donderdag 3 juni 2004

Bedonnerd?

Zijn ze bij Justitie nou helemaal bedonnerd? De privacy van een TBS-er die al een week ongeoorloofd afwezig is, wordt kennelijk belangrijker geacht dan de veiligheid van de samenleving tegen iemand die duidelijk niet in staat is goed om te gaan met een proefverlof.

Misschien is het woord te gecompliceerd voor de club van Balkenende, maar "justitie" is een moeilijk woord voor "rechtvaardigheid". Misschien kunnen ze trouwens dit ministerie voortaan maar beter Minister van Broddelarij noemen, dat kan dan meteen worden samengevoegd met een aantal andere ministeries die activiteiten van soortgelijk allooi ontplooien! Dat wordt dan een mes dat aan twee kanten snijdt: enerzijds moet het een enorme bezuiniging opleveren en anderzijds zullen ze het zo druk hebben met elkaar tegenspreken dat het volk (hopelijk) wat minder last heeft van hun wanbeleid...