zaterdag 30 september 2006

Verkoop piraat-CD's geen misdrijf

In Barcelona was een verkoper (een 45-jarige man uit de vroegere Spaanse kolonie Ecuatoriaal Guinea) van illegale CD's en DVD's veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden, maar in beroep is hij daarvan vrijgesproken, waarbij de rechter o.a. overwoog dat de "top manta-verkoop (bestaande uit een deken op straat, met daarop uitgestald de te koop aangeboden CD's en DVD's) de laatste schakel van de illegale verkoop is, en dat die niet substantieel genoeg is om toepassing van het strafrecht te rechtvaardigen". Maatregelen tegen deze top manta-verkoop zouden genomen moeten worden door toepassing van "normen van de openbare orde".

In de uitspraak gaf de rechter ook nog aan: "De strijd tegen de straatverkoop van deze illegale producten door personen die alleen een manier zoeken om in hun levensonderhoud te voorzien, wanneer ze daarvoor geen geschiktere middelen kunnen vinden, geschiedt niet via het strafrecht."

De advocaat reageerde verheugd, omdat de uitspraak "recht doet aan een erg concrete sociale problematiek, die een grote groep mensen aangaat." Volgens hem "zou de via de media door de platenmaatschappijen uitgeoefende druk niet mogen leiden tot gevangenzetting van van top manta beschuldigde personen, maar tot de toepassing van de relevante administratieve sancties, zonder daarbij de illegaliteit van de daad uit het oog te verliezen." (La Vanguardia van vandaag)

Voor elke muur die valt komen er twee terug...

Hoe blij was het 'vrije Westen' toen in 1989 de Berlijnse muur viel, en de landen achter het 'IJzeren Gordijn' ook kennis zouden kunnen maken met het fantastische vrije leven in het Westen. Terugvertaald naar de achterliggende gedachte: de bevolking van Oost-Europe zou ook kunnen worden uitgebuit ten gunste van de grootmogols van het kapitalisme. Hiermee wil ik zelfs niet insinueren dat de erkenning van bepaalde burgerlijke vrijheden geen vooruitgang betekende, maar dat aspect was (en is) van geen enkel belang voor de machthebbers van de kapitalistische internationale - neem dat maar van mij aan!

We zijn inmiddels bijna 17 jaar verder en er is intussen een muur van schande bijgekomen die aanzienlijke delen van Palestina ontoegankelijk maakt voor de Palestijnse bevolking en een andere dodelijke muur tussen de Verenigde Staten en Mexico, waarmee het Mexicanen onmogelijk moet worden gemaakt door te dringen tot de Verenigde Staten. Zoals El País vandaag meldt, moet er een dubbele "veiligheidsmuur" van 1.226 km gebouwd worden tussen beide landen (kostprijs 2 miljard dollar), die nog eens extra bewaakt moet worden met vliegtuigen, helicopters, motorboten, waakhonden, felle schijnwerpers en infrarood-apparatuur.

Door Michael Chertoff van het Department of Homeland Security wordt de maatregel verwelkomd (als een verbetering van de nationale veiligheid), maar het zal er wel om gaan dat goedkope Mexicaanse dagloners niet meer welkom zijn, nu het land -dankzij de rampzalige politiek van George B.- zo diep in de armoede is weggezonken dat er meer dan genoeg werklozen bereid zijn voor een hongerloontje te werken - en dat scheelt dan weer in de aalmoezen die ze van de sociale zekerheid ontvangen.

Toegegeven, ook Spanje heeft soortgelijke grensversterkingen uitgevoerd op de grens tussen Marokko en de Spaanse enclaves in Noord-Afrika (Ceuta en Melilla), maar het is ook een feit dat Spanje bijna letterlijk overspoeld wordt door mensen die op zoek zijn naar een beter leven, en dat Spanje verleden jaar rond een miljoen illegalen gelegaliseerd heeft (de reden waarom de Franse president Chirac wil dat de EU grootschalige legalisaties verbiedt).

Ministers voor straf in de dode hoek!

Minus-ter Peijs van Verkeer heeft vandaag de aftrap gegeven [waarom moeten voor allerlei zaken toch in kotsnaam steeds voetbaltermen gebruikt worden?] voor een campagne waarin fietsers gewezen moet worden op gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan omdat bestuurders van grote vrachtwagens -ondanks de enkele jaren met veel bombarie ingevoerde dodehoekspiegels- lang geen volledig zicht hebben op de verkeerssituatie (aldus meldde enkele minuten geleden het ANP Nieuws op Arrow Classic Rock).

Het is duidelijk dat het ook hier weer een kwestie van geld is. Zoals ik -ook in mijn weblog- al vaker betoogd heb, horen grote vrachtwagens (tenzij in uitzonderlijke situaties en dan ook met begeleiding van de verkeerspolitie) niet thuis op plaatsen waar zich fietsers en voetgangers mogen ophouden, en eigenlijk nergens op de weg.

Grote transporten kunnen uitstekend en veilig per schip of trein uitgevoerd worden. Vanaf de haven of het station van lossing kunnen de betreffende goederen dan met kleinere vrachtwagens of transportbusjes naar hun eindbestemming worden vervoerd. Dat biedt weliswaar nog geen absolute veiligheid (tenslotte blijven het auto's met mensen achter het stuur), maar toch heel wat meer dan de kolossen die nu de provinciale wegen en straten in wooncentra teisteren.

In de straat waar ik woon zijn de fietspaden in lengterichting verzakt en dat komt omdat veel vrachtwagens zo breed zijn dat ze bij een tegenligger 'moeten' uitwijken (wachten is natuurlijk geen optie!) over het fietspad rijden (en de fietser dan maar zijn toevlucht moet nemen tot het voetpad).

Hoeveel doden moeten er nog vallen door het gebrek aan politieke wil, voordat er eens écht maatregelen genomen worden? Of misschien moet er eens een politicus of een prins geplet worden - dan zal het land wel te klein zijn voor al het geweeklaag!

Goede gesprekspartners [gastkolom]

Een gesprekspartner is, volgens het Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “elk van de personen die deelnemen aan een dialoog”. [Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse taal formuleert het overigens anders: “persoon met wie men in gesprek is”] Terwijl een dialoog, in zijn derde betekenis, het “gesprek om tot overeenstemming te komen” is [Van Dale: 5e betekenis: “gesprek, overleg tussen (twee) partijen, groeperingen, e.d.”; en ‘gesprek’: “uitwisseling van gedachten om te komen tot contact en wederzijds begrip, of tot de oplossing van bep. problemen”.].

Het is inderdaad zo dat Spanje op zoek is, en moet zijn, naar overeenstemming met Noord-Amerika en het is eveneens zo dat, ook al lijkt dat ongelooflijk, Noord-Amerika omgang en overeenstemming zoekt en moet blijven zoeken met Spanje. Daarom heeft G. Bush Eduardo Aguirre (ambassadeur van de Verenigde Staten) naar Spanje gestuurd.

Zoals altijd, of bijna altijd (dat gebeurt bij alle betrekkingen tussen mensen) is er veel ruimte voor tweeslachtigheid, dubbelzinnigheid en misverstanden. Dit soort situaties zou tussen personen op dit niveau vermeden moeten worden.

Wanneer daarom bijvoorbeeld de ambassadeur van de Verenigde Staten zegt: “We komen allemaal ooit voor onze schepper te staan, en het wordt tijd van Fidel Castro voor de zijne komt te staan”, wat denkt u dan? Dat de ambassadeur van de Verenigde Staten wil dat Fidel Castro blijft leven, dat hij zijn volk tot een ijkpunt maakt voor de niet-gebonden landen, dat hij democratisch wordt…? Of wil onze diplomaat Aguirre daarentegen dat Fidel Castro sterft?

U hoeft me niet te antwoorden; de opmerking dat het tijd wordt voor Fidel Castro om voor zijn schepper te verschijnen laat weinig ruimte voor tweeslachtigheid en veel minder voor het zoeken naar de overeenstemming waarover ik het aan het begin had toen ik aanhaalde wat het woordenboek zegt over de dialoog.

Voor Spanje en de Spaanse betrekkingen met de Venezolaanse regering van Hugo Chávez, had Aguirre ook enkele woorden (veel alegorischer dan die waarmee hij naar de Cubaanse leider verwees). Hij zei dat de betrekkingen tussen Spanje en de Verenigde Staten lijken op een snelweg van 22 banen breed, waarvan er drie of vier geblokkeerd zijn door thema’s als politieke en commerciële betrekkingen tussen de twee landen. Toch, zei hij ook (en vergeet niet dat hij dat in Spanje zei en dat hij zich dus een beetje moest matigen) dat er op die snelweg, waarover hij het had, nog steeds verkeer is en dat er nog op gereden kan worden.

Wat betekent dat? Betekent dat misschien dat, als de huidige regering doorgaat met zijn speciale manier van politiek bedrijven, de snelweg tussen Spanje en de Verenigde Staten volledig geblokkeerd zal worden? Die blokkade van banen op de snelweg, is die hetzelfde of ongeveer hetzelfde als de blokkade die de Verenigde Staten al jarenlang om Cuba heeft liggen?

Dit gematigde (“noblesse oblige”, zoals Boecio zei) dreigement, gevolgd door de opmerking dat president George Bush hem naar Spanje gestuurd had met de expliciete opdracht om met het oog op de toekomst en niet op het verleden de bilaterale relaties te verbeteren, was niet bepaald de beste manier om tot een dialoog te komen, anderzijds een van de fundamentele eisen die aan een goed diplomaat gesteld kunnen worden en waarnaar Aguirre verwees toen hij zei dat Spanje een goede gesprekspartner kon worden. “Spanje kan een goede gesprekspartner zijn”, verzekerde hij.

Je meent het, Aguirre, een dubbelzinnigheid deze keer! “Spanje kan een goede gesprekspartner zijn” betekent dat Spanje momenteel geen goede gesprekspartner is; of misschien dat Spanje wel een goede gesprekspartner is, maar een nog betere kan worden zodra we het probleem van de geblokkeerde banen op de snelweg oplossen; of misschien dat Spanje mogelijk en in potentie een goede gesprekspartner kan zijn, maar dan volgens de Noord-Amerikaanse Tien Geboden voor goede gesprekspartners, waarin de landen zijn opgenomen waarmee een dialoog wel en niet mogelijk is.

Het lijkt wel een struikelrijmpje, beste lezers, en misschien is het dat ook wel. Wat ik verrassend vind (want dat is het in feite) is dat het op dit niveau nog mogelijk is tweeslachtige, hatelijke en dubbelzinnige taal te blijven gebruiken, zonder dat iemand daar vragen over stelt. Zonder dat iemand zich minstens afvraagt of misschien de Verenigde Staten, hun president, hun diplomaten degenen zijn die nog niet geleerd hebben wat het verdomme betekent om een dialoog te voeren en goede gesprekspartners te zijn. Zullen we het daar eens over hebben?
© Cristina Caramés Espada (columniste bij de Diario de Ferrol), met toestemming vertaald en opgenomen.

Managers op hun plaats gezet!

Als ik het zeg word ik niet serieus genomen, maar misschien helpt het dat de bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer het nu ook zegt:

"Managers zijn eigenlijk niet meer dan dienstverleners aan de mensen die het echte werk uitvoeren. [...]

Een organisatie managen kan iedereen. Neem het onderwijs, daarin kun je alleen opklimmen als leidinggevende. Maar wat écht moeilijk is, lesgeven en kennis overdragen, wordt minder gewaardeerd. [...]

In veel bedrijven geldt: hoe meer je vergadert en hoe meer nota's je schrijft, des te hoger word je gewaardeerd. De manager, ook de slechte, verdient daardoor meer dan de goede professional. (Trouw, gisteravond)

vrijdag 29 september 2006

Femke Halsema beknuppelt het katholieke hoenderhok

Het komt nooit meer goed tussen Femke Halsema en Balkenende (en de RK kerk). Afgelopen woensdag merkte ze tijdens de algemene beschouwingen op dat vrouwen in veel godsdiensten onderdrukt worden. "Dat zijn de fundamentalistische moslims, maar ook de fundamentalistische Amerikaanse christenen en de rooms-katholieke kerk. Dat is de as van religieus kwaad die de zeggenschap van vrouwen probeert terug te dringen."

Gezien zijn reactie heeft Balk niet eens zoveel moeite met de opmerking zelf, maar wel met het feit dat christenen op één hoop gegooid worden met fundamentalistische moslims.

Een woordvoerder van de RK kerk, Jan Willem Wits, probeert met veel omhaal van woorden een rookgordijn te leggen. Volgens hem was de as van het kwaad het verbond tussen Duitsland, Italië en Japan in de Tweede Wereldoorlog (hij vergeet daarbij, vermoedelijk geheel per ongeluk, te vermelden dat ook de RK paus Pius XII een niet bepaald fris rolletje speelde in die as). En Wits gaat nog verder: "De door George Bush hernieuwde as van het kwaad keert zich tegen schurkenstaten en terrorisme." (Trouw, vanavond)

Lees die laatste zin nog eens. Wits heeft het écht, heus waar, gezegd (en hij heeft gelijk): Bush heeft de as van het kwaad hernieuwd. Hiermee bedoelt hij vermoedelijk het samenwerkingsverband met Blair, Bush, Balkenende en een stelletje andere hielenlikkende régimes. En voor wie nog twijfelt, bevestigt Wits het ook nog een in andere bewoordingen: het is de door Bush hernieuwde as die zich keert tegen schurkenstaten en terrorisme.

Wits kletst trouwens nog even door en hij legt uit (ik weet niet of hij erop rekent dat wij die uitleg zullen aanvaarden) dat vrouwen niet uitgesloten zijn van het priesterschap omdat ze minderwaardig zouden zijn, maar omdat het "een complex theologisch probleem is". Hij snapt ook helemaal niet waarom Halsema het heeft over "gelijkberechtiging van mannen en vrouwen [...], terwijl de RK kerk juist altijd voor die gelijkheid is."

Pardon? Als de RK kerk zo vóór gelijkheid tussen mannen en vrouwen is, dan wordt het toch wel héél hoog tijd dat ze daar dan eens eindelijk serieus werk van gaat maken!

Is anti-nazi gelijk aan nazi?

Een rechter in Stuttgart heeft vandaag een handelaar in anti-nazi symbolen veroordeeld tot een boete van € 3.500,00, omdat het in Duitsland bij wet verboden is nazi-simbolen te gebruiken. (Die Welt, vandaag)

Het gaat hierbij om symbolen als doorgestreepte of gebroken swastika's. De rechter is kennelijk niet in staat om te zien dat bijv. een gebroken swastika niet hetzelfde is als een niet-gebroken swastika. Volgens de rechter "bestaat er gevaar van gewenning". De openbare aanklager vindt dat wat onder het symbool van het hakenkruis gebeurde té vreselijk is om het te gebruiken als een "mode-accessoire".

NAVO wint op alle fronten! - Of?

Spits,vertelt ons vandaag, onder de kop NAVO dekt heel Afghanistan, dat de NAVO eind dit jaar haar acties uitbreidt naar het Oosten van het land, waardoor het hele land dan door de NAVO bestreken wordt. In het artikel wordt nog eens uitgelegd dat 'het bondgenootschap [...] in Afghanistan [is] om de democratisch gekozen regering te helpen beschermen tegen rebellen en drugshandelaren'.

Het getuigt trouwens wel van ongebreideld optimisme om te denken dat heel Afghanistan met 40.000 militairen (volgens het artikel 32.000 van de NAVO en nog eens 8.000 onder rechtstreeks bevel van de VS) onder controle te houden is.

Mij doet dit bericht erg denken aan de kreet die tijdens de Tweede Wereldoorlog regelmatig opdook in de 'gelijkgeschakelde' Nederlandse pers: Duitsland wint op alle fronten

Ik ben overigens erg benieuwd hoe lang het zal duren (in Vietnam duurde het ruim 10 jaar) voordat de Verenigdestaatse bezettingsmacht (formeel is het de NAVO, maar die staat wél onder Verenigdestaats opperbevel) zich met de staart tussen de poten zal moeten terugtrekken.

Moderne filosofie bij het ANP

Het ANP is niet alleen goed in het politiek bijkleuren van anti-kapitalistisch nieuws, maar slaagt er ook nog eens perfect in om iets simpels onbegrijpelijk te maken.

Zojuist publiceerde het Noordhollands Dagblad via haar RSS-feed een ANP-artikel onder de nietszeggende kop Clinton verslaat Bush in Bin Laden-peiling.

De eerste alinea vermeldt dat "George Bush [...] het in de peilingen af[legt] tegen [...] Bill Clinton als het gaat om de vraag wie het meest heeft gefaald om [...] Osama Bin Laden uit te schakelen".

Met mijn niet door Mammoet-onderwijs, studiehuis, tweede-fase-onderwijs of wat voor onderwijs-experimenten dan ook verziekt verstand begrijp ik daaruit dat Bill Clinton het meest geblunderd heeft, dat het vooral zijn schuld is dat Bin Laden nog vrij rondloopt (bij wijze van spreken dan, want we weten niet of hij rondloopt, we weten zelfs niet eens zeker of hij nog leeft).

Als je echter naar de derde alinea van het artikel gaat, zie ja daar dat het volgens 32% van de ondervraagden de schuld van Bush is dat hij Bin Laden nog niet gevangen is en volgens 22% de schuld van Clinton.

Goed, ik geef het toe, het is volstrekt nutteloze informatie, want wat heb je aan een dergelijke peiling. Maar ook wanneer je als persbureau of ander medium nutteloze informatie publiceert, is het toch wel handig (als je tenminste serieus wilt worden genomen) om te zorgen dat die nutteloze informatie niet ook nog eens onzinnige informatie wordt.

P.S.: Hetzelfde bericht is inmiddels ook al (letterlijk identiek) opgedoken bij de Metro.

donderdag 28 september 2006

Die arme god... Alles moet hij zelf doen!

Oproep, ontvangen via het internet:
Kleding voor de dak en thuisloze vrienden kunnen we het hele jaar gebruiken!

In de winter vooral jassen, slaapzakken, dekens en broeken en dan het meest herenbroeken en schoenen!

Het leuke is dat je zo ook weer een getuige mag zijn van het werk dat we alleen maar door onze here Jezus mogen doen! Hij heeft het hele werk en dus ook de kleding in de hand!

Via een markthandelaar uit Amsterdam hebben we ook al heel wat sokken mogen ontvangen! God is geweldig! Zo ook met het herenondergoed. Dit blijft altijd wel erg veel nodig!
En daar staat god dan met kleding in zijn handen, ook herenondergoed!

Politiek onbenul in Den Haag

Begin deze maand slaagde een Metro-verslaggever erin ongehinderd rond te lopen op de marinebasis Kattenburg in Amsterdam. In de Tweede Kamer gestelde vragen beantwoordde minus-ter van oorlog Kamp tussen neus en lippen op het moment dat de rapportage van de Schiphol-brand en het aftreden van minus-ters Donner en Dekker speelde, ongetwijfeld in de hoop dat dat niet op zou vallen.

Zijn reactie beperkte zich in grote lijnen tot een slappe opmerking dat een 100% veiligheidsgarantie niet te geven is, waardoor hij zich volgens Harry van Bommel (SP) al bij voorbaat indekt voor een herhaling van ongeoorloofd 'bezoek'. Ook Luuk Blom (PvdA) is ontevreden over Kamp's reactie.

Zsolt Szabó (VVD) is simpel genoeg om Kamp op zijn blauwe (?) ogen te geloven: "Als de minister zegt dat het in orde is, heb ik dat te geloven."
Als je zoiets na vier jaar van de meest leugenachtige en de meest incompetente politiek na 1945 nog kunt en durft te stellen, heb je dringend therapie nodig - en ik ben er eigenlijk van overtuigd dat er in dit geval geen redding meer mogelijk is.

De hele Nederlandse politiek staat, van hoog tot laag, bol van terrorisme-paranoïa, maar volgens Kamp moeten we ons niet druk maken wanneer militaire terreinen onvoldoende beschermd worden. Ondanks dat juist dat plaatsen zijn waar de o zo gevreesde terroristen wapens kunnen vinden...

woensdag 27 september 2006

Cijfermatige belazerij

Het Parool vertelt ons vandaag dat de UMTS-mast van de P.J. Troelstraschool in Geuzenveld/Slotermeer niet te veel straling veroorzaakt. Dat blijkt uit metingen van het bedrijf Phonevision. De straling is niet hoger dan toegestaan.

Wat betekent dit? Niet meer dan wat er staat: er is ooit een norm vastgesteld en die wordt niet overschreden. Impliceert dit dat die norm ook reëel is en dat de straling veilig is, zolang als de norm niet wordt overschreden? Uiteraard niet. Het betekent slechts dat ooit iemand een getalletje genoemd heeft en dat als norm heeft ingevoerd.

Sterker nog: het -ook in het artikel gemelde- feit dat in zeer korte tijd bij een leerling, een ex-leerling en een docent een hersentumor is geconstateerd is zéér verontrustend.

Een lid van het dagelijks bestuur van de school legt er de nadruk op dat "er geen wetenschappelijke bewijzen zijn dat de straling schadelijk is."

Er is echter evenmin wetenschappelijk bewijs dat de straling niet schadelijk is! Vooral wanneer je ziet hoe de besluitvorming rond de UMTS-zendmasten in Nederland verlopen is (zie mijn artikelen op 15 en 16 dezer).


En in het algemeen zou ook de overheid zich best aan het Latijnse adagium IN DUBIO ABSTINE (bij twijfel, niet doen!) mogen houden. Dát is in ieder geval verantwoordelijk!

Van Geel, staatssecretaris van milieu-verzieking

Van Geel, de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege zijn gedraaikont met het asbestschip Otopan en het gifschip Probo Koala, en met het verstrekken van onjuiste informatie over de risico's van de UMTS-zendmasten (zie mijn artikelen UMTS - of: rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog? van 15 september en UMTS (vervolg) - Of: hoe we belazerd worden door 'onze' regering van 16 september), gaat rustig door met het eigenzinnig invullen van zijn portefeuille (Milieu).


Terwijl het kabinet Balkenende III aan zijn laatste ademtochten bezig is (en eigenlijk al in stilte begraven had moeten zijn), wil hij mogelijkheden creëren voor meer kerncentrales in Nederland. En dat terwijl de oorspronkelijke partijen van Balkenende II indertijd alledrie beloofd hadden dat kernenergie afgebouwd zou worden en de toezegging van Balk dat zijn rompkabinet (zeg maar: rampkabinet) "terughoudend" zou zijn met nieuwe plannen.

Nieuwe blog voor Spaanstaligen

Gisteravond heb ik de laatste hand gelegd aan mijn Spaanstalige weblog «Entrelector». Deze weblog zal geen vertaalde copie zijn van «Dwarslezing», maar met name de berichten over een internationaal onderwerp zullen daar ook verschijnen. Onderwerpen met een voornamelijk Nederlandse reikwijdte zullen in een aantal gevallen niet en in andere gevallen in aangepaste vorm verschijnen.

Wie geïnteresseerd is, is uiteraard welkom op: http://www.entrelector.blogspot.com

dinsdag 26 september 2006

VS op zoek naar huursoldaten.

Donald Rumsfeld, in vroeger jaren bekend als leverancier van de chemicaliën waarvan Sadam Hussein gifgassen liet maken om zijn vijanden uit te moorden, is nu op tournee in de Balken.

Vandaag heeft hij in Podgorica (de hoofdstad van Montenegro) eerste minister Milo Djukanović onder druk gezet om ook Montenegrijnen te kunnen laten inzetten in de Bushiaanse oorlogen, ongetwijfeld omdat het steeds moeilijker wordt om in de VS nog mensen te vinden die zich voor een neokoloniale oorlog willen laten doodschieten (zie mijn artikel «Catch 22 in Irak!» van eerder vandaag).

Het betreffende artikel (in de RSS-feed van de Voice of America) meldt helaas niet met hoeveel beloften Rumsfeld heeft rondgestrooid of welke dreigementen hij heeft gebruikt, maar Djukanović verklaarde dat zijn regering in de oorlog tegen het terrorisme wil deelnemen, maar dat er nog geen details waren uitgewerkt over inzet in Afghanistan of Irak.

Bush weet het - natuurlijk - beter!

Ik meldde afgelopen zondag al (in mijn stukje «We hebben officieel gelijk!») dat de zogenaamde 'Oorlog tegen het terrorisme' alleen maar leidt tot meer terrorisme. Dat was namelijk de conclusie uit een rapport van de Verenigdestaatse National Intelligence Council (van april dit jaar).

Volgens George Boef klopt daar helemaal niets van (artikel in de Washington Post van vandaag) en daarom heeft Bush vandaag opdracht gegeven zo spoedig mogelijk delen van het uitgelekte rapport openbaar te maken zodat iedereen zelf kan zien wat er echt in staat. De bekendgemaakte conclusie (meer terreurdreiging door de oorlog in Irak) zou volgens het Witte Huis namelijk slechts "een fractie" zijn van de conclusies.

B. zeverde nog wat door met zijn gebruikelijke niet met elkaar verband houdende zaken: "Als je wilt suggereren dat we een rooskleuriger scenario zouden hebben als we niet in Irak zaten, en dat zich minder extremisten bij de radicale beweging zouden aansluiten, dan zouden we een ervaring van 20 jaar moeten negeren. [...] We zaten niet in Irak toen we op 11 september werden aangevallen. We zaten niet in Irak toen duizenden strijders in terreurkampen in uw land [tegen de Afghanistaanse zetbaas Karzai] getraind werden, meneer de president. We zaten niet in Irak toen ze het World Trade Center in 1993 voor het eerst aanvielen."

Slijmjurk Karzai kon natuurlijk niet anders [vergelijk het spreekwoord "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt"] dan Bush gelijk geven: "Wij zijn in Afghanistan getuige van wat zij zijn en hoe ze kunnen kwetsen. U bent getuige in New York," en nog een lading bla-bla.

Ik kan me overigens al helemaal voorstellen hoe Bush te werk zal laten gaan voor het openbaar maken van 'delen' van het rapport. Een zin als [bijvoorbeeld]: "Er is weliswaar op alle terreinen in bepaalde kleine deelgebieden vooruitgang geboekt bij het bestrijden van sommige uitwassen van het terrorisme, maar in grote lijnen constateren wij een ernstige toename van de dreiging" wordt dan selectief 'samengevat' als "Er is op alle terreinen vooruitgang geboekt bij het bestrijden van het terrorisme".

En zelfs al zou het rapport Bush' standpunt bevestigen (en daar geloof ik niks van: de Washington Post is een veel te serieuze krant om zijn bronnen verkeerd te citeren), dan nog kan iedereen zien hoe de bezetting van Irak dagelijks leidt tot zelfmoord- en andere aanslagen. Het is alleen maar logisch dat dat verzet zich niet beperkt tot de straten van Baghdad en andere steden, maar zich ook vertaalt in woede en bereidheid tot terroristische activiteiten.

Geinig: Twee op de eerste plaats!

Zojuist hoorde ik in de nieuwsuitzending van de Franse radiozender France Bleue dat Frankrijk binnen Europa op de eerste plaats stond voor wat betreft het terugdringen van het aantal dodelijke verkeersongevallen.

Normaliter maak ik me niet zo druk over dit soort claims, omdat ik ervan uitga, dat elke dode (of gewonde) in het verkeer er één te veel is; elk slachtoffer is ook een aanklacht tegen de ongebreidelde groei van het autoverkeer.

Ik had echter elders vandaag al vergelijkbaar jubelende berichten gelezen over de situatie in Nederland en het is dan wel interessant hoe iedereen toch zijn eigen successen, hoe klein ook, hoog van de toren blaast.

Het Noordhollands Dagblad en Trouw meldden -onder de kop «Nederland in Europese top met daling verkeersdoden»- in een ANP-artikel dat Nederland onder 27 Europese landen op de 7e plaats staat omdat het aantal verkeersdoden tussen 2001 en 2005 in Nederland met 25% gedaald is; in Frankrijk (inderdaad op de 1e plaats) een daling van 35%, in Luxemburg van 34% en in België van 27%.

De Volkskrant kopt al even triomfantelijk, maar in ieder geval enigszins relativerend «Aantal verkeersdoden daalt in Nederland relatief snel».

Taalverwerving? Leren spellen?

Sieneke Goorhuis-Brouwer betoogt in Trouw dat "Spelling wordt geleerd door onderwezen te worden in de spellingsregels van de taal."

Ze kan me nog meer vertellen... Begin jaren 1950 leerde ik op school dat ik "zoo" moest schrijven, enkele jaren later was dat ineens "zo" geworden. Daarna kwam in de jaren 1960 de 'voorkeursspelling' waarin ineens alles mogelijk was en je "succes" tegenkwam naast "sukses", "elektrisiteit" naast "elektriciteit" en "electriciteit" en iedereen wist dat er 100 "senten" in een gulden gingen.

Dat was kennelijk echter allemaal te chaotisch (voor een bepaalde -conservatieve?- élite) en dus werd een stelletje kneuteraars aangesteld om tegen betaling te zorgen voor een 'wetenschappelijk' [ogend] geheel van regels, waardoor de spelling van het Nederlands rechtlijnig, logisch, duidelijk en overzichtelijk zou worden. En na enkele spellingsverziekingen zitten we nu met de gebakke pere.

Voor het taalgevoel van de gemiddelde Nederlander (waaronder ik mezelf ook min of meer reken) klopt er geen ruk van woorden als "pannenkoek" (je gebruikt toch maar één pan voor zo'n koek?), "ruggenspraak" (zijn dat twee ruggen die samen zitten te kletsen?) of "gedachtegoed" (of geldt die spelling alleen voor héél domme mensen, die maar één gedachte hebben?).

En het meest achterlijke is nog de volstrekt van de 'regeltjes' afwijkende spelling van "koninginnedag", resp. "-nacht", terwijl woorden als "koninginnenharing'en "koninginnensoep" (dat is volgens de Van Dale 'gebonden kippensoep'; impliceert dat koninginnen gebonden kippen zijn?) wel conform de regels met een tussen-N geschreven worden.

Wat ik ook nog zo vreemd vind -als ik dan toch bezig ben- is dat in Nederland zoveel waarde wordt gehecht aan kennis van het Engels (vanmiddag las ik in Taalunieversum dat er inmiddels 1150 Engelstalige HBO- en universitaire opleidingen zijn in Nederland - ben stiekem wel benieuwd wát voor Engels dat is...), terwijl juist het Engels zich kenmerkt door een conservatieve en starre spelling (uitgezonderd natuurlijk het 'Engels' dat in de VS verkracht wordt, maar dat is weer een heel ander verhaal. In en door de VS wordt wel meer verkracht!).

Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet wat voor een filosofie er achter de constante spellingsverzieking steekt (behalve dan dat een stelletje werkloze mensen -neerlandici?- er een leuke zakcent aan overhouden, net als trouwens de woordenboek-uitgevers e.d.). Het kan toch niet bijdragen tot een betere taalbeheersing, wanneer men steeds energie moet steken in een nieuwe spelling?

Het is al erg genoeg dat de taal steeds verder verziekt wordt door manager-'Nederlands' - waarin een Afdeling Personeelszaken ineens HRM (Human Resources Management). Ik ken zelfs een bedrijf dat beschikt over een afdeling Corporate Communicatie.

Wat was er mis met de 'voorkeursspelling'? Ik kon rustig de meervoudsvorm "bureaux" en de spelling "parapluie" gebruiken (wat ik privatiter trouwens nog steeds doe), terwijl anderen met hetzelfde recht "buro's" en "paraplu" konden schrijven. Iedereen wist - na een zekere gewenningsperiode - waaraan hij/zij toe was en we konden ons beperken tot een correcte toepassing van de grammatica (ik word, jij wordt, word jij?, hij wordt, enz.) en ons concentreren op een goede en logische zinsbouw.

Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer (nota-bene orthopædagoog/spraakpatholoog) vindt dat "leren spellen [...] minstens zo belangrijk" is als "leren communiceren". Van mij mag ze dat vinden, maar mijnentwege slaat ze de plank mijlenver mis.
Taal is een communicatiemiddel en het is prettig als die taal een beetje gestructureerd toegepast wordt, maar als je je op de spelling concentreert, verwordt taal tot iets leegs - alleen leuk [wat je leuk vindt...] voor een "groot dictee" met struikelwoorden. Hoe strikt volgens de regels je onzin ook opschrijft, je hebt er geen bal aan: het blijft onzin.

Catch 22 in Irak!

CBS News heeft zojuist op haar RSS-feed gemeld dat er te weinig Verenigdestaatse soldaten zijn in Irak om hen -zoals beloofd- na 12 maanden terug naar huis te laten gaan. Voor ongeveer 3.800 soldaten wordt die termijn nu met 1½ tot 2 maanden verlengd

Het begint een beetje te lijken op het begin van Joseph Heller's in 1961 gepubliceerde roman «Catch 22». Die verhaal gaat over een eskadron bommenwerpers tijdens de Tweede Wereldoorlog, gestationeerd op het eiland Pianosa, ten Westen van Italië. De regels waren vrij: na een bepaald aantal vluchten mochten de vliegeniers terug naar huis. Het probleem was alleen dat dat aantal steeds verhoogd werd...

Er was overigens nog een mogelijkheid om naar huis te mogen: als je gek was, mocht je ook terug. Het probleem was alleen dat iemand die op grond van zijn gekte vroeg om repatriëring, alleen daardoor al niet gek was - en dus gewoon moest blijven. "Catch [clausule] 22" stelde namelijk dat bezorgdheid voor je veiligheid in reëel en onmiddellijk gevaar een proces van een rationele geest was.

maandag 25 september 2006

Waarom ben ik helemaal niet verbaasd?

Ik hoorde vanavond al op de radio, en nu lees ik het ook in de Volkskrant, dat de nieuwe Amsterdamse "Noord-Zuidlijn" weer 83 miljoen duurder wordt (en ook dat hij later klaar zal zijn). Intussen zijn de kosten in 4 jaar tijd al van 1,4 naar 1,8 miljard gestegen. Dit is ongetwijfeld nog maar voorlopig, want de verantwoordelijke wethouden, Tjeerd Herrema (PvdA), kan niet garanderen dat deze cijfers definitief zijn.

Amsterdam heeft wat kostenoverschrijdingen betreft een droevig verleden, waarin het beroemdste (maar beslist niet het enige) geval tot op heden de Stopera was, maar het lijkt er sterk op dat uiteindelijk deze Noord-Zuidlijn nog een groter financieel drama zal kunnen worden.

Ik zal wel vreselijk achterdochtig overkomen, maar (en ik moet toegeven dat ik geen verstand heb van bouwen -zelfs een zandkasteel op het strand stort automatisch in-, noch van frauderen) ik raak er toch steeds meer van overtuigd dat dit zowat een geïnstitutionaliseerde vorm van bouwfraude is: een te lage offerte indienen om de opdracht maar te krijgen, en dan in de loop van de werkzaamheden steeds met zorgvuldig bedachte onverwachte kostenposten komen. Welk bouwproject je ook bekijkt, ze worden allemaal duurder en er is er niet één dat achteraf onder de geoffreerde prijs wordt geleverd. Toch wel vreemd, niet?

Stemcomputers? Daarom niet!

Ik ben lang niet de enige die zich in Nederland ongerust voelt over de risico's van de stemcomputers die in het grootste deel van Nederland gebruikt worden. Ik heb daar al eerder stukjes over geschreven en zeker Wij vertrouwen stemcomputers niet heeft op zijn site een zee aan informatie beschikbaar.

Vanavond besteedde het TV-programma TROS-radar er aandacht aan. Die uitzending is ook via het internet te zien (al weet ik niet hoe lang). Wie dit programma over de risico's van stemcomputers dus nog niet gezien heeft, adviseer ik dringend om de link even aan te klikken en te kijken. Bij het programma waren een beveiligingsexpert, iemand van Leefbaar Utrecht en Ewout Irrgang van de SP aanwezig. Irrgang gaat - zoals blijkt uit een bericht op de SP-site - hierover vragen stellen aan de minister van binnenlandse zaken.

Laten we hopen dat het allemaal wat uithaalt en dat we uiteindelijk weer, net als vroeger, zeker kunnen zijn dat onze stemmen ook écht terecht komen bij de partij en bij de kandidaat die we willen!

De invloed van Turks nationalisme in de Nederlandse politiek

Eerder (afgelopen donderdag in mijn artikel "Geinige partij, dat CDA! - NIET!") maakte ik al melding van twee dubieuze kandidaten (Ayhan Tonca en Osman Elmaci) op de kieslijst van het CDA voor de komende verkiezingen op 22 november. Het betreft hier twee kandidaten van Turkse afkomst, die het officiële Turkse standpunt verkondigen met betrekking tot de volkerenmoord op Armeniërs in 1915. Turkije houdt nog steeds vol dat die genocide niet heeft plaatsgevonden, terwijl de internationale gemeenschap -met inbegrip van Nederland- het standpunt huldigt dat de moordpartij wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Naar Trouw nu bericht zit de PvdA op dit punt ook met een probleem. Het PvdA-lid Erdinc Sacan, op de kieslijst van de PvdA, beheert een website, die een chatbox bevat voor Turks-Nederlandse politici. Zij zijn afkomstig uit diverse politieke partijen, maar als het gaat om Turkse onderwerpen, zijn ze unaniem rechts-nationalistisch, en ontkennen ze eensgezind de Armeense genocide.

Grote groepen Turken moeten, aldus het artikel in Trouw, niets hebben van het Turkse nationalisme en ze gruwen van de toenemende Turks-nationalistische invloed in de Nederlandse politieke partijen.

Verleden week bekeerden Tonca en Elmaci zich tot het officiële CDA-standpunt en vrijdag sloot ook Sacan zich daarbij aan, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit meer is dan een kosmetische standpuntwijziging. Het zou wel sterk zijn, wanneer in enkele dagen drie ontkenners ineens inzien dat ze zich al die tijd vergist hebben en dat de genocide wél heeft plaatsgevonden.

En ik zou de PvdA en het CDA (en trouwens ook andere partijen) toch wel zeer dringend willen aanraden een beetje voorzichtiger te zijn met het opnemen van kandidaten. Hoeveel andere adders koesteren ze nu nog aan hun borst?

Citaat ter overpeinzing

«Omdat de arbeidersklasse zich met haar simpele goedgelovigheid heeft laten indoctrineren, omdat ze zich met haar aangeboren onstuimigheid blindelings in de arbeid en de onthouding heeft gestort, heeft de kapitalistische klasse zich veroordeeld gezien tot de luiheid en het gedwongen genot, tot de onproduktiviteit en de overconsumptie. Maar terwijl de overmatige arbeid van de werker zijn vlees verwondt en zijn zenuwen foltert is die arbeid ook rijk aan smarten voor de bourgeois.

De onthouding waartoe de produktieve klasse zich zelf veroordeelt verplicht de bourgeoisie zich te wijden aan de overconsumptie van de produkten die het proletariaat mateloos fabriceert. [...]

De vrouwen uit de hoge wereld leven een martelarenleven. Om de feërieke toiletten die de naaisters zich uitsloven te vervaardigen te passen en goed te doen uitkomen schieten ze van de avond tot de ochtend van de ene japon in de andere. [...] Ingeregen in haar corsetten, in te nauwe rijglaarzen, met blote boezems die een huzaar zouden doen blozen draaien ze hele nachten rond op haar liefdadigheidsbals om een paar stuivers bijeen te zamelen voor de armelui. Heilige zielen! [...]

Tegenover deze dubbele waanzin der arbeiders, zich uit te putten door overmatige arbeid en het bestaan voort te slepen in onthouding, is het grote vraagstuk van de kapitalistische produktie niet meer om voortbrengers te vinden [...], maar verbruikers te ontdekken, hun begeerten aan te wakkeren en bij hen kunstmatige behoeften te scheppen. [...]

Al onze produkten zijn vervalst om er de afzet van te vergemakkelijken en de duurzaamheid ervan te verkorten. Omdat de Europese arbeiders die rillen van kou en van honger weigeren de stoffen te dragen die zij weven en de wijnen te drinken die zij oogsten moeten de arme fabrikanten als dollen naar onze tegenvoeters hollen om uit te zoeken wie de kleren moet dragen en wie de wijnen kan drinken [...].

Onwetenden beschuldigen onze vrome industriëlen van vervalsing, terwijl de gedachte die hen bezielt in werkelijkheid is werk te verschaffen aan de arbeiders die er niet in kunnen berusten met de armen over elkaar gekruist te leven. Deze vervalsingen, die als enige beweegreden dus een gevoel van menselijkheid hebben - hoewel zij schitterende winsten opleveren aan de fabrikanten die ze toepassen, rampzalig zijn voor de hoedanigheid van de goederen en een onuitputtelijke bron van verkwisting van menselijke arbeid zijn - bewijzen de menslievende vindingrijkheid der bourgeois en de afschuwelijke ontaarding der arbeiders die om hun arbeidsdrift te bevredigen de industriëlen verplichten de stem van hun geweten te smoren en zelfs de wetten van het fatsoen in de handel te verkrachten.»

(uit Paul Lafargue, Het recht op luiheid [Le droit à la paresse, 1880], vertaald door A.L. Constandse (Arbeiderspers, Amsterdam, 1974).

Zoals je ziet is er nog niet veel veranderd in 125 jaar... Er worden nog steeds begeerten aangewakkerd en kunstmatige behoeften geschapen (door middel van TV-reclame bijvoorbeeld) en er worden nog steeds minderwaardige producten vervaardigd, zodat ze veel te vlug weer vervangen moeten worden. En natuurlijk willen arbeiders nog steeds niets liever dan uitgebuit te worden, ook al veroorzaken ze door de overproductie de ene na de andere economische crisis.

[opmerking voor toevallig hier terechtgekomen Telegraaf- en Algemeen Dagblad-lezers en andere surfers: Lafargue bedoelt het bovenstaande bitter ironisch!]

zondag 24 september 2006

Al is de blogger nog zo snel...

Zo'n kleine 2 uur geleden schreef ik nog mijn stukje "Maar wie heeft het nou gedaan?" over de vernielde Belgische auto en gaf ik daarin te kennen dat morgen in ingezonden-brieven-rubrieken de schuld wel weer aan 'links' gegeven zou worden.

We hoeven niet tot morgen te wachten, want ik kreeg zonet van collega-blogger Drs. Jan-Piet Zondervan een mailtje, waarin hij me meldde dat de schuldigen al gevonden waren door lezers van het Algemeen Dagblad. Meer dan 50 reacties, waarvan de overgrote meerderheid zeker weet dat extreem links achter deze hufterstreek zit, dat de politie de daders wel niet zal vinden en zelfs dat "alles wat niet links in dit land is, is automatisch per Haags decreet vogelvrij verklaard!" Vooral die laatste is ongeneeslijk ziek, want om te suggereren dat het Haagse beleid van de laatste jaren pro-links is, moet je toch wel een vreselijke hersenkortsluiting hebben...

En dan durfde rechts na de moord op Pim Fortuijn nog te klagen over demonisering. Pim Fortuijn gooide met argumenten en kreeg argumenten terug in een open debat. Dat er iemand zo vreselijk gestoord was dat hij hem dood schoot, wil niet zeggen dat "links" of zelfs "extreem links" daarachter stond.

Iemand die geweld gebruikt, KAN niet links zijn. Stalin was niet links, netzomin als types als Ceaucescu. Dat ze zichzelf socialist of communist noemden, maakte hen nog nog niet tot socialist of communist. Evenmin als Bush automatisch democratisch bezig is, ook al is hij dan (officieel) op democratische wijze gekozen.

In dit geval gaat het over schoften die van alles kunnen zijn. Misschien is het een stelletje dombo's, die in plaats van een bushokje vandaag eens een Belgische auto wilden mollen. Of een stelletje lui die nog stijf stonden van de pilletjes van afgelopen nacht en energie over hadden. Van mensen die auto's vernielen kun je tenslotte van alles verwachten.

De blinde veroordelaars uit het Algemeen Dagblad zal het worst zijn, die weten waarschijnlijk nog meer dan god, maar het is wel droevig dat de resultaten van de onderwijsvernieuwingen in zó korte tijd al zó merkbaar zijn geworden.

Een tekenend voorbeeld van de blinde visie van zo'n schrijvelaar (ene Ceessie uit Den Helder):
"Extreem links of rechts, allemaal foute boel, maar wat me wel opvalt is dat extreem links vaker gewelddadige acties pleegt en nog ongestraft ook, de pot verwijt de ketel.
Zuipen en blowen en niks doen en alleen maar herrie trappen heb je niks aan, uitzenden naar irak of afghanistan dan piepen ze wel anders. Gaan ze het leven ook weer meer waarderen na al die ellende daar."
Of, van ene John uit Rotterdam:
"Niemand zit op extreem rechts te wachten, maar niemand zit ook op extreem links te wachten, toch ook een hoek die in de geschiedenis behoorlijk gewelddadig is gebleken. Van mensen als Marjolein en Simsir (extreem links???) krijg ik echt de bibbers, die willen dit land naar de kloten helpen door het af te laden met profiteurs uit andere landen. En dat daardoor problemen ontstaan kan niemand ontkennen."

Maar wie heeft het nou gedaan?

Een voor de deur van het Amsterdamse mediacafé Plantage geparkeerde auto met Belgisch kenteken is vanochtend door een aantal figuren met bivakmutsen vernield. In het café vonden opnamen plaats voor het TV-programma Buitenhof, waaraan de rechtse Belgische politicus Filip Dewinter (van Vlaams Belang, de erfgenaam van het Vlaams Blok) zou meewerken. De auto bleek volgens de politie niet eens van Dewinter te zijn. Van de daders is nog geen spoor. (Noordhollands Dagblad van vandaag).

Het akelige is dat morgen de ingezonden-brieven-rubrieken beslist weer vol zullen staan met enge insinuaties over 'de linkse kerk' en terroristische actievoerders, terwijl deze schoftenstreek uiteraard evengoed georkestreerd kan zijn door enge rechtse clubs - met de bedoeling actievoerders in een kwalijk daglicht te stellen. Het is daarom erg belangrijk dat de schuldigen wél gevonden worden, zodat de ware toedracht vastgesteld kan worden.

Het vernielen van eigendommen van zelfs de engste fascisten of terroristen kan niet links zijn. Iemand die écht links is, respecteert te allen tijde de vrijheid van meningsuiting en zal zijn tegenstander niet door bedreigingen of vernieling aanvallen, maar proberen hem in een debat af te troeven.

Democratisering en bevrijding op zijn Verenigdestaats

De Los Angeles Times meldt vandaag dat het (uit 10 leden bestaande) team ODA 2021 van de 'green berets', die in 2003 uit Afghanistan terugkeerden nadat ze meegeholpen hadden bij de 'bevrijding' van Afghanistan, zich niet alleen met 'bevrijden' bezig gehouden hadden. Er waren niet alleen twee geheimzinnige doden te betreuren (een boer en een 18-jarige Afghaanse recruut), maar ook verscheidene andere gevangen meldden dat ze in de basis van Gardez zwaar geslagen of gemarteld waren.

Een lid van het team meldde de krant dat na de dood van de tiener-soldaat overlegd was om een eensluidend verhaal te krijgen voor het geval van een eventueel onderzoek. De feiten werden pas ontdekt nadat een onderzoek van de krant en de organisatie Crimes of War Project het leger gedwongen had de zaak nader te analyseren.

Daarna heeft de krant duizenden bladzijden interne militaire stukken doorgewerkt, waarbij duidelijk bleek dat dit misbruik geen 'incident' was. Al ruim een jaar voor het schandaal van de Abu Ghraib gevangenis waren hoge militairen bang voor strafrechtelijke vervolging. Ook uit de verdere resultaten van het onderzoek van de krant blijkt dat er heel wat meer misdaden gepleegd zijn tegen militairen, vermeende terroristen en gewone burgers.

Zalm is behoorlijk kort van memorie!

De Volkskrant meldt vandaag dat minus-ter Zalm (van Geldpikkerij) vandaag in het TV-programma "Business Class" te kennen heeft gegeven dat hij de looneis van 2,5% van de FNV te hoog vindt.

Deze enge kerel, die ons onlangs nog voor de gek probeerde te houden met de suggestie van een "lastenverlaging" (die zoals ik al eerder aangetoond heb, niet eens beschouwd kan worden als een microscopische druppel op een hete plaat), heeft er mede voor gezorgd dat ministers van de volgende regering 30% meer gaan vangen (en dat wordt zeker geen "prestatieloon"!) en dan mogen wij, de gewone loonslaven, niet eens een minimale salaris-ontlaging van 2,5% eisen? Het FNV is al jarenlang véél te meegaand met de belachelijke eisen van de laatste belabbinetten.

Wat mij betreft mag Zalm de pot op, en als hij zichzelf per ongeluk zou doorspoelen, zou ik alleen bezorgd zijn voor de milieu-consequenties!

We hebben officieel gelijk!

Het is nu officieel!

De Washington Post meldt vandaag dat 'de oorlog in Irak een primair middel tot recrutering is geworden voor gewelddadige islamitische extremisten, en over de hele wereld een nieuwe generatie potentiële terroristen kan motiveren, wier aantal sneller kan groeien dan dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten de dreiging kunnen verminderen'.

Dit is de conclusie van een in april dit jaar voltooid rapport van de National Intelligence Council (NIE), en die komt akelig nauwkeurig overeen met de mening die wij al jaren verkondigen.

Dit rapport wijkt onmiskenbaar volledig af van de door Bush himself eerder deze maand verkondigde stellige suggestieve melding: "Wij hebben samen met onze coalitie-partners schuilplaatsen van terroristen uit de weg geruimd, hun financiering onmogelijk gemaakt, sleutelpersonen gedood en gevangen genomen, terroristische cellen in Amerika en andere landen opengebroken en nieuwe aanvallen tegengehouden voordat ze konden worden uitgevoerd. Wij zijn op elk gevechtsfront in de aanval en we zullen niets anders aanvaarden dan de volledige overwinning."

Iemand die actief het terrorisme bevordert kan niet anders beschouwd worden dan als een medeplichtige en is dus volgens het dualistische denken van Bush automatisch een terrorist. Het wordt dus dringend tijd dat Bush opdracht geeft zichzelf uit te laten roeien!

Aznar leeft nog...

Nadat we deze erfgenaam van dictator Franco al enige tijd niet meer gehoord hebben, sinds hij de leiding van zijn partij (de postfascistische PP) heeft overgedragen aan de al even enge Mariano Rajoy, heeft José María Aznar gisteren weer eens even van zich laten horen, zij het in een vreselijk Engels. In Washington gaf hij te kennen dat het onzin was om van de paus te verwachten dat hij zijn verontschuldigingen zou aanbieden aan 'de moslims' vanwege zijn niet bepaald vriendelijk ontvangen citaat van een allang in het milieu opgenomen voorganger over de moslims.

Aznar verklaarde: "Het is interessant om te zien hoe veel mensen in de islamitische wereld verlangen dat de paus zijn excuses aanbidt, maar ik hoor geen enkele moslim die mij zijn verontschuldingen aanbiedt voor het veroveren en acht eeuwen bezet houden van Spanje."

Kortom, het gewone rechtse propaganda-geleuter. Ik heb ook geen enkele moslim een citaat horen voorlezen over hoe geweldig het was Spanje te veroveren en bezet te houden, dus waarom zou die ook zijn verontschuldingen moeten aanbieden. Bovendien heb ik ook nooit een Spaanse verontschuldiging gehoord voor het praktisch uitmoorden van de oorspronkelijke bevolking van de Canarische Eilanden...

Hij liet het daar echter niet bij, maar speelde ook nog even voor Bush' spreekbuis door te beweren dat de wereld momenteel "onder voortdurende aanval staat waartegen we ons moeten verdedigen. Het westen heeft niet de islam aangevallen, maar zij hebben ons aangevallen."
Het hangt er maar net van af over het tijdstip waarnaar hij verwijst; bovendien is het maar net hoe je aanvallen precies definieert. Het uitbuiten van een land, en daarin heeft 'het Westen' altijd uitgeblonken, kan even dodelijk zijn als een militaire aanval.

Na zich verklaard te hebben tot een "waar vriend van de Verenigde Staten", bevestigde hij ook nog eens "overtuigd [te zijn] dat wij authentieke 'atlantisten' nodig hebben om het Westen te reconstrueren". Het schijnt dat hij hier afwijkt van de Verenigdestaatse visie, die simpelweg de interessante gebieden in Afrika en Azië probeert in te lijven. Aznar wil kennelijk ook 'het Westen' gelijkschakelen, mogelijk om zo ook die andere landen te kunnen inzetten bij het onderwerpen van de rest van de wereld. (nieuwsuitzending van TVE en La Vanguardia van gisteren)

Dodelijk goed, VVD en CDA!

We weten onderhand wel hoe gemakkelijk Van Geel (CDA) denkt over schepen met dodelijke ladingen en we kennen intussen de verantwoordelijkheid van Donner (CDA) en Dekker (en Verdonk) (beiden VVD) voor de slachting in de Schipholgevangenis en so-wie-so voor de mensonwaardige behandeling van mensen die de pech gehad hebben om in een eng land geboren te zijn en die meenden te mogen vertrouwen op de propaganda van de Nederlandse overheid over de fantastische sociale omstandheden in Nederland.

Vanavond konden we op de TV nog een fraai voorbeeld zien van de manier waarop de VVD begaan is met het welzijn van de wereld en van de mensheid. Helaas weet ik niet meer hoe de kerel heette, maar de VVD-er (volgens de ondertitel) was hufterig genoeg om (over de kosten met betrekking tot het asbestschip Otopan) te zeggen dat Greenpeace zoveel moeite gedaan had om ervoor te zorgen dat Turkije het schip niet zou toelaten, dat Greenpeace minstens zou mogen bijdragen in de kosten. Kennelijk had hij liever gehad dat de helft van de Turkse bevolking aan asbestose zou zijn gestorven, dan dat er mensenlevens gespaard zijn door Greenpeace (en in ieder geval niet door de Nederlandse overheid!)

"Leuk" commentaar in de Volkskrant

De Volkskrant kon natuurlijk niet zonder aandacht voor onze demonstratie gistermiddag, maar de toon van dat commentaar was vooral ridiculiserend: "De betogers hadden zich voor de gelegenheid weer uitgedost met onder andere een heuse Bush-vermomming, rieten hoedjes met sjerpen waarop stond 'Oorlog is misdaad', Palestijnse sjaals, hesjes met protestteksten, gekleurde vlaggen en spandoek."

Kortom: de demonstranten (volgens de Volkskrant "een paar honderd", ongetwijfeld wiskundig juist, maar het klinkt toch wel anders dan "ongeveer duizend", wat mijn schatting is) hadden er weer een leuk middagje van gemaakt, met vermommingen, feesthoedjes en gekleurde vlaggen. Zou het nou voor een krant die serieus genomen wil worden écht te veel moeite zijn om een beetje serieus om te gaan met serieuze zaken?

Een badinerend toontje is uitstekend bij lachwekkende gebeurtenissen. Maar het gekke is dat ik nog nooit een realistisch (dús ridiculiserend) verslag heb gelezen van de talloze gelegenheden waarbij kuddes mensen met gekleurde vlaggetjes, met oranje sjerpen, in lachwekkende vermommingen en met de meest imbeciele hoofddeksels op uren op straat gaan staan om een glimp op te vangen van iemand (de koningin van Lombardijen?) die in een met goudkleurig zilverpapier beklede houten koets, omringd door figuren in apenpakjes, langs rijdt.

zaterdag 23 september 2006

Venezuela in het strijdperk [gastkolom]

Venezuala verschijnt, aan de hand van Hugo Chávez, op de voorpagina’s van de internationale kranten, omdat hij het durft op te nemen tegen de imperalistische politiek van de Verenigde Staten.

U hebt het kunnen zien, net als ik. We hebben een verontwaardigde, ironische, spottende en stoutmoedige Chávez kunnen zien voor de internationale camera’s. Zeker hebben ze in het Witte Huis stiekem naar zijn bijdrage zitten luisteren, alsof het niet belangrijk was wat Hugo ging zeggen, maar toch bang om wat hij zou kunnen zeggen.

En u en ik, we hebben allemaal gezien wat hij te zeggen had. Het is ook een feit dat onze nationale media ons het beeld van Hugo Chávez hebben laten zien dat het beste verkoopt bij degenen die Bush belasteren en dat het beste blijft hangen als mediatiek middel wanneer je niet voor ogen hebt wat in deze toespraak belangrijker was.

Chávez tierde dat de duivel zelf (naar Bush verwijzend) in huis [bij de 61e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties] was geweest. En hij zei: “Gisteren kwam de duivel, hij was hier, op deze plaats, achter deze lezenaar waar ik nu aan de beurt ben om te spreken.” “Hij kwam hier spreken als eigenaar van de wereld, hij kwam om hier zijn recepten te geven in een poging tot handhaving van het huidige systeem van overheersing, uitbuiting en plundering van de volkeren van de wereld (…). Ik zou daarvoor [voor die woorden] zelfs de naam ‘het recept van de duivel’ willen voorstellen.”

Deze toespraak van meer dan 20 minuten, waarvan onze media het meest mediatieke gedeelte aangeboden hebben, bevatte een kritiek met een diepe achterliggende gedachte die misschien overschaduwd werd door de mise-en-scène van Chávez. De kritiek was erg goed en daarom (en alleen daarom) is het de moeite waard die weer op te nemen.

Chávez legde uit dat het systeem van de Verenigde Naties, dat na de Tweede Wereldoorlog ontstaan is, in elkaar gezakt is en niet meer werkt. En het werkt niet meer omdat dit systeem is omgevormd tot een orgaan zonder enige macht dat alleen dient voor het voeren van overleg. Dat wil zeggen dat het momenteel absoluut noodzakelijk is om de VN om te vormen tot een democratischer orgaan (bijvoorbeeld door de Veiligheidsraad uit te breiden, zowel in de categorie van de permanente als van de niet-permanente leden, door toegang te bieden aan ontwikkelde landen en aan ontwikkelingslanden en deze laatsten dan als nieuwe permanente leden; door het toepassen van efficiënte en transparante debatmethoden voor het oplossen van internationale conflicten; en vooral door het laten vervallen van het antidemocratische mechanisme van het vetorecht over de beslissingen van de Veiligheidsraad); tot een orgaan dat beter is afgestemd op een multipolair podium, waarin niet alleen de ontwikkelde landen overheersen, maar waaraan ook op basis van gelijkheid de landen deelnemen die de “Derde Wereld” vormen.

Dat was de achterliggende gedachte van de toespraak, de werkelijke toespraak die een stem (nooit duidelijker in beide betekenissen) wilde geven aan een veelheid van volkeren en naties die heden gebukt gaan onder wat Chávez aanduidde als Noordamerikaanse werelddictatuur.

En het droevige van dit alles is dat u en ik weten dat, ver van de schijnvertoningen en de mises-en-scène, de toespraak van Chávez een van de weinige huidige toespraken was die openlijk durft in te gaan tegen de Noord-Amerikaanse imperialistische politiek. En ik zeg ‘een van de weinige’ omdat zich, gelukkig voor de wereld, meer stemmen verheffen zoals die van de Pakistaanse president Pervez Musharraf die in het Capitool Washington beschuldigde Pakistan na de aanslagen van 9/11 bedreigd te hebben met een aanval als ze niet zouden deelnemen aan het omverwerpen van het régime van de Taliban.

Het lijkt dat de wereld begint te spreken, dat wij beginnen te spreken. Dat we niet meer alleen welwillend ja knikken tegen alles wat de USA zegt. Het schijnt, beste lezers, dat de wereld wakker aan het worden is. Chávez denkt dat Bush de rest van zijn leven met deze nachtmerrie, met de nachtmerrie van de rebellen, zal moeten leven. Dat betekent dat de ontwaakten en rebellen niet zullen toestaan dat Bush en zijn regering zullen doorgaan met hun druk op de volkeren die zich formeel niet aan hen willen binden.

Dat was de achterliggende gedachte van de toespraak van Hugo Chávez. Het belangrijke is dan ook niet dat hij Bush duivel genoemd heeft, dat hij gezegd heeft dat het naar zwavel rook of dat hij stelde dat God aan hun kant stond. Het belangrijke is de kritiek op een systeem dat niet functioneert, het belangrijke is dat degenen die die nog niet hebben een stem krijgen, het belangrijke is tussen de regels te kunnen – en willen – lezen. Het belangrijke is, zoals altijd, niet de vorm maar de achterliggende gedachte.
Cristina Caramés Espada
(columniste bij de Diario de Ferrol), met toestemming vertaald en opgenomen.

Hoeveel demonstraties zijn nog nodig...

... voordat George Double-Me- Bush en de hem ondersteunende régimes (want er is niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere steden in andere landen gedemonstreerd) eindelijk inzien dat oorlog nooit kan leiden tot vrede.

Vandaag waren we weer met een stuk of 1.000 mensen op het Museumplein in Amsterdam. Rond 12:15 regende het wat, maar gelukkig was dat maar even en de demonstratie kon zonder problemen plaats vinden - afgezien natuurlijk van de bijna voelbare ellende die deze demonstraties noodzakelijk maken en een aantal emotionele momenten, zoals de opname van een bombardement in Beiroet.

Kijk voor een foto-impressie op een speciale pagina van de site van de Internationale Socialisten.

Wat overigens wel erg opviel was de afwezigheid, althans officieel, van de PvdA (maar die ontbrak toch al vaker) en zelfs van de SP... Zouden ze bang zijn dat ze door zichtbare deelname stemmen zouden verliezen bij de parlementsverkiezingen op 22 november? Erg zwak vind ik dat!
Ere wie ere toekomt, GroenLinks is niet mijn partij, maar van die partij was in ieder geval
tweedekamerlid Naima Azough aanwezig voor een toespraak.
Ook de vrienden van DDIF heb ik helaas vandaag, verbazend genoeg, niet gezien. Jammer.


Leuk was overigens wel dat ik
van George Bush (foto linksboven), althans van iemand die sprekend op hem leek, nog een visitekaartje kreeg:


Big Brother VVD laat ons watchen! (herplaatsing met aanvulling)

Omdat ik een belangrijk stuk vergeten was, plaats ik het hele artikel nog maar eens:

Lezer (en blogger) Brendan mailde even geleden een reactie (op mijn vorige artikel), waarin hij verwees naar een speciaal formulier op de VVD-site van het "Meldpunt misleidende schoolboeken". Onder de volgende bezorgde tekst wordt ons gevraagd om schoolboeken met 'misleidende teksten' te melden (doet een beetje denken aan de DDR, waarin schoolkinderen geacht werden hun van de partijlijn afwijkende ouders en onderwijzers aan te geven):

De VVD wil dat onze kinderen opgroeien zonder vooroordelen ten aanzien van etnische achtergrond, religie, politieke voorkeur en levenshouding. Onderwijs speelt daarbij een cruciale rol. De schoolboeken moeten dan ook zonder vooroordelen kennis overdragen. De VVD vraagt u daarom voorbeelden van misleidende teksten in de huidige schoolboeken van uw kinderen aan ons te melden. [blauw afkomstig van de blauwe pen van de club van nepliberalen]
Over schijnheilige hufterij gesproken. Een club die blind achter de moorddadige imperalistische kapitalistenkliek van George Double-Me Boef aanhuppelt, meent ineens te moeten zorgen voor 'onbevooroordeelde schoolboeken'. Ze zijn zó dom dat ze niet eens beseffen dat het niet de boeken zijn die slechte mensen maken, maar het uitgeklede en uitgeholde onderwijs zelf; en dat het ook niet het slechte onderwijs is dat leidt tot 'vooroordelen ten aanzien van etnische achtergrond, religie, politieke voorkeur en levenshouding'. En laat niemand daarbij denken dat ik de leerkrachten bekritiseer. Onder hen zullen ook horken zitten, maar de meesten doen hun uiterste best om binnen een bouwvallig onderwijsstelsel goed les te geven.

Dé grote redenen voor de verslechtering van de samenleving (zeg maar: de ont-samenleving) zijn de neoliberale mentaliteit van "Ieder voor zichzelf en god voor ons allen" (en omdat god niet bestaat, gebeurt er wat iedereen om zich heen kan zien, de daarbij horende verdeel-en-heers mentaliteit, waarbij de ene groep mensen bang wordt gemaakt voor de andere en de uitbuiting van een groot deel van de wereldbevolking waardoor mensen in hun wanhoop rare en enge dingen gaan doen


Uiteraard zou ik niet Dwarslezer zijn, als ik de VVD niet een stukje op weg had geholpen met de volgende reactie:
Alle boeken, waarin het kapitalisme (of neoliberalisme) als goed wordt voorgesteld; alle boeken waarin 'ons' koningshuis wordt verheerlijkt; alle geschiedenisboeken waarin niet nadrukkelijk wordt uiteengezet dat de VS ons niet 'bevrijd' zouden hebben wanneer ze niet bang waren geweest dat anders de 'Russen' heel Europa ingepikt zouden hebben; alle boeken waarin godsdienst als iets positiefs wordt voorgesteld; alle boeken waarin onderscheid wordt gemaakt tussen economische en politieke vluchtelingen (de zogenaamde 'economische' vluchtelingen vluchten voor de economische wantoestand in hun land van herkomst, en die is te wijten aan enge politici. Ze zijn dus ook politieke vluchtelingen.).

En eigenlijk kunnen jullie zelf ook wel bedenken wat er allemaal aan ellende in boeken kan staan, maar wat jullie willen is dat alles wat maar een beetje sociaal klinkt door jullie fans wordt opgegeven omdat het misleidend zou zijn...

Jullie werkwijze begint langzamerhand net zo vies te worden als die van de Republikeinen in de VS, die een halszaak maken van een privé stommiteit van Bill Clinton in plaats van hem op politiek inhoudelijke gronden te bekritiseren.
Net als de Republikeinen in de VS zouden jullie ook beter eens de hand in eigen borst steken met het stelletje enge politici dat jullie koesteren: de hardvochtige Verdonk, de harteloze Zalm, de misselijkmakende Van Geel, de ziekmakende Hoogervorst, enz.
Misschien begrijpen ze wat ik bedoel, en nog misschiener trekken ze zich er ook nog wat van aan, maar daar ga ik niet op zitten wachten. En ik zou ook iedereen willen aanraden om op 22 november beslist geen stem uit te brengen op de club die al decennia lang Nederland verziekt heeft, vooral als overheersende partij in de coalities van Wim Kots en Balkende Ellende.

De Volkskrant voor bijgekleurde informatie

In een artikel over een Hezbollah-bijeenkomst in Beiroet, waarbij ook Hezbollah-leider Nasrallah aanwezig was (de Volkskrant, gisteren) staan weer een paar (on)fraaie voorbeelden van teksten die zo in de roman 1984 door het Ministerie van Waarheid aan de officiële waarheid hadden kunnen zijn aangepast:

"Tijdens en na de oorlog, die zonder duidelijke winnaar eindigde, ..." En waarom trokken Israel en sponsor VS zich dan terug? Waarschijnlijk omdat de Israeli's toch intelligenter zijn dan de VS en wél begrijpen dat een strijd tegen een guerilla niet gewonnen kan worden. Wie heeft dan gewonnen? Het lijkt mij duidelijk dat dat niet de partij is die zich met de staart tussen de benen terugtrekt, ook al is er dan een voor Libanon vernederende VN-resolutie voor doorgedrukt.

Tweede voorbeeld: "Tijdens de oorlog, die begon met de ontvoering van twee Israëlische militairen, ..." Wat is er in kotsnaam nodig om tot de botte koppen van de redactie van de Volkskrant en het ANP (de bron van het bericht) te laten doordringen dat dit twee krijgsgevangen gemaakte vijandelijke soldaten waren?

Mensenrechten? Hoezo? Maar wel bezorgd over dierenrechten!

Nadat Israel (met steun en misschien wel stiekem op verzoek van de het Verenigdestaatse régime van George Double-Me) Libanon kapotgebombardeerd heeft en daarbij honderden mensen heeft uitgemoord zijn de Verenigdestaatse mensjes zó begaan met de achtergelaten honden en katten [achtergelaten, of achtergebleven nadat hun baasjes vermoord waren?], dat er zo'n driehonderd ter adoptie worden overgebracht naar 'opvanghuizen' in de VS. (de Volkskrant, gisteravond)

Het is trouwens niet alleen walgelijk, de ellende in Libanon in ogenschouw nemend. Het is ook ongelooflijk cynisch om te zien hoe een steeds groter deel van de Verenigdestaatse bevolking in armoede verhongert, terwijl huisdieren speciaal overgevlogen worden om nota-bene GEADOPTEERD te worden...
Sinds wanneer worden trouwens huisdieren geadopteerd? Het wordt werkelijk steeds gekker in dat land-van-de-onbegrensde-mogelijkheden: een bevruchte eicel is ongeboren leven en honden en katten worden geadopteerd, een luie olieboer wordt president en de hele bevolking steunt een op valse bewijzen gebaseerde oorlog (althans: totdat blijkt dat ook Verenigdestaatse soldaten niet onsterfelijk zijn)...

Is George B. zich wel érgens van bewust?

Nadat de Pakistaanse president Perveh Musharraf gemeld heeft dat een hoge pief uit het régime Bush gedreigd had dat Pakistan gebombardeerd zou worden als het de acties tegen het Taliban-régime in Afghanistan niet zou steunen, heeft Bush nu te kennen gegeven dat hij zich niet bewust is van enige op Pakistan uitgeoefende druk. Hij was zelfs geschokt door het bericht, waarvan hij voor het eerst hoorde via de ochtendkrant. Hij smoesde aldus: Ïk weet niets van een gesprek dat zo in de krant gemeld is. Ik weet er gewoon niks van!"

In een interview dat komende zondag door het CBS-net uitgezonden zal worden, verklaart president Musharraf dat Richard Armitage (destijds onderminister van oorlog) dreigde dat de VS zijn land terug zouden bombarderen naar het Stenen Tijdperk als hij niet meevocht tegen de Taliban...

Musharraf wilde niet nader ingaan op de affaire, omdat hij het geval bespreekt in een boek dat over enkele dagen in de handel komt en hij de uitgever beloofd had niet op details in te gaan. Bush, gevat als altijd, reageerde sarcastisch: "Met andere woorden, koop het boek. Dat is wat hij zegt." (Voice of America, gisteravond)

Nog ongeveer een halve dag!

vrijdag 22 september 2006

Kippevel - Piel de gallina

Ik heb zojuist de volledige toespraak van Hugo Chávez op 20 september bij de 61e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in zijn geheel gezien. KIPPEVEL (nee, ik doe niet mee met het spellingsgeneuzel met tussen-N-en!) - KIPPEVEL, zoals ik al zei, kreeg ik ervan. Dat is nog eens een politicus met charisma, die bovendien ook nog eens iets heel zinnigs te zeggen heeft - maar daarover kun je morgen meer lezen in de gastkolom van Cristina Caramés Espada.

Wie Spaans verstaat kan ik alleen maar heel dringend aanraden om de toespraak te bekijken op de site van Venezuela en Video
[vertaald: Venezuela op video]. En ook als je niet veel Spaans verstaat is het toch ontwapenend om te zien hoe gewoon, maar met hoeveel overtuiging Chávez spreekt.
Tijdens zijn toespraak deed hij me sterk denken aan de op last van het Verenigdestaatse régime van Richard 'Tricky Dicky' Nixon op 11 september 1973 vermoorde Chileense president Salvador Allende.

Dat wordt flink balen voor Bush en zijn marionettentheater!

Diverse Verenigdestaatse media maken duidelijk dat ook politici van de Democratische partij ontstemd (zeggen te) zijn over het feit dat Hugo Chávez George Boef 'de duivel' genoemd heeft. Ene 'omicronthree' gaf hierop het volgende commentaar op de site van CBS News: "I didn't like it one bit though when Chavez called him [Bush] the devil. I really feel it gives Satan a bad name."

Intussen meldt Aporrea.org ("Volksberichten voor de opbouw van het socialisme in de 21e eeuw") op 21 september 2006 dat de toespraak van Hugo Chávez een flinke indruk heeft gemaakt in de VS. Het door hem aanbevolen boek «Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance» stond gistermiddag bij Amazon en Barnes & Noble.com (internetboekhandels) in de Top-10. Metropolitan Books heeft inmiddels besloten om nog eens 25.000 pocketversies van het boek te laten drukken.

Het zal Bush en zijn hielenlikkers niet lekker zitten dat de Verenigdestaatse bevolking wel degelijk geïnteresseerd was in de inhoud van de toespraak van Chávez. Wie hem nog niet gelezen heeft, vindt hier een vertaling in het Engels van de volledige toespraak.

Big Brother VVD laat ons watchen!

Lezer (en blogger) Brendan mailde even geleden een reactie (op mijn vorige artikel), waarin hij verwees naar een speciaal formulier op de VVD-site van het "Meldpunt misleidende schoolboeken". Onder de volgende bezorgde tekst wordt ons gevraagd om schoolboeken met 'misleidende teksten' te melden (doet een beetje denken aan de DDR, waarin schoolkinderen geacht werden hun van de partijlijn afwijkende ouders en onderwijzers aan te geven):
De VVD wil dat onze kinderen opgroeien zonder vooroordelen ten aanzien van etnische achtergrond, religie, politieke voorkeur en levenshouding. Onderwijs speelt daarbij een cruciale rol. De schoolboeken moeten dan ook zonder vooroordelen kennis overdragen. De VVD vraagt u daarom voorbeelden van misleidende teksten in de huidige schoolboeken van uw kinderen aan ons te melden. [blauw afkomstig van de blauwe pen van de club van nepliberalen]
Over schijnheilige hufterij gesproken. Een club die blind achter de moorddadige imperalistische kapitalistenkliek van George Double-Me Boef aanhuppelt, meent ineens te moeten zorgen voor 'onbevooroordeelde schoolboeken'. Ze zijn zó dom dat ze niet eens beseffen dat het niet de boeken zijn die slechte mensen maken, maar het uitgeklede en uitgeholde onderwijs zelf; en dat het ook niet het slechte onderwijs is dat leidt tot 'vooroordelen ten aanzien van etnische achtergrond, religie, politieke voorkeur en levenshouding'. En laat niemand daarbij denken dat ik de leerkrachten bekritiseer. Onder hen zullen ook horken zitten, maar de meesten doen hun uiterste best om binnen een bouwvallig onderwijsstelsel goed les te geven.

Dé grote redenen voor de verslechtering van de samenleving (zeg maar: de ont-samenleving) zijn de neoliberale mentaliteit van "Ieder voor zichzelf en god voor ons allen" (en omdat god niet bestaat, gebeurt er wat iedereen om zich heen kan zien, de daarbij horende verdeel-en-heers mentaliteit, waarbij de ene groep mensen bang wordt gemaakt voor de andere en de uitbuiting van een groot deel van de wereldbevolking waardoor mensen in hun wanhoop rare en enge dingen gaan doen


Uiteraard zou ik niet Dwarslezer zijn, als ik de VVD niet een stukje op weg had geholpen met de volgende reactie:
Alle boeken, waarin het kapitalisme (of neoliberalisme) als goed wordt voorgesteld; alle boeken waarin 'ons' koningshuis wordt verheerlijkt; alle geschiedenisboeken waarin niet nadrukkelijk wordt uiteengezet dat de VS ons niet 'bevrijd' zouden hebben wanneer ze niet bang waren geweest dat anders de 'Russen' heel Europa ingepikt zouden hebben; alle boeken waarin godsdienst als iets positiefs wordt voorgesteld; alle boeken waarin onderscheid wordt gemaakt tussen economische en politieke vluchtelingen (de zogenaamde 'economische' vluchtelingen vluchten voor de economische wantoestand in hun land van herkomst, en die is te wijten aan enge politici. Ze zijn dus ook politieke vluchtelingen.).

En eigenlijk kunnen jullie zelf ook wel bedenken wat er allemaal aan ellende in boeken kan staan, maar wat jullie willen is dat alles wat maar een beetje sociaal klinkt door jullie fans wordt opgegeven omdat het misleidend zou zijn...

Jullie werkwijze begint langzamerhand net zo vies te worden als die van de Republikeinen in de VS, die een halszaak maken van een privé stommiteit van Bill Clinton in plaats van hem op politiek inhoudelijke gronden te bekritiseren.
Net als de Republikeinen in de VS zouden jullie ook beter eens de hand in eigen borst steken met het stelletje enge politici dat jullie koesteren: de hardvochtige Verdonk, de harteloze Zalm, de misselijkmakende Van Geel, de ziekmakende Hoogervorst, enz.
Misschien begrijpen ze wat ik bedoel, en nog misschiener trekken ze zich er ook nog wat van aan, maar daar ga ik niet op zitten wachten. En ik zou ook iedereen willen aanraden om op 22 november beslist geen stem uit te brengen op de club die al decennia lang Nederland verziekt heeft, vooral als overheersende partij in de coalities van Wim Kots en Balkende Ellende.

Heel mooi! Maar waarom is Verdonk niet opgeDonnerd?

Het is volkomen terecht dat na de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand in de Schipholgevangenis de verantwoordelijke minus-ters Donner en Dekker, evenals de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer hun snor gedrukt hebben, maar... waarom is Tita Toverkol niet ook opgerot? Haar hardvochtige en onmenselijke wanbeleid jegens onschuldige immigranten is minstens een even grote reden geweest voor de ramp in de Schipholgevangenis - evenals overigens de schofterige manier waarop kleine kinderen (sommigen zelfs in Nederland geboren) in gevangenissen opgesloten worden.

Dat ze zelf niet het fatsoen heeft om consequent te zijn (ze doet wel alsof ze niet anders kan dan onschuldigen straffen, omdat regels natuurlijk consequent en rechtlijnig moeten worden toegepast, maar jegens zichzelf is ze verre van rechtlijnig) verbaast me niet. Misschien beseft ze zelfs niet eens haar eigen betrokkenheid bij deze moordpartij, al was het alleen maar vanwege haar commentaar op de "adequate" afhandeling - terwijl het juist door een fout bij de afhandeling (het open laten van de deur van de brandende cel) kwam dat het vuur zo snel om zich heen kon slaan. Ze hoeft voor mij écht geen zendtijd te huren op de TV om te zeggen dat haar walgelijke wanbeleid heeft geleid tot een hoop (on)menselijk leed, maar ze zou toch minstens moeten begrijpen dat ze onjuist gehandeld heeft en dus niet geschikt is voor de post die ze nog steeds bekleedt. Aftaaien dus, Tita!