zaterdag 23 november 2013

Opnieuw verzoek om stemcomputers in de kromstaat Nederland...

Nadat bij de recente gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan den Rijn de stemmen herteld moesten worden, waarbij uiteindelijk één stem meer geteld werd (en 3 ongeldige stemmen meer, terwijl bij acht partijen afwijkingen gevonden zijn (met een maximale afwijking van vier stemmen), pleit burgemeester Eenhoorn nu voor electronisch stemmen in de toekomst (zie NRC van gisteren). Het zal niemand verbazen dat Eenhoorn VVD-er is (zie Wikipedia).

Het is mij onduidelijk waarom mensen voorstander kunnen zijn van electronische verkiezingen, want als daarbij fouten gemaakt zijn (of actief gefraudeerd wordt) is er niets meer te controleren, zoals in 2006 bleek in het Brabantse dorpje Zeeland (die de Volkskrant van 30 augustus 2006), waar schaduwverkiezingen gehouden moesten worden om de fraude vast te stellen.
Dat in onze parlementaire dictatuur niet zwaar getild wordt aan verkiezingsfraude, blijkt overigens wel uit de uiteindelijke strafeis van 180 uur werkstraf (!) tegen fraudeur Guus te Meerman (zie Brabants Dagblad van 14 maart 2011).


In het verleden heb ik al vaker geschreven over de vermeende zegeningen van gecomputeriseerde verkiezingen. Die zijn vooral van belang voor mensen met boze bedoelingen. Denk maar aan de door (zeg maar namens, want de man weet niet eens hoe hij een boek moet vast houden) George W. Bush gemanipuleerde (en ten onrechte "gewonnen") verkiezingen.

Zie hier voor mijn eerdere artikelen over stemcomputers ("stemmachines", zoals ze door de voorstanders ten onrechte genoemd worden):

'Democratisch' stemmen per stemcomputer? (6 juli 2006);
Toch fraude met stemcomputer? (30 augustus 2006) - de link in dit artikel naar het Brabants Dagblad werkt niet meer, maar die naar de Volkskrant nog wel - zie enkele alinea's terug);
Voorstel voor controleerbare stemmachines (19 september 2006) - de onder in dit artikel vermelde link is naar hier verplaatst;
Pyrrhys-overwinning? (30 october 2006;
Computerfraude, ook in Nederland? (6 november 2006;
Wij willen gewoon eerlijke en betrouwbare verkiezingen! (18 april 2007).

Laten we ons echter niet voor de gek (laten) houden. Zelfs áls we écht eerlijke en niet-gemanipuleerde verkiezingen hebben, zal Nederland voorlopig nooit een democratie zijn. Ga maar na.

Op grond van wat losse flodders en leugenachtige beloften van lijsttrekkers tijdens televisie-"debatten" (die de spot drijven met het begrip "debat") laten de kijkers zich voor de gek houden en brengen ze hun stem uit op de partij van degene met de aantrekkelijkste leugens. Als de (op grond van leugens behaalde) stemmen eenmaal geteld zijn gaan de lijsttrekkers van de partijen om de (borrel?)tafel zitten om af te spreken hoe ze samen de komende vier jaar zo aangenaam mogelijk kunnen doorbrengen. En als ze dan eenmaal hun plannetjes bekonkeld hebben, begint het grote kiezersbedrog. Vervolgens kunnen de kiezers de komende tijd niet anders doen dan hun mond houden, omdat ze nu eenmaal geen stem meer hebben: die hebben ze aan 'hun' parlementskandidaten gegeven. 

Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken, dat de enige manier om ooit tot een écht democratisch Nederland te komen is niet meer te stemmen. Wanneer de meerderheid van de kiesgerechtigden niet meer (of bewust ongeldig) stemt, zullen de parlementaire leugenaars vanzelf door de mand vallen, aangezien ze geen mandaat hebben van het Nederlandse volk.

zondag 17 november 2013

Dwangarbeid in ons O-ZO vrije knikkerlandje (waar het niet om de knikkers gaat, maar om het geld!)

Mensen met een bijstandsuitkering moeten vanaf volgend jaar dwangarbeid gaan verrichten (De Telegraaf van 13 november). Ze "mogen" zelf bedenken wat ze voor "maatschappelijk relevant" werk willen gaan doen (sneeuwruimen, klaaroveren, "maatje" zijn voor ouderen, noemt De Telegraaf als voorbeelden). Dat is allemaal werk dat eigenlijk door betaalde krachten dient te geschieden (respectievelijk door gemeentewerkers, politie-agenten en bejaardenwerkers). En natuurlijk als een bijstandsgerechtigde toevallig een vrachtwagenrijbewijs heeft, kan hij ook op een vuilniswagen ingezet worden. Op deze manier kunnen er overal nóg meer mensen ontslagen worden bij -zogenaamde- reorganisaties. Als dan later -zogenaamd- blijkt dat er werk blijft liggen, kunnen weer gratis dwangarbeiders (bijstandsgerechtigden) worden opgeroepen. En als die om een of andere reden niet willen, welnu, dan krijgen ze gewoon geen uitkering meer. Nóg meer geld voor de Haagse Bluffers...

Wat is het verschil tussen de "Arbeitseinsatz" van de nazi's, de dwangarbeid in Siberië en deze dwangarbeid 2014?
De nazi's hadden het "excuus" dat ze natuurlijk heel veel mensen nodig had om in een oorlog om "Lebensraum" dood te laten schieten, en daarom werden Nederlanders, Polen en anderen maar ingezet als dwangarbeiders (en joden, homo's, communisten en andere "ongewenste elementen" als slaven, die zich gerust dood mochten werken).
En de Sovjet-Unie "moest" natuurlijk de anti-revolutionaire reactionnaire uit de samenleving verwijderen.
In Nederland gaat het er alleen om, om zoveel mogelijk geld uit de zakken van de burgers te stelen om het te kunnen besteden aan o.a. belastingverlaging voor patsers en andere nuttelozen, én natuurlijk voor het kopen van straaljagers en ander oorlogstuig (of voor het voeren van koloniale oorlogen in Irak, Afghanistan en momenteel weer in Mali).

Dat is ook de enige reden waarom de AOW-leeftijd omhoog schuift. Mensen moeten langer werken, ook al is er geen werk. Tja, dan zijn die mensen werkloos en krijgen ze een -steeds verder uitgeklede- werkloosheidsuitkering, en daarna een bijstandsuitkering (tenzij ze natuurlijk samenwonen met iemand anders met inkomen: dan krijgen ze niets). Dat vinden de kapitalistische Haagse Bluffers van het PVVDA-régime alleen maar prettig. Des te meer geld voor hun werkelijke achterban (de patsers, en de grootgraaiers). Het dringt niet tot hen door (althans, vermoedelijk interesseert het hen geen barst), dat daardoor de Nederlandse economie steeds verder keldert.


Ik zal het nog een keer proberen uit te leggen: patsers potten "hun" geld op en geven weinig uit (tenslotte kunnen ze ook maar een bepaalde hoeveelheid voedsel consumeren en drinken ze toch ook niet meer dan één liter whiskey (of wodka?) per dag. Dat blijkt wel, omdat het aantal miljonairs in Nederland behoorlijk snel stijgt (zie bijv NRC van 23 juli dit jaar).
Alle andere burgers zouden best wel wat meer (en beter, dus duurder) voedsel willen kopen en die lusten ook af en toe wel eens een biertje, MAAR daar hebben ze dus geen geld voor. Er wordt derhalve veel minder verkocht aan alle patsers (1%), dan de gewone burgers zouden kunnen kopen (99%), MITS ze geld hadden. Dat het bedrijfsleven dus weinig omzet is het gevolg van de Haagse politiek om het geld in de zakken van de nuttelozen van de maatschappij te laten wegrotten.

maandag 11 november 2013

Nederland uit recessie?

Dat is de conclusie die een artikel op de site van het consumentenprogramma Kassa suggereert (op grond van informatie van het ANP/De Telegraaf). 

"Nederland profiteert" volgens "de meeste gepeilde economen", "van de voorzichtig aantrekkende economie in de omringende landen."

Nog afgezien van de vraag wat er klopt van deze halfslachtige belofte (ook de woningmarkt zou trouwens bijna uit de crisis zijn, volgens dezelfde bron) geeft zelfs dit korte artikeltje een zeer tragisch beeld van de Nederlandse economie. Die zou, volgens de opmerkingen van Wouter Bos bij het begin van de crisis, zo sterk zou zijn dat wij er nauwelijks iets van zouden merken.
De verantwoordelijkheid ligt onloochenbaar bij de incompetente Nederlandse politici (waarvan diezelfde Wouter Bos er ook een was en die dus medeplichtig is aan de ellende die in de voorbije jaren over bijna de hele Nederlandse bevolking (de "99%") uitgestort is), want zij hebben de Nederlandse economie met hun uitbuitingspraktijken alleen maar dieper in de put gestort. Immers, de Nederlandse economie gaat alleen vooruit dankzij die van de omringende landen.

Kan er nu nog iemand zijn (afgezien van de 1% profiteurs natuurlijk) die de Haagse Roverheid de hand boven het hoofd blijft houden? Waar blijft de opstand van nagenoeg het hele Nederlandse volk?

Overigens, ik geloof helemaal niet dat het beter gaat met de economie. De inhoud van dit bericht heeft evenveel (even weinig, dus) waarde als de beloften van Balkenende, dat het na het "zuur" van dit jaar, volgend jaar beter zou gaan. Het is niets meer dan een iets minder onsubtiele variatie op de belachelijke opmerking van Rutte, dat we maar een nieuwe auto moeten kopen om de Nederlandse economie weer bij bewustzijn te brengen.

donderdag 7 november 2013

Sommige dieren (met stropdassen) zijn nu eenmaal gelijker dan anderen...

Het volgende artikel heb ik overgenomen uit de Pateo Nieuwsbrief van 6 november 2013:

Miljardenfraude bestraft met miljoenenboete

Stel dat je 100 euro steelt en wordt betrapt, om vervolgens een boete te krijgen van 5 euro, waarna je weer vrij bent en bovendien die andere 95 euro gewoon mag houden. Zoiets kan natuurlijk alleen wanneer het om heel veel meer geld gaat, en de dieven dure pakken dragen. Dat gebeurde namelijk nadat de Rabobank was betrapt op het manipuleren van rente (de London Interbank Offered Rate (Libor) en de Euribor-rente), waarmee voor vele miljarden is gefraudeerd. Na te zijn betrapt heeft de Rabobank een schikking van slechts €774 miljoen boete kunnen treffen. Criminaliteit loont dus, maar dat wisten deze witte-boorden-criminelen natuurlijk allang. Want op dat graainiveau wordt misdaad immers ook beloond met een gouden handdruk. Hoe lang staan we nog toe dat de banken (en de multinationals) onze samenleving steeds verder ontwrichten? Wanneer komt er eindelijk een verbod op het heffen van rente?