woensdag 27 september 2006

Cijfermatige belazerij

Het Parool vertelt ons vandaag dat de UMTS-mast van de P.J. Troelstraschool in Geuzenveld/Slotermeer niet te veel straling veroorzaakt. Dat blijkt uit metingen van het bedrijf Phonevision. De straling is niet hoger dan toegestaan.

Wat betekent dit? Niet meer dan wat er staat: er is ooit een norm vastgesteld en die wordt niet overschreden. Impliceert dit dat die norm ook reëel is en dat de straling veilig is, zolang als de norm niet wordt overschreden? Uiteraard niet. Het betekent slechts dat ooit iemand een getalletje genoemd heeft en dat als norm heeft ingevoerd.

Sterker nog: het -ook in het artikel gemelde- feit dat in zeer korte tijd bij een leerling, een ex-leerling en een docent een hersentumor is geconstateerd is zéér verontrustend.

Een lid van het dagelijks bestuur van de school legt er de nadruk op dat "er geen wetenschappelijke bewijzen zijn dat de straling schadelijk is."

Er is echter evenmin wetenschappelijk bewijs dat de straling niet schadelijk is! Vooral wanneer je ziet hoe de besluitvorming rond de UMTS-zendmasten in Nederland verlopen is (zie mijn artikelen op 15 en 16 dezer).


En in het algemeen zou ook de overheid zich best aan het Latijnse adagium IN DUBIO ABSTINE (bij twijfel, niet doen!) mogen houden. Dát is in ieder geval verantwoordelijk!

Geen opmerkingen: