zondag 17 september 2006

Democratie op zijn Mexicaans

Ik noemde het al zijdelings op 8 augustus (in mijn stukje "Respect voor Cuba's souvereiniteit!"), maar ik besteedde er (helaas moet ik toegeven) geen verdere aandacht aan, eerst omdat ik er nog niet genoeg over wist en later omdat het me door allerlei ander nieuws door het hoofd geschoten is.

Pas gisteravond drong dat verzuim tot me door, toen in het
NOS-Journaal Philip Freriks [de gedachte drong zich aan me op dat hij over 20 jaar een 'uitstekende' paus zou kunnen worden] vertelde dat de Mexicaanse verkiezingen van 2 juli gewonnen waren [zouden zijn] door de rechtse kandidaat Felipe Calderón met een verschil van 1% ten opzichte van zijn tegenkandidaat Andrés Manuel López Obrador. Het werkelijke verschilpercentage bedroeg echter slechts 0,57% en het zou dus wel zo netjes zijn geweest om te zeggen dat het "ruim een half procent" was.

Dat dat verschil geen zuivere koffie was, bleek bij een gedeeltelijke hertelling over 1% van de stembureaux. Het resultaat daarvan maakte duidelijk dat Calderón in werkelijkheid minder stemmen op zijn naam had. Vervolgens heeft nog een gedeeltelijke hertelling (over 9% van de stembureaux) plaatsgevonden, maar de resultaten daarvan zijn mij nog niet bekend.

Het gaat echter niet alleen om verkeerd getelde stemmen, maar ook om het feit dat talloze kiezers ineens niet op kieslijsten bleken te staan. Het is niet moeilijk om een verband te veronderstellen tussen deze verkiezingen en de gemanipuleerde presidentsverkiezingen in Florida in 2000. In beide gevallen was het Verenigdestaatse bedrijf ChoicePoint betrokken bij de verkiezingen. Uit een FBI-document (in het bezit van verslaggever Greg Palast) blijkt dat ChoicePoint ook de opdracht had informatie te vergaren voor het FBI. Zie hierover Greg's artikelen «Stealing Mexico» van 30.06.2006 en «Grand Theft Mexico» uit The Guardian van 03.07.2006.

Bij een bijeenkomst gisteren in Mexico Stad (de "Convención Nacional Democrática") is Andrés Manuel López Obrador bij een massale bijeenkomst van zijn partij uitgeroepen tot "legitieme president van Mexico", waarbij de vertegenwoordigers van de partij o.a. tot de volgende punten besloten:
- López Obrador is de legitieme president van Mexico;

- Felipe Calderón en de door hem aangestelde bestuurders worden niet erkend;
- het régime van corruptie en privileges wordt afgeschaft;
- de armoede wordt bestreden;
- geen privatiseringen.
Het is de bedoeling dat de schaduwregering van López Obrador zitting neemt op 20 november, de dag waarop de Mexicaanse revolutie (in 1910) plaatsvond. (
La Jornada, 15 sepember 2006).

Zie voor meer informatie o.a.:
- de website van Andrés Manuel López Obrador (in het Spaans, maar met ook links naar Engelstalige artikelen);
- TV-uitzendingen (met achtergrond-informatie en transcripts van de uitzendingen) van 12.07.2006, 17.07.2006 en 24.08.2006 van Democracy Now! uit Washington (U.S.A.).

Geen opmerkingen: