woensdag 22 augustus 2007

Déjà vu!

Het Catholic World News spreekt er schande van, wat er nú in Pakistan toch weer gebeurd is... Twee jonge christelijke meisjes (ik vertaal maar even letterlijk, want ik zou nooit 'jonge' toegevoegd hebben aan 'meisjes'; zo zal ik ook nooit 'ijskoud ijs' zeggen - behalve dan nu natuurlijk) van 11 en 16 jaar zijn ontvoerd, gedwongen zich te bekeren tot de islam en aan vreemden (of: vreemdelingen? 'strangers' kan tenslotte van alles betekenen) uitgehuwelijkt. Het is niet iets nieuws, maar het gebeurt wel steeds vaker.

Een 'prominente' christelijke advocaat vindt dat "de regering krachtdadig moet ingrijpen als hieraan een einde moet komen".

Catholic World News verwijst naar een uitgebreider artikel in Asia News, eveneens een RK publicatie.

Het droevige is, dat beide publicaties de ontvoering en de gedwongen bekering veroordelen, maar dat het bij geen van beide ook maar opkomt om desnoods heel subtiel te verwijzen naar de honderdduizenden niet-katholieken die vanaf de vroege middeleeuwen gedwongen bekeerd werden of op de meest walgelijke wijze vermoord omdat ze niet de zuivere (nouja, wat heet 'zuiver' in dit verband) leer van Rome beleden. Of desnoods alleen maar naar bepaalde 'christelijke' gebieden, waar het niet-geloofsgenoten onmogelijk gemaakt wordt hun eigen leven te leiden.
Zo'n 30 jaar geleden had ik een lekke fietsband, én plakspullen, maar helaas was ik mijn fietspomp vergeten. Ik had de botte pech om die lekke band in Babyloniënbroek te krijgen, waar de beminde gelovigen wél netjes in het zwart met 80 km/uur door het dorp ter kerke tijgen, maar niet bereid waren mij -het was tenslotte zondag en dan hoor je niet te fietsen- een fietspomp te lenen. Het was gelukkig mooi weer en eenmaal buiten het dorp was het goed wandelen totdat een afgelegen boer me wel wilde helpen - maar dan moest ik wel áchter de boerderij komen (stel je voor dat buren me zouden zien!).


Daarmee wil ik overigens niet zeggen -laat daarover geen misverstand bestaan- dat ik vind dat katholieken (of christenen) nu maar gestraft moeten worden voor wat door hun geloofsgenoten eeuwen geleden (of nu) voor schoftenstreken zijn (en worden) uitgehaald. Ik ben in alle opzichten tegen elke vorm van opgelegde godsdienst, en zelfs van centraal gecoördineerde godsdiensten. En uiteraard ben ik tegen elke vorm van vrijheidsberoving, of het nu ontvoering is of zelfs maar gedwongen elke zondag een uur in een kerk moeten zitten.

Wanneer het echt zo is, dat god bestaat en dat hij (of zij?) vindt dat wij met hem/haar rekening moeten houden, dan zal hij/zij dat zelf wel aan ons kenbaar kunnen maken, en dan hebben wij daar geen pausen, ayatollahs, dominees en andere al dan niet zwartgerokte mannen of zalvende slijmjurken voor nodig die via radio en TV de kuddes bedriegen en en passant ook maar meteen wat eng-rechtse praatjes verkondigen. Als je niet weet wat ik bedoel, moet je maar eens proberen via de korte golf of via internet naar WWCR -Worldwide Christian Radio- uit Nashville, Tennessee te luisteren.

Geen opmerkingen: