maandag 18 mei 2020

Maar wát betekent "links" bij Bas Jacobs?

In Vrij Nederland is -onder de titel En nu op naar een vorm van kapitalisme waar iederéén beter van wordt vandaag een 'essai' gepubliceerd van de hand van Bas Jacobs.

Eerlijk gezegd had ik al een hard hoofd in de uitwerking van het stuk, want zeker vanaf de jaren 1980 is het kapitalisme (uiteindelijk in zijn neoliberale variant) alleen maar onmenselijker geworden, en ik kon me niet voorstellen dat er een menselijke vorm van kapitalisme zou bestaan. OK, misschien een wat minder onmenselijke vorm, maar zelfs die acht ik niet waarschijnlijk in de  huidige naast-elkander-leving.

Ik heb het betoog niet uitgelezen (niet uit kúnnen lezen), want toen ik de volgende tekst tegenkwam:

De Grote Recessie (2008-2015) is vooral sinds 2010 een toonbeeld geweest van macro-economisch mismanagement door zowel rechts als links. [..] In Nederland hebben brede coalities van links tot rechts in diverse regeerakkoorden en aanvullende begrotingsakkoorden met stugge volharding zo’n 50 miljard aan bezuinigingen en belastingverhogingen doorgevoerd.
had ik al gegeten en gedronken - en nog eens slecht ook! 

Wanneer is er na 2008 in Nederland een linkse coalitie geweest? De laatste linkse coalitie (althans met een sociaaldemocratische inslag) in Nederland was het Kabinet Den Uyl (1973-1977), en daarna zijn er weliswaar neoliberale coalities geweest waarin de ontlinkste PvdA (denk aan Wim Kok, die in 1995 vond dat de PvdA zijn "ideologische veren" moest "afschudden", waamee de partij overigens al een aantal jaren bezig was) meegeholpen heeft om de sociale zekerheid af te breken, maar dergelijke coalities zijn alleen maar links te noemen door mensen die een problematische links-rechts-coördinatie hebben - of die zich laten misleiden door de historische achtergrond van partijen als de PvdA of GroenLinks en hun socialistoïde woordkeuze.
Ik weet niet of dat ook het geval is bij Bas Jacobs, die volgens Wikipedia sinds 2007 hoogleraar economie en overheidsfinanciën is, maar veel inzicht in politieke stromingen zie ik in ieder geval niet terug in zijn verhaal (zover als ik het heb kunnen verdragen)...

Geen opmerkingen: