vrijdag 22 september 2006

Heel mooi! Maar waarom is Verdonk niet opgeDonnerd?

Het is volkomen terecht dat na de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand in de Schipholgevangenis de verantwoordelijke minus-ters Donner en Dekker, evenals de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer hun snor gedrukt hebben, maar... waarom is Tita Toverkol niet ook opgerot? Haar hardvochtige en onmenselijke wanbeleid jegens onschuldige immigranten is minstens een even grote reden geweest voor de ramp in de Schipholgevangenis - evenals overigens de schofterige manier waarop kleine kinderen (sommigen zelfs in Nederland geboren) in gevangenissen opgesloten worden.

Dat ze zelf niet het fatsoen heeft om consequent te zijn (ze doet wel alsof ze niet anders kan dan onschuldigen straffen, omdat regels natuurlijk consequent en rechtlijnig moeten worden toegepast, maar jegens zichzelf is ze verre van rechtlijnig) verbaast me niet. Misschien beseft ze zelfs niet eens haar eigen betrokkenheid bij deze moordpartij, al was het alleen maar vanwege haar commentaar op de "adequate" afhandeling - terwijl het juist door een fout bij de afhandeling (het open laten van de deur van de brandende cel) kwam dat het vuur zo snel om zich heen kon slaan. Ze hoeft voor mij écht geen zendtijd te huren op de TV om te zeggen dat haar walgelijke wanbeleid heeft geleid tot een hoop (on)menselijk leed, maar ze zou toch minstens moeten begrijpen dat ze onjuist gehandeld heeft en dus niet geschikt is voor de post die ze nog steeds bekleedt. Aftaaien dus, Tita!

1 opmerking:

Anoniem zei

Heb je ook de laatste strapats gezien van de VVD, een aangiftepunt voor onbevooroordeelde schoolboeken. Stelletje engerds.Kijk hier http://www.vvd.nl/index.aspx?ChapterID=1737&ContentID=5366