woensdag 29 augustus 2007

Wordt er in Den Haag dan toch nog gedacht?

Al jarenlang probeert politiek Den Haag (met als hoofdschuldige de vroegere staatssecretaris van Geel) ons te laten geloven dat UMTS-signalen niet schadelijk zijn voor onze gezondheid. Van Geel slaagde er keer op keer in de media te laten melden dat alles wel snor zat. Dat hij daarvoor onderzoeken manipuleerde (conclusies verkeerd citeerde) vond hij kennelijk minder belangrijk dan het risico dat de Nederlandse overheid miljoenen zou moeten terugbetalen aan de telecommaatschappijen die grof gedokt hadden voor UMTS-licenties.

Gisteren gaf Heemstra, de huidige staatssecretaris van Economische Zaken (op vragen van de SP) toe dat een recent rapport van het Agentschap Telecom alleen iets zegt over de veldsterkte bij de zendmasten maar niets over de eventuele schadelijke gevolgen voor eraan blootgestelde mensen. Heemstra kon het overigens toch niet laten om die blootstelling "erg laag" te noemen - alsof een dergelijke constatering ook maar enige betekenis heeft zolang niet duidelijk is welke blootstelling nog wel of niet meer veilig is... (zie de Staatscourant van gisteren).

Zie in dit verband ook mijn artikel "UMTS-straling" ver onder "blootstellingslimiet" van 1 augustus dit jaar. Dit artikel bevat ook links naar mijn eerdere artikelen over deze materie.

Geen opmerkingen: