zaterdag 9 september 2006

Balkenende snapt het niet...

Uiteraard snapt hij het niet, en met zijn beperkte denkraam zal hij het ook nooit snappen, maar ik hoop toch stiekem dat jullie het wel snappen. Ik verwijs hier naar Balk's (vandaag in Trouw aangetroffen) opmerking naar aanleiding van het feit dat er toch wél geheime CIA-gevangenissen waren. Hij had weliswaar enkele diplomatiek geformuleerde verwijten, maar uiteindelijk kwam het toch neer op: "Nederland heeft altijd goede relaties gehad zowel in Europa als via de trans-Atlantische band met de Amerikanen. Dus we moeten er alles aan doen om dat goed te houden." Slijmen, dat kunnen die zwartgekousde nep-christenen wel.

Laat ik voor de zekerheid even enkele voorbeelden noemen van de betrouwbaarheid en de hulpvaardigheid van de Verenigdestaters, die altijd een grote bek hebben over mensenrechten en het bestrijden van dictaturen. De manier waarop de Verenigde Staten aan de zuidelijks staten gekomen zijn (van Mexico en van Frankrijk gepikt [trouwens ook Cuba en de Filippijnen werden in 1898 van Spanje afgepakt - niet dat ik daarmee het Spaanse kolonialisme wil rechtvaardigen]) laat ik maar even zitten en ik beperkt me tot hun heldendaden zover als ik ze zelf min of meer heb meegekregen:

 • De VS wilden zich met alle geweld uit de Tweede Wereldoorlog houden. Pas toen ze ontdekten dat de nazi's door de Sovjet troepen teruggedreven werden, kwamen ze op hun bedoelingen terug. Niet omdat ze wilden voorkomen dat de bewoners van West-Europa ook onder het stalinistische juk zouden lijden, maar om te voorkomen dat ze West-Europa als afzetmarkt voor hun kapitalistische handel zouden kwijtraken. Dat verklaart ook meteen waarom niet eerst heel Nederland werd veroverd ("bevrijd"), maar ze meteen doorstootten naar Berlijn. Ze wilden zover mogelijk naar het Oosten doordringen (want dan konden de Sovjets dat niet bezetten) en dat ze daardoor een groot deel van Nederland nog veroordeelden tot "de hongerwinter" was hun worst (en dan bedoel ik uiteraard niet de Verenigdestaatse soldaten, maar het régime).

 • Nadat onder druk van de guerrilla onder leiding van Fidel Castro en door de grote afkeer die de bevolking voor hem voelde, dictator Fulgencia Batista op 1 januari 1959 het land ontvlucht was, werd in Cuba een socialistische republiek gevestigd.
  Dankzij de economische blokkade (vooral opgelegd door de VS, die hun wingewest kwijt waren) raakte Cuba in de invloedsfeer van de Sovjet Unie. Ware dit niet zo geweest, dan was Cuba waarschijnlijk een welvarend land geweest. Dankzij de blokkade (die nog steeds niet opgeheven is, ondanks het lulverhaal dat de VS zo veel waarde hechten aan de mensenrechten) werd het vooral na de "val van de muur" (eind 1989) moeilijk om de Cubaanse economie nog een beetje draaiend te houden.
  Desondanks zijn de gezondheidszorg en het onderwijs nog steeds een lichtend voorbeeld voor veel landen. Vanaf de jaren 1960 zijn tientallen pogingen gedaan om Fidel te vermoorden.

 • Toen de Fransen genoeg hadden van de onafhankelijkheidsstrijd in hun koloniën in Zuid-Oost Azië (met name Vietnam), namen de VS de strijd over, zogenaamd omdat ze bang waren dat na Vietnam ook Indonesië, de Filippijnen, Nieuw-Zeeland en Australië bezet zouden worden door "de communisten" (domino-theorie) - net zoals ze eerder trouwens in Korea huisgehouden hadden [ook met behulp van Nederlandse soldaten, toen zelfs dienstplichtigen!].
  In het begin waren er in Vietnam alleen Verenigdestaatse adviseurs en Kennedy overwoog eigenlijk al terugtrekking. Toen werd hij echter vermoord (sommigen suggereren dan ook dat de wapenindustrie achter de moord zat) en kwam Lyndon Baines Johnson [LBJ, bekend van de spandoeken met "Johnson molenaar", omdat "Johnson moordenaar" strafbaar was].
  Onder zijn bewind werd de oorlog al gauw uitgebreid en om dat te rechtvaardigen werden zelfs de eigen troepen gebombardeerd in de Golf van Tonkin (2-4 augustus 1964), waarvan dan de "commies" de schuld kregen.

 • In 1973 werd op 11 september met behulp van de CIA (en het bedrijf ITT) de democratische regering van Salvador Allende in Chili om zeep geholpen, waarna een jarenlange en wrede dictatuur volgde onder leiding van Augusto Pinochet (persoonlijke vriend van Margaret Thatcher, Prime Minister van het Verenigd Koninkrijk van 1979 tot 1990).

 • Het West-Indische eiland Grenada werd op 25 october 1983 aangevallen en bezet door de VS om te voorkomen dat er een pro-Cubaanse regering gevestigd zou worden.

 • Verder (ik maak het verhaal maar niet ál te lang - als je meer wilt weten kun je via Wikipedia en andere bronnen meer dan genoeg informatie vinden) steunden de VS de Taliban (ze kregen zelfs tips van de CIA om zo efficiënt mogelijk te opereren), omdat de Taliban de "sovjets" bevochten die op verzoek van het Afghaanse régime probeerden het land onder controle te houden.
  Nadat de sovjet troepen in 1992 teruggetrokken waren, was dat allemaal niet meer nodig en toen op een gegeven moment de Taliban dwars gingen liggen toen de VS een olie-pijplijn door Afghanistan wilden aanleggen. Het contract kon uiteindelijk pas eind 2002 getekend worden, nadat de VS Afghanistan binnengevallen waren en de Taliban uitgeschakeld [hoewel?] hadden.
  Gezien de belangen voor de olie-industrie (Bush' vriendjes) lag het voor de hand om de aanslagen van 11 september 2001 aan te grijpen om de Taliban en (de daarmee geliëerde) Al Q'aida definitef uit te schakelen (Osama Bin Laden had de aanslagen geclaimd, dus dat was meteen een goed excuus - ook al meldde de FBI eerder dit jaar dat geen rechtstreeks verband tussen Al Q'aida en de aanslagen aantoonbaar was.
  Overigens had Bill Clinton in 1998 ook al kruisraketten laten afschieten op kampen van Al Q'aida als wraak voor aanslagen op Verenigdestaatse ambassades in Afrika.

 • De VS en het Verenigd Koninkrijk hebben lange tijd Sadam Hussein gesteund, omdat zij hem zagen als een manier om het fundamentalistische régime in Iran in bedwang te houden. Ze hadden indertijd kennelijk geen bezwaar tegen het schrikbewind van Sadam (netzomin als ze trouwens zich al te druk maakten over de dictatuur in Saudi Arabië) en het was dan ook niet zo vreemd dat Sadam rustig gifgassen of daarvoor bestemde chemicaliën in de VS kon kopen. Hierbij was o.a. Donald Rumsfeld betrokken.

 • De meer recente zegeningen van de VS in Afghanistan, Irak en (via stroman Israel) Libanon en Palestina kun je in oudere aantekeningen in deze weblog nalezen. Wat eerdere strapatsen betreft kun je zoeken bij (bijv.) de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Haiti of Panamá - en uiteraard ook binnen de VS, zoals de manier waarop George Boef twee keer een presidentsverkiezing naar zijn hand heeft gezet)...

Geen opmerkingen: