dinsdag 12 september 2006

Wankelmoedige SGP-ers!

Het is met SGP-ers al net als met tal van andere aanhangers van een of ander (bij)geloof. Hun god is -naar eigen zeggen- almachtig, maar toch menen zij zélf in te moeten grijpen als er weer eens iets gebeurt dat in hun ogen door hun god niet goedgekeurd wordt.

We hebben het gezien bij de ayatollahs in Iran, die schrijver Salman Rushdie ter dood veroordeeld hebben, omdat hij het gewaagd heeft in één boek over de aartsengel Gabriël en over een varken te schrijven (nouja, een beetje simpel gesteld), we hebben het in de USA gezien, waar abortus-artsen vermoord werden omdat ze anders "ongeboren leven" zouden vernietigen.
En we zien het ook nu weer omdat Madonna het gewaagd heeft om bij haar concerten iets te doen met een kruis (zonder dat ze zich verdiept hebben in de -diep sociale- boodschap die bij de betreffende song wordt uitgedragen).


Eerst hebben ze tijdens haar concert rond de Arena gelopen, maar die stortte niet in. Ze waren kennelijk vergeten dat de "kinderen Israëls" zes dagen lang om Jericho moesten lopen voordat op de zevende dag de stadsmuur viel (Jozua 6). Of misschien hadden ze geen zin om zeven dagen rondjes te blijven lopen.

In hun wankelmoedigheid, twijfelend aan de almacht van hun god, hebben de SGP-jongeren dan nu maar aangifte tegen Madonna gedaan bij de officier van justitie in Amsterdam. Wegens strafbare godslastering (en ik maar denken dat zwartgekousten geen symbolen mochten aanbidden - en tenslotte is een kruis toch ook een symbool) en wegens belediging van een groep mensen wegens hun godsdienst. (Het Parool gisteren)


Waarom dit alles zou je zeggen? Deze mensen zijn kennelijk zó vreselijk bang dat iedereen zal begrijpen dat hun god niet bestaat, waardoor ze hun zekerheid kwijtraken, maar ook hun macht. Stel je eens voor dat alle katholieken niet meer in god zouden geloven. Dan zou niet alleen de paus, maar ook alle kardinalen, bisschoppen, priesters en andere meeëters écht werk moeten gaan zoeken en konden ze zich niet meer superieur voelen aan "gewone" mensen. Dát is ook de reden waarom ze zo bang zijn voor échte wetenschap (zoals paus Maledictus enkele dagen in München nog duidelijk te kennen heeft gegeven).

Wetenschappelijk gezien is het bestaan van een god klinkklare onzin. Hij (of zij?) wordt alleen gerechtvaardigd omdat er dingen zijn die (nog) niet verklaard kunnen worden; én natuurlijk omdat in de door mensen (zogenaamd onder goddelijke inspiratie) geschreven 'heilige' boeken staat dat ze het woord van god bevatten, en dan ís dat natuurlijk zo, want het staat in het boek dat heilig is, omdat erin staat dat het heilig is, enz.

Maar afgezien daarvan, hoe kun je nou geloven in een god, die een god van goedheid zou zijn (ook dat nog), als je ziet hoe weinig hij zich gelegen laat liggen aan de miljoenen die over de hele wereld al eeuwen lang -zogenaamd in zijn naam- gemarteld en uitgemoord zijn - en die uitgebuit worden door het kapitalisme, waarvan de bazen allemaal op een of andere manier zich voordoen als christen. En hij maakt zich trouwens ook niet druk over godslasteringen. Ik zou verwachten dat een almachtige god, als hij zich beledigd voelt, toch zonder al te veel moeite wel ¡hotseflots! een bliksem naar de godslasteraar zou kunnen sturen. Dat doet hij niet en dat kan eigenlijk maar twee dingen betekenen: ofwel hij trekt zich niks aan van de godslasteraars (netzomin als ik me, bij wijze van spreken, iets aantrek van scheten van mieren), ofwel -en daar ga ik van uit- er bestaat simpelweg geen god!

En die simpele SGP-jongeren, die zich zo beledigd voelen, zouden er goed aan doen niet naar de rechter te stappen, maar hun eigen 'heilige' boek ter hand te nemen en te doen wat daar staat in hoofdstuk 5 van het evangelie van Mattheüs: "38. Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog en tand om tand. 39. Maar ik zeg u, dat gij den booze niet wederstaat; maar zoo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. [...] 43. Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uwen naaste liefhebben en uwen vijand zult gij haten. 44.Maar ik zeg u, hebt uwe vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wèl dengenen, die u haten, en bidt voor degenen, die u geweld doen en die u vervolgen."

En natuurlijk zouden ze zich ook eens kunnen verdiepen in wat Madonna nou werkelijk doet en bedoelt met dat kruis. Als ze vantevoren een eerlijk gemeend gebed bidden (zoiets van: God, ik heb de indruk dat Madonna je beledigt, maar ik wil haar niet vals beschuldigen, dus wil ik weten wat ze doet en waarom. Ik heb niet de bedoeling jou te belasteren of zo, maar ik wil het gewoon weten, volgens het woord van Paulus: "Beproeft alle dingen: behoudt het goede." - 1. Thes. 5:21), dan zullen ze daarvoor beslist niet gestraft worden!

Geen opmerkingen: