donderdag 21 mei 2020

Profiteren zit kennelijk in het Oranje-DNA

Enkele dagen geleden werd in de media (met name in het TV-programma Zembla) nog aandacht besteed aan de manier waarop Willem A. misbruik maakt van landbouwsubsidies, zonder dat hij (op verscheidene punten) voldoet aan de voorwaarden daarvoor. (Zie hierover mijn artikel Krijgt Rutte dan een aantekening op zijn strafblad? van 15 dezer.)

Vandaag meldde de NRC onder de titel Koning betaalde niet voor inrichting privévertrekken Huis ten Bosch weer dat hij, nouja, de titel is duidelijk genoeg! 

Ik begin nu te begrijpen wat er bedoeld wordt als 'men' zegt dat de koning "het goed doet". Dat 'het' slaat dus kennelijk op misbruik maken. DAT gaat hem in ieder geval goed af...

Mark Rutte houdt het er intussen op dat het hier gaat om "privé" aangelegenheden, en dat hij het "niet nodig acht" de hoogte van de vergoeding (van bijna 5 miljoen €€ die Willem A. jaarlijks ontvangt voor deze en andere 'materiële kosten' periodiek te laten evalueren, zoals de Rekenkamer wil.

En intussen hoeft Willem de bedragen die hij ten onrechte vangt niet terug te betalen, laat staan dat hem daarvoor een boete wordt opgelegd.


P.S.: Eigenlijk vind ik dat iemand die zó enorm veel geld krijgt uit onze zakken als Willem, zonder er iets substantieels voor te doen, niet te veel drukte moet maken als het om zijn privé leven gaat. Tenslotte hebben de Nederlandse burgers ook niet bijster veel privacy meer, na alle gluurmiddelen die de Roverheid de laatste jaren heeft bedacht, om dan nog maar niet te spreken over de algoritmes van de Belastingdienst...

Geen opmerkingen: