijgt!"

Verleden week gebruikte Wouter zijn wijsheid om het voorstel voor een terugkeer van de PvdA naar links van Pronk neer te sabelen (zie mijn artikel Pronk is heus zo gek nog niet!), gisteren meende hij met zijn citaat uit eigen werk Jacques Monasch uit te schakelen. Jacques Monasch, voor mensen die bijv. net van vacantie thuisgekomen zijn, heeft het initiatief genomen tot de actie Rooie Veren - eveneens met de bedoeling de PvdA weer terug te brengen naar haar uitgangspunten.

Gezien de beperktheid van de argumentatie van Wouter ter Heide zal het hem zwaar vallen om tijdens de door hem voorgestelde Brede Maatschappelijke Discussie overeind te blijven, zelfs al staat hij alleen maar tegenover de politiek door de wol geverfde Pronk en Monasch.

Zie voor meer informatie over de ideeën van Jan Pronk in NRC van 20 augustus en over Rooie Veren de site: www.rooieveren.nl.

Wordt er in Den Haag dan toch nog gedacht?

Al jarenlang probeert politiek Den Haag (met als hoofdschuldige de vroegere staatssecretaris van Geel) ons te laten geloven dat UMTS-signalen niet schadelijk zijn voor onze gezondheid. Van Geel slaagde er keer op keer in de media te laten melden dat alles wel snor zat. Dat hij daarvoor onderzoeken manipuleerde (conclusies verkeerd citeerde) vond hij kennelijk minder belangrijk dan het risico dat de Nederlandse overheid miljoenen zou moeten terugbetalen aan de telecommaatschappijen die grof gedokt hadden voor UMTS-licenties.

Gisteren gaf Heemstra, de huidige staatssecretaris van Economische Zaken (op vragen van de SP) toe dat een recent rapport van het Agentschap Telecom alleen iets zegt over de veldsterkte bij de zendmasten maar niets over de eventuele schadelijke gevolgen voor eraan blootgestelde mensen. Heemstra kon het overigens toch niet laten om die blootstelling "erg laag" te noemen - alsof een dergelijke constatering ook maar enige betekenis heeft zolang niet duidelijk is welke blootstelling nog wel of niet meer veilig is... (zie de Staatscourant van gisteren).

Zie in dit verband ook mijn artikel "UMTS-straling" ver onder "blootstellingslimiet" van 1 augustus dit jaar. Dit artikel bevat ook links naar mijn eerdere artikelen over deze materie.

dinsdag 28 augustus 2007

Het gaat écht niet goed met het kapitalisme! - 3

Toegegeven, er zullen veel mensen zijn die -ten onrechte overigens- denken dat ik een communist ben (of wat voor engs dan ook), maar ik zal niet ontkennen dat ik anti-kapitalisme ben. Dat zou natuurlijk mijn meningen kunnen kleuren.

Daarom heb ik vandaag in de aanbieding een bericht uit -voor kapitalisten- volledig onverdachte hoek. Niets minder dan een artikel uit het Financieele Dagblad van vandaag met de niet mis te verstane titel Zorg over kredietmarkt overheerst op beurzen.

Tip voor de "De Pers"-redactie!

De Pers vindt het nodig vandaag de hele voorpagina te wijden aan een propaganda-artikel ten gunste van voortzetting van de zogenaamde opbouwmissie in Afghanistan. De conclusie (ook al staat hij bij wijze van extra benadrukking al in de kop) luidt: "Toch moet het kabinet besluiten tot verlenging van de missie, vindt Dagbad De Pers."

Buiten rechts Nederland (dat betekent dus ten minste het Balkenkabinet, de VVD en de PvdV) vindt volgens mij ieder zinnig mens dat de oorlog in Afghanistan alleen maar leidt tot meer ellende voor de plaatselijke bevolking, tot een toename van haatgevoelens jegens de VS en hun marionetten - en natuurlijk tot grote bloei van de opiumproductie. De bewijzen daarvoor kun je dagelijks in de serieuze pers vinden (dus NIET in het NOS-Journaal of in de gelijkgeschakelde Nederlandse pers, maar wel bijv. in Le Monde, de Washington Post, BBC News, El País of de Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Het is de laatste jaren maar al te duidelijk gebleken hoe graag Balkenende bij George Bush in het gevlei wil komen, en daarom zal hij zijn 'vriend' Bush door dik en dun steunen bij zijn neokoloniale oorlogsplannetjes (mogelijk laat hij zich zelfs door Bush in zijn politieke val meesleuren - dat heeft hij dan helemaal verdiend). Ook is intussen wel gebleken dat Wouter Bos maar al te graag vriendjes met Balkenende wil zijn (hij heeft er na de laatste verkiezingen zijn eer voor verkocht), dus die zal ook wel met de Bush-wolven meehuilen in het bos.

Blijft nog één vraag over: is De Pers nu een propagandablaadje van de PvdA of van het CDA? Of misschien zelfs wel van VVD-er Van Baalen?

Ter illustratie: de Metro geeft wat achtergrondinformatie bij de tiende Nederlandse dode in Afghanistan, en in de Spits geven enkele politici hun mening over voortzetting van de missie. Helaas reageert de selectie ook vooral pro-voortzetting, maar dat is niet verwonderlijk wanneer daarnaar gevraagd wordt bij politici uit de VVD (Boekestijn: "We zouden zijn offer ontheiligen als we nu met de missie zouden stoppen." Ergo: Hoe meer doden, des te langer doorgaan! Of?), CU, PvdA, CDA (en Harry van Bommel van de SP als enige tegenstem).

Eimert van Middelkoop - de CU-minister van Oorlog vindt de Taliban zelfs laf dat ze bermbommen gebruiken. Ik zou toch wel eens willen weten hoe Middelkoop (en het hele Balkenkabinet) het Taliban-verzet tegen de VS-bezetting kan veroordelen, zonder het Nederlandse verzet tegen de nazi's in de Tweede Wereldoorlog ook als laf te betitelen...

En dan nu de tip voor de redactie van De Pers: Iedereen meldt zich nu als vrijwilliger om in Afghanistan mee te helpen bij het opbouwen van het vernielde land. Het helpt de plaatselijke bevolking (althans in de visie van De Pers) én het bevrijdt ons van een eng partijdig blaadje.

Lekker SP-trappen

Verleden week (op 22 augustus) wijdde de Volkskrant een flinke lap papier aan uit hun verband gerukte opmerkingen over de afdrachtregeling van de SP en over SP-ers die wachtgeld genieten. (Zie op de site van de SP voor een reactie op het artikel in de Volkskrant en een op 23 augustus in de Volkskrant gepubliceerd interview met Agnes Kant).

Op dezelfde pagina waar verleden week het zogenaamde kwaliteitssufferdje Spanje achterlijk liet verklaren door een Nederlandse Barbara, die niet weet hoe ze een woordenboek moet gebruiken en die alleen ziet dat Nederlandse zakkenvullers in Marbella niet slim genoeg zijn om te begrijpen hoe de Spaanse maatschappij in elkaar zit (ooit van 'inburgering' gehoord?) geeft De Pers vandaag (voor de zoveelste keer) de SP ervan langs, door wat achterklap over de vrouwvriendelijkheid van Harry van Bommel uit te smeren.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Van Bommel zou in Jordanië een vrouwelijke ambassade-medewerker "iets te vrijmoedig" hebben benaderd. Deze deed "aangifte van zijn opdringerige handelingen". Bronnen worden (volgens goed gebruik) niet vermeld. Maar waarom zouden ze ook? Het gaat er alleen om zoveel mogelijk negatiefs over de SP te publiceren. Wie het nog niet doorheeft: zowel de Volkskrant als De Pers zijn PvdA-kranten, maar de Volkskrant probeert in ieder geval nog serieus over te komen, De Pers doet daar geen moeite voor, waarschijnlijk omdat het ochtendlijke leesvee toch niet al te kritisch leest...

En die ambassademedewerkster... het zal inmiddels toch wel in brede kringen bekend zijn, dat ambassades broeinesten zijn van conservatief gedachtengoed: er is waarschijnlijk geen plaats ter wereld waar 30 april zó uitbundig gevierd wordt als in Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland. Ook daar zal de SP dus niet al te enthousiast ontvangen worden. Ik zou wel eens willen weten wat de reactie was geweest als Balkenende zich iets te vrijmoedig had overgegeven aan opdringerige handelingen.

Door mijn Zuid-Europese achtergrond ben ik waarschijnlijk ook meer complimenteus jegens vrouwen dan de gemiddelde Nederlandse calvinist, maar tot op heden heb ik daarop, in meer dan 40 jaar, nog nooit een negatieve reactie gehad.

Het meest opvallende is overigens nog wel, dat de Spits, de Dag en de Metro vandaag niet één woord wijden aan de gesuggereerde misdragingen van Harry van Bommel (trouwens gisteren ook niet).

maandag 27 augustus 2007

Hypocrisie ten top (ofwel: boeven die klagen over andere boeven)

De Duitse overheid is boos, want computers van Duitse ministeries zijn geïnfiltreerd door Trojaanse paarden, die in verband gebracht kunnen worden met het Chinese leger. (Der Spiegel van gisteren)

Tja, dat is natuurlijk niet netjes van die Chinezen, maar stiekem (nouja, stiekem?) moet ik toch wel een beetje lachen, want welke regering is al geruime tijd bezig met enge plannetjes om PC's van burgers te infecteren met Trojaanse paarden om zo in het geniep iedereen in de gaten te kunnen houden?

In Duitsland is het al sedert verleden jaar (met dank aan de nep-christelijke CDU en de nep-liberale FDP) -voorlopig alleen nog maar in de deelstaat Nordrhein-Westfalen- mogelijk om
wettig mensen online te bespioneren bij verdenking [!] van extremistische misdaden (zie o.a. in PC Magazin van maart dit jaar).

zondag 26 augustus 2007

Het gaat écht niet goed met het kapitalisme! - 2

Intussen slaat de hypotheekcrisis ook in Groot-Brittannië toe. Tot op heden zijn dit jaar al 14.000 onroerende goederen door de banken overgenomen, dat is méér dan 30% meer dan verleden jaar om deze tijd. Daarnaast zijn er nog 125.000 gezinnen achterstallig met hun hypotheekaflossingen. (Council of Mortgage Lenders).

De Duitse blog
Schall und Rauch stelde gisteren dat er maar één uitweg is uit de huidige problemen: "Er is slechts één blijvende oplossing: het privilege om de hoeveelheid geld te bepalen, om geld uit het niets te creëren en om rente te eisen, moet de banken ontnomen worden. Het perverse systeem waarbij schulden = geld en het verslavende rentesysteem moeten afgeschaft worden. Dan wordt de dwang van 'steeds meer' een halt toegeroepen en kunnen we in symbiose met onze planeet en in vrede met elkaar leven."

vrijdag 24 augustus 2007

Pronk is heus zo gek nog niet!

Ene Wouter ter Heide meldt vandaag per ingezonden brief in de Spits (eerder stond zijn verhaal overigens ook al in de Metro) dat Pronk met zijn idee, dat de PvdA meer naar links moet, niet meer van deze tijd is. Volgens Wouter is er in 2007 helemaal geen behoefte meer aan een 'linkse' partij, want "de grote maatschappelijke problemen (armoede, milieuvervuiling, terrorisme en zo meer [?]) [zijn] partijpolitiek noch economisch van aard [...] en [vragen] daarom om een andere aanpak".

Ik weet niet hoe Wouter redeneert natuurlijk, maar armoede, milieuvervuiling en terrorisme zijn bij uitstek gevolgen van de kapitalistische economie (dus rechts). Waaraan "en zo meer" te wijten is (zijn?) is niet duidelijk, maar het zou me niet verbazen wanneer de oorzaak daarvan in dezelfde richting te zoeken is.

Om dus Wouters "grote maatschappelijke problemen" te kunnen aanpakken, is juist een belangrijke linkse stroming noodzakelijk en het feit dat de SP nog steeds groeit, zowel qua leden als qua stemmenwinst bij verkiezingen, geeft aan dat steeds meer mensen dat ook inzien.

Het is wel lullig voor Wouter, maar ik hoop toch van harte dat hij steeds meer een eenzame roepende in de woestijn wordt. Niet dat daarmee de problemen meteen zullen verdwijnen, maar we moeten tenslotte ergens beginnen - en dat kunnen we het beste doen in onze eigen omgeving. Om de vredesbeweging uit de jaren 1980 te parafraseren: Help de ellende de wereld uit, om te beginnen uit Nederland!
En ik denk dat we daarbij meer hebben aan de PvdA, zoals Pronk die wil, dan aan de huidige neoliberaloconservatieve PvdA van Wouter Bos.

woensdag 22 augustus 2007

Déjà vu!

Het Catholic World News spreekt er schande van, wat er nú in Pakistan toch weer gebeurd is... Twee jonge christelijke meisjes (ik vertaal maar even letterlijk, want ik zou nooit 'jonge' toegevoegd hebben aan 'meisjes'; zo zal ik ook nooit 'ijskoud ijs' zeggen - behalve dan nu natuurlijk) van 11 en 16 jaar zijn ontvoerd, gedwongen zich te bekeren tot de islam en aan vreemden (of: vreemdelingen? 'strangers' kan tenslotte van alles betekenen) uitgehuwelijkt. Het is niet iets nieuws, maar het gebeurt wel steeds vaker.

Een 'prominente' christelijke advocaat vindt dat "de regering krachtdadig moet ingrijpen als hieraan een einde moet komen".

Catholic World News verwijst naar een uitgebreider artikel in Asia News, eveneens een RK publicatie.

Het droevige is, dat beide publicaties de ontvoering en de gedwongen bekering veroordelen, maar dat het bij geen van beide ook maar opkomt om desnoods heel subtiel te verwijzen naar de honderdduizenden niet-katholieken die vanaf de vroege middeleeuwen gedwongen bekeerd werden of op de meest walgelijke wijze vermoord omdat ze niet de zuivere (nouja, wat heet 'zuiver' in dit verband) leer van Rome beleden. Of desnoods alleen maar naar bepaalde 'christelijke' gebieden, waar het niet-geloofsgenoten onmogelijk gemaakt wordt hun eigen leven te leiden.
Zo'n 30 jaar geleden had ik een lekke fietsband, én plakspullen, maar helaas was ik mijn fietspomp vergeten. Ik had de botte pech om die lekke band in Babyloniënbroek te krijgen, waar de beminde gelovigen wél netjes in het zwart met 80 km/uur door het dorp ter kerke tijgen, maar niet bereid waren mij -het was tenslotte zondag en dan hoor je niet te fietsen- een fietspomp te lenen. Het was gelukkig mooi weer en eenmaal buiten het dorp was het goed wandelen totdat een afgelegen boer me wel wilde helpen - maar dan moest ik wel áchter de boerderij komen (stel je voor dat buren me zouden zien!).


Daarmee wil ik overigens niet zeggen -laat daarover geen misverstand bestaan- dat ik vind dat katholieken (of christenen) nu maar gestraft moeten worden voor wat door hun geloofsgenoten eeuwen geleden (of nu) voor schoftenstreken zijn (en worden) uitgehaald. Ik ben in alle opzichten tegen elke vorm van opgelegde godsdienst, en zelfs van centraal gecoördineerde godsdiensten. En uiteraard ben ik tegen elke vorm van vrijheidsberoving, of het nu ontvoering is of zelfs maar gedwongen elke zondag een uur in een kerk moeten zitten.

Wanneer het echt zo is, dat god bestaat en dat hij (of zij?) vindt dat wij met hem/haar rekening moeten houden, dan zal hij/zij dat zelf wel aan ons kenbaar kunnen maken, en dan hebben wij daar geen pausen, ayatollahs, dominees en andere al dan niet zwartgerokte mannen of zalvende slijmjurken voor nodig die via radio en TV de kuddes bedriegen en en passant ook maar meteen wat eng-rechtse praatjes verkondigen. Als je niet weet wat ik bedoel, moet je maar eens proberen via de korte golf of via internet naar WWCR -Worldwide Christian Radio- uit Nashville, Tennessee te luisteren.

dinsdag 21 augustus 2007

Weet Sarkozy wat een pedofiel is?

De Volkskrant meldt vandaag (ik zag het trouwens ook elders) dat volgens de Franse president Sarkozy pedofielen langer opgesloten moeten blijven. Hij maakte de betreffende opmerking nadat een vrijgekomen 'pedofiel' weer een jongetje had verkracht.

Het bericht is (gezien de vermelde bronnen) gebaseerd op informatie van Reuters en AFP.

Inderdaad, Reuters had het gisteren in dit verband ook over "pedophiles". Bij France-Presse kan ik geen werkende zoekfunctie vinden, dus ik weet niet wat daar staat.

Bij
Le Monde wordt echter in de kop gesproken over "délinquants sexuels", ofschoon het in het artikel dan weer gaat over "pédophiles récidivistes" (recidiverende pedofielen) - alleen is het mij niet duidelijk wat dat precies betekent. Ben ik een recidiverende heterofiel, wanneer ik me tot meer dan één vrouw aangetrokken voel?

En dan nu voor een goed begrip de definitie het woord 'pedofiel' (zn) volgens de
Dikke Van Dale: «iem. met voorkeur voor seksueel verkeer met kinderen of zeer jeugdige personen (van beiderlei kunne).» en volgens het Concise Oxford Dictionary luidt de definitie van 'pædophilia' ('pædophile' of 'pedophile' staat er niet in): «sexual love directed towards children».

Een Frans-Frans woordenboek heb ik op dit moment helaas niet bij de hand, maar de Franse Wikipédia geeft de volgende definitie van 'pédophilie' «Pedofilie is een term uit de psychiatrie, die verwijst naar de sexuele aantrekkingskracht van een volwassene tot kinderen. Een pedofiel is iemand die dit soort aantrekkingskracht ondervindt [...] en de eruit voortkomende activiteiten worden door de wet veroordeeld.» (voor het leesgemak door mij vertaald.)

Is dat reden om iemand op te sluiten? Ik voel me sexueel tot vrouwen aangetrokken, maar ik word daarvoor -terecht- niet gestraft. Dat zou wél het geval zijn als ik die vrouwen op een of andere manier lastig zou vallen, maar dan zou ik niet omschreven worden als een 'heterofiel', maar als een 'aanrander' of 'verkrachter'.

Is het nou écht zo moeilijk om dingen duidelijk en correct te formuleren? Netzomin als een heterofiel of een homofiel structureel mannen of vrouwen zou verkrachten, misbruikt een pedofiel kinderen. Er zullen er beslist zijn die dat wél doen, maar laten we hen dan 'kinderverkrachters' of '-aanranders' noemen. Dan weten we tenminste precies waar we het over hebben!

Zoals de Franse Wikipédia ook nog vermeldt, wordt het woord 'pedofiel' vaak misbruikt voor iemand die gerechtelijk veroordeeld is voor misdaden of overtredingen in verband met sexueel misbruik van minderjarigen of kinderporno.

Dat is uitermate slordig en onnodig stigmatiserend voor de wie-weet-hoe-veel pedofielen die gebukt gaan onder hun sexuele voorkeur, maar die in bedwang houden.

Gaza-strook en Afghanistan

Het gaat in beide gevallen om gebieden die door diverse andere landen verziekt worden. In Afghanistan zijn dat de VS, Groot-Brittannië en nog een stelletje VS-medeplichtigen, in de Gaza-strook zijn dat Israel, de VS en de EU (waarbij het me werkelijk niet duidelijk is of de VS of Israel de hoofdschuldige is).

In Afghanistan worden Taliban doodgeschoten, maar voormalig Minister van Oorlog Kamp was gedwongen om -zij het met lange tanden- toe te geven dat het verschil tussen een Taliban-strijder en een gewone Afghaan niet makkelijk vast te stellen is.

Het ANP meldt vandaag (via De Dag) dat Israel gisteren 'zes leden van de radicaalislamitische Hamas-beweging' uitgeschakeld heeft. Volgens een woordvoerster van het Israelische leger ging het om een 'terreurcel' die eerder een raketaanval op Israel uitgevoerd zou hebben. Volgens Hamas hadden de vermoorden geen raketaanval uitgevoerd - waardoor het dus zou gaan om gewone leden van Hamas, de politieke partij die verleden jaar de democratische verkiezingen won in de Palestijnse gebieden.

Vraagje: hoe weten de Israeli's dat de slachtoffers betrokken waren bij de raket-aanval? Dan moeten ze die aanval wel van nabij gezien hebben. Alleen dan konden ze precies weten wie bij die aanval betrokken waren.

Ander vraagje: Als ze de aanval gezien hebben, waarom hebben ze dan niet meteen geschoten, waardoor de raket niet afgeschoten zou zijn - en waardoor de schuldigen op heterdaad -met het wapen nog in de hand als het ware- gevonden zouden zijn (al besef ik maar al te best dat dit soort 'bewijs' supergemakkelijk geënsceneerd kan worden).

Nog een vraagje: Als ze zeker wisten wie bij die raket-aanval betrokken waren, hoe konden ze dan zeker weten dat die ook in de beschoten auto zaten?

Het zal er wel op neer komen dat ze gewoon een auto met Palestijnen beschoten hebben in de overtuiging dat de westerse persbureaux de Israelische (des-?)informatie zonder meer zouden slikken.

Misschien toch een democratie-model dat kan werken?

Mensen die mij kennen, weten dat ik weinig vertrouwen heb in wat in Nederland 'democratie' wordt genoemd. Misschien overdrijf ik, maar ik ben ervan overtuigd, dat maar weinig mensen een bewuste keuze maken bij verkiezingen, dat weinigen zelfs maar kennis hebben genomen van de ideeën van de partij waarop ze stemmen.

Voor wat de grootste partijen betreft lijkt de keuze voor veel mensen bepaald te moeten worden door TV-debatten - en daarbij gaat het er dan niet om wie de beste en haalbaarste plannen heeft, maar om degene die het beste oogt, het vlotst praat en de leukste grapjes maakt, die de andere aawezigen het vaakst kan laten struikelen en/of belachelijk kan maken. De dag na zo'n debat staat dan in de krant wie 'het beste' was. Dat is uiteraard onvoldoende om er een verantwoorde stemkeuze op te kunnen baseren.

Helaas heb ik nog nooit een werkbaar model kunnen bedenken, althans in de huidige samenleving, die vooral drijft op materiële behoeftenbevrediging en verstrooiing.
Nog niet zo lang geleden vroeg een vriend me wat ik zou doen, wanneer ik één ding in Nederland helemaal zou mogen veranderen. Mijn antwoord daarop was dat ik het onderwijs zou willen omvormen, zodat de leerlingen op de allereerste plaats zouden leren om zélf te denken, en waarin nieuwsgierigheid en leergierigheid moeten worden gestimuleerd. In dat onderwijs moet kennis volledig worden aangeboden en niet anecdotisch (bijv. wel de Tweede Wereldoorlog uitvoerig, en van de Eerste Wereldoorlog alleen de jaartallen 1914-1918).


Tot mijn spijt acht ik de kans dat mij dat aanbod ooit gedaan zal worden nog kleiner dan dat ik ooit een prijs win bij de Postcodeloterij (en daar speel ik niet in!), dus ik had me al min of meer neergelegd bij het idee dat ik alleen op erg kleine schaal, in mijn directe omgeving, wellicht iets zou kunnen doen voor een betere wereld.

Maar... (en dat mag nog wel een keer herhaald worden, om mijn verbazing en bewondering uit te spreken), maar... zojuist las ik bij Zapruder Inc. Portal een uiterst interessant betoog over een heel ander systeem van democratie, waarbij de kiezer niet slechts één maal in de paar jaar zijn stem mag afgeven (en daarna enkele jaren zijn mond moet houden, omdat hij tenslotte zijn stem afgegeven heeft), maar zo vaak als hij wil de politiek kan bijsturen. Enfin, lees zelf maar eens wat Patman te bieden heeft in zijn betoog Regering 2.0, eindelijk democratie.

Had ík dat stuk maar geschreven...

Bij "De Pers" vullen praatjes wél gaatjes

Vandaag biedt De Pers weer een nieuw voorbeeld van de simpelheid van het krantje. In een artikel (met de titel De provinciale afgrond van Andalusië) wordt geprobeerd om duidelijk te maken dat Spanje steeds meer achterblijft bij de rest van Europa. Die laatste opmerking is dan weer gevonden in een artikel van de International Herald Tribune.

Om er zelf nog iets aan toe te voegen, heeft De Pers advies ingewonnen bij "veel Nederlandse ondernemers in Marbella". Die storen zich er kennelijk aan dat in Spanje een computer 'ordenador' heet en dat een website een 'pagina' heet. Misschien had de redactie er even een woordenboek bij kunnen halen. Dan was gebleken dat in het Spaans ook de term 'computadora' bestaat voor een computer, en dat een website geen 'pagina' heet, maar 'página web' en alleen bij duidelijke context wordt afgekort tot 'página' (met accent!). Ik kan me overigens wel voorstellen dat het vervelend is voor geldgraaiers dat er in Spanje niet gewoon Nederlands gesproken wordt... Ze vinden het misschien ook wel achterlijk dat hun huisarts het heeft over 'pulmonía' in plaats van over 'pneumonia' als hij een 'longontsteking' bedoelt?

Ene Barbara Ingenbleek van de Marbella Dutch Business Club beweert dat "in de hele wereld [...] een computer computer [heet]", maar mevrouw heeft blijkbaar niet buiten de grenzen van Marbella gekeken, want in Frankrijk wordt uitsluitend gesproken van 'ordinateur' en dan blijkt het Spaans ineens toch niet meer zo provinciaal te zijn; ook in Duitsland werd tot nog niet zo erg lang geleden gesproken van 'Rechner'.

Dit soort opmerkingen van Barbara doet me denken aan de vanzelfsprekendheid waarmee bij de introductie van de Euro verdedigd werd dat er geen munt van 25 cent zou komen, omdat er buiten Nederland geen enkel land was met een munt van 25 eenheden. Nou ben ik niet erg bereisd, maar ik heb in ieder geval tot aan de invoering van de Euro in Spanje betaald met (o.a.) munten van 25 pesetas (in de volksmond 'cinco duros' genoemd). Maar ja, als dit soort verzinsels maar door genoeg mensen worden overgenomen, komen ze uiteindelijk tóch nog in encyclopedieën terecht...

Trouwens, waarom toch die drang om ineens alles tot een saaie Europese eenheidsworst te draaien? Zou het misschien een idee zijn om Nederlandse ondernemers die in het buitenland gemakkelijk hun zakken willen vullen te verplichten tot een inburgeringscursus?

Die 'Nederlandse ondernemers' worden overigens verderop in het artikel ineens als 'Hollandse entrepreneurs' opgevoerd. Klopt dat en zijn er bijv. geen Brabanders of Limburgers te vinden in Marbella - of is dit een gewoon staaltje van achttiende-eeuws centralistisch denken bij De Pers, waar men nog steeds niet door heeft dat ook de niet-Hollandse provincies gewoon bij Nederland horen? Trouwens, is 'entrepreneur' dan zo'n standaardterm in het Europese wereldje? Of is dit alleen bedoeld om indruk te maken op de lezer?

De Nederlandse overheid heeft -ter relativering van de domme opmerking van mevrouw Barbara- overigens ook niet veel kaas gegeten van de moderne tijd, want zij noemt bijv. 'stemcomputers' nog steeds 'stemmachines'.

Het door
De Pers geciteerde advies van Charles Grant (van het Center for European Reform) aan de Spaanse premier Zapatero - 'trek eens een zwembroek aan en maak eens een buitenlands tripje tijdens je vakantie. Doe als Nicolas Sarkozy [...] die aanschoof bij de [...] Bush-familie' - is ook al van dezelfde verbluffende oppervlakkigheid (of het is natuurlijk slecht vertaald!). Het lijkt mij handiger om eerst op reis te gaan en pas op de plaats van bestemming je zwembroek aan te trekken. En eh... zou Sarkozy nou zoveel wijzer geworden zijn van zijn Bush-lunch?

Ook de De Pers-schrijvelaar (misschien een hobby-journalist op vacantie in Marbella?) probeert Zapatero nog eens belachelijk maken. Die is namelijk 'gespot' op het strand, waar 'zijn pr-offensief bestond uit een onaangekondigde aai over de bol van een gestrande illegaal'. Wat is daar mis mee? Lijkt me altijd nog aardiger dan de houding van het Nederlandse régime ten opzichte van illegalen, die zelfs na jarenlange 'opsluiting' in kampen nog het land uitgetrapt kunnen worden.

maandag 20 augustus 2007

Het gaat écht niet goed met het kapitalisme!

Afgelopen vrijdag schreef ik er al over (Ook oorlogen helpen het kapitalisme niet!), maar intussen krijg ik toch de indruk dat de grote massa (daarbij uiteraard gesteund door de massamedia) denkt dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen met de kredietproblemen, nu de FED in de VS de rentetarieven heeft aangepast.

Laten we onszelf niet voor de gek houden: toen Colijn zei dat we rustig konden gaan slapen, begon de oorlog en als de media zeggen dat een simpele aanpassing van de rentetarieven voldoende is om de crisis in het kapitalisme op te lossen, kun je er donder op zeggen dat het niet zo is.

Ook het feit dat de Aziatische beurzen weer wat gestegen zijn heeft nauwelijks betekenis, wanneer je er rekening mee houdt dat de Japanse centrale bank vele miljarden in de geldmarkt gepompt heeft. (Deutsche Welle vandaag)

Vandaag werd bekend gemaakt dat de Duitse Sachsen LB (sächsische Landesbank) geïmplodeerd zou zijn, wanneer er niet miljarden steun was gegeven door andere banken. Desondanks moet er toch rekening gehouden worden met verliezen van vele miljoenen Euri. (Die Welt van vandaag)

De president van de Zwitserse nationale bank, Jean-Pierre Roth, gaat er niet van uit dat de crisis van de Verenigdestaatse hypotheekmarkt gauw voorbij zal zijn - al maakt hij wel de kanttekening dat het met de Zwitserse economie wel goed zit... (Neue Zürcher Zeitung van gisteren).

Ook de ECB (Europese Centrale Bank) moet door de recente problemen haar beleid bijstellen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung van vandaag)

Dáár zal Bush blij mee zijn!

De ayatollah van Rome heeft gisteren bij zijn Angelus gezegd dat "ware vrede niet is het ontbreken van een conflict, maar het resultaat van een voortdurende strijd tegen het kwaad". (Catholic Worldnews vandaag).

Zou hij dat zelf bedacht hebben, of is het een gesponsorde reclameboodschap van het Verenigdestaatse régime? De bewoordingen doen mij in ieder geval erg denken aan de kreten van George Double-Me Boef...

Als ik goed begrijp wat die Maledictus zegt, dan is het kennelijk juist zo dat christenen (dat is in Rome een soort synoniem voor 'katholieken') door hun zoektocht naar 'de waarheid' niet aan geweld ontkomen.

Ook katholieken mogen niet alles

Vanaf vandaag mag de klok van de H. Margarita Mariakerk (Ringbaan West) in Tilburg niet meer naar hartelust mensen wakker maken.

Omwonenden hadden al lange tijd geprobeerd de pastoor fatsoen bij te brengen, maar nu mag de klok -na twee boetes van € 5.000- niet meer (dagelijks!) om 07:15 de bevolking van de wijk op wrede wijze uit hun slaap luiden. (VPRO Geschiedenis vandaag)

Gaat het hier gewoon om een incidenteel geval van geluidsoverlast? Of is dit de eerste stap om voortaan ook moskeeën het zwijgen op te leggen? Het zou me niet verbazen!

Nederlandse leger uit Afghanistan!


Iedereen met een normale intelligentie wist al vooraf dat de NAVO in Afghanistan alleen maar meer ellende zou veroorzaken, zowel voor de plaatselijke bevolking als voor de soldaten zelf. De Balkenkabinetten wisten dat niet (zeiden ze althans, maar intussen zijn er diverse leden van de Balkenbende die toegeven dat ze het wel degelijk wisten).

Het zou me niets verbazen als ze ondanks alle ellende die -alle censuur ten spijt (ingebedde journalisten e.d.)- tot ons doordringt toch binnenkort zullen beslissen de 'missie' te verlengen. Niet omdat ze het zelf zo graag willen of zo nodig vinden (ze hebben daar waarschijnlijk niet eens een eigen mening over), maar omdat George Boef en zijn boevenmaatje Jaap de Op-Schepper van de NAVO dit belangrijk vinden.


Binnenkort wordt in Den Haag gedebatteerd over de verlenging van het Nederlandse oorlogsavontuur. De precieze datum daarvan is nog niet bekend, maar het is dringend nodig dat we tijdens dat debat laten horen hoe wij erover denken. Houd daarom voor de juiste datum de site van
Stop de Oorlog in de gaten; je kunt je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ik vind overigens het huidige gebruik van het woord 'missie' wel verhelderend. Vroeger werd ons wijsgemaakt dat RK missionarissen op 'missie' gingen om arme negertjes aan het eeuwige geluk te helpen (bij niet-katholieken heette dat 'zending') en en passant plakten ze daarbij dan ook nog wel eens een pleistertje en leerden ze de arme zwartjes lezen en schrijven, waardoor het uiteindelijke doel (het machtsstreven van het Vaticaan en de diverse andere clubs) verdoezeld werd. Tegenwoordig is het duidelijk dat het bij een 'missie' alleen om macht gaat.

Moest 9/11 nog worden afgemaakt?

Tja, ik geloof nog steeds de officiële versie niet (in feite steeds minder) van wat er op 11 september 2001 in New York (en Washington) gebeurde.

Daarom zou het me ook niets verwonderen wanneer de brand op zaterdagmiddag in de vlak bij de Twin Towers gelegen wolkenkrabber van de Deutsche Bank -die sinds de aanslagen leegstond omdat daarbij giftig afval (waaronder asbest, dioxine, lood en chroom) in het ernstig beschadigde gebouw terecht was gekomen- geen ongelukje was (waarbij in ieder geval weer -twee- brandweerlieden het leven lieten).

Bij sloopwerkzaamheden ontstond brand en nu wordt onderzocht of misschien een van de slopers bij het werk gerookt heeft. (New York Times van gisteren)

Het is natuurlijk best mogelijk dat bij het slopen kwalijke zaken ontdekt waren, die ook nog gauw even geëlimineerd moesten worden. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik ben er de laatste decennia achtergekomen dat de werkelijkheid maar al te vaak nog fantastischer is dan mijn wildste fantasieën.

zondag 19 augustus 2007

Maar wélke Venezolanen vluchten er dan?

Onder de suggestieve kop "Venezolanen op de vlucht voor president Chávez" vertelt Het Parool vandaag (uit de koker van het ANP) dat 'steeds meer Venezolanen uit de middenklasse' het land verlaten, vooral naar de VS en Spanje.

Wie niet alleen de kop leest, maar ook de rest van het artikel ziet dat het gaat om welgestelden, die ervan balen dat de politiek van de huidige regering 'de positie van de midden- en hogere klassen steeds verder ondermijnt'. Men is bang voor 'verlies van privileges die alleen de hogere klasse nu nog genieten' [geniet?] en voor de 'opzwepende socialistische retoriek van Chávez'.

Het vermelden van de 'socialistische retoriek' is natuurlijk volstrekt overbodig, en dient alleen om stemming te maken. Woorden doen immers geen pijn, tenzij ze natuurlijk aankondigen dat privileges afgeschaft zullen worden. En zo komt het dus uitsluitend neer op het feit dat de klasse die decennia lang geprofiteerd heeft van de grote meerderheid van de Venezolaanse bevolking te beroerd is om die meerderheid aan een menswaardig bestaan te helpen.

Overigens is het helemaal niet duidelijk hoeveel de 'steeds meer' uit de eerste alinea er zijn. Volgens Esther Bermudez [Bermúdez!] van het commerciële emigratiebureau Mequieroir [me quiero ir = ik wil weg - Dwarslezer] -dat dus lekker profiteert van de vluchtelingen!- zijn er geen officiële cijfers over het aantal 'politieke vluchtelingen' [volgens de EU-filosofie zijn dit toch 'economische vluchtelingen'?], maar er emigreerden altijd 'al veel Venezolanen naar het buitenland', dus waar hebben we het eigenlijk over?

Luister verder naar wat Bermúdez zegt, om een idee te krijgen over de mentaliteit van de 'vluchtelingen': «Wij horen vaak dat mensen bang zijn dat hun kinderen geen goed onderwijs zullen krijgen en daarom geen toekomst zullen hebben.»

Dat komt zo: de regering [Parool/ANP hebben het steeds over 'Chávez', maar het is nog steeds de Venezolaanse regering die regeert!] wil 'onder meer het dure particuliere onderwijs afschaffen; bestaande onderwijsinstellingen moeten toegankelijk worden voor álle Venezolanen, maar ze hoeven hun lesmethodes niet aan te passen [de ouders hoeven dus niet bang te zijn voor socialistische indoctrinatie; integendeel: de RK indoctrinatie kan gewoon doorgaan!].

Het steekt de 'vluchtelingen' ongetwijfeld ook dat 'de onderlaag' (80% van de bevolking) sinds het aantreden van Hugo Chávez gratis gezondheidszorg en onderwijs geniet en kan beschikken over microkredieten om coöperaties op te zetten.

De 'vluchtelingen' zijn dus, dat blijkt wel, onfrisse lieden (of op zijn minst erg domme mensen, die zich gek hebben laten maken).

Bedenk maar eens hoe blij we in Nederland zouden mogen zijn met gratis gezondheidszorg en onderwijs! En de nuttelozen van de maatschappij (couponknippers e.d.) mogen dan van mij gerust naar de VS vluchten, zolang ze het van de Nederlandse arbeiders bij elkaar gegraaide geld maar in Nederland laten...

Worden zuivel en brood nu duurder of niet?

Volgens De Pers worden 'zuivel, brood, kaas [is dat geen zuivel? - Dwarslezer] en chocolade' fors duurder vanwege 'gestegen grondstofkosten'. Die prijsstijging kan oplopen tot 20%, aldus meldt C1000 in het blad Distrifood.

Het vreemde is echter dat Albert Heijn en Laurus zeggen eventuele prijswijzigingen af te laten hangen van wat de concurrentie doet. En daar begrijp ik nu geen bal van. Als 'de concurrentie' niks doet, doen Heijn en Laurus dus kennelijk ook niks. Betekent dit dat Heijn en Laurus dan een winstdaling accepteren? Of is die hele stijging van de grondstofkosten een smoesje om de winst op te kunnen drijven?

Allemaal de schuld van Hamas! Of toch niet?

Nadat Israel beloofd had de verleden week onderbroken brandstofleveringen naar de Gaza-strook te hervatten, is dat nog steeds niet gebeurd, waardoor de belangrijkste electriciteitscentrale (die in ongeveer één derde van de electriciteitsbehoefte van de Gaza-strook voorziet) vandaag uitgeschakeld moest worden, tengevolge waarvan honderdduizenden bewoners zonder electriciteit zitten.

De Israelische minister van Infrastructuur (Ben-Eliezer): "Het betreft [bij de levering van brandstof] een privé-bedrijf dat waarschijnlijk een veiligheidswaarschuwing heeft ontvangen van het ministerie van Defensie. Daarom zijn, heel terecht, de brandstofleveringen opgeschort. Ik veronderstel dat binnen een dag of twee weer brandstof geleverd zal worden." ( Le Monde van vandaag)

De gelijkgeschakelde Nederlandse pers zal ongetwijfeld benadrukken dat dit allemaal het gevolg is van de (zogenaamd) door Hamas gepleegde staatsgreep, waardoor in de Gaza-strook grote veiligheidsrisico's aanwezig zijn - en dan zijn brandstofleveringen natuurlijk onverantwoord. Wie het nieuws (en bijv. mijn weblog) de laatste maanden kritisch gevolgd heeft, weet dat het allemaal toch wat anders in elkaar steekt.

Laten we er maar rustig van uitgaan dat dit een nieuwe Israelische poging is om de situatie voor de democratisch gekozen wettelijke Hamas-regering nog verder te destabiliseren.

Aljazeera heeft inmiddels gemeld dat het probleem het gevolg is van uitblijvende betalingen van de Europese Unie [zoals we weten door dik en dun de superbetrouwbare bondgenoot van VS-vazal Israel].

De Belgische Het Laatste Nieuws geeft nog nadere informatie. Volgens Mujahed Salama (verantwoordelijk voor brandstoffen bij de Palestijnse Autoriteit - die naam wordt momenteel gebruikt wordt voor de onrechtmatig door Israel aan de macht geholpen coupplegers van Al Fatah) heeft "De EU [...] de maatschappij die de stookolie levert gevraagd, geen leveringen meer uit te voeren omdat er problemen zijn om het geld te krijgen van Hamas."

Pardon? Dezelfde krant zegt in de eerste alinea van hetzelfde artikel: 'Israel stemde er intussen mee in opnieuw olieleveringen toe te laten in het gebied, maar de Europese Unie heeft de betaling ervan niet geregeld, zo werd vernomen bij de EU.' Het is dus duidelijk niet een probleem om geld van Hamas te krijgen, maar van de EU!

Het is kennelijk ook in België niet mogelijk om de pers objectief te laten berichten. Dat blijkt ook uit het veelzeggende zinnetje dat na de opmerking van Mujahed Salama wordt toegevoegd: 'De radicale Palestijnse beweging Hamas verwierf midden juni de controle over de Gazastrook.'

Nogmaals pardon? Hamas won verleden jaar met een overweldigende meerderheid de Palestijnse verkiezingen! Met steun van de EU, de VS en uiteraard Israel slaagde de door de kiezers afgedankte Al Fatah erin de macht te grijpen - en die in het op de Westelijke Jordaan-oever gelegen deel van de Palestijnse gebieden te handhaven.

Opstelwedstrijd!

Laat ik maar meteen eerlijk vertellen dat er geen luxe reizen, patserige auto's, gigantische geldbedragen of zelfs maar boekenbonnen te winnen zijn. Daar staat tegenover dat de winnende inzending onmetelijk (of: onmeetbaar?) beroemd zal worden - in ieder geval bij de lezers van mijn weblog.

Waar gaat het om?

Heel eenvoudig: wat gaat er gebeuren bij de Verenigdestaatse presidentsverkiezingen over ruim een jaar?
  • Zal de club van Bush grootschalig stemcomputers laten manipuleren?
  • Zal hij bij eventueel blijken van verkiezingsfraude de verkiezingsuitslag ongeldig laten verklaren en gewoon blijven zitten? In 2008 zijn dan immers verkiezingen geweest en de volgende verkiezingen zijn in 2012...
  • Zal hij zichzelf, dankzij allerlei volmachten die hij zich intussen heeft aangemeten, uitroepen tot president voor het leven? Misschien kan hij daarbij gebruik maken van een zelf-gecreëerde noodtoestand. Met een ingehuurde Pakistaan of Iraniër -al dan niet met een [ver]vals[t] paspoort- kan hij een aanslag laten plegen op een kerncentrale, zoals de nazi's in 1933 Marinus van der Lubbe zogenaamd de Rijksdag in brand lieten steken.
  • Verlopen de verkiezingen schijnbaar wél correct, maar blijkt de gekozen president een marionet te zijn van de Bush-bende?
  • Is er gewoon niks aan de hand en verloopt alles correct?
  • Zetten het Huis van Afgevaardigden en de Senaat Bush af na een gemanipuleerde presidentstermijn?
  • Grijpt het leger in (een militaire staatsgreep dus) wanneer Senaat en Huis van Afgevaardigden niets doen?
Laat je fantasie de vrije loop -je hoeft beslist niet bang te zijn dat je de Bush-bende op ideeën zult brengen, want die heeft ongetwijfeld alle (on)mogelijkheden al op een rijtje gezet- en stuur je inzending in vóór 1 mei 2008. De uitslag wordt na de Verenigdestaatse verkiezingen bekend gemaakt.

Voor alle duidelijkheid: het gaat er niet om litteratuur (met een grote L) te schrijven, maar de Bushiaanse politiek goed te analyseren. Een interpretatie van de internationale reacties (bijvoorbeeld dat de Balkenbende meteen Bush van harte feliciteert) kan bonuspunten opleveren.

zaterdag 18 augustus 2007

Wat nou weer? Al Q'aida?

De kaping van een vliegtuig, dat van Ercan (in het Turkse Noorden van Cyprus onderweg was naar Istanbul, is in Antalya gelukkig zonder bloedvergieten beëindigd.

Opmerkingen dat de kapers leden van Al Q'aida zouden zijn (zie bijv. bij Al-Jazeera vandaag) vind ik vreemd. Tot op heden zijn bij aan Al Q'aida toegeschreven aanslagen geen eisen gesteld (die kwamen pas ná grootschalige en/of dodelijke aanslagen), terwijl de kapers in dit geval met het vliegtuig naar Teheran hadden willen vliegen.
De hele kaping komt eigenlijk een beetje amateuristisch over, zeker vergeleken met andere "Al Q'aida"-aanslagen. De kapers zouden geclaimd hebben dat er een bom in het bagageruim zat, maar in ieder geval "leken [ze] met een mes gewapend te zijn". (CNN)

Het is natuurlijk link om het te suggereren, maar ik kan me toch niet onttrekken aan manipulatie van de Bushiaanse oorlogsmachine. Zoals zo vaak in het verleden, zou het mij niet verwonderen wanneer óók deze kaping in scène gezet is. De kaping zou de Verenigdestaatse oorlogsmachine maar ál te goed uitkomen om Teheran rechtstreeks te beschuldigen en zo een excuus te hebben om het land aan te vallen. (We zullen moeten wachten op de verdere afhandeling - bijv. of [en hoe] de kapers gestraft worden - om te zien of daaruit misschien iets kan worden afgeleid.)

Volgens de Minister van Transport van Noord-Cyprus zou het bij de twee kapers gaan om personen van Iraanse nationaliteit (zie bijv. ABC News), maar volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken gaat het om een Turk en iemand met een Syrisch paspoort, die waarschijnlijk afkomstig is uit Palestina (volgens Associated Press).


Overigens ben ik wel trots op jullie, beste lezers! Ik heb geen enkele "zie-je-nou-wel" reactie gekregen, waarin mij verweten wordt dat ik met mijn kritische standpunten het terrorisme alleen maar zou versterken.

vrijdag 17 augustus 2007

Gaat het om het bang-maken of alleen om de poen?

Enkele dagen geleden moest ik met het vliegtuig weg (voordat iemand me milieubewusteloosheid gaat verwijten: ik probeer het zoveel mogelijk te voorkomen, maar in bepaalde situaties is vliegen niet te vermijden) en toen werd ik voor het eerst persoonlijk geconfronteerd met de achterlijkheid van de terrorisme-paranoïa.

Het is verboden om meer dan een beperkte hoeveelheid (100 ml, dat is een wijnglaasje...) frisdrank of andere vloeistoffen van huis mee in het vliegtuig te nemen, want daarmee zou je een vloeistofbom kunnen maken. In Groot Brittannië waren namelijk verleden jaar 24 (!) mensen opgepakt omdat ze van plan zouden zijn geweest om met vloeistofbommen vliegtuigen te laten ontploffen.

Dat feit is door de media destijds flink opgeblazen en diende voor de recente maatregelen ten aanzien van vloeistoffen. Het feit dat deze
eventueel-potentiële terroristen alweer vlug werden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs kreeg om een onduidelijke reden (al stel ik me zo voor dat dát feit nu weer niet in het straatje past van de 'oorlog tegen het terrorisme') véél minder aandacht. Dat kan ook de enige reden zijn waarom de passagiers deze debiele beperking blijven slikken.

Eenmaal voorbij de douane zie je dan kuddes mensen met lege flesjes naar kraantjes lopen om zo in het vliegtuig toch iets te drinken te hebben. Ook in de zogenaamde tax-free shops zijn tal van vloeistoffen te koop, tot en met zwaar alcoholische dranken, die ongetwijfeld met een stukje draad en een batterijtje van 4,5 Volt tot ontbranding kunnen worden gebracht.

Misschien zijn bij de 'tax-free' maar (ondanks de goedkoop klinkende suggestie) erg dure winkels nog wel andere dingen te koop, waarvan met de nodige scheikundige en/of natuurkundige kennis (bij mij niet aanwezig!) enge dingen gedaan kunnen worden.

Voor wie vergeten is een leeg flesje mee te nemen (of wie niet van lauw plat water houdt) kan er ook aan boord nog van alles gekocht worden aan drank: zoals een blikje lauwdrank (aangekondigd als frisdrank, maar Coca Cola van 25° verdient die naam niet) voor € 2,50, dat wil zeggen ƒ 5,50 (!), of een bekertje warm water met een smaakje (thee of koffie) voor dezelfde woekerprijs.

De Britse publicatie The Register heeft vandaag precies een jaar geleden een interessant artikel gepubliceerd over de mogelijkheid van het produceren van een vloeistofbom - of eigenlijk: de onhaalbaarheid van dat soort creativiteit. Er moet met zó veel dingen rekening gehouden worden en er is zó veel apparatuur en tijd mee gemoeid dat het niet haalbaar is om dat in een krap vliegtuigtoilet te doen (nog afgezien van de risico's die de springstof-menger loopt).

Tot mijn grote verbazing merkte ik dat tallozen (vooral vacantiegangers, sommigen met kinderen) er geen moeite mee hadden om bij elke langslopende marskra(a)m(st)er de beurs te trekken.

Ikzelf had gelukkig vooraf nagevraagd of er ook beperkingen waren met betrekking tot appels -tenslotte bevatten die ook een behoorlijke hoeveelheid vloeistof- en die waren er niet, zodat ik in ieder geval geen dorst hoefde te lijden tijdens de vlucht, zonder de kas van de woekeraars te spekken.

Ook oorlogen helpen het kapitalisme niet!

Uiteraard zullen de grote patsers er wel voor zorgen dat ze zelf via allerlei truukjes (met vage BV-tjes of soortgelijke buitenlandse constructies) het nodige geld en andere dingen waaraan ze een grotere zekerheid toekennen (zoals maatschappelijk gezien nutteloze diamanten) achterovergedrukt (nieuwspraak: 'vastgezet' of 'gereserveerd') hebben, maar nu de gevolgen van de in de VS al enige tijd woekerende kredietproblemen zich ook in Europa (NRC vandaag) en Azië (eveneens NRC vandaag) steeds meer doen voelen, moet het toch wel duidelijk worden dat het kapitalisme (en zijn Europese variant, het neoliberalisme) hun beste (of liever: minst slechte) tijd achter de rug hebben.

Ongetwijfeld zullen de burgers (net als bij vorige crises) weer wel de schuld krijgen, omdat ze geld lenen op tijden dat ze zouden moeten sparen, of omgekeerd, maar laten we er maar rustig van uitgaan dat ons al dan niet verantwoordelijke gedrag en ons bestedingspatroon gemanipuleerd wordt, net zoals ook de stijgingen en dalingen in de kapitalistische economie door de grote witte-boorden-boeven naar hun hand gezet worden: zij zorgen er wel voor dat ze geen bloed aan hun vingers krijgen, maar dat ze met hun rotstreken tallozen in de ellende storten - en dan denk ik niet alleen aan de slachtoffers van de koloniale oorlogen in Afrika en het Midden-Oosten, maar ook aan de arbeiders die in de VS steeds meer verzeild raken in bittere armoede en vaak niet eens verzekerd zijn voor de gezondheidszorg, of die om hun gezin tenminste een klein inkomen te bieden, maar in het leger gaan om zich in Afghanistan of Irak te laten doodschieten voor de "wereldvrede".

In Nederland doet het régime van dienst het voorkomen alsof er hier niemand zonder zorgverzekering rondloopt, omdat iedereen 'verplicht' verzekerd is, maar gemakshalve vergeten de Haagse bluffers daarbij dat door die verplichting steeds meer mensen geld moeten onttrekken aan andere dringende zaken. Intussen zorgt de reagering (de club regeert immers niet, maar reageert op punten waarmee zij denkt te kunnen scoren) er op geen enkele substantiële manier voor dat geprivatiseerde energie- en telecombedrijven eerlijke en transparante informatie verstrekken, waardoor burgers - in de hoop hun kosten wat te drukken door te kiezen voor een andere leverancier - ook nog eens bedrogen uitkomen.

Helaas, door de manier waarop het onderwijs de afgelopen decennia steeds meer gericht is op het kweken van vakidioten, die niet leren zelf na te denken maar waar ze informatie kunnen vinden, zal het nog een hele tijd duren voordat het kapitalisme implodeert en daarmee de hele wereld in een kolossale ramp meesleurt. Dat de door Karl Marx verwachte "Verelendung" zich zal voordoen, is onvermijdelijk. De voortekenen daarvan zijn niet te missen voor degenen die nog niet verblind zijn door de nieuwsmanipulatoren van de massamedia en door het TV-vullis, dat in steeds grotere hoeveelheden, in steeds mooiere kleuren en in 'digitale kwaliteit' over ons wordt uitgestort.

Wanneer gaat de Balkenbende bij het grof vuil?

Politici die grof liegen verdienen niet beter dan gedumpt te worden: ontslag door eigen schuld, met als gevolg geen wachtgeld of WW maar een bijstandsuitkering met strafkorting.

Hoelang hebben de diverse Balkenbendes ons niet beloofd dat onze koopkracht "volgend jaar" zal verbeteren? En hoeveel jaar is onze koopkracht door het wanbeleid van deze zelfde nitwits weer eens lager uitgevallen?

Vandaag meldt persbureau Novum (via Nieuws.nl) dat het CPB (Centraal Planbureau) verwacht dat de koopkracht volgend jaar nog meer zal dalen dan al werd aangenomen. Met name ouderen en mensen met een minimum- en middeninkomen zullen er volgend jaar één procent op achteruit gaan. Dat zou vooral komen door hogere premies voor AWBZ en zorg, naast hogere belastingen.

De cijfers zullen officieel op de derde dinsdag van september pas naar buiten gebracht worden, dat is de dag waarop Bea weer eens wat mag doen voor de kost... het voorlezen van het gebazel van Balk & Co.

donderdag 2 augustus 2007

Drukke periode voor de boeg...

Tot mijn spijt (niet helemaal, moet ik toegeven) zal ik het de komende (minstens twee) weken erg druk hebben -en dat net nu het KNMI wat meer zon belooft-, zodat ik vrees dan weinig tot geen tijd te hebben om jullie op de hoogte te houden van wat er achter de halfslachtige nieuwtjes van het ANP, achter het (wan)beleid van de Balkenbende en achter de politiek in het algemeen schuil gaat. Ik kan jullie dus alleen maar aanraden om zelf in de komende weken het nieuws extra goed in de gaten te houden en je daarbij vooral te concentreren op wat er niet staat, op wat verzwegen wordt.

Denk na, voordat het helemaal te laat is!

De afgelopen twee uur heb ik me rustig gehouden, omdat ik heb zitten kijken naar de film Zeitgeist - The Movie, die begint met een ruime inleiding over de ware achtergrond van het christendom, het financiële stelsel van de Verenigde Staten en over de manier waarop de aanslagen van 11 september 2001 in elkaar zitten, met een veel hogere betrouwbaarheid dan de officiële versie van de «9/11 Commission». Ter illustratie wordt ook in het kort uitgelegd hoe de VS-overheid gemanipuleerd heeft om betrokken te worden bij de Eerste Wereldoorlog (het bewust sturen van het passagierschip «Lusitania» naar het oorlogsgebied, waardoor al bij voorbaat duidelijk was dat het door de Duitsers getorpedeerd zou worden) en bij de Tweede Wereldoorlog (de aanval op Pearl Harbour, waarvoor vier dagen vooraf door de Australische regering gewaarschuwd was) te betrekken; en om Vietnam te kunnen aanvallen (de zogenaamde aanval op VS-schepen in de Golf van Tonkin).

Het uiteindelijke doel wordt ook geschetst: één grote wereldorde, uiteraard gecontroleerd door dezelfde lui die nu in de VS aan de touwtjes trekken en die de rest van de wereld proberen leeg te plunderen. Een middel daarbij is bijv. de (onveilige en onbetrouwbare) RFID-chip, die steeds meer opduikt (denk bijv. aan de chip met biometrische gegevens in de Nederlandse paspoorten).

Mocht je denken dat het door de film geschetste beeld toch wel een beetje paranoïde is, lees dan het volgende letterlijke citaat door. Het gaat wel over de VS, maar ook in Nederland wordt het onderwijs steeds slechter, terwijl er steeds meer TV-zenders zijn, die de een na de ander steeds leeghoofdigere en walgelijke dingen uitzenden voor degenen die zich niet volstrekt afhankelijk gemaakt hebben van de overvloed aan wielrennen, voetbal, tennis, schaatsen, Olympische Spelen en andere vormen van de al 2000 jaar beproefde (brood en) spelen...
Misschien vraag je jezelf af waarom heel de cultuur tot het extreme verzadigd wordt met massamedia-amusement, terwijl het onderwijssysteem in Amerika voortgaat op zijn afstompende neergang, sinds de VS-regering besloot om het openbare onderwijsstelsel over te nemen en te financieren.
De regering krijgt waar ze voor betaalt. Wanneer we dat begrijpen, dan kijken we naar de overheidsinstanties die het onderwijs financieren en wanneer we zien wat voor studenten en wat voor soort onderwijs deze door de overheid gefinancierde scholen afleveren, dan moet de logica je duidelijk maken dat wanneer hetgeen door deze scholen geleverd wordt niet overeenstemde met wat de nationale en federale overheid wil, de overheid hierin verandering zou brengen.
Waar het op neer komt is dat de regering krijgt waarvoor het opdracht gegeven heeft. Zij wil niet dat onze kinderen opgeleid worden. Zij wil niet dat wij te veel nadenken. Dat is waarom ons land en onze wereld zo overspoeld is met amusement, massamedia, televisieshows, pretparken, drugs en alcohol en amusement van elke soort om de menselijke geest te blijven verstrooien, zodat we niet in de weg lopen van belangrijke mensen door te veel te denken.
Het is tijd om wakker te worden en te begrijpen dat er mensen zijn die ons leven besturen, terwijl wij zelf het niet eens weten!
Bekijk de film rustig (helaas is hij in het Engels zonder Nederlandse ondertitels) en denk serieus na over wat je ziet en hoort. Neem het niet blind aan (er zijn al genoeg 'machten' die willen dat we zomaar aannemen wie goed en slecht zijn en wie gestraft moeten worden), maar vraag je af waarom het perse zo zou moeten gaan als de machthebbers ons willen doen geloven. Onderzoek je twijfels zelf verder via publicaties in de plaatselijke Openbare Bibliotheek of via het Internet.

woensdag 1 augustus 2007

Komt dat nieuws effe precies op het goede moment...

Net wanneer het Nederlandse régime kritiek krijgt vanwege de plannen voor bouw van nieuwe steenkolencentrales voor de electriciteitsproductie, wordt door Elsevier gemeld dat CO2 niet de "grote boosdoener bij opwarming aarde" is. Komt dat even goed uit!

Elsevier heeft de informatie dan weer gevonden in een veel uitgebreider artikel in het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws, en dat komt dan weer aan zijn informatie van klimatoloog Luc Debontridder van het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut), waar gewerkt wordt aan een groot onderzoek. De resultaten hiervan worden eind van de zomer gepubliceerd.

Volgens Debontridder heeft CO2 weliswaar invloed op het klimaat, maar het is natuurlijke waterdamp die voor 75% aansprakelijk is voor het broeikas-effect, waardoor het klimaat verandert. Volgens het KMI hebben de recente warme winters niets te maken met CO2, maar alles met de gewone Noord-Atlantische schommeling - het verschil tussen het hogedrukgebied van de Azoren en het lagedrukgebied in het Noorden van de Atlantische Oceaan (in de buurt van IJsland en Groenland).

Eerlijk gezegd sta ik er niet van te kijken, wanneer het CO2-verhaal wordt ontmaskerd als een verzinsel (Waarom? Misschien om ons te kunnen oplichten met allerlei milieu-heffingen?). Ik heb het altijd al vreemd gevonden dat het klimaat in enkele decennia zo kolossaal verandert, terwijl de officiële (vermeende) oorzaken daarvan al minstens een eeuw hun invloed doen gelden. Bovendien lijkt in overheidskringen niemand zich meer het herinneren dat Nederland ooit nog eens met poolijs bedekt was - de Amersfoortse Kei (foto van ± 1950) was een randmorene, die door het ijs tot in onze contreien gebracht is.

En Balkenende IV schrapt nu ook de boodschappenhulp

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte, vandaag een redactioneel commentaar uit het nieuwe nummer (van 30 juli 2007) van de Rode Morgen.

Naar schatting 8000 huishoudelijke hulpen zouden hun baan kwijtraken. Dat is mogelijk gemaakt door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Per 1 januari 2007 wordt de thuiszorg niet meer geregeld door de AWBZ, maar door de WMO, dus door de gemeenten. Die mogen aan 'marktwerking' doen en de thuiszorg uitbesteden aan de goedkoopste aanbieder. Dit levert een besparing op van € 180 miljoen, maar wél ten koste van de arbeidsvoorwaarden van de werksters in vaste dienst van de thuiszorg. Die worden massaal ontslagen of mogen blijven als alfahulp. Dat zijn zelfstandigen zonder sociale of pensioenvoorziening, die rond twaalf euro bruto per uur verdienen.

De NRC geeft op 17 juli een voorbeeld
"Ruim een maand geleden kreeg Silvia de Lijster een aangetekende brief van thuiszorgbedrijf Careyn. Ze werd door haar werkgever met zeventig collega's boventallig verklaard. En ze kreeg de keus: ontslag, een kwart minder salaris, of verder als nog lagerbetaalde alfahulp. Met drie kinderen had ik geen keus, zegt de 37-jarige moeder uit Spijkenisse. Dus blijft ze en gaat ze er vanaf 1 juli 2008 netto 150 euro in de maand op achteruit."

Tienduizenden vrouwen, die al moeilijk de touwtjes aan elkaar konden knopen, worden zo door Balkenende IV zwaar gekort.

Terwijl deze crisis voor de 65.000 mensen in de thuiszorg nog lang niet is opgelost, komt PvdA-staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid met een volgende bezuiniging op de ouderenzorg. De kosten van de AWBZ moeten maar liefst met een half miljard omlaag. Zij wil de ondersteunende diensten aan ouderen niet langer uit de AWBZ-pot vergoeden. Gehandicapten of bejaarden krijgen dan geen boodschappenhulp meer, worden niet meer begeleid naar bijvoorbeeld de bingoavond. Ze moeten dus thuis blijven zitten, juist nu hun huishoudelijke verzorging al een stuk minder is geworden door de WMO. Ze hebben dan wél meer tijd om na te denken over de normen en waarden van dit zoveelste kabinet Balkenende: de hardste klappen voor de minstverdienende werkers en voor minst weerbare ouderen.Neem voor een jaarabonnement van € 6,80, een steunabonnement van € 11,35, of eventueel een gratis proefabonnement van 3 nummers op het maandblad van de Rode Morgen, contact op met de redactie per e-mail, of telefonisch via 010 4199054.

Het bedrog van de bio-brandstof

Ik heb gemakshalve de veelzeggende titel gebruikt van een artikel uit de in Hongkong gevestigde Asia Times van vandaag. Hierin legt de schrijver een verband tussen de (zogenaamde) milieu-plannen van het régime van George Boef en de binnen enkele maanden ("zo zeker als dat de zon in het Oosten opkomt") te verwachten prijsstijging van granen.

Bush' programma, al in januari dit jaar aangekondigt, beoogt het terugdringen van het benzineverbruik in de US met 20% tot 2010. Dat is bedoeld 'om de afhankelijkheid van de import van aardolie te verminderen en (maar dat is vooral een doorzichtig excuus, dat overigens wel door velen als zoete koek geslikt wordt) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen'.

Volgens het plan moet in 2017 al jaarlijks een hoeveelheid van 133 miljard liter bio-ethanol (in 2006 was dat 'nog slechts' 5 miljard liter) geproduceerd worden. Dat betekent niet alleen dat er kolossale hoeveelheden belastinggeld gespendeerd moeten worden om boeren over te halen om daarvoor te produceren, maar ook dat er steeds minder boeren zijn die voedingsgewassen verbouwen op steeds minder landbouwgrond. In de huidige (kapitalistische) wereld-economie leidt dit tot hogere prijzen voor voedingsmiddelen.

Intussen heeft eerder dit jaar het Massachusetts Institute of Technology (MIT) al de vloer aangeveegd met claims van verlaagde broeikasgas-emissies: "66% van de totale energie voor de productie van mais-ethanol [de bedoelde bio-brandstof] komt uit aardgas". Verder zal er meer aardolie nodig zijn voor de productie van kunstmest en het bevloeien van grond voor de productie van grondstoffen voor bio-brandstof. Tot mijn spijt heb ik het betreffende artikel van het MIT niet kunnen vinden, maar dat heeft misschien ook te maken met de enorme hoeveelheid informatie die dat Instituut publiceert.