vrijdag 15 september 2006

UMTS - of: Rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog?

Staatssecretaris Van Geel van Milieu (dezelfde die zo boos was toen Turkije het asbestschip Otopan niet wilde toelaten, omdat er zo'n zestig ton asbest in zat, terwijl Van Geel bewust die hoeveelheid verzwegen zou hebben, zodat er op de sloopvergunning een gewicht van slechts één ton vermeld was) heeft onlangs "vastgesteld" dat de straling van UMTS-zenders niet schadelijk is (zie het persbericht van het minus-terie van VROM van 06.06.2006).

1500 bezwaarmakers uit de gemeente Haaksbergen waren daarvan niet zo overtuigd (zie het bericht van 6 september op de site van de gemeente) en vroegen bij het ministerie om inzage in het Zwitserse rapport waarop Van Geel zijn beslissing gebaseerd had. Het minus-terie gaf tijdens een hoorzitting te kennen dat juridisch adviseur Baakman het rapport maar in Zwitserland moet zien te krijgen. VROM had eerder laten weten dat er alleen een wetenschappelijke publicatie was in een tijdschrift en verder niets, maar bij de rechter bekende het departement dat de betreffende stukken "er niet meer" waren.

Uit de brief van Van Geel, die in ieder geval op de site van VROM niet is voorzien van een datum, wordt aangegeven dat "het onderzoek [is] [...] uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen van de Nederlandse Gezondheidsraad" en dat er "geen effecten gevonden [zijn] van blootstelling aan UMTS-velden op de onderzochte gezondheidsaspecten." Niet dat ik per se twijfel aan deze Gezondheidsraad, maar het is dan toch wel interessant om die aanbevelingen te kennen, om te weten welke gezondheidsaspecten zijn onderzocht. Misschien is alleen onderzocht of de straling kan leiden tot kaalheid of impotentie... Bij VROM vind ik die toch niet onbelangrijke gegevens niet. De brief vermeldt alleen enkele onderzochte aspecten "effecten op welbevinden (zoals klachten over hoofdpijn, moeheid of duizelijkheid) en cognitieve functies (zoals reactiesnelheid en korte termijn geheugen).". Ik mis daar in ieder geval zaken als kanker... En kennelijk is er ook niet méér onderzocht, want "Na uitvoerige statistische analyse van de onderzoeksgegevens blijken in die gegevens geen aanwijzingen te zijn dat de UMTS-velden effecten hebben op welbevinden of cognitieve functies."

Van Geel voegt bij zijn brief een kopie van het artikel "in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Health Perspectives" en een "Nederlandse vertaling van de samenvatting". De brief bevat ook een link naar de tekst van het artikel.

Ik ben zo vrij de link van VROM te volgen naar de samenvattingen van het Zwitserse onderzoek en als je dan de Duitse samenvatting (die lijkt me origineler dan een Engelstalig tijdschrijftartikel en al zeker dan een Nederlandse vertaling) tekst bekijkt valt al meteen op dat "Met betrekking tot de cognitieve functies geen consistente invloed van de UMTS-straling kon worden aangetoond."Dat is ongeveer wat Van Geel stelt, maar niet helemaal hetzelfde. Van Geel beweert dat er "geen aanwijzingen" zijn, en dat is heel iets anders dan "kein konsistenter Einfluss".

Verder stelt de Duitstalige samenvatting: "Deze resultaten staan echter slechts een conclusie toe over het verband tussen een korte blootstelling aan het signaal van een UMTS-basisstation en de onmiddellijke beïnvloeding van het welbevinden of de cognitieve vaardigheden. Er kunnen geen conclusies getrokken worden over het gezondheidsrisico door UMTS-telefoons of door een langdurige, chronische bestraling met UMTS-basisstations."

Overigens geeft ook de Engelstalige samenvatting (en trouwens ook de vertaling in het Nederlands) alsmede (nog verder samengevat) het Duits- en Engelstalige persbericht dezelfde conclusies.
Verder heb ik ook het eerdere onderzoek van het TNO (2003) nog bekeken, maar daarin is ook alleen gekeken naar de effecten op het welbevinden en de cognitieve vaardigheden. Ook hier geen verwijzing (of ik heb écht die ene microscopische verwijzing gemist) naar een verhoogd kankerrisico, al dan niet als gevolg van verhitting van lichaamscellen.

En toch... Niemand zal het in zijn hoofd halen zijn hand in een werkende magnetron te stoppen. De gevolgen daarbij zijn voorspelbaar. Door een hoogfrequent straling van ongeveer 3.000 MHz worden de electronen in vloeistoffen, metalen en bijv. vleescellen zo snel heen en weer geslingerd dat ze gloeiend heet worden.

De frequenties die in Nederland bestemd zijn voor UMTS liggen rond 2.000 MHz, weliswaar nog niet zo hoog als die van een magnetron, maar toch wel heel wat hoger dan wat er verder als radio- en TV signalen door de lucht gaat (en ook die worden niet zonder meer als veilig beschouwd: het is niet voor niets dat Radio Vaticaan verleden jaar enkele krachtige radiozenders moest sluiten). Als je bij voorbaat al niet uitzoekt of laat uitzoeken wat voor effect UMTS-signalen in die zin hebben, ben je volstrekt onwetenschappelijk bezig - óf je bent bang voor de uitkomst en geeft er de voorkeur om daar maar geen onderzoek naar te (laten) doen.

Maar waarom? Wie het huidige Nederlandse régime kent, weet waarom. Met de mond gaat het altijd over 'normen en waarden', maar in de praktijk gaat het uitsluitend over geld: uitkeringen omlaag, premies omhoog, lonen bevriezen, huursubsidies omlaag (en bonussen voor patsers omhoog). Het was ongetwijfeld om geld dat Van Geel Turkije belazerde over het bovengenoemde asbestschip, en de overheid doet er ook alles aan om ervoor te zorgen dat UMTS ingevoerd kan worden. Want, als dat niet mag -bijvoorbeeld vanwege gezondheidsrisico's- dan zullen de telecombedrijven die in 2000 geld gaven voor een UMTS-vergunning ongetwijfeld hun geld terug willen. En het gaat daarbij niet om weinig. Volgens NRC/Handelsblad van 16.10.2000 heeft de UMTS-veiling een totaalbedrag van 6 miljard (gulden) opgeleverd. Het is zoals zo vaak: voor geld verkopen ook politici zelfs hun ziel (lees: geweten).

Geen opmerkingen: