woensdag 1 augustus 2007

Het bedrog van de bio-brandstof

Ik heb gemakshalve de veelzeggende titel gebruikt van een artikel uit de in Hongkong gevestigde Asia Times van vandaag. Hierin legt de schrijver een verband tussen de (zogenaamde) milieu-plannen van het régime van George Boef en de binnen enkele maanden ("zo zeker als dat de zon in het Oosten opkomt") te verwachten prijsstijging van granen.

Bush' programma, al in januari dit jaar aangekondigt, beoogt het terugdringen van het benzineverbruik in de US met 20% tot 2010. Dat is bedoeld 'om de afhankelijkheid van de import van aardolie te verminderen en (maar dat is vooral een doorzichtig excuus, dat overigens wel door velen als zoete koek geslikt wordt) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen'.

Volgens het plan moet in 2017 al jaarlijks een hoeveelheid van 133 miljard liter bio-ethanol (in 2006 was dat 'nog slechts' 5 miljard liter) geproduceerd worden. Dat betekent niet alleen dat er kolossale hoeveelheden belastinggeld gespendeerd moeten worden om boeren over te halen om daarvoor te produceren, maar ook dat er steeds minder boeren zijn die voedingsgewassen verbouwen op steeds minder landbouwgrond. In de huidige (kapitalistische) wereld-economie leidt dit tot hogere prijzen voor voedingsmiddelen.

Intussen heeft eerder dit jaar het Massachusetts Institute of Technology (MIT) al de vloer aangeveegd met claims van verlaagde broeikasgas-emissies: "66% van de totale energie voor de productie van mais-ethanol [de bedoelde bio-brandstof] komt uit aardgas". Verder zal er meer aardolie nodig zijn voor de productie van kunstmest en het bevloeien van grond voor de productie van grondstoffen voor bio-brandstof. Tot mijn spijt heb ik het betreffende artikel van het MIT niet kunnen vinden, maar dat heeft misschien ook te maken met de enorme hoeveelheid informatie die dat Instituut publiceert.

Geen opmerkingen: