zaterdag 23 september 2006

Big Brother VVD laat ons watchen! (herplaatsing met aanvulling)

Omdat ik een belangrijk stuk vergeten was, plaats ik het hele artikel nog maar eens:

Lezer (en blogger) Brendan mailde even geleden een reactie (op mijn vorige artikel), waarin hij verwees naar een speciaal formulier op de VVD-site van het "Meldpunt misleidende schoolboeken". Onder de volgende bezorgde tekst wordt ons gevraagd om schoolboeken met 'misleidende teksten' te melden (doet een beetje denken aan de DDR, waarin schoolkinderen geacht werden hun van de partijlijn afwijkende ouders en onderwijzers aan te geven):

De VVD wil dat onze kinderen opgroeien zonder vooroordelen ten aanzien van etnische achtergrond, religie, politieke voorkeur en levenshouding. Onderwijs speelt daarbij een cruciale rol. De schoolboeken moeten dan ook zonder vooroordelen kennis overdragen. De VVD vraagt u daarom voorbeelden van misleidende teksten in de huidige schoolboeken van uw kinderen aan ons te melden. [blauw afkomstig van de blauwe pen van de club van nepliberalen]
Over schijnheilige hufterij gesproken. Een club die blind achter de moorddadige imperalistische kapitalistenkliek van George Double-Me Boef aanhuppelt, meent ineens te moeten zorgen voor 'onbevooroordeelde schoolboeken'. Ze zijn zó dom dat ze niet eens beseffen dat het niet de boeken zijn die slechte mensen maken, maar het uitgeklede en uitgeholde onderwijs zelf; en dat het ook niet het slechte onderwijs is dat leidt tot 'vooroordelen ten aanzien van etnische achtergrond, religie, politieke voorkeur en levenshouding'. En laat niemand daarbij denken dat ik de leerkrachten bekritiseer. Onder hen zullen ook horken zitten, maar de meesten doen hun uiterste best om binnen een bouwvallig onderwijsstelsel goed les te geven.

Dé grote redenen voor de verslechtering van de samenleving (zeg maar: de ont-samenleving) zijn de neoliberale mentaliteit van "Ieder voor zichzelf en god voor ons allen" (en omdat god niet bestaat, gebeurt er wat iedereen om zich heen kan zien, de daarbij horende verdeel-en-heers mentaliteit, waarbij de ene groep mensen bang wordt gemaakt voor de andere en de uitbuiting van een groot deel van de wereldbevolking waardoor mensen in hun wanhoop rare en enge dingen gaan doen


Uiteraard zou ik niet Dwarslezer zijn, als ik de VVD niet een stukje op weg had geholpen met de volgende reactie:
Alle boeken, waarin het kapitalisme (of neoliberalisme) als goed wordt voorgesteld; alle boeken waarin 'ons' koningshuis wordt verheerlijkt; alle geschiedenisboeken waarin niet nadrukkelijk wordt uiteengezet dat de VS ons niet 'bevrijd' zouden hebben wanneer ze niet bang waren geweest dat anders de 'Russen' heel Europa ingepikt zouden hebben; alle boeken waarin godsdienst als iets positiefs wordt voorgesteld; alle boeken waarin onderscheid wordt gemaakt tussen economische en politieke vluchtelingen (de zogenaamde 'economische' vluchtelingen vluchten voor de economische wantoestand in hun land van herkomst, en die is te wijten aan enge politici. Ze zijn dus ook politieke vluchtelingen.).

En eigenlijk kunnen jullie zelf ook wel bedenken wat er allemaal aan ellende in boeken kan staan, maar wat jullie willen is dat alles wat maar een beetje sociaal klinkt door jullie fans wordt opgegeven omdat het misleidend zou zijn...

Jullie werkwijze begint langzamerhand net zo vies te worden als die van de Republikeinen in de VS, die een halszaak maken van een privé stommiteit van Bill Clinton in plaats van hem op politiek inhoudelijke gronden te bekritiseren.
Net als de Republikeinen in de VS zouden jullie ook beter eens de hand in eigen borst steken met het stelletje enge politici dat jullie koesteren: de hardvochtige Verdonk, de harteloze Zalm, de misselijkmakende Van Geel, de ziekmakende Hoogervorst, enz.
Misschien begrijpen ze wat ik bedoel, en nog misschiener trekken ze zich er ook nog wat van aan, maar daar ga ik niet op zitten wachten. En ik zou ook iedereen willen aanraden om op 22 november beslist geen stem uit te brengen op de club die al decennia lang Nederland verziekt heeft, vooral als overheersende partij in de coalities van Wim Kots en Balkende Ellende.

Geen opmerkingen: