zondag 19 augustus 2007

Maar wélke Venezolanen vluchten er dan?

Onder de suggestieve kop "Venezolanen op de vlucht voor president Chávez" vertelt Het Parool vandaag (uit de koker van het ANP) dat 'steeds meer Venezolanen uit de middenklasse' het land verlaten, vooral naar de VS en Spanje.

Wie niet alleen de kop leest, maar ook de rest van het artikel ziet dat het gaat om welgestelden, die ervan balen dat de politiek van de huidige regering 'de positie van de midden- en hogere klassen steeds verder ondermijnt'. Men is bang voor 'verlies van privileges die alleen de hogere klasse nu nog genieten' [geniet?] en voor de 'opzwepende socialistische retoriek van Chávez'.

Het vermelden van de 'socialistische retoriek' is natuurlijk volstrekt overbodig, en dient alleen om stemming te maken. Woorden doen immers geen pijn, tenzij ze natuurlijk aankondigen dat privileges afgeschaft zullen worden. En zo komt het dus uitsluitend neer op het feit dat de klasse die decennia lang geprofiteerd heeft van de grote meerderheid van de Venezolaanse bevolking te beroerd is om die meerderheid aan een menswaardig bestaan te helpen.

Overigens is het helemaal niet duidelijk hoeveel de 'steeds meer' uit de eerste alinea er zijn. Volgens Esther Bermudez [Bermúdez!] van het commerciële emigratiebureau Mequieroir [me quiero ir = ik wil weg - Dwarslezer] -dat dus lekker profiteert van de vluchtelingen!- zijn er geen officiële cijfers over het aantal 'politieke vluchtelingen' [volgens de EU-filosofie zijn dit toch 'economische vluchtelingen'?], maar er emigreerden altijd 'al veel Venezolanen naar het buitenland', dus waar hebben we het eigenlijk over?

Luister verder naar wat Bermúdez zegt, om een idee te krijgen over de mentaliteit van de 'vluchtelingen': «Wij horen vaak dat mensen bang zijn dat hun kinderen geen goed onderwijs zullen krijgen en daarom geen toekomst zullen hebben.»

Dat komt zo: de regering [Parool/ANP hebben het steeds over 'Chávez', maar het is nog steeds de Venezolaanse regering die regeert!] wil 'onder meer het dure particuliere onderwijs afschaffen; bestaande onderwijsinstellingen moeten toegankelijk worden voor álle Venezolanen, maar ze hoeven hun lesmethodes niet aan te passen [de ouders hoeven dus niet bang te zijn voor socialistische indoctrinatie; integendeel: de RK indoctrinatie kan gewoon doorgaan!].

Het steekt de 'vluchtelingen' ongetwijfeld ook dat 'de onderlaag' (80% van de bevolking) sinds het aantreden van Hugo Chávez gratis gezondheidszorg en onderwijs geniet en kan beschikken over microkredieten om coöperaties op te zetten.

De 'vluchtelingen' zijn dus, dat blijkt wel, onfrisse lieden (of op zijn minst erg domme mensen, die zich gek hebben laten maken).

Bedenk maar eens hoe blij we in Nederland zouden mogen zijn met gratis gezondheidszorg en onderwijs! En de nuttelozen van de maatschappij (couponknippers e.d.) mogen dan van mij gerust naar de VS vluchten, zolang ze het van de Nederlandse arbeiders bij elkaar gegraaide geld maar in Nederland laten...

Geen opmerkingen: