zaterdag 30 mei 2020

Ophouden met verhullend taalgebruik... taalMISbruik!

Waarom wordt tegenwoordig zo min mogelijk gesproken van problemen? Diverse -gogen en -logen (vooral op bedrijfskundologisch gebied) gebruiken daarvoor bij voorkeur het woord uitdagingen, maar er zijn heel veel problemen, die voor de benadeelden beslist geen uitdaging meer zijn. Het gaat maar al te vaak om mensen die in eerste instantie hun problemen inderdaad als een soort uitdaging hebben gezien, maar desondanks geen oplossing hebben kunnen vinden.

Zo heeft de Roverheid al heel lang geleden beslist om haar eigen handelen niet als "diefstal" te betitelen, terwijl het dat in al te veel gevallen beslist is, zoals het heffen van belasting op het inkomen van de arbeidersklasse, om daarvan de belasting van de grootgraaiers te minimaliseren. Een tijdlang werd deze diefstal gevangen onder de term "bezuinigingen", wat later is vervangen door "ombuigingen", en de laatste jaren wordt regelmatig het nog vagere woord "taakstellingen" toegepast.

En een van de walgelijkste vormen van Nieuwspraak (de Newspeak van George Orwell) is wel de term "belastingontwijking". Het gaat hier gewoon om ordinaire belastingontduiking, waarvoor door de Roverheid een wettelijk kader is geschapen - maar al te vaak door middel van geheime afspraken ("rulings" in modern Nederlands). Het minste wat we dus zouden moeten doen is de term 'belastingontwijking' te vervangen door gelegaliseerde (of 'gelegitimeerde') belastingontduiking.

En ik zou ook nog een hoop kunnen zeggen over misleidende en absurde namen en omschrijvingen van poitieke groeperingen, maar dat zou een erg lang verhaal worden.

Wat ik ook nog wel even zou willen aanstippen is dat de term "profsport" (of "beroepssport") volstrekt fout is. Het prof-  of beroeps-gedeelte ervan heeft alleen te maken met het streven om zo veel mogelijk geld bijeen te graaien, terwijl 'sport' juist verwijst naar een spel-activiteit, die alleen bedoeld is om op aangename wijze met een groep mensen tijd door te brengen en te 'verbroederen'. Dat "profsport" erg lijkt op échte sport, maakt er nog geen sport van!

vrijdag 29 mei 2020

Nieuwe diefstal uit onze zakken!

De Nederlandse vakbonden, de kapitalistische internationale (de zogenaamde 'werkgevers', in werkelijkheid de werkpikkers!) en het neoliberale kabinet in Den Haag zijn het praktisch eens over een nieuw "pensioenstelsel" voor Nederland, althans voor de Nederlandse arbeiders (de zogenaamde 'werknemers', maar in werkelijkheid de werkers, in de rol van loonslaven).

De Volkskrant gaf enkele dagen geleden (20 mei) een min of meer geruststellende toelichting bij dit pensioenstelsel, maar de feitelijke situatie is heel wat alarmerender!

Ook nu blijkt weer dat we niet bij de gelijkgeschakelde Nederlandse pers moeten zijn om goed voorgelicht te worden... Gelukkig is meer informatie nog wel te vinden, maar daar moet wel wat verder voor gezocht worden, zoals voor dit onderwerp bij Socialisme.Nuhttps://socialisme.nu/pensioenafbraak-mag-geen-hamerstuk-worden/, dat hieraan vandaag uitgebreid aandacht besteedt, waarbij overduidelijk blijkt dat de geruststellende informatie in de Volkskrant volstrekt misplaatst is!

In deze context zou ik graag nog willen verwijzen naar mijn artikel Is dit democratie, fraude, of gewoon misbruik maken van de domheid van het volk? van 2 juli 2010 - over de manier waarop de grootste Nederlandse vakbond, de FNV, vaststelt (bepaalt!) wat haar leden willen...

Uniformen en koningen

Wat is dat toch met koningen? Sommigen lopen af en toe in een operette-uniformpje met militaire dingetjes (als uit een oude breiwolcatalogus van 3 Suisses) of medailles (zoals 'meneer Aart' Staartjes die in Sesam Straat droeg - van de Avondvierdaagse),  zoals bijv. 'onze' Willem Alexander. Vermoedelijk is dat in bijv. Nederland en België bedoeld om hen voor een deel van hun 'onderdanen' wat heldhaftiger te doen overkomen.

De Spaanse koning Felipe VI (de zoon en opvolger van de rechtstreeks door dictator Franco over de Spaanse Republiek aangestelde Juan Carlos, de laatste tijd vooral in de pers in verband met corruptiezaken), die af en toe ook wel eens een operette-uniformpje wil showen, onderscheidde zich dezer dagen door middel van een speldje van de Guardia Civil, de meest conservatieve -en dat wil in Spanje heel wat zeggen- soort politie in Españistan. (Zie daarvoor de foto bij dit artikel in Las Repúblicas van vandaag). Dit is dus duidelijk een kennisgeving (waarschuwing?) aan de Spaanse bevolking in verband met de toenemende bezwaren tegen en kritiek op die Guardia Civil, die zich de laatste tijd vooral onderscheiden heeft door hardhandige maatregelen (mishandelingen) en het opleggen van vele duizenden kolossale boetes in verband met 'overtredingen' van de Corona-maatregelen.


P.S.: Koninginnen hebben kennelijk geen behoefte aan medailles, die onderscheiden zich met kapsels van gewapend beton (?) of met een andere hoofdbedekking (wieldop of anderszins), en dure aanhangsels.

dinsdag 26 mei 2020

Bestaat links echt in Spanje? ... [En in Nederland?]

Zo luidt de titel van een opinie-artikel in de Spaanse krant Diario16 van gisteren. 

Een interessante vraag, maar waarschijnlijk niet zo interessant voor veel van mijn lezers. Het wordt echter anders wanneer we nagaan in hoeverre de inhoud van dit stuk ook van toepassing is op de toestand in Nederland. Ik daag iedereen uit de tekst te lezen en na te gaan tot welke hoogte die ook voor Nederland opgaat. 

Daarmee bedoel ik natuurlijk niet letterlijke parallellen, maar wel het gemak waarmee de sociaaldemocratisch PvdA (die in de media nog steeds wordt aangeduid met 'de socialisten') en de zichzelf GroenLinks noemende partij met de kapitalistische partijen VVD en D'66 en met de zich christelijk noemende partijen hebben meegewerkt aan het uithollen van de sociale zekerheid en de gezondheids- en o.a. ouderenzorg in Nederland en -uitgezonderd GroenLinks- de koloniale oorlogen van de VS in Afghanistan en Irak gesteund hebben. Ik hoop niet dat jullie er slapeloze nachten aan over zullen houden....
Links bestaat in Spanje uit personen die altijd al een rol spelen ten dienste van rechts, in ruil voor -uiteraard- een publiek en privaat inkomen. Daarbij gaat het om singer-songwriters, filmmakers, schrijvers, leraren, beroepspolitici en vakbondsmensen, die de belangen dienen van meesters in een land zonder linkse communicatiemiddelen, zonder media die zich kritisch opstellen tegen de regering, en met vakbonden die werknemers beschermen door middel van CAO's met valstrikken...

De regeringskaste heeft de prijs berekend voor een mak en manipuleerbaar links, dat gerealiseerd wordt door middel van subsidies... Een links dus dat geen vraagtekens zet bij de monarchie, of bij de rechterlijke macht of de politie; een links dat vrijwillig de publieke zaak opoffert wanneer die verdedigd zou moeten worden en zich daar dan enthousiast voor inzet... een links dat klem zit in het scenario van de regerende kaste, zonder andere thema's dan die over de grondwet en de beperkingen daarvan, een links dat zich er niet eens voor schaamt dat Jordi Cuixart tot 9 jaar gevangenis is veroordeeld...
Spaans links is bijna een eeuw geleden gefusilleerd tegen muren van kerkhoven, is in de eerste plaats verslagen door een wrede staatsgreep die leidde tot een burgeroorlog, en op te tweede plaats, bij de Transitie van 1978, door een pakt waarbij alles nagenoeg hetzelfde moest blijven als eerder. Spaans links bestaat momenteel uit personen die hun rol spelen en Madrid is het grote theater waarin ze optreden.

Waarde lezers, ik moet u bekennen dat al deze opmerkingen niet van mij zijn, ofschoon ik er volledig achter sta, vanaf de eerste tot en met de laatste. De schrijver ervan luistert naar de naam Paco (en hij wil zijn identiteit niet openbaar maken). Hij is Madrileen van geboorte, Catalaan van adoptie en zo intelligent en integer als iemand maar kan zijn.

Hij heeft bijna dertig jaar gestreden in het Spaanse socialisme (in de PSOE [sociaaldemocratisch] en de PSC [de Catalaanse afdeling van de PSOE]) en hij heeft daarbij ondervonden hoe daar gewerkt wordt, totdat hij zijn lidmaatschapskaart verscheurde en uit de partij stapte. Toen ik hem vroeg naar zijn redenen, was zijn antwoord erg duidelijk: Mijn uittreden kwam als bij een mentalist, die je verbaast bij zijn optreden en waarbij je ineens zijn truuk ontdekt. Wanneer we zorgvuldig de periodes analyseren waarin links in Spanje aan de macht is geweest, zullen wij zien dat het daarbij altijd samenwerkte met en zich verplichtte aan de elites, en stilzwijgend accoord ging met het régime (macht, oligarchie, Ibex 35, enz.). Zie in dit verband de verklaringen van de, onlangs overleden, geruïneerde en gerespecteerde Julio Anguita, waarin hij links ervan beschuldigde samen met rechts dezelfden van altijd te begunstigen.

zaterdag 23 mei 2020

En de reserves dan?

Volgens het Brabants Dagblad van vandaag zullen de zorgpremies "in elk geval fors gaan stijgen" door de extra kosten vanwege de "Corona-crisis".

Nu breekt me toch écht de klomp. Die zorgverZIEKeringsboeren hadden toch miljarden aan "reserves" op de plank liggen? Dit lijkt mij nu precies een moment om die reserves daadwerkelijk te gebruiken.

Waarvoor zou je anders reserves hebben dan om ze bij onverwachte tegenslagen aan te spreken? Of hopen ze misschien dat wij intussen vergeten zijn dat ze die reserves achtergehouden hebben en wachten ze tot iedereen dit vergeten is om ze dan op een geschikt moment als bonus uit te keren aan hun eigen "nuttelozen" (zoals grootaandeelhouders en managers [ritselaars])?

vrijdag 22 mei 2020

Heeft Willem-Alexander een strafblad?

Min of meer toevallig kwam ik in een oude Stentor (van 27 april 2017) een stukje tegen, waarin verwezen werd naar een auto-ongeluk van Willem A., blijkens hetwelk hij met een snelheid van 65 km/uur (op een plaats waar een maximumsnelheid gold van 50 km/uur) in 1988 in een sloot was gereden. De politie bood hem daarbij een schikkingsvoorstel aan van ƒ 300,00. Op grond daarvan zou hij dus -naar ik me meen te herinneren- een strafblad gekregen moeten hebben. Zou dat misschien voor blauwbloedigen binnen de normale termijn verjaard zijn - of aangepast, net zoals de regeltjes aangepast werden toen Máxima een vleeshandelaar had aangereden (zie hierover o.a. de NRC van 25 october 2001 en Trouw van 3 juli 2003)?

In een artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 24 mei 1988 (waarvan het origineel helaas niet meer te vinden is, maar wel een scan van Digibron, "De digitale schatkamer van christelijk Nederland") werd nog vermeld dat de politie ook nog de auto van Willem A. onderzocht had (om na te gaan of de remmen in orde waren), maar helaas is niet vermeld of gecontroleerd was of er wellicht sprake was van alcoholmisbruik - gezien de bijnaam van Willem A. had me dat niet overbodig geleken... Of is dat wel gedaan, maar is het resultaat van dat onderzoek op mysterieuze wijze verdwenen?

Over handen schudden...

NEMO-Kennislink heeft vandaag een interview met de ethnoloog Peter Jan Margry gepubliceerd over "[...] nationale rituelen om dit trauma [van de Covid-19-crisis] te verwerken", dat het lezen wel waard is, maar waarop ik niet in detail wil reageren.

Waar ik nog wél even op terug wil komen is zijn vraag met betrekking tot begroetingsrituelen, zoals een handdruk. Hij vraagt zich daarbij af hoe die zullen terugkomen, "misschien in aangepaste mate of vorm"...

Eerlijk gezegd zou het mij welkom zijn als niet meer blind van mij (ik kan uiteraard niet voor anderen spreken) verwacht werd om iedereen bij begroeting een hand te geven, of 'afgelebberd' te worden. Ik herinner me uit een heel grijs verleden een buurvrouw, voor wie ik -als ik haar zag aankomen- spoorslags naar mijn kamer vluchtte. En ik heb op mijn werk ook wel eens een enkele keer bezoekers een hand moeten geven, waarbij ik me afvroeg wanneer ze hun handen voor het laatst gewassen hadden.

Het zou me plaisieren zijn als niet meer automatisch van me verwacht zou worden dat ik iedereen die ik tegenkom automatisch een hand zou moeten geven. Er zijn genoeg mensen die ik niet wil aanraken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de nuttelozen van de maatschappij (aandeelhouders en managers [ritselaars] van grote multinationals) of bepaalde politici - en dan niet omdat ze misschieen vrouw zijn, hoewel Rita Verdonk van mij ook bepaald geen hand zou krijgen, tenzij ze zich bekeerd had van haar enge gedachtengang.

Mijn échte vriend(inn)en en kennissen zullen daar niet onder hoeven te lijden, want die staan in dit opzicht voor mij boven verdenking (wellicht niet helemaal terecht 😀).

Spanning tussen Marokko en Nederland


Vrij Nederland publiceert vandaag een interessant artikel (van de hand van Thijs Boer), waarin onder andere wordt aangegeven dat de problemen met Marokko niet van vandaag of gisteren zijn, maar zelfs al ontstaan zouden zijn in 2007.

Ik veronderstel dat die problemen al aanzienlijk eerder ontstaan zijn, vermoedelijk vóór het begin van mijn politieke bewustwording, maar wat mij betreft is de bezetting van de Westelijke Sahara een belangrijke reden om moeite te hebben met de Marokkaanse politiek, en zeker niet de houding van bepaalde groepen Nederlanders. Dat is meer een mooi excuus van het Marokkaanse régime om te proberen Nederland te bewegen tot een grotere bereidwilligheid om de schendingen van de mensenrechten in Marokko te accepteren. De betrekkingen met Marokko zijn inderdaad intussen niet meer zo slijmerig als een aantal jaren geleden (2005) toen de organisatie van een expositie in de Amsterdamse Nieuwe Kerk (ter gelegenheid van de eeuwenlange -400 jaar- diplomatieke betrekkingen met Marokko) onder druk van het Marokkaanse régime (dat dreigde Marokkaanse inzendingen terug te trekken) de in de catalogus  een kaart van Marokko aan te passen aan de wensen van het Marokkaanse régime, zodat volgens die catalogus de Westelijks Sahara een gewoon onderdeel van Marokko was geworden.

Ik heb er geen enkele moeite mee om schendingen van de mensenrechten te blijven bekritiseren, waar ik wél moeite mee heb is dat de diverse Nederlandse coalities (zeker na de Tweede Wereldoorlog) daar erg eenzijdig in zijn, zodat bijvoorbeeld de oorlogs- en andere misdaden van de schurkenstaten Israel en Verenigde Staten  "over het hoofd gezien worden" en zelfs actieve steun krijgen vanuit Den Haag.

Zie het ter gelegenheid van deze expositie uitgegeven pamflet van de Stichting Zelfbestuur West-Sahara en ook mijn artikel Historische rechten en ander geneuzel van 26 juni 2005.

donderdag 21 mei 2020

Profiteren zit kennelijk in het Oranje-DNA

Enkele dagen geleden werd in de media (met name in het TV-programma Zembla) nog aandacht besteed aan de manier waarop Willem A. misbruik maakt van landbouwsubsidies, zonder dat hij (op verscheidene punten) voldoet aan de voorwaarden daarvoor. (Zie hierover mijn artikel Krijgt Rutte dan een aantekening op zijn strafblad? van 15 dezer.)

Vandaag meldde de NRC onder de titel Koning betaalde niet voor inrichting privévertrekken Huis ten Bosch weer dat hij, nouja, de titel is duidelijk genoeg! 

Ik begin nu te begrijpen wat er bedoeld wordt als 'men' zegt dat de koning "het goed doet". Dat 'het' slaat dus kennelijk op misbruik maken. DAT gaat hem in ieder geval goed af...

Mark Rutte houdt het er intussen op dat het hier gaat om "privé" aangelegenheden, en dat hij het "niet nodig acht" de hoogte van de vergoeding (van bijna 5 miljoen €€ die Willem A. jaarlijks ontvangt voor deze en andere 'materiële kosten' periodiek te laten evalueren, zoals de Rekenkamer wil.

En intussen hoeft Willem de bedragen die hij ten onrechte vangt niet terug te betalen, laat staan dat hem daarvoor een boete wordt opgelegd.


P.S.: Eigenlijk vind ik dat iemand die zó enorm veel geld krijgt uit onze zakken als Willem, zonder er iets substantieels voor te doen, niet te veel drukte moet maken als het om zijn privé leven gaat. Tenslotte hebben de Nederlandse burgers ook niet bijster veel privacy meer, na alle gluurmiddelen die de Roverheid de laatste jaren heeft bedacht, om dan nog maar niet te spreken over de algoritmes van de Belastingdienst...

woensdag 20 mei 2020

Leesadvies

Vandaag las ik in de Belgische Doorbraak van mei een artikel over een boek van Christiana Stallaert: Het verdriet van Spanje (uitgegeven door Uitgeverij Vrijdag, ISBN 9789460018985). Ik heb het nog niet in handen kunnen krijgen, maar de beschrijving ervan suggereert wel een redelijk overzicht van de ontwikkelingen in "Spanje" in het voorbije millennium:
De titelkeuze Het verdriet van Spanje creëert al onmiddellijk verwachtingen. Verwacht evenwel geen roman, maar een historische ontleding van de Spaanse natie of identiteit. Dat is ook de expertise van de auteur, prof. Christiane Stallaert (Universiteit Antwerpen), antropologe en hispaniste. Haar bijzondere interesse in o.a. etniciteit, nationalisme en historische herinnering levert ook de rode raad in dit boek. Dat biedt de lezer een verrassende historische inkijk op het Spanje van vandaag. Stallaert neemt je mee van de Reconquista naar de bloedige burgeroorlog en leidt zo haar analyse naadloos naar het Spanje van vandaag, dat dus nog altijd ‘een natie op zoek naar zichzelf’ is.
Lees hier het volledige artikel! 

Ik ga ervan uit dat het boek ook te kopen (of bestellen) is bij een gewone boekhandel. Dat ga ik in ieder geval doen!

dinsdag 19 mei 2020

Spaanse ex-koning Juan Carlos gaat "onderduiken"

De vroegere Spaanse koning Juan Carlos (aangesteld door de vroegere dictator Franco), vader van de huidige koning Felipe VI, is van plan te gaan onderduiken in een luxe "resort" (*) in de  Dominicaanse Republiek, zoals vandaag wordt gemeld door Las Repúblicas.

In Zwitserland loopt al een onderzoek naar hem (JuanCa) wegens geldsmokkel, maar ondanks parlementaire vragen in Madrid wordt een Spaanse procedure tegen hem nog steeds tegengehouden door de cryptofascistische (zogenaamd Socialistische) partij PSOE van premier Pedro Sánchez, met steun van de fascistische oppositiepartijen PP (postfascistisch), Ciutadans/Ciudadanos (neofascistisch) en Vox (retrofascistisch.

(*) Een 'resort' is een omgekeerd concentratiekamp: een hek om een van luxe uitpuilend complex, meet buiten het hek vooral veel armoede.

maandag 18 mei 2020

Maar wát betekent "links" bij Bas Jacobs?

In Vrij Nederland is -onder de titel En nu op naar een vorm van kapitalisme waar iederéén beter van wordt vandaag een 'essai' gepubliceerd van de hand van Bas Jacobs.

Eerlijk gezegd had ik al een hard hoofd in de uitwerking van het stuk, want zeker vanaf de jaren 1980 is het kapitalisme (uiteindelijk in zijn neoliberale variant) alleen maar onmenselijker geworden, en ik kon me niet voorstellen dat er een menselijke vorm van kapitalisme zou bestaan. OK, misschien een wat minder onmenselijke vorm, maar zelfs die acht ik niet waarschijnlijk in de  huidige naast-elkander-leving.

Ik heb het betoog niet uitgelezen (niet uit kúnnen lezen), want toen ik de volgende tekst tegenkwam:

De Grote Recessie (2008-2015) is vooral sinds 2010 een toonbeeld geweest van macro-economisch mismanagement door zowel rechts als links. [..] In Nederland hebben brede coalities van links tot rechts in diverse regeerakkoorden en aanvullende begrotingsakkoorden met stugge volharding zo’n 50 miljard aan bezuinigingen en belastingverhogingen doorgevoerd.
had ik al gegeten en gedronken - en nog eens slecht ook! 

Wanneer is er na 2008 in Nederland een linkse coalitie geweest? De laatste linkse coalitie (althans met een sociaaldemocratische inslag) in Nederland was het Kabinet Den Uyl (1973-1977), en daarna zijn er weliswaar neoliberale coalities geweest waarin de ontlinkste PvdA (denk aan Wim Kok, die in 1995 vond dat de PvdA zijn "ideologische veren" moest "afschudden", waamee de partij overigens al een aantal jaren bezig was) meegeholpen heeft om de sociale zekerheid af te breken, maar dergelijke coalities zijn alleen maar links te noemen door mensen die een problematische links-rechts-coördinatie hebben - of die zich laten misleiden door de historische achtergrond van partijen als de PvdA of GroenLinks en hun socialistoïde woordkeuze.
Ik weet niet of dat ook het geval is bij Bas Jacobs, die volgens Wikipedia sinds 2007 hoogleraar economie en overheidsfinanciën is, maar veel inzicht in politieke stromingen zie ik in ieder geval niet terug in zijn verhaal (zover als ik het heb kunnen verdragen)...

De Spaanse Corona dankt het virus (artikel van blog «Barcelona schrijfsels»)

“We moeten corruptie bij de wortel aanpakken. Het uitoefenen van een openbaar ambt mag geen middel zijn voor zelfverrijking.” Holle woorden uit de mond van de Spaanse koning Felipe VI, enkele jaren geleden, naar aanleiding van de aanhoudende onfrisse politieke praktijken in zijn land. Hol, meer zelfs: cynisch en hypocriet, omdat zijn eigen vader Juan Carlos I niet zuiver op de graat is.

Lees hier het volledige artikel!

zaterdag 16 mei 2020

Bewuste maatregel van een cynisch régime?

Ik meldde een week geleden (in mijn artikel Corona-versoepeling met bedrieglijke informatie! van 8 mei) al, dat "vooralsnog de gangbare mondkapjes hooguit een symbolische bescherming bieden", maar het is allemaal nóg erger!

Vandaag meldde de NRC dat de krant een richtlijn van het Haagse rariteitenkabinet in handen heeft gekregen gekregen, waaruit blijkt dat de in het Openbaar Vervoer verplichte maskers "geen bescherming [hoeven] te bieden". Reizigers mogen alleen maskers dragen "die geen vorm van bescherming geven"! Dat komt omdat Den Haag daarmee wil voorkomen dat de reizigers degelijke maskers inkopen, waardoor er niet genoeg zijn voor "'de zorg'. 
Het komt er dus op neer dat de Haagse Bluffers maandenlang hebben zitten blunderen, waardoor er nog steeds niet voldoende maskers beschikbaar zijn. Het régime van Lubbers & Co. is bang dat het volk zich niet meer aan strenge regels wil houden, wat steeds duidelijker wordt op straat, en daarom worden de beschermende maatregelen versoepeld. Daarmee neemt die neoliberale club dus welbewust (met opzet?) het risico dat er exctra mensen besmet gaan worden!

De SP heeft hier al vragen over gesteld. Kamerlid Maarten Hijink: "Daarmee leg je feitelijk een fop-maatregel op", waarbij hij zich veel beschaafder uit dan de politici die willens en wetens de reizigers in gevaar brengen! En dan lijkt het ook nog eens dat je een boete kunt krijgen als je een deugdelijk masker draagt (die mogen vanaf 1 juni in het OV niet gebruikt worden!). Dan moet je dus kiezen tussen een boete of bewust het risico op besmetting te lopen.

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Haagse Bluffers cynisch genoeg zijn om de bevolking te ontdoen van bepaalde groepen bewoners - alsof de verslechteringen in het kader van de ZorgverZIEKeringswet het gewenste effect niet hebben...

Koninklijk schaamzweet (column van Youp van 't Hek)

«Dus brilprins Bernhard kreeg als eigenaar van het Zandvoortse Circuit toestemming om een paar ‘tijdelijke tribunes’ naast zijn racebaantje neer te zetten zodat het duingebied na de Grand Prix weer kon worden teruggegeven aan de natuur. En wat deed ons koninklijke Amsterdamse pandenmietje? [...]
En zo fulmineert Youp nog een tijdje geïnspireerd door (zie in de NRC van vandaag), ook over Willem A., aan wie ik gisteren toevallig (?) nog een stukje gewijd heb (Krijgt Rutte dan een aantekening op zijn strafblad?).

vrijdag 15 mei 2020

Krijgt Rutte dan een aantekening op zijn strafblad?

Ik ga er tenminste (misschien onterecht?) van uit dat Rutte -als rasechte VVD-er- een strafblad heeft.

Waar ik het over heb? Nou, heel simpel over artikel 42, tweede lid, van de Nederlandse grondwet: "De koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk."


Of zouden alle ministers samen verantwoordelijk zijn? In ieder geval geeft de toelichting dat "zij [dus de ministers] en niet de koning verantwoordelijk zijn voor het regeringsbeleid en daarover verantwoording moeten afleggen in Tweede en Eerste Kamer." 

Overigens, als ik de toelichting goed lees, geldt die koninklijke onschendbaarheid alleen voor het regeringsbeleid. De koning zou dus, volgens mijn interpratie, zelf verantwoordelijk zijn voor andere mistappen, die niets met het regeringsbeleid te maken hebben.

Nou, het gaat over bijv. het feit dat Willem A. (of iemand namens hem) een subsidie heeft aangevraagd voor het Dominium Coronæ (in gewoon Nederlands: kroondomein) Het Loo, terwijl hij om diverse redenen niet voldoet aan de voorwaarden voor die subsidie, die aan hem desniettenstaande is toegekend (bijna 4½ miljoen Euro voor een periode van 5 jaar).

Het gaat daarnaast ook om vervreemding van onvervangbare kunstschatten ("cultureel erfgoed") , die overigens onder de radar gehouden zijn, en zelfs niet eens op de eerste plaats aan geïnteresseerde instanties aangeboden zijn. Desgevraagd heeft Mark Rutte -leugenachtig- aangegeven dat (in dit geval) het Utrechts Archief geen geld zouden hebben om de betreffende stukken te kopen. 

Uiteindelijk blijken veel kunststukken die in handen zijn van het "Huis Oranje-Nassau" niet te zijn geregistreerd in het kader van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit (WBC), maar -theoretisch althans- bij de onder Juliana opgerichte «Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau», die -zoals nu het geval lijkt te zijn- vooral schimmige doeleinden nastreeft.


Enfin, bekijk hierover de twee volgende uitzendingen van het TV-programma «Zembla» van BNNVara:
De kunst van de koning (13 december 2019);en
Koninklijke constructies (13 mei 2020).


Oja, waar het me nu eigenlijk over ging (gaat!) is wie er nu vervolgd en (rechtvaardiglijk) gestraft moet worden: alle ministers (of premier Rutte, als opperhoofd van de Ministerclub?) of de koning zelf, omdat het hier tenslotte duidelijk niet gaat om regeringsbeleid (ik neem tenminste niet aan dat het lustmoorden van dieren, of het onterecht incasseren van subsidies daaronder valt).

donderdag 14 mei 2020

CoronaDom of Goor&Dom?

Bij Corendon hebben ze al iets bedacht om het toerisme weer op gang te brengen. Toeristen mogen -uiteraard mits Corona-vrij- naar Atalya (in Turkije, voor de enkeling die nog nooit van deze buitenlandse maxi-zonnebank gehoord heeft), waar ze in een 'resort' (dat is een omgekeerd concentratiekamp: luxe binnen de afrastering, ellende aan de buitenkant) opgesloten worden. Ze mogen er niet uit, maar ze hebben daar immers toch alles wat ze zich maar kunnen wensen.

Niet voor mij, in ieder geval - of ik nou wel of niet Corona-vrij ben. Ik heb toch heel andere ideeën over vacantie, en daar hoort het kweken van huidkanker niet bij.

Lees voor meer bijzonderheden over dit fantastische (NIET!) plan de verhelderende column van Sheila Sitalsing, in de Volkskrant van afgelopen maandag 11 mei.

Overigens... Willem A!

Ik had dan wel een week geleden een enkel woord van waardering voor een opmerking van Willem Alexander, maar dat betekent natuurlijk niet dat ik sedertdien een aanhanger van het middeleeuwse verschijnsel monarchie zou zijn. Er zijn redenen te over om daar een felle (steeds fellere!) tegenstander van te zijn.

En daar hoef ik niet eens moeite voor te doen. Het vreemde is dat er nog steeds Nederlanders zijn, die niet inzien wat er allemaal mis is met die monarchie. Zouden dat allemaal mensen zijn die uit de ruif van die zogenaamd oranje familie een graantje meepikken (wel een karig graantje, want het personeel daar maakt enorm lange dagen voor een enorm lage financiële vergoeding).

Oja, geen moeite te doen. Ze doen er notabene zelf genoeg aan om ons tegen de haren in te strijken. Zo wordt maar weer eens duidelijk hoe ze -in strijd met de daarvoor geldende regels- subsidie krijgen voor het 'kroondomein' Het Loo, dat eeuwen geleden al in 1959 door Wilhelmina aan de staat is geschonken hoe zij eraan gekomen is, wordt niet duidelijk... vermoedelijk gewoon ingepikt door een van haar (formele) voorouders op grond van hun koningsschap. Desondanks krijgt Willem A dus die subsidie die alleen voor "eigenaars" van natuurgebieden geldt, en daarbij voldoet hij niet eens aan de voorwaarden die voor die subsidie gelden. En de zogenaamde republikein Mark Ratte dekt dat ook nog eens, 'omdat dat privé is'.


Zie voor meer informatie dit artikel in de Volkskrant van vandaag. En vergeet ook niet om vanavond naar het TV-programma Zembla te kijken een van de zeer weinige programma's die op de televisie de moeite en de tijd waard zijn (vanavond om 20:25 op NPO2)! Op de site van Zembla is aanvullende informatie te vinden over deze onrechte subsidiëring en andere koninklijke wantoestanden.

zondag 10 mei 2020

Spanje een democratie? FOUT, een politiestaat!

Voor wie nog steeds het sprookje gelooft dat Spanje, na de verdwijning van dictator Franco (althans uit het echte leven, want zijn geest waart nog steeds onverminderd rond in de Spaanse staat, die overigens ook nog steeds zucht onder een door Franco aangewezen erfkoning!) heeft het nieuws niet goed gevolgd - wat overigens ook komt omdat de gelijkgeschakelde media in Nederland (de politieke en de commerciële televisie en de dagbladpers) zonder enige uitzondering alles overnemen wat de Spaanse gelijkgeschakelde pers rondbazuint. Gelukkig zijn er in Spanje (en niet alleen in Catalonië en Baskenland) -en ook in sommige buitenlanden- nog media die hun voorlichtingstaak wél serieus nemen. De belangrijkste hiervan (maar beslist niet de enige) is het dagblad Público', maar ook bijvoorbeeld de Britse Guardian.

Naar aanleiding van een vraag van de Baskische parlementariër Jon Iñarritu (EH Bildu) heeft het Spaanse régime toegegeven dat het verscheidene politie-agenten heeft gedecoreerd met de "Medaille van Politie-Verdienste", ofschoon er een onderzoek naar hen loopt in verband met de gewelddadigheden op 1 october 2017, toen bij een referendum in Catalonië met grof geweld werd ingeslagen op vreedzame kiezers. (Zie Vilaweb van gisteren - het artikel is in het Engels.)

Gezien de voorwaarden voor de betreffende onderscheidingen, moet dit politietuig -omdat ze niet overleden of gewond zijn- dus een "dienst van transcendentaal belang" verricht hebben (of  zich "voorbeeldig en uitzonderlijk gedragen" hebben, of iets gedaan hebben waarvoor ze deze beloning verdienen op grond van hun "uitzonderlijke verdienste"). Het in elkaar meppen van vreedzame (en ongewapende) burgers is dus kennelijk voor het régime in Madrid "van transcedentaal belang" (of iets dergelijks).

vrijdag 8 mei 2020

Corona-versoepeling met bedrieglijke informatie!

Minister De Jonge heeft beloofd dat er 1.700 IC-bedden 'bemand' zullen worden. Dat was een van de voorwaarden voor de versoepeling van de "intelligente" lockdown. Volgens mensen die wél kennis van zaken hebben is dat een onmogelijkheid. Daarvoor zouden 1650 IC-verplegers opgeleid moeten worden, en die zullen in het gunstigste geval pas over 1½ jaar beschikbaar kunnen zijn. Dus die 1700 IC-bedden zullen er voorlopig niet kunnen komen, laat staan de 3.000 bedden ('in geval van nood'), waarover De Jonge aan de Tweede Kamer geschreven heeft. (Zie NRC van gisteren.)

En daarbij gaat de Nederlandse overheid er nog van uit dat de burgers hun verantwoordelijkheid zullen nemen om te voorkomen dat er weer een nieuwe vloedgolf aan besmettingen optreedt. De manier waarop in de voorbije weken de bevolking het in principe wel eens is met de beperkingen, maar er daarbij kennelijk van uitgaat dat de anderen zich moeten inhouden, is -letterlijk- angstaanjagend. En bovendien zullen veel mensen denken dat er geen risico meer bestaat wanneer iedereen maar een mondkapje draagt, terwijl vooralsnog de gangbare mondkapjes hooguit een symbolische bescherming bieden.

Bovendien vraag ik me af hoeveel mensen zich nog herinneren dat Rutte gezegd heeft dat er binnenkort weer meer mogelijk is, wanneer het virus beheersbaar blijft. Als dat niet zo is, moet hier misschien ook wel een militaire staatsgreep plaatsvinden zoals in Spanje, want ik vraag me sterk af of 'men' zich weer een nieuwe lockdown zal willen laten opleggen.


Volgens het Algemeen Dagblad van vandaag zijn "experts [zelfs] overtuigd  van stijging in derde week juni"!

donderdag 7 mei 2020

Corona-immuniteit?

Dat valt misschien toch wel een beetje tegen. Experts vroegen zich zoïzo al af of eventuele immuniteit voor een lange tijd zou blijven gelden, maar nu blijkt volgens een artikel in de Belgische krant Het Laatste Nieuws van vandaag dat de eerste Corona-patiënt in België niet immuun is...

Zolang het tegendeel niet bewezen is, lijkt het me zinnig voorlopig toch de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen, om een tweede (en derde enz.) Corona-golf niet te veel kans te geven. 

Aanvulling: Het Brabants Dagblad biedt op 8 mei meer informatie over dit bericht.

woensdag 6 mei 2020

Corona-maatregelen versoepelen?

Nadat steeds meer mensen (zoals voetbalfans en festivalliefhebbers) en bedrijven (bijvoorbeeld uit de horeca- en toerismesector) al enkele weken klagen dat ze vinden dat de maatregelen te lang duren, komt het goed uit dat Rutte een versoepeling daarvan heeft aangekondigd voor eind mei. Dat hij daarbij ook heeft aangegeven dat die versoepeling teruggedraaid kan worden, wanneer het verloop van de pandemie tegenvalt, is voor veel mensen uit hun geheugen weggevallen.

Opvallend is dat in de propaganda-bulletins van de TV-journaals, waar tot enkele dagen geleden toch ook steeds een beetje aandacht werd besteed aan de toestand in verzorgings- en verpleeghuizen en aan de slechte bescherming van hun personeel, de laatste dagen vooral horeca-exploitanten en mensen uit kapsalons kunnen vertellen wat ze van plan zijn in de nabije toekomst en over de problemen die ze de laatste tijd ondervonden hebben. Het is dus kennelijk de bedoeling dat de ouderen en andere risicogroepen achter de coulissen geschoven worden.


Het enthousiasme, waarmee de laatste weken de bevolking zelf al begonnen is met het uitkleden van de Corona-bestrijding (denk aan de drukte in Keukenhof, in de Ikea-winkels en in diverse winkelstraten), geeft te denken. Het zou mij niet verbazen wanneer we daardoor -en zeker wanneer na het heropenen van scholen ook allerlei andere groepen kinderen elkaar en de ouders van andere kinderen besmetten- mogelijk een nieuwe stortvloed aan besmettingen tegemoet kunnen zien. En dat terwijl er nog steeds een tekort is aan beschermingsmateriaal...
Het gegeven dat er in Nederland nauwelijks en al zeker niet systematisch getest wordt helpt ook niet mee om een enigszins betrouwbaar of zelfs maar begrijpelijk beeld te krijgen van de situatie.


Tot mijn genoegen (beetje wrang, dat wel) sta ik niet alleen in mijn twijfels over de houding van de Nederlandse overheid (maar ook van de bevolking), zoals moge blijken uit een artikel in De Groene Amsterdammer van vandaag over de pandemie-onderzoeker Yaneer Bar-Yam en andere wetenschappers, dat ik mijn lezers graag zou willen aanbevelen, N.B.: Alle Corona-gerelateerde artikelen (in De Groene Amsterdammer)zijn momenteel ook voor niet-abonnees te lezen.

dinsdag 5 mei 2020

Moedige woorden van Willem Alexander, maar...

Ik had niet gedacht dat ik nog ooit met instemming kennis zou nemen van een toespraak van Willem Alexander (of van een andere "Oranje"), maar toch is het zo.

In zijn toespraak gisteren (op de lege Dam in Amsterdam) oefende hij iets van kritiek uit op zijn overgrootmoeder Wilhelmina. Hij stelde namelijk dat "medemensen, medeburgers in nood, [...] zich in de steek gelaten [voelden], onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat." (Zie voor de volledige tekst van zijn toespraak o.a. de Volkskrant van gisteren.) Wilhelmina heeft inderdaad enkele malen gesproken via Radio Oranje (via de zenders van de Britse BBC), en daarbij heeft ze nauwelijks enkele woorden besteed aan het lot van de joodse Nederlanders.

Hij zou misschien ook nog hebben kunnen aangeven dat ze al eerder te kennen had gegeven dat ze weinig op had met de joden. Toen er vóór mei 1940 steeds meer joodse vluchtelingen uit Duitsland kwamen (ofschoon er nog veel meer waren die niet tot Nederland werden toegelaten), was de regering in 1939 van plan om deze vluchtelingen op te vangen (bij Elspeet) op zo'n 12 kilometer van Het Loo, waar Wilhelmina woonde, wat niet naar de zin was van Wilhelmina (zie De Telegraaf van 16 januari 1999). Daarom werd een nieuw opvangkamp gebouwd in Westerbork, dat later door de nazi's werd gebruikt als doorgangskamp voor joden die uiteindelijk naar Duitse concentratiekampen vervoerd moesten worden.

Ook, maar dat heeft dan weer niet rechtstreeks te maken met de jodenvervolging, had hij nog kunnen aangeven dat Wilhelmina naar Engeland gevlucht was, zonder dat ze daarvoor de wettelijke protocols in acht had genomen. In feite was ze dus ongrondwettelijk het land ontvlucht (zie hiervoor o.a. de blog van Gerard de Boer, met enkele interessante krantenknipsels) en daardoor had ze dus haar koningsschap verbeurd en had ze na de oorlog niet meer als koningin mogen terugkomen

maandag 4 mei 2020

Paus Maledictus is zijn streken nog niet verleerd

Ex-paus Maledictus (officieel Benedictus XVI, in burgertermen Joseph Ratzinger, ook wel eens bijgenaamd "Nazinger" of Paus Rat) blijft nog steeds op hetzelfde aambeeld hameren: het homohuwelijk (en natuurlijk: homosexualiteit) is slecht, en uiteraard ook euthanasie en abortus, en de productie van mensen in laboratoria (zie het Nationaal Dagblad van vandaag).
Het is zo jammer (en inconsequent) dat hij intussen wel uitgebreid gebruik blijft maken van andere moderne uitvindingen, zoals de boekdrukkunst, televisie en radio - eigenlijk zou het beter zijn om van 'misbruik' te spreken, want papierverspilling en ethervervuiling).

Het grote gevaar voor "de kerk" (dat wil zeggen de Rooms-Katholieke secte) schuilt -volgens Maledictus- in een "wereldwijde dictatuur van schijnbaar humanistische ideologieën". Eerlijk gezegd vind ik hem en de apert onchristelijke ideologie van de RK Secte, die -vanaf het tweede concilie van Nicea- duidelijk niets begrepen heeft van de boodschap van liefde die de eerste christen Jesus Christus gebracht heeft, een veel groter gevaar, en niet alleen voor "de kerk", maar voor de hele mensheid.

Die houding van de kerk van Rome blijkt onder andere ook uit het enthousiasme waarmee hoge kerkelijke figuren wapens zegenden van soldaten die ten oorlog trokken. Trouwens ook de vanzelfsprekendheid waarmee de RK hiërarchie steeds de kant heeft gekozen van dictators, zolang ze -uiteraard- de katholieken maar met rust lieten...

Socialistische regering in Spanje?

ElDiario meldt vandaag dat Spanje er geen moeite mee heeft Corona-steun te geven aan bedrijven die officieel gevestigd zijn in belastingparadijzen. Landen als Frankrijk, Denemarken en Polen verbieden dat soort steun.

Nederland heeft er ook geen moeite mee belastinggeld over de balk te gooien voor bedrijven die gelegitimeerd belasting ontduiken (dat wordt dan 'belastingontwijken' genoemd), maar het blijft verdomd a-sociaal (zeg maar: walgelijk) en onprincipieel van die bedrijven.


Het verschil is echter dan Nederland al 30 jaar in handen is van neoliberale régimes, waarvan je niet anders kunt verwachten - terwijl Spanje zogenaamd een socialistische regering heeft - van de sociaaldemocratische (in feite; cryptofascistische) PSOE, Socialistische Arbeiderspartij van Spanje, en van Podemos (die in de massamedia doorgaans beschouwd wordt als links en soms zelfs als extreem-links, wat overigens volstrekt absurd is).

Volledigheidshalve zij vermeld dat Yolanda Díaz (minister van Arbeid) in La Vanguardia heeft laten weten dat "er wordt gestudeerd op maatregelen, nieuwe waarborgen, [...] zodat bedrijven, die gevestigd zijn in belastingparadijzen of bedrijven die dividend uitbetalen hiervan geen gebruik kunnen maken. Hierover wordt in de EU nagedacht."

zondag 3 mei 2020

Link tussen Covid-19 en 5G?!

Nee, het lijkt me volstrekt absurd om te denken dat het in onze wereld mogelijk zou zijn om een (menselijk of dierlijk) virus te verspreiden via een zendmast. In de tijd van Star Trek zou het waarschijnlijk wel mogelijk zijn geweest, maar die wereld ligt nog een paar eeuwen verder in de toekomst.

Desondanks is er wel degelijk een gemeenschappelijke factor voor de Corona-crisis en 5G. Zonder het neoliberalisme zou de situatie in Nederland en de Europese Unie heel anders geweest zijn, want dan zou de 'economie' zeker geen groter belang hebben gehad dan het welzijn van de bevolking.

Rutte (ik noem wel met name Rutte, maar uiteraard spreekt hij ook namens degenen die met hem de beslissingen nemen) doet wel zijn best om bij elk Corona-praatje op de TV niet alleen de gevolgen voor de Nederlandse economie te benadrukken Daarom staat hij ook elke keer wel eventjes stil bij de inwoners van het land die onder een risicogroep vallen. Daarnaast betuigt hij ook regelmatigjes zijn respect voor de mensen die zich in de zorg inzetten voor de ouderen, maar daar blijft het dan ook bij, want hij laat deze mensen nog steeds doorploeteren zonder adequate bescherming: het is duidelijk dat deze mensen (voor de Nederlandse economie) minder belangrijk zijn dan de mensen die in IC-bedden liggen. Regelmatig wordt duidelijk gemaakt dat het voor veel ouderen dodelijk zou kunnen zijn op de IC opgenomen en behandeld te worden - waarbij we kunnen concluderen dat het minder erg zou zijn als ouderen het niet overleven dan mensen die een IC-opname (misschien) wel aan kunnen, en die dus nog van belang zouden kunnen zijn voor de Nederlandse economie.

Ook bij 5G speelt eenzelfde overweging. Het is nog weliswaar niet duidelijk en onweerspreekbaar aangetoond dat 5G ongevaarlijk is, maar dit systeem is van heel groot belang voor de economie, want voor het IoT (het Internet of Things, een nieuwe term voor een wereld waarin alles met het Internet verbonden is: van de ijskast tot aan de centrale verwarming, van bewakingscamera's tot -bij wijze van spreken- de kattenbak, die ons een waarschuwing geeft op onze telefoon dat hij ververst moet worden) en voor zelfstandig rijdende auto's kunnen we daar niet langer op wachten. Niet dat we dat na al die millennia zonder nu perse nodig hebben, maar... op die manier kunnen veel goederen zonder menselijke tussenkomst bezorgd worden - denk aan postbezorgers. Ook op vakkenvullers en caissières in supermarkten kan dan bezuinigd worden, en aan zorgmedewerkers, waar mensen ook verzorgd kunnen worden door robots - een soort omgekeerde kamekotsies (of hoe die nephonden dan ook heten).

In het verleden heb ik al diverse artikelen gewijd aan de risico's van de voorgangers van 5G, en om doublures te voorkomen, noem ik er daarvan maar gemakshalve enkele:

UMTS - of: Rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog? (15.09.2006);
UMTS (vervolg) - Of: hoe we belazerd worden door 'onze' regering (16.09.2006);
Cijfermatige belazerij (27.09.2006);
Geld telt, mensen niet! (14.10.2006);
Weer halve waarheid verabsoluteerd (09.11.2006);
De GSM/UMTS-mafia kan weer rustig slapen (08.12.2006);
UMTS nog steeds niet bewezen veilig (13.01.2007);
Toch bang voor schadeclaims? (23.06.2007);
"UMTS-straling" ver onder "blootstellingslimiet" (01.08.2007);
Wordt er in Den Haag dan toch nog gedacht? (29.08.2007) en
Wat nu, Nederlandse overheid? (10.09.2007).