vrijdag 24 augustus 2007

Pronk is heus zo gek nog niet!

Ene Wouter ter Heide meldt vandaag per ingezonden brief in de Spits (eerder stond zijn verhaal overigens ook al in de Metro) dat Pronk met zijn idee, dat de PvdA meer naar links moet, niet meer van deze tijd is. Volgens Wouter is er in 2007 helemaal geen behoefte meer aan een 'linkse' partij, want "de grote maatschappelijke problemen (armoede, milieuvervuiling, terrorisme en zo meer [?]) [zijn] partijpolitiek noch economisch van aard [...] en [vragen] daarom om een andere aanpak".

Ik weet niet hoe Wouter redeneert natuurlijk, maar armoede, milieuvervuiling en terrorisme zijn bij uitstek gevolgen van de kapitalistische economie (dus rechts). Waaraan "en zo meer" te wijten is (zijn?) is niet duidelijk, maar het zou me niet verbazen wanneer de oorzaak daarvan in dezelfde richting te zoeken is.

Om dus Wouters "grote maatschappelijke problemen" te kunnen aanpakken, is juist een belangrijke linkse stroming noodzakelijk en het feit dat de SP nog steeds groeit, zowel qua leden als qua stemmenwinst bij verkiezingen, geeft aan dat steeds meer mensen dat ook inzien.

Het is wel lullig voor Wouter, maar ik hoop toch van harte dat hij steeds meer een eenzame roepende in de woestijn wordt. Niet dat daarmee de problemen meteen zullen verdwijnen, maar we moeten tenslotte ergens beginnen - en dat kunnen we het beste doen in onze eigen omgeving. Om de vredesbeweging uit de jaren 1980 te parafraseren: Help de ellende de wereld uit, om te beginnen uit Nederland!
En ik denk dat we daarbij meer hebben aan de PvdA, zoals Pronk die wil, dan aan de huidige neoliberaloconservatieve PvdA van Wouter Bos.

1 opmerking:

Anoniem zei

interessant.

Ik hoop dat het citaat vlekke(n?)loos is, anders is mijn commentaar zinloos.

kennelijk beschouwt Wouter de genoemde grote maatschappelijke problemen als zaken die a] niet met partijpolitiek en b] niet met economie te maken hebben (.."noch"..)

Zijn zin klinkt fantastisch, doch is inhoudsloos. Partijpolitiek en economie zijn mijns inziens nauw verbonden: dat heeft Wouter wel goed gezien (hoop ik). Zoek maar eens op wat die vriendelijke socialistische linkse opa Kok momenteel aan het doen is en wat het hem oplevert ;-)) het verschilt nauwelijks van onze heer B. (inderdaad, heer Olivier)

Ik kan het eens zijn met de gedachte dat deze problemen in wezen niet tot de partijpolitiek behoren, maar een belang hebben dat de partijpolitiek overstijgt.

Armoede, bijvoorbeeld, is van landelijk belang en overstijgt het partijgebeuren. Armoede is een feit, maar hoeft in Nederland niet te bestaan. Geld zat alhier.

Terrorisme is ook al een zaak die de partijpolitiek overstijgt en landelijk aangepakt moet worden (als dat terrorisme er inderdaad is, wat ik sterk betwijfel, ik denk dat het bangmakerij is en een truukje van de overheid om zonder toestemming al onze persoonlijke gegevens te kunnen inzien (met dank aan bedrijven als Experian, onder meer gevestigd aan de Neherkade in Den Haag, lekker dicht bij de regering)

Kortom, Wouter verwoordt zich slim door te stellen dat al die dingen geen partijpolitieke zaken zijn.

Maar omdat we in Nederland wonen zijn ze dat natuurlijk wel degelijk! En helaas voor Wouter, om de problemen op een goede (menswaardige) manier op te lossen is een linkse partij nodig. Van het CDA kunnen we slechts iets in de zin van Colijn verwachten, bijvoorbeeld dat vischkoppen nog de basis kunnen zijn voor een voedzame soep.

Van de PVDA kunnen we helaas niks meer verwachten: die hebben hun erfgoed verkwanseld en mekkeren alleen nog over hun imago (zoals de lekkere kont van Wouter)(hee Wouter kunnen we een frustratie noteren?), en niet over de inhoud. Daar zal ook Pronk (de grote uitdeler van andermans geld) niks aan veranderen (ik heb het gevoel dat Kofi Anan scherp heeft gezien dat Pronk verder ook niks meer kan doen dan met een overlip licht pruttelend zijn verontwaardiging uiten)

Er is meer dan genoeg geld om armoede in Nederland op te lossen.

En voor het milieu is al helemaal weinig nodig: stop de groei! (laten ze de Parmaham varkens maar in Parma fokken, dan zitten wij niet met de stront!

even (off topic) over de natuur (dus niet het milieu):
Zolang ik constateer dat op de Holterberg elke dag voortdurend machines bezig zijn om er voor te zorgen dat die berg er uit ziet zoals hij er 7000 jaar geleden uitgezien zou moeten hebben zeg ik "STOP". laat de natuur haar gang gaan. Vermoedelijk staan er dan op den duur alleen nog eiken op die berg, maar dat is nu eenmaal de natuur.

Hetzelfde (laat de natuur haar gang gaan) geldt voor het Naardermeer.

Nu, ik nodig Wouter ter Heide graag uit om "een andere aanpak" toe te lichten. Helaas vrees ik dat in de Spits (Sp!ts?) zelfs de ingezonden stukjes door de redactie worden geschreven. Ik vermoed dat Wouter ter Heide slechts een virtueel item is.

Ik haal elke ochtend graag de gratis krantjes bij het station, men reikt ze gretig aan en het is haast onmogelijk ze te ontlopen. Ik ben daar dankbaar voor: er zijn in mijn huis twee jonge katten, en op de bodem van de katte(?n)bak...

Geluk voor de Sp!ts: de andere twee (Metro en Dag) ondergaan doorgaans ongelezen hetzelfde lot (dwarslezer heeft ze immers toch al gelezen en is veel communicatiever dan ondergetekende, dus...)