woensdag 1 augustus 2007

Komt dat nieuws effe precies op het goede moment...

Net wanneer het Nederlandse régime kritiek krijgt vanwege de plannen voor bouw van nieuwe steenkolencentrales voor de electriciteitsproductie, wordt door Elsevier gemeld dat CO2 niet de "grote boosdoener bij opwarming aarde" is. Komt dat even goed uit!

Elsevier heeft de informatie dan weer gevonden in een veel uitgebreider artikel in het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws, en dat komt dan weer aan zijn informatie van klimatoloog Luc Debontridder van het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut), waar gewerkt wordt aan een groot onderzoek. De resultaten hiervan worden eind van de zomer gepubliceerd.

Volgens Debontridder heeft CO2 weliswaar invloed op het klimaat, maar het is natuurlijke waterdamp die voor 75% aansprakelijk is voor het broeikas-effect, waardoor het klimaat verandert. Volgens het KMI hebben de recente warme winters niets te maken met CO2, maar alles met de gewone Noord-Atlantische schommeling - het verschil tussen het hogedrukgebied van de Azoren en het lagedrukgebied in het Noorden van de Atlantische Oceaan (in de buurt van IJsland en Groenland).

Eerlijk gezegd sta ik er niet van te kijken, wanneer het CO2-verhaal wordt ontmaskerd als een verzinsel (Waarom? Misschien om ons te kunnen oplichten met allerlei milieu-heffingen?). Ik heb het altijd al vreemd gevonden dat het klimaat in enkele decennia zo kolossaal verandert, terwijl de officiële (vermeende) oorzaken daarvan al minstens een eeuw hun invloed doen gelden. Bovendien lijkt in overheidskringen niemand zich meer het herinneren dat Nederland ooit nog eens met poolijs bedekt was - de Amersfoortse Kei (foto van ± 1950) was een randmorene, die door het ijs tot in onze contreien gebracht is.

Geen opmerkingen: