zaterdag 30 september 2006

Verkoop piraat-CD's geen misdrijf

In Barcelona was een verkoper (een 45-jarige man uit de vroegere Spaanse kolonie Ecuatoriaal Guinea) van illegale CD's en DVD's veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden, maar in beroep is hij daarvan vrijgesproken, waarbij de rechter o.a. overwoog dat de "top manta-verkoop (bestaande uit een deken op straat, met daarop uitgestald de te koop aangeboden CD's en DVD's) de laatste schakel van de illegale verkoop is, en dat die niet substantieel genoeg is om toepassing van het strafrecht te rechtvaardigen". Maatregelen tegen deze top manta-verkoop zouden genomen moeten worden door toepassing van "normen van de openbare orde".

In de uitspraak gaf de rechter ook nog aan: "De strijd tegen de straatverkoop van deze illegale producten door personen die alleen een manier zoeken om in hun levensonderhoud te voorzien, wanneer ze daarvoor geen geschiktere middelen kunnen vinden, geschiedt niet via het strafrecht."

De advocaat reageerde verheugd, omdat de uitspraak "recht doet aan een erg concrete sociale problematiek, die een grote groep mensen aangaat." Volgens hem "zou de via de media door de platenmaatschappijen uitgeoefende druk niet mogen leiden tot gevangenzetting van van top manta beschuldigde personen, maar tot de toepassing van de relevante administratieve sancties, zonder daarbij de illegaliteit van de daad uit het oog te verliezen." (La Vanguardia van vandaag)

Geen opmerkingen: