donderdag 14 mei 2020

Overigens... Willem A!

Ik had dan wel een week geleden een enkel woord van waardering voor een opmerking van Willem Alexander, maar dat betekent natuurlijk niet dat ik sedertdien een aanhanger van het middeleeuwse verschijnsel monarchie zou zijn. Er zijn redenen te over om daar een felle (steeds fellere!) tegenstander van te zijn.

En daar hoef ik niet eens moeite voor te doen. Het vreemde is dat er nog steeds Nederlanders zijn, die niet inzien wat er allemaal mis is met die monarchie. Zouden dat allemaal mensen zijn die uit de ruif van die zogenaamd oranje familie een graantje meepikken (wel een karig graantje, want het personeel daar maakt enorm lange dagen voor een enorm lage financiële vergoeding).

Oja, geen moeite te doen. Ze doen er notabene zelf genoeg aan om ons tegen de haren in te strijken. Zo wordt maar weer eens duidelijk hoe ze -in strijd met de daarvoor geldende regels- subsidie krijgen voor het 'kroondomein' Het Loo, dat eeuwen geleden al in 1959 door Wilhelmina aan de staat is geschonken hoe zij eraan gekomen is, wordt niet duidelijk... vermoedelijk gewoon ingepikt door een van haar (formele) voorouders op grond van hun koningsschap. Desondanks krijgt Willem A dus die subsidie die alleen voor "eigenaars" van natuurgebieden geldt, en daarbij voldoet hij niet eens aan de voorwaarden die voor die subsidie gelden. En de zogenaamde republikein Mark Ratte dekt dat ook nog eens, 'omdat dat privé is'.


Zie voor meer informatie dit artikel in de Volkskrant van vandaag. En vergeet ook niet om vanavond naar het TV-programma Zembla te kijken een van de zeer weinige programma's die op de televisie de moeite en de tijd waard zijn (vanavond om 20:25 op NPO2)! Op de site van Zembla is aanvullende informatie te vinden over deze onrechte subsidiëring en andere koninklijke wantoestanden.

Geen opmerkingen: