zaterdag 16 september 2006

Nog 2 maanden en enkele dagen!

Op 22 november a.s. mogen we onze stem weer uitbrengen voor een nieuwe regering. Nadat we de afgelopen pak-weg 20 jaar na het uitbrengen van onze stem onze mond moesten houden (we hadden tenslotte onze stem afgegeven, en de zogenaamd gekozenen deden daarmee wat ze zelf wilden). Zogenaamd met ons democratisch mandaat hebben ze in die tijd Nederland omgebouwd van een welzijnsstaat tot een neoliberale welvaartsstaat - maar dan wel een met een materiële welvaart voor enkelen (de patsers: aandeelhouders, managers en hun medeplichtigen) en een slavernij voor de rest, de absolute meerderheid (arbeiders, uitkeringsgerechtigden als melkkoeien en als angstaanjagend voorbeeld voor de arbeiders).

Wij, de uitgebuite loonslaven, dienen alleen voor het produceren van 'goederen', die de uitbuiters kunnen gebruiken (dikke benzine-slurpende auto's bijv. of paleizen met zwembaden en golfbanen) of die aan ons verkocht kunnen worden om ons het idee te geven dat we het niet slecht hebben (breedbeeld-TV's, sleurhutten, georganiseerde massa-vakanties in huidkankercentra). De winst die daarbij opgestreken wordt, verdwijnt uiteraard weer in de uitpuilende zakken van de patsers.

En de mensen in de derde wereld hebben het nog beter getroffen: ze mogen goedkoop tropisch fruit voor ons kweken, of soja (als voeder voor ons vee) en als voedsel mogen ze van ons dure, smaakloze diepvrieskippen (want hun eigen kippen hebben ze moeten opofferen om plaats te maken voor de soja-teelt). En in de tweeëneenhalfde wereld (India, Korea) mogen de loonslaven, vaak in erbarmelijke omstandigheden, goedkoop computers en DVD-spelers voor ons in elkaar zitten, omdat die meer, veel meer, winst opleveren dan in Europa geproduceerde exemplaren.

Hoe is het toch in kotsnaam mogelijk dat mensen, die de mond vol hebben van vrede en 'normen en waarden' deze mensonterende toestand gewoon laten voortduren? Dat ze bij verkiezingen blijven stemmen op partijen die actief bijdragen aan deze walgelijke situatie?

In Europa wordt op school onderwezen dat de holocaust qua wreedheid bijna niet te beschrijven is en nooit meer mag voorkomen (terecht), maar terwijl dat op scholen wordt onderwezen, terwijl nog steeds speelfilms over de wreedheden in de Tweede Wereldoorlog gemaakt worden, worden in Afrika en elders mensen tot stervens toe uitgehongerd of uitgemoord. Allemaal ten behoeve van de patsers (waaronder ook de club rond de Verenigdestaatse president George Boef valt).

Daarom wil ik iedereen heel dringend oproepen om vóór 22 november de programma's van de politieke partijen, die voor je stem in aanmerking zouden kunnen komen, door te lezen (en dan liefst niet afgaan op een artikeltje in de krant) en te kijken welk programma het meeste kan bijdragen aan een écht menselijke en menswaardige wereld.

Begin jaren 1980 was "Hollanditis" (Hollandse ziekte, massaal verzet tegen kernwapens en ander tuig) wereldwijd een begrip. Als wij, alle Nederlanders, dat willen kunnen we (na de voorbereidende uitbarsting van bewustzijn bij de Nederlandse afwijzing van de Europese Grondwet) op 22 november de aanzet geven tot Hollanditis-B, de 'ziekte' waarbij de kiezers zelf zich eenduidig uitspreken tegen het neoliberale uitbuitingsbeleid, en vóór een menselijke wereld. Doen!


Geen opmerkingen: