vrijdag 15 mei 2020

Krijgt Rutte dan een aantekening op zijn strafblad?

Ik ga er tenminste (misschien onterecht?) van uit dat Rutte -als rasechte VVD-er- een strafblad heeft.

Waar ik het over heb? Nou, heel simpel over artikel 42, tweede lid, van de Nederlandse grondwet: "De koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk."


Of zouden alle ministers samen verantwoordelijk zijn? In ieder geval geeft de toelichting dat "zij [dus de ministers] en niet de koning verantwoordelijk zijn voor het regeringsbeleid en daarover verantwoording moeten afleggen in Tweede en Eerste Kamer." 

Overigens, als ik de toelichting goed lees, geldt die koninklijke onschendbaarheid alleen voor het regeringsbeleid. De koning zou dus, volgens mijn interpratie, zelf verantwoordelijk zijn voor andere mistappen, die niets met het regeringsbeleid te maken hebben.

Nou, het gaat over bijv. het feit dat Willem A. (of iemand namens hem) een subsidie heeft aangevraagd voor het Dominium Coronæ (in gewoon Nederlands: kroondomein) Het Loo, terwijl hij om diverse redenen niet voldoet aan de voorwaarden voor die subsidie, die aan hem desniettenstaande is toegekend (bijna 4½ miljoen Euro voor een periode van 5 jaar).

Het gaat daarnaast ook om vervreemding van onvervangbare kunstschatten ("cultureel erfgoed") , die overigens onder de radar gehouden zijn, en zelfs niet eens op de eerste plaats aan geïnteresseerde instanties aangeboden zijn. Desgevraagd heeft Mark Rutte -leugenachtig- aangegeven dat (in dit geval) het Utrechts Archief geen geld zouden hebben om de betreffende stukken te kopen. 

Uiteindelijk blijken veel kunststukken die in handen zijn van het "Huis Oranje-Nassau" niet te zijn geregistreerd in het kader van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit (WBC), maar -theoretisch althans- bij de onder Juliana opgerichte «Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau», die -zoals nu het geval lijkt te zijn- vooral schimmige doeleinden nastreeft.


Enfin, bekijk hierover de twee volgende uitzendingen van het TV-programma «Zembla» van BNNVara:
De kunst van de koning (13 december 2019);en
Koninklijke constructies (13 mei 2020).


Oja, waar het me nu eigenlijk over ging (gaat!) is wie er nu vervolgd en (rechtvaardiglijk) gestraft moet worden: alle ministers (of premier Rutte, als opperhoofd van de Ministerclub?) of de koning zelf, omdat het hier tenslotte duidelijk niet gaat om regeringsbeleid (ik neem tenminste niet aan dat het lustmoorden van dieren, of het onterecht incasseren van subsidies daaronder valt).

Geen opmerkingen: