zondag 17 september 2006

Is dit 'onze' EU?

De EU wil(de?) in de ontwerptekst voor een Europese grondwet in artikel I-16 "een gemeenschappelijk defensiebeleid". Artikel I-41 licht toe dat de Unie [= de EU] moet zijn voorzien "van een operationeel vermogen dat op civiele en militaire middelen steunt. De Unie kan daarvan gebruik maken voor missies buiten het grondgebied van de Unie met het oog op vredeshandhaving, conflictpreventie en versterking van de internationale veiligheid [...]".

Het vervelende is dat de VS enkele jaren geleden Irak ook is binnen gevallen voor "conflictpreventie" ('preemptive strike') om te voorkomen dat de zogenaamd aangetoonde massavernietigingswapens gebruikt zouden worden.

Het is uiteraard niet vanzelfsprekend dat de EU zich op dezelfde agressieve manier zal opstellen als de VS, maar het feit dat de EU niet bereid is geweest (ondanks de pogingen van de Nederlandse minister Bot) om formeel de geheime gevangenissen van de CIA te veroordelen, geeft toch te denken.

De EU wilde niet verder gaan dan een verklaring dat dit soort praktijken "niet stroken met het internationaal en humanitair en strafrecht", en dat geeft aan dat de EU als geheel niet helemaal te vertrouwen is. In dit geval is de slappe reactie met name te wijten aan de houding van Groot-Brittannië dat de USA niet aan de schandpaal wilde nagelen. Ook Tsjechië had moeite met een directe veroordeling. (de Volkskrant van gisteren)

Op dit moment is het nog zo dat nationale staten binnen de EU zelf kunnen beslissen of ze dit soort gevangenissen al dan niet willen toelaten op hun grondgebied (en op grond van de discussies in Nederlandse regeringskringen mogen we hopen dat wij in ieder geval niet medeplichtig zullen worden aan dit soort misdrijven). In het kader van het beoogde "gemeenschappelijke Europese defensiebeleid" zou dat niet meer mogelijk zijn (artikel I-t: De Grondwet en het recht dat de instellingen van de Unie bij de uitoefening van de haar toegedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven het recht van de lidstaten.). We mogen wel dolblij zijn dat we verleden jaar de geplande Europese Grondwet hebben afgewezen, anders zouden we in de toekomst misschien ook nog eens ooit medeplichtig worden aan schendingen van de mensenrechen en de Conventies van Genève.

Geen opmerkingen: