woensdag 31 december 2008

Even gruwelen: Simon Wiesenthal Center

Simon Wiesenthal is er in het verleden in geslaagd zware nazi's (denk maar aan Adolf Eichmann) op te sporen.

Dat betekent echter niet automatisch dat het huidige Simon Wiesenthal Center respectabel is, ook al zou je -gezien het motto "Freedom is not a gift from heaven... you must fight for it every day
[Vrijheid is geen geschenk van de hemel... je moet er elke dag voor vechten]"- veronderstellen dat ze alle begrip hebben voor de wanhopige situatie waarin Hamas (en de Palestijnen in het algemeen) zich bevinden.

Dat is namelijk wat de Palestijnen al decennia aan het doen zijn: vechten voor hun eigen vrijheid, al sinds ze in 1948 van het grootste deel van hun land en hun bezittingen beroofd en verjaagd werden. (Rechts een kaart van Palestina uit een oud Spaans encyclopedisch woordenboek van ± 1910, toen Palestina nog gewoon Palestina was).

Op 28 december publiceerde het Simon Wiesenthal Center het volgende walgingwekkende persbericht (wie denkt dat ik het erger heb gemaakt dan het origineel, hierbij de link naar de originele Engelse tekst
):

Het Simon Wiesenthal [Center] heeft vandaag de internationale gemeenschap ervan beschuldigd Hamas kracht gegeven te hebben door het stilzwijgen te bewaren terwijl er duizenden raketten naar Israelische steden werden afgeschoten. "De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt pas in actie wanneer de terreurinfrastructuur van Hamas wordt aangevallen," beschuldigde rabbijn Marvin Hier, deken en stichter van het Wiesenthal Center en rabbijn Abraham Cooper, mede-deken van het Center. "Als er een zitting van de Veiligheidsraad bijeengeroepen wordt, zou de Israelische ambassadeur de leden van de Veiligheidsraad moeten aankijken en hen rechtstreeks uitdagen: "Wie van u zou toestaan dat uw steden voortdurend met raketten worden aangevallen zonder terug te slaan?" Zelfs president Abbas van de Palestijnse Autoriteit legde de verantwoordelijkheid voor de huidige situatie vierkant voor de deur van Hamas toen hij bij een persconferentie in Cairo verklaarde: '... we zeiden hun: We vragen jullie, beëindig het bestand niet, het bestand moet van kracht blijven en niet beëindigd worden, om te voorkomen wat er [nu] gebeurd is, en waren we er maar in geslaagd het te vermijden.'"

Israel doet nu eindelijk waartoe elke lidstaat van de Verenigde Naties gerechtigd en verplicht is - de al lang belaagde bewoners van Sderot en van bevolkingscentra in heel Zuid-Israel beschermen, die met meer dan 3000 raketten zijn aangevallen door een terroristische organisatie. Velen hebben ervoor gekozen te vergeten dat Israel in 2005 unilateraal Gaza verlaten heeft, waarbij 2½ miljard dollars werden uitgegeven om de Israelische nederzettingen in de Gaza-strook te verwijderen als een investering voor vrede met de Palestijnse buren. Alles wat Israel teruggekregen heeft voor dit nooit eerder vertoonde gebaar zijn terroristische aanvallen op burgers in Israel en officiële anti-Joodse campagnes in door de regering gecontroleerde media, moskeeën en scholen," voegden zij daaraan toe. "Nu hervat de Hamas-leiding de roep om zelfmoordaanslagen - nog een onderwerp waarmee de VN zich weigert bezig te houden. En omdat niemand onschuldige mensen wil zien lijden, is het al lange tijd de politiek van Hamas om haar terreurinfrastructuur bij en tussen burgers te installeren."

"De Internationale Gemeenschap kan helpen - niet door haar voortdurende veroordeling van Israel, maar door de Palestijnen en de Arabische wereld erop te wijzen dat het Hamas-terrorisme hun zaak op een doodlopend spoor heeft gebracht," aldus besloten de functionarissen van het Center.

Het is, denk ik, overbodig om te wijzen op de ongegeneerde verdraaiingen in het bovenstaande persbericht, maar ik wil er toch enkele puntjes uitlichten.

Om te beginnen wordt er wel gesproken over 3.000 op Israel afgeschoten raketten, maar wijselijk genoeg wordt er niets gezegd over de (relatief gezien) minimale schade die deze aanrichten. De blokkade van de Gaza-strook (geen brandstoffen -dus geen energie-, geen voeding, geen medicijnen) heeft al heel wat meer doden gekost in een half jaar tijd, dan de Hamas-raketten in de laatste paar jaren.

En o-o-o, wat hecht Israel toch veel waarde aan de Verenigde Naties. Het aantal resoluties van de Verenigde Naties tegen Israel is bijna niet meer te tellen, maar tot op heden heeft Israel zich daar nog nooit iets van aangetrokken - uiteraard omdat de USA zich er ook nooit iets aan gelegen hebben laten liggen.

De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn de enige machten die Israel tot de orde zouden kunnen roepen, maar zij doen dat niet. Ze steunen Israel door dik en dun, enerzijds omdat ze maar al te graag een eigen marionet in het Midden-Oosten hebben om daar de boel onder controle te houden, en mogelijk anderzijds vanwege een diep schuldcomplex om wat zij in de Tweede Wereldoorlog de Joodse gemeenschap hebben aangedaan, schijnbaar zonder daarbij te willen inzien dat Israel weliswaar suggereert de Joodse gemeenschap te vertegenwoordigen, maar daartoe ondanks alle propaganda niet gerechtigd is.


En waarom zouden de Palestijnen NIET mogen 'terugslaan', na al het geweld dat nu al 60 jaar lang door Israel tegen hen wordt uitgeoefend? (Links een poster uit 1973, waaruit blijkt dat de situatie toen ook niet veel beter was).

En o-o-o, wat was Israel toch gul toen voor een hoop geld de nederzettingen werden afgebroken als een vredesgebaar. Het zou goedkoper geweest zijn als ze ze hadden laten staan en dan niet als een gebaar van vrede, maar bij wijze van (gedeeltelijke) schadeloosstelling voor alle ellende die over de Palestijnen is uitgestort.

En dan die president Abbas, wat spreekt die man toch goed. Tja, hij is toevallig wel de door Israel aan het hoofd van het Palestijnse marionettenrégime aangestelde zetbaas, dus veel waarde hoeven we aan zijn woorden niet te hechten...

En wie nu écht nog steeds gelooft dat de Palestijnen (of Hamas) de huidige moordpartijen over zichzelf afgeroepen hebben, moet het artikel Disinformation, secrecy and lies: How the Gaza offensive came about in de Israelische kwaliteitskrant Haaretz van 29 december maar eens lezen. Daaruit blijkt overduidelijk dat de Israelische overheid de huidige aanvallen zelfs vóór het bestand van een half jaar geleden al gepland had!

Vrijheid voor Palestina! - Demonstratie op 3 januari te Amsterdam (ingezonden mededeling)

Landelijke demonstratie tegen Israëlische aanval op Gaza

- Stop de Israëlische oorlogsmisdaden tegen Gaza
- Stop de Nederlandse medeplichtigheid
- Vrijheid voor Palestina

Zaterdag aanstaande zal in Amsterdam een grote demonstratie plaatsvinden tegen de aanhoudende bombardementen op Gaza, waarbij tot nu toe al honderden Palestijnen het leven lieten en vele honderden meer gewond raakten.

Een brede coalitie van Palestijnen, Joden, moslims, socialisten en verschillende solidariteitsgroepen roept op tot deze landelijke demonstratie. Voortzetting van de Israëlische aanvallen, waarvan de Israëlische legerleiding zei dat ze 'nog maar het begin' zijn, zal onvermijdelijk leiden tot nog meer burgerslachtoffers en verdere escalatie.

De organisatoren van de demonstratie - onder wie zowel de verschillende organisaties van Palestijnen in Nederland als Een Ander Joods Geluid, socialistische organisaties en de grote overkoepelende organisaties van Turkse en Marokkaanse moskeeën Milli Görus en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland - roepen daarom op tot een onmiddellijke beëindiging van het offensief door Israël en pleiten voor opheffing van de blokkade die de bevolking van Gaza al maandenlang afsnijdt van voedsel en medicijnen. Ook roepen zij de Nederlandse regering op om de stilzwijgende goedkeuring voor de Israëlische acties om te keren in een openlijke en duidelijke veroordeling.

Tegelijk met de protestmars in Amsterdam wordt ook elders in de wereld gedemonstreerd, onder andere in Londen.

Landelijke demonstratie
Zaterdag 3 januari 2009 - 13.00 uur
Museumplein Amsterdam

Meer informatie:
www.palestina-komitee.nl
www.socialisme.nu

--- Stuur door aan zoveel mogelijk anderen ---

Hypocrisie in de Nederlandse politiek (over vuurwerk en paddo's)

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), waarbij alle Nederlandse oogartsen zijn aangesloten, heeft aan zijn leden gevraagd om bij te houden hoeveel vuurwerkslachtoffers ze deze week moeten behandelen.

De Stichting Consument en Veiligheid schat dat van de 1100 vuurwerkslachtoffers bij de vorige jaarwisseling bijna een derde oogletsel had opgelopen tengevolge van vuurwerk.

NOG-voorzitter De Faber denkt dat het er nog wel meer kunnen zijn. De Faber heeft zelf verleden jaar 40 patiënten behandeld met vuurwerkletsel. Elf van hen werden blind en bij drie patiënten moest een oog worden verwijderd.

Aan het eind van januari wil het NOG de politiek confronteren met de resultaten van het onderzoek en vragen consumentenvuurwerk te verbieden.

Het actiecomité Staakt het Vuren wil een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. In plaats daarvan moeten plaatselijk centrale vuurwerkshows komen, die door professionals worden uitgevoerd (Trouw, vandaag).

Waarom het privé afsteken van vuurwerk niet al jaren geleden verboden is, is mij volstrekt duister. Jaar na jaar moeten er honderden slachtoffers behandeld worden met min of meer ernstige brandwonden. Toch maakt de politiek zich kennelijk niet druk over de talloze slachtoffers en over de verdere ellende die het vuurwerk veroorzaakt (zoals ademhalingsproblemen bij CARA-patiënten en de gevolgen voor het milieu).

Hoe anders reageerde de overheid niet toen verleden jaar een Fransman in Amsterdam zijn hond geslacht zou hebben onder invloed van paddo's. Minister Klink van volksgezondheid (dezelfde met de misleidende informatie over het Electronisch Patiëntendossier - zie mijn artikel Wanneer verdwijnt onze laatste privacy? van 9 november dit jaar) vertelde eerder deze maand "Toen [...] heb ik me voorgenomen de paddo's te verbieden." Uit onderzoek van zijn eigen ministerie was verleden jaar echter al gebleken dat het ging om een psychotische patiënt, die helemaal geen paddo's gebruikt had. (Metro, 12 december) Domme, slecht-geïnformeerde minister? Of leugenachtige minister? Hij is lid van het CDA, dus bedenk zelf maar iets...

Inmiddels zijn paddo's sedert 1 december 2008 verboden en er is zelfs al opgetreden tegen plaatsen waar ze nog verkocht werden.

Vanwaar deze verschillende benaderingen? Hoeveel slachtoffers heeft het gebruik van paddo's veroorzaakt, pak weg in de laatste tien jaar? Hoeveel slachtoffers heeft het gebruik van alcohol, pak weg in 2008, veroorzaakt? Denk daarbij aan verkeersongevallen, mishandelingen... Hoeveel lichamelijke en materiële schade heeft vuurwerk inmiddels veroorzaakt? En daarbij wil ik niet eens nadrukkelijk verwijzen naar de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000, waarbij 23 doden en 950 gewonden vielen, 200 woningen vernield en nog eens 1500 woningen zwaar beschadigd werden; ik ben er namelijk nog steeds niet van overtuigd dat het bij die ramp uitsluitend ging om vuurwerk... (zie ook bij Klokkenluider-online).

Maar ja, wat kun je verwachten van een régime dat slachtoffers (de Palestijnen) schuldig acht aan de oorlogsmisdaden die tegen hen begaan worden door Israel? Terwijl die staat (Israel) zich nog steeds zielig blijft voordoen als slachtoffer van de oorlogsmisdaden die zo'n 70 jaar geleden jegens de Joodse bevolking van Midden- en West-Europa
gepleegd werden ...

dinsdag 30 december 2008

Waarom?

Verzuchting van journalist en collega-blogger Stan van Houcke van eergisteren:

Er zijn duizenden Nederlanders die geld verdienen aan mensenrechten: dominees, rabbijnen, politici, medewerkers van mensenrechtenorganisaties, advocaten, priesters, hoogleraren, mensen die de Nederlandse regering over mensenrechten adviseren, ambtenaren, diplomaten, noem maar op. En allemaal zwijgen ze op dit moment over de Israelische grootschalige mensenrechten schendingen. Waarom?

Ik denk omdat het antisemitisme van het christelijke Europa zo'n schuldgevoel heeft geschapen dat nagenoeg niemand hier 'de Joodse staat' durft te bekritiseren. Allen verdelen de wereld in Joden en niet-Joden. Joden mogen wat niet-Joden niet mogen en zo betalen de Palestijnen de rekening voor het westerse antisemitisme en nagenoeg niemand die dit durft te zeggen. Merry Christmas and a Happy New Year. Hier boven ziet u een afbeelding van wat mogelijk is geworden dankzij zwijgen. Het lijken wel beelden uit de Holocaust. En ook toen zweeg nagenoeg iedereen. (Link naar Stan's artikel)

De gemanipuleerde waarheid van het ANP

Het ANP meldt: "Hamas won de Palestijnse verkiezingen begin 2006 en greep in juni vorig jaar de macht in de Gazastrook." (zie bijv. het Noordhollands Dagblad van vandaag).

Waarom wordt hier een wezenlijk deel van de waarheid verzwegen?

Dat Hamas de verkiezingen van 2006 won is een feit, en die verkiezingen verliepen democratisch en zonder problemen en leverden bovendien nog eens een overweldigende meerderheid op voor Hamas. De Palestijnse bevolking had namelijk meer dan genoeg van de corrupte bende van Al Fatah. Waarom zou Hamas dan de macht moeten grijpen? Volgens gebruikelijke democratische regels wordt een land bestuurd door de partij(en) die verkiezingen winnen, nietwaar?

Helaas werkt het niet zo in de buurt van Israel... Dat land doet liever zaken met de corrupte Al Fatah en installeerde dan ook op de Westelijke Jordaanoever een marionettenregering onder Abbas. De Verenigde Staten (die bekend zijn om hun hoge democratische waarden: denk bijv. aan de vervalste presidentsverkiezingen van 2000 en 2004, aan de staatsgreep in Chili, of de invasie van Afghanistan en Irak) steunden Israel hierin volledig (als ze al niet de feitelijke opdrachtgevers waren).

In de Europese Unie werden binnensmonds nog enkele protestjes geprutteld, maar ook de EU als geheel staat achter het Israelische régime. De Nederlandse Balkenbende gaat daarin volledig mee, en het ANP (Algemeen Nederlands Propagandabureau?) zorgt er wel voor dat de Nederlandse bevolking keurig bijgekleurde berichten op zijn bord krijgt.

En morgenavond barsten de oorlogsgeluiden weer vrolijk los in de Nederlandse straten, wanneer er weer voor miljoenen vuurwerk verstookt wordt, er weer tonnen broeikasgassen uitgestoten worden en er weer talloze mensen ademhalingsproblemen en talloze huisdieren de schrik van hun leven krijgen.

Turkije heeft het gehad met Israel!

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ali Babacan, vertelde tijdens een persconferentie bij het bezoek van zijn Egyptische ambtgenoot, Ahmed Aboul Gheit, dat het "onmogelijk" was de bemiddeling bij de vredesbesprekingen tussen Syrie en Israel (over de ontruiming door Israel van de in 1967 bezette Golanhoogte) voort te zetten na de slachtpartij in Gaza. "Voortzetting van het conflict kan de grenzen van Gaza overschrijden en in een andere fase overgaan die een ernstig risico voor de gehele regio kan opleveren," zei hij daarbij, en: "Het voortzetten van besprekingen is onder deze voorwaarden natuurlijk onmogelijk. Enerzijds oorlog voeren tussen Israel en Palestina en tegelijkertijd vrede sluiten tussen Israel en Syrië - die twee kunnen niet samengaan.". (Today's Zaman en Hurriyet Daily News van vandaag).

Denk overigens niet, dat Turkije zo vredelievend is, want de Turkse houding jegens de Koerden is even oorlogszuchtig als die van Israel jegens de Palestijnen. Afgelopen weekend zijn door Turkse bommenwerpers nog Koerdische doelen in Noord-Irak bestookt (Boston Globe van 28 december).

Het kan geen kwaad om er in dit verband even bij stil te staan dat de Koerden en de Palestijnen slachtoffers zijn van dezelfde koloniale machten (met name Engeland en Frankrijk), die in 1948 bedachten dat er in Palestina een staat Israel gesticht moest worden.
Eerder, bij de opheffing van het Ottomaanse Rijk bij het verdrag van Lausanne (1923) was in overleg met de genoemde landen besloten dat Koerdistan zou worden opgedeeld tussen Turkije, Iran en Irak (en kleine delen in Syrië en Armenië), zodat de Koerden minderheden werden in landen met een andere cultuur (zie Wikipedia), waarbij het in Turkije zelfs verboden is (of in ieder geval tot kort geleden verboden was) om Koerdisch te spreken.

maandag 29 december 2008

Leuke vrienden hebben die Israeli's!

De Bush-bende heeft (uiteraard) de kant van Israel gekozen, ondanks de moordpartijen, die Israel aan het uitvoeren is op de bevolking van de Gaza-strook, waarbij nauwelijks onderscheid wordt gemaakt tussen burgers en militairen.

In de woorden van Condoleezza Rice, Bush' minister van buitenlandse zaken:
"De Verenigde Staten veroordelen de herhaalde raket- en mortier-aanvallen tegen Israel krachtig en houden Hamas verantwoordelijk voor het verbreken van het bestand en voor het hervatten van het geweld in Gaza. Het bestand moet onmiddellijk hersteld worden. De Verenigde Staten roepen alle betrokkenen op om aandacht te besteden aan de dringende humanitaire behoeften van de onschuldige mensen in Gaza." (New York Times van gisteren)

Waarschijnlijk baseert mevrouw Rice haar ideeën op de gelijkgeschakelde Nederlandse pers of op de Israelische propaganda, want anders zou ze in enkele regels tekst nooit zoveel walgelijke onzin gepropt krijgen. Is er dan in die hele Bush-bende niemand die bijv. Haaretz leest? Dit is een Israelische krant die (in het Engels ook nog eens) wél de waarheid durft te publiceren!

Nog zo'n vriend(innet)je van de Israeli's, dat er geen bal van begrepen heeft, stuurde mij anoniem (maar dat zegt niets, want zijn/haar IP-adres is bekend!) de volgende reactie:
Flikkersteen op Shelley May! Islam heeft alleen dood en verderf gebracht! Ik pis in de richting van Mekka.
Niet alleen heeft deze anonimus/anonima duidelijk geen enkel idee van de hoogstaande cultuur van de Arabieren in de Middeleeuwen (zijn/haar eigen niveau is overigens bepaald niet om over naar huis te schrijven!), maar hij/zij heeft ook niet begrepen dat het helemaal niet gaat om de Islam, maar uitsluitend om Israel (en niet de joden, ook al doet de staat Israel net alsof het gaat om de bescherming van het jodendom). Integendeel, het is uitsluitend om het volledige Palestijnse gebied in handen krijgen, zonder de (door Israel) als minderwaardig beschouwde Palestijnen. Hiervoor lapt Israel al decennialang talloze resoluties van de Verenigde Naties aan zijn laars (met de steun van de Verenigde Staten en het grootste deel van de Europese Unie).

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse joden (ik vermeld dit maar even, omdat Israel zich zo graag als "Joodse Staat" afficheert) verweten dat ze zich zo weinig verzet hadden tegen de nazi's. Israel zou dus eigenlijk alleen maar respect moeten hebben voor de strijders van Hamas, die zich met de moed der wanhoop blijven verzetten tegen het zwaarbewapende Israel...

P.S.: Kan misschien iemand me vertellen wie die Shelley May is?

STOP DE AANVAL OP GAZA! (ingezonden mededeling)

STOP DE AANVAL OP GAZA!- Demonstratie zaterdag 3 januari 2009

Sinds afgelopen zaterdag voert Israel onophoudelijke bombardementen uit op de Gazastrook, aanvallen die tot de zwaarste behoren sinds 1967. Het leger, de politiek en de media spreken van een 'oorlog', alsof er van twee gelijke partijen sprake zou zijn.

In werkelijkheid bestookt een van de meest moderne militaire apparaten ter wereld, honderdduizenden weerloze burgers in een van de meest dichtbevolkte regio's op aarde. Op dit moment zijn in twee dagen tijd al ruim 300 Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen omgekomen en zijn volgens Al-Jazeera ruim 1400 Palestijnse gewonden gevallen.

Velen vrezen dat dit de opmaat is voor een nog groter Israelisch offensief, versterkt door grondtroepen die zich verzamelen aan de grens. Sinds het begin van de aanval spreken de politieke en militaire leiders in Tel Aviv dan ook van 'slechts het begin'.

Deze verschrikking volgt op de aanhoudende Israelische blokkade van Gaza, die de Palestijnen al maandenlang in een wurggreep houdt. De bevolking is afgesneden van de toevoer van onder andere voedsel, water en energie, maar ook van medicijnen en medische apparatuur. Hierdoor is het aantal doden toegenomen en is de wanhoop groeiende.

Net als bij de aanval op Libanon in 2006, krijgt Israel alle ruimte van de VS om met haar bloedvergieten door te gaan, onder het mom van dezelfde 'oorlog tegen terrorisme' waarmee Afghanistan en Irak werden binnengevallen. Ook de Nederlandse regering is medeplichtig aan deze bloedige invasie, aangezien zij zich net als Washington weigert uit te spreken tegen Israels optreden en de bommenregen ondertussen toestaat.

Maar net als in 2006 blijft de wereld niet stil. Van de Arabische wereld tot New York, Londen en Amsterdam gingen sinds zaterdag al tienduizenden mensen de straat op. Gezien de onheilspellende vooruitzichten van deze invasie, staan ook komende dagen wereldwijd nieuwe protesten gepland.

Diverse organisaties in Nederland treffen op dit moment voorbereidingen voor een demonstratie op zaterdag 3 januari (waarschijnlijk in Amsterdam: de nadere details zullen snel volgen). Als medeinitiatiefnemer van dit protest roepen de Internationale Socialisten iedereen op deze dag alvast vrij te houden en zoveel mogelijk anderen nu reeds te informeren.

Hou onze blogpagina in de gaten voor de laatste updates! Daar vind je ook een filmpje van het protest dat afgelopen zaterdag plaatsvond op de Dam.

STOP DE AANVAL OP GAZA! -Demonstratie zaterdag 3 januari 2009


Stuur door aan zoveel mogelijk anderen

Internationaal protest tegen moordaanslagen Israel

Meteen op 27 december werd in Amsterdam al een demonstratie gehouden, waarbij -ondanks de korte tijd van organisatie- enkele honderen mensen zich in de kou verzameld hadden. Klik hieronder voor een filmverslag:Ook in Madrid vond (gisteren) een demonstratie plaats, waarbij een duizendtal demonstranten zich vóór de Israelische ambassade verzameld hadden. Zie voor een beeldverslag op de pagina van El Mundo van gisteren.

Bij een demonstratie in Londen vóór de Israelische ambassade, waaraan 700 mensen deelnamen, werden 10 mensen gearresteerd wegens 'verstoring van de openbare orde'. (BBC News, Times en Sky News van gisteren). Ook in Parijs vond gisteren een demonstratie plaats van ongeveer 1.000 mensen (Miami Herald van gisteren).

Ook in de Arabische wereld (Libanon, Syrië, Jordanië en Irak), Iran en Turkije hebben demonstraties plaatsgevonden, waarbij gevraagd werd om een krachtigere reactie op de luchtaanvallen vanuit de Arabische wereld. Op de westelijke Jordaanoever werden met stenen gooiende demonstranten op afstand gehouden met rubberen kogels en traangas.
Indonesië waarschuwde dat de Israelische aanvallen tot nieuwe spanningen zouden leiden.

Obama had niets te zeggen, al schijnt hij met Condoleezza Riza, de huidige Verenigdestaatse minister van buitenlandse zaken, over de toestand gesproken te hebben (The Guardian van gisteren).

Voor komende woensdag wordt door een groot aantal organisaties in Brussel een demonstratie georganiseerd tegen de Israelische gewelddadigheden en tegen de blokkade van de Palestijnen. Zie voor meer bijzonderheden de site van Vrede vzw.

Wat maak je me nu, Harry van Bommel van de SP?

Harry van Bommel, tweede-kamerlid van de SP, haalt het in zijn hoofd om de Israelische moordaanslagen op de Gaza-strook in zijn blog af te doen als een 'tegen-offensief', alsof er ook maar enige rechtvaardiging is voor deze slachtpartij, die niet meer (en niet minder) is dan een volgende fase in de systematische knechting, vernedering en -ik zou bijna zeggen- uitroeiing van de Palestijnse gemeenschap.

Bij zijn artikel meldt hij dat hij, samen met Agnes Kant, een aantal -op zich niet onzinnige- vragen gesteld heeft aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, die ongetwijfeld zullen leiden tot de geijkte obligate ontwijkende antwoorden, waarmee de Palestijnen het dan moeten doen, en waarna Israel nog steeds geen strobreed in de weg gelegd zal worden.

Intussen heb ik, in reactie op het begin van Harry's artikel de volgende reactie ingezonden:

Hoe haal je het in je hoofd, Harry, om hier te spreken van een ‘tegenoffensief’? Hoe kun je de moordpartij van Israel ook maar vergelijken met het vuurwerk dat Hamas afsteekt? Hoeveel slachtoffers hebben die Hamas-’raketten’ dit jaar gemaakt? Stel dat aantal eens tegenover het aantal doden dat veroorzaakt wordt door de blokkade van de Gaza-strook, die uitgehongerd wordt!

Israel voert al decennialang een oorlog tegen de Palestijnen, waarbij het de ene na de andere VN-resolutie aan zijn soldatenlaars lapt. Desondanks gaan de o-zo democratische Verenigde Staten en de o-zo vredelievende Europese Unie vrolijk door met dat misdadige land steunen. Zeg dáár maar eens iets over!

Nee, ik ben geen antisemiet (onzinnige term, overigens, want die slaat zowel op Arabieren als op joden), ik ben ook niet anti-jood. Mijn protest heeft niets te maken met het jodendom. Het is de staat Israel die het jodendom schaadt, door zich systematisch ‘Joodse Staat’ te noemen en het zijn de Nederlandse massamedia die daarin vrolijk meegaan.

Israel had al jaren als een paria behandeld moeten worden door de beschaafde landen. Het kan nog, maar liefst voordat alle Palestijnen uitgemoord zijn, liefst voordat Israel een aanval op Iran start…


Voor wie mocht denken dat Israel - zoals de gelijkgeschakelde Nederlandse pers bijna unaniem meldt - reageerde op aanvallen vanuit de Gaza-strook, wil ik graag verwijzen naar een artikel in Trouw van eergisteren, waarin het volgende wordt gesteld:
Vorige week kwam na zes maanden ’formeel’ een einde aan een bestand tussen de
twee partijen, dat indertijd met Egyptische bemiddeling was bereikt, hoewel in
feite de escalatie al meer dan een maand geleden begon met Israëlische acties in
Gaza
, waarop de Palestijnen reageerden met raketbeschietingen. [vet door Dwarslezer]

zondag 28 december 2008

Slachtpartij in Gaza moet ons aansporen tot actie (overgenomen artikel)

Ali Abunimah, The Electronic Intifada, 27 december 2008 [vertaald door Dwarslezer]


"Ik zal muziek spelen en feest vieren om wat de Israelische luchtmacht aan het doen is." Dit waren de woorden, die vandaag op Al Jazeera werden uitgesproken door Ofer Shmerling, een civiele Israelische defensie-functionaris in het gebied Sderot nabij Gaza, terwijl beelden van de laatste slachtpartijen van Israel over de hele wereld werden uitgezonden.

Even eerder wierpen door de VS geleverde Israelische F-16's en Apache helicopters meer dan 100 bommen uit op locaties in de door Israel bezette Gaza-strook. Hierbij werden tenminste 195 mensen gedood en raakten nog eens honderden gewond. Veel van deze locaties waren politiebureaux die, zoals politiebureaux op de hele wereld, midden in bewoonde gebieden stonden. De regering van de VS was een van de eerste om de Israelische aanvallen te ondersteunen, en er zullen beslist meer steunbetuigingen volgen.

Berichten gaven aan dat veel van de gedoden Palestijnse politie-agenten waren. Onder degenen die door Israel als "terroristen" benoemd werden, bevonden zich meer dan een dozijn politie-mensen die een training ondergingen. Een tot op heden nog onbekend aantal burgers werd gedood en gewond; Al Jazeera liet beelden zien van verscheidene dode kinderen, de Israelische aanvallen vonden plaats op een tijdstip waarop duizenden Palestijnse kinderen op straat van school op weg waren naar huis.

Shmerling's vreugde werd herhaald door Israeli's en hun medestanders over de hele wereld; hun gewelddadigheid is rechtvaardige gewelddadigheid. Het gaat om "zelfverdediging" tegen "terroristen" en daarom is het gerechtvaardigd. De Israelische bombardementen - net als de bombardementen door de Amerikanen en de NAVO in Irak en Afghanistan - zijn bombardementen voor vrijheid, vrede en democratie.

De rationele verklaring voor de Israelische slachtpartijen, die al trouw is weergegeven door de Engelstalige media, is dat Israel optreedt ter "vergelding" voor de met een toenemende intensiteit afgevuurde Palestijnse raketten sinds het bestand van zes maanden op 19 december afgelopen was (tot op heden is door geen van deze recente raketaanvallen ook maar één enkele Israeli gedood of gewond).

Maar de gruwelijke aanvallen vandaag beteken alleen een wijziging in de Israelische methoden waarmee de laatste tijd Palestijnen gedood worden. In de laatste maanden stierven ze meestal in stilte, met name de ouderen en de zieken, omdat hun voedsel en de nodige medicijnen worden ontzegd door de al twee jaar durende Israelische blokkade. Deze is berekend en bedoeld om leed en ontberingen te veroorzaken voor 1½ miljoen Palestijnen, grotendeels vluchtelingen en kinderen, die opgesloten zitten in de Gaza-strook. In Gaza stierven de Palestijnen in stilte, door gebrek aan basismedicijnen: insuline, kankerbehandelingen, producten voor dialyse, die door Israel voor hen verboden waren.

Wat de media zich nooit afvragen is wat Israel verstaat onder een bestand. Dat is erg eenvoudig. Onder een bestand volgens de Israelische interpretatie hebben de Palestijnen het recht om te zwijgen terwijl Israel hen uithongert, hen doodt en voortgaat met het op gewelddadige wijze koloniseren van hun land. Israel heeft niet alleen voedsel en medicijnen tegengehouden, die Palestijnse lichamen zouden moeten onderhouden, maar wil ook de geest van de Palestijnen uithongeren: vanwege de blokkade is er niet eens inkt, papier en lijm om schoolboeken voor de kinderen te drukken.

Zoals John Ging, hoofd operaties van het UNRWA (het Bureau van de Verenigde Naties voor de Palestijnse vluchtelingen) in november aan The Electronic Intifada vertelde: "er was een wapenstilstand, maar zij kregen geen hervatting van een waardig bestaan. Zelfs onze eigen leveringen, van de VN, werden tijdens de wapenstilstand ook beperkt, tot het punt waarop we in een erg kwetsbare en precaire situatie terechtkwamen en we door een afsluiting van een paar dagen zonder eten kwamen te zitten."

Dat is een wapenstilstand op zijn Israelisch. Welke reactie dan ook op Israelische aanvallen - of het nu gaat om vreedzame protesten tegen de apartheidsmuur in Bilin en Nilin op de Westelijke Jordaanoever - wordt beantwoord met kogels en bommen. Vanaf de Westelijke Jordaanoever zijn geen raketten op Israel afgeschoten, en toch werden de Israelische aanvallen, moordpartijen, landdiefstal, pogroms door de kolonisten en ontvoeringen tijdens het bestand niet één dag gestaakt. De Palestijnse Autoriteit in Ramallah heeft alle eisen van Israel aanvaard, zelfs het oprichten van "veiligheidstroepen" om ten behoeve van Israel het verzet te bestrijden. Geen enkele daarvan heeft ook maar één enkele Palestijn, diens eigendommen of bestaanszekerheid beschermd tegen de meedogenloos gewelddadige kolonisatie. Ze hebben bijvoorbeeld de familie al-Kurd niet geholpen toen ze moesten toezien hoe hun 50 jaar oude woning in het bezette Oost-Jerusalem op 9 november vernietigd werd, zodat het perceel waarop die stond door kolonisten in bezit kon worden genomen.

Opnieuw zien we weer moordpartijen in Gaza, zoals in de afgelopen maand maart, toen 110 Palestijnen, waaronder tientallen kinderen, in slechts enkele dagen gedood werden door Israel. Opnieuw voelen mensen overal woede, razernij en wanhoop omdat deze wetteloze staat dergelijke misdaden ongestraft kan uitvoeren.

Maar overal in de Arabische media en op het internet is de uitgedrukte woede niet alleen tegen Israel gericht, maar ook scherper dan ooit tevoren tegen Arabische staten. De beelden die beklijven zijn die van de Israelische minister van buitenlandse zaken, Tzipi Livni, in Cairo op kerstdag. Daar zat zij glimlachend naast de Egyptische president Hosni Mubarak. Dan zijn er nog de beelden van Livni en de Egyptische minister van buitenlandse zaken die lachend hun handen tegen elkaar slaan.

De Israelische krant Haaretz meldde afgelopen woensdag dat het Israelische "kabinet de eerste minister, de minister van defensie en de minister van buitenlandse zaken toegestaan had om het tijdstip en de methode te bepalen" van de Israelische aanvallen op Gaza. Overal vragen mensen zich nu af, wat Livni de Egyptenaren vertelde, en nog belangrijker, wat zij haar vertelden. Kreeg Israel het groene licht om de straten van Gaza opnieuw rood te kleuren? Er zijn maar weinig mensen die Egypte het voordeel van de twijfel geven, nadat het Israel geholpen heeft om Gaza af te grendelen door de grens bij Rahaf gedurende meer dan een jaar gesloten te houden.

Boven op de intense woede en droefheid die zovelen voelen door de nieuwe massamoorden van Israel in Gaza is er ook een gevoel van frustratie omdat er maar zo weinig mogelijkheden zijn om deze gevoelens om te buigen tot een politieke reactie die de loop van de feiten kan wijzigen, die het lijden kan beëindigen en gerechtigheid kan brengen.

Er zijn echter manieren, en dit is een moment om ons daarop te concentreren. Ik heb al berichten ontvangen van demonstraties en solidariteitsacties, die in steden op de hele wereld gepland zijn. Dat is belangrijk. Maar wat zal er gebeuren nadat de demonstranten uit elkaar gegaan zijn en de woede is weggezakt? Zullen we blijven accepteren dat de Palestijnen in Gaza in stilte sterven?

Overal vragen Palestijnen om solidariteit, werkelijke solidariteit, in de vorm van aanhoudende, vastbesloten politieke actie. De in Gaza gevestigde One Democratic State Group bevestigde dit vandaag, toen zij een "oproep [deed uitgaan] aan alle burgerlijke maatschappelijke organisaties en vrijheidslievende mensen om onmiddellijk op elke mogelijke manier in actie te komen om druk uit te oefenen op hun regeringen om de diplomatieke banden met het Apartheidsland Israel te beëindigen en om sancties tegen het land uit te vaardigen."

De globale Beweging voor Boycot, Beëindiging van Investeringen en Sancties voor Palestina biedt hiervoor een kader. Nu is het tijdstip aangebroken om onze rauwe emoties om te zetten in een verbintenis op lange termijn om te waarborgen dat we nooit meer geconfronteerd worden met "een ander Gaza".

Ali Abunimah, mede-oprichter van The Electronic Intifada, is de schrijver van One Country: A Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse (Metropolitan Books, 2006).

[Overgenomen uit The Electronic Intifada van gisteren]

zaterdag 27 december 2008

Ook solidariteit begint bij jezelf!

Hare koninklijke Bea heeft ook dit jaar het Germaanse midwinterfeest weer te baat genomen om in haar kersttoespraak het christelijke deel van de Nederlandse bevolking (*) met wat gemeenplaatsen te verblijden.

Ze verwijt daarin "de jongeren van nu" een gebrek aan solidariteit met de ouderen. Uiteraard brengt ze dat gebrek aan solidariteit niet in verband met het neoliberalisme, waarin het vooral gaat om het eigen belang van ieder individu.

Ook heeft ze niet de hand willen steken in het wespennest van de Nederlandse politici, die het slechte voorbeeld geven door zichzelf een inkomensverhoging van tientallen procenten toe te wijzen, terwijl ze op hun achterste poten gaan staan, wanneer arbeiders een loonsverhoging van enkele procenten eisen.

Daarnaast heb ik niet de indruk dat haar solidariteit verder gaat dan mooie, maar vooral vrijblijvende, woorden. Want tenslotte "in gods liefde blijven wij allen opgenomen". Alsof ik daar prijs op zou stellen...


(*) Ze begint en eindigt haar toespraak immers met een verwijzing naar haar eigen god en houdt dus geen rekening met de niet-christenen en de atheïsten in Nederland, dat desniettegenstaande een seculiere staat heet te zijn. Zouden we daaruit mogen concluderen dat zij zichzelf niet beschouwt als koningin van Nederland, maar alleen van de aanhangers van het christendom? Dat brengt dan in ieder geval de afschaffing van de monarchie weer een stapje dichterbij!

Zal Obama zich onderscheiden van Bush?

Het lijkt misschien een beetje erg zwart-wit, maar als Obama niet als een van de eerste dingen tijdens zijn presidentschap de relatie tussen de Verenigde Staten en Israel ingrijpend herziet (en liever nog verbreekt), dan kan hij wat mij betreft inpakken. Dan is hij even onmenselijk als Bush (en Bush, overigens).

Het wordt nu toch onderhand wel tijd dat Israel gestraft gaat worden voor de misdaden die -met een schijnheilig beroep op de Holocaust- jegens de Palestijnen gepleegd worden (met als laatste schoftenstreek de raketaanval op de Gaza-strook, die inmiddels al 200 doden heeft opgeleverd -zie bijv. NRC/Handelsblad van vandaag). Wat de nazi's gedaan hebben, kan de Palestijnen niet in de schoenen geschoven worden, en bovendien is de staat Israel niet gerechtigd om wraak te nemen voor wat grote aantallen joden is aangedaan, bovendien niet door Palestijnen, maar door (o.a.) 'beschaafde' Duitsers, Nederlanders, Fransen en Belgen, die nu binnen de EU de Israelische terreur steunen.

Let goed op, Obama, dat je geen stommiteiten uithaalt:
  • Israel krijgt geen militaire ondersteuning meer; eventueel nog niet uitgeleverd wapentuig wordt geannuleerd;
  • de talloze resoluties van de Verenigde Naties worden alsnog uitgevoerd en er wordt op toegezien dat ze gehandhaafd worden;
  • Hamas wordt erkend als de winnaar van de laatste democratische verkiezingen in de Palestijnse gebieden;
  • Israel ontruimt meteen (binnen maximaal zes maanden) de bezette Palestijnse gebieden en de Israelische nederzettingen worden ontmanteld;
  • uiteraard wordt de muur der schande in de Palestijnse gebieden afgebroken en de Palestijnse bewoners worden schadeloos gesteld voor alle schade die ze geleden hebben door de Israelische bezetting
  • Mochten er nog verdere dingen noodzakelijk zijn, dan zal ik ze je wel laten weten.
Succes, Obama! De Israelische minister van oorlog Ehud Barak heeft het gezegd: "De tijd voor vechten is nu gekomen". Je weet dus wat je te doen staat: vechten tegen de Israelische tyrannie!

vrijdag 26 december 2008

Merry christmas... everybody's having fun?

Het toppunt van christelijk-commerciële hypocrisie is ook dit jaar weer overtroffen... want overal in winkels en op radiozenders hoor je deze dagen weer dat slijmerige nummer van Slade uit 1973 (?), dat begint met de woorden "Here it is, merry christmas, everybody's having fun".

Jaja, iedereen heeft lol, maar natuurlijk:
- behalve de inwoners van Irak, Afghanistan, Sudan, Equatoriaal Guinea, Zimbabwe, de Palestijnse gebieden;
- behalve de talloze arbeiders die in de Verenigde Staten niet eens een huis hebben om in te wonen, omdat ze door de hypotheekverstrekkers grof belazerd zijn;
- behalve de arbeiders in grote delen van de wereld, die tengevolge van de door geldspelletjes van banken en andere geldwolven veroorzaakte crisis hun baan kwijt zijn of binnenkort zullen raken, en die door hun regeringen in de steek gelaten worden, omdat die regeringen vinden dat banken en kapitalistische ondernemingen harder steun nodig hebben;
- behalve de AIDS-patiënten in Afrika, omdat de farmaceutische industrie meer waarde hecht aan de winstcijfers dan aan de gezondheid van de armen;
- en behalve nog heel wat andere groepen mensen, die ik om niet in één keer al mijn webruimte te vullen, als bekend veronderstel.

Maar voor de rest heeft natuurlijk "everybody fun". Als er tenminste mensen schijnheilig genoeg zijn om nog "fun" te hebben?

donderdag 25 december 2008

Hoe moet dat als je niet van foebballen houdt?

De PvdA-voorzitter (Lilianne Ploumen) heeft in een interview in de Volkskrant van 23 december het een en ander verteld over haar integratie-notitie Verdeeld verleden, gedeelde toekomst.

Er is ongetwijfeld heel veel te zeggen over wat ze allemaal te berde brengt, maar aangezien de PvdA (en de Balkenbende) erg soepel omgaat met haar mensen (denk maar aan de misselijke manier waarop onlangs Ellen Vogelaar gedumpt werd), heeft het volgens mij weinig zin om er veel woorden aan vuil te maken, want volgende week of volgend jaar is het toch allemaal weer anders...

Eén ding viel me echter meteen op en dat doet me meteen denken aan de houding van de Spanjaarden, toen ze in 1492 alle joden en moslims uit het land zetten. Ze stelt namelijk dat je, "om Nederlander te worden, [...] je oude nationaliteit in principe [moet] opgeven".

Als Ploumen haar geschiedenis een beetje had geleerd (maar dat is nauwelijks haalbaar in een land, waar Willem van Oranje en de zeerovers Michiel de Ruyter en Piet Heyn als helden beschouwd worden, en waar premier Balkenende nog steeds trots is op de rooftochten van de Verenigde Oostindische Compagnie), zou ze weten dat de "nieuwe christenen" (de tot het katholicisme bekeerde joden en moslims, die dus hun oude ideeën hadden opgegeven) nog gedurende eeuwen werden beschouwd als tweederangs burgers. Is de PvdA nu werkelijk zo blind om te denken dat iemand die zijn eigen achtergrond volledig opgeeft (denk maar aan Aboutaleb, die zijn uiterste best doet om zich nog Nederlandser te gedragen dan de gemiddelde autochtoon) niet meer gediscrimineerd zal worden?

Er is heus wel een goede oplossing voor de diverse problemen in Nederland en elders, maar die vereist een rechtvaardige maatschappij, waarin niet de ene klasse door de andere wordt uitgebuit, met goed onderwijs, dat mensen leert na te denken in plaats van hen voor te bereiden op een carrière als loonslaaf.

En wat vindt Ploumen trouwens van een Ajax-fan, die vanwege zijn werk (flexibiliteit, weet-je-wel?) naar Rotterdam verhuist? Moet die ook maar Feyenoord-fan worden? Of wat moet een voetbalhater in een Amsterdam of Rotterdam? Of een atheïst in Urk of Babyloniënbroek?

Gemeente Castricum profileert zich verder

Nadat de gemeente Castricum zich enkele maanden geleden al onderscheidde door als enige Nederlandse kustgemeente het nachtelijk verblijf in strandhuisjes te beboeten (zie het Noordholland Dagblad van 2 juli 2008), gaat de gemeente nu verder werken aan zijn imago.

Volgend jaar gaat de gemeente namelijk optreden tegen het permanent bewonen van recreatiewoningen. De gemeente heeft aldus gereageerd op vragen van VVD-raadsleden. (Nieuwsblad voor Castricum van 24 december, zie ook het Noordhollands Dagblad van 18 december).
Tja, die lui van de VVD hebben natuurlijk geen woonproblemen. Dat er voor jongeren in Castricum nauwelijks (betaalbare) mogelijkheden zijn (*) zal hun worst zijn, zij hadden waarschijnlijk ouders die voor hen een woning kochten, of ze kopen er zelf een voor hun eigen kinderen...

De gemeente beseft kennelijk wel dat na jarenlang gedoogbeleid niet al te rechtlijnig kan worden opgetreden, dus heeft een of andere ambtenaar in zijn agenda 31 october 2003 als peildatum geprikt, maar iedereen die op die datum nog niet in zijn huidige recreatiewoning woonde, moet eruit.

Het ministerie van VROM biedt (zie het antwoord op vraag 7 op de pagina over "Permanente bewoning" van de site van het ministerie) weliswaar gemeenten de mogelijkheid om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat "de bestemming van het recreatiecomplex of de individuele woning wordt [...] omgezet van 'recreëren' naar 'wonen'. Voorwaarde hiervoor is wel dat de woning(en) niet in een waardevol en/of kwetsbaar gebied ligt (liggen)". Aangezien veel van de recreatiewoningen in de gemeente Castricum achter huizen of boerderijen gebouwd zijn, lijkt die oplossing me heel wat wenselijker. De gemeente Castricum lijkt echter meer te voelen voor strakke regels en strakke handhaving daarvan.

(*) De raadsfracties van De VrijeLijst en de PvdA hebben in ieder geval wel ingezien dat het voor starters in Castricum moeilijk is om woonruimte te vinden, en daarom hebben ze het plannetje opgevat om dan maar wooncontainers te gaan stapelen. (zie het Noordhollands Dagblad van 17 october 2008). Hoe het verder gaat met dit ideetje is me verder niet bekend. Ik heb er namelijk niets meer over gehoord of gelezen...

woensdag 24 december 2008

Over Don Quijote en Wouter Bos...

Over Don Quijote hoeven we eigenlijk weinig woorden vuil te maken. Iedereen die de twee delen van de roman van Cervantes gelezen heeft weet dat Don Quijote een idealist was, die door het lezen van ridderromans bezeten was van de obsessieve behoefte om "onrecht ongedaan te maken" (deshacer tuertos). En wie die roman nog niet gelezen heeft, moet zich eigenlijk schamen en er maar vlug met grote aandacht aan beginnen.

Wouter Bos is een heel ander verhaal. De huidige Nederlandse vice-premier en minister van financiën noemt zich 'sociaal-democraat' (en misschien zelfs soms nog wel 'socialist'), maar is niet meer dan een gewone kapitalist (in nieuwspraak 'neoliberaal'), wat overigens ook niet anders kan, gezien zijn christelijke opvoeding (waarop hij trots zegt te zijn) en zijn leerschool bij de multinational Shell, waar hij het klappen van de zweep geleerd heeft.

Dat hij niets socialistisch heeft (afgezien misschien van wat woordjes die hij uit het socialistische vocabulaire gepikt heeft) blijkt wel uit het gemak waarmee hij het geld van de Nederlandse belastingbetaler uitgeeft om het kapitalisme te redden. Zo meldde de Volkskrant op 16 december nog (onder de kop Megafraude VS kost Bos mogelijk een miljard) dat "Minister Bos van Financiën [...] mogelijk een strop van 1 miljard euro [lijdt] als gevolg van een megafraude in de Verenigde Staten." Alsof hij daar zelf ook maar één cent van hoeft te betalen.

Wie wel de kosten van zijn onbeleid (en van het kapitalisme als maatschappelijk wanverschijnsel) betaalt zijn de leden van de arbeidende klassen, en dat zijn juist de mensen die al jarenlang geëxploiteerd en uitgeperst worden, zoals duidelijk blijkt uit een artikel in Trouw van 18 december, dat de aandacht vestigt op het schrikbarend stijgend aantal mensen, dat in Nederland onder het bestaansminimum leeft. Hieronder bevinden zich ook steeds meer werkenden, waarmee ik overigens beslist niet wil aangeven dat dat voor mensen met een uitkering minder erg zou zijn.

Volgens socioloog Erik Snel (Erasmus Universiteit, Rotterdam) is de verharding van de sociale zekerheid een van de oorzaken.

Daarbij kun je denken (ik noem zo maar wat) aan het uitkleden van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, de beperking van het recht op nabestaanden- (alweer zo'n 10 jaar geleden) en werkloosheidsuitkeringen, de verzieking van de gezondheidszorg, de drastische beperking van de fiscale aftrek van bijzondere ziektekosten vanaf volgend jaar, en diverse proefballonnetjes (ook al hebben die nog niet tot wetgeving geleid), zoals het voorstel van arrivist Aboutaleb (ook al PvdA, net als Wouter Bos) dat weduwen twee jaar na het overlijden van hun partner maar moeten gaan werken, ook al hebben ze minderjarige kinderen (zie Het Parool van 2 december).

Geef mij maar idealisten als Don Quijote: beter een droom die niet uitgevoerd kan worden, dan een verzieking van de maatschappij die wél gerealiseerd wordt!

P.S.: Dit stukje had ik al op 18 december geschreven, maar het was ergens blijven hangen...

dinsdag 23 december 2008

Wat wetenschappers al niet ontdekken...

"Dokters" hebben bij "patiënten in Amerika" (d.w.z. de USA, de natie waar men vindt dat vrede en democratie gevestigd kunnen/moeten worden door onderdrukking en oorlog) ontdekt dat het luisteren naar (je favoriete) muziek kan leiden tot verlaging van het cholesterolgehalte. Britse experts zijn blij met dit gegeven.

Michael Miller, de directeur van het Centrum voor Preventieve Cardiologie (Center for Preventive Cardiology) van Maryland University geeft aan dat "Het muziekeffect in de bloedstroom slechts enkele seconden duurt, maar het gecombineerde effect van favoriete nummers blijft bestaan en kan bij mensen van alle leeftijden erg positief zijn."

Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat:
- je jezelf kunt motiveren met positief-klinkende artiesten als Rihanna, Queen of de Red Hot Chili Peppers;
- Mozart en Miles Davis een kalmerend effect hebben;
- Ozzy Osbourne en MIA stress kunnen bevorderen;
- de symfonieën van Bach of 'modernere muziek' van Philip Glass de geestelijke concentratie bevorderen.
(Sunday Times van 21 december)

Ik kan me wel voorstellen dat muziek gunstig is, maar hoe kan dit effect vastgesteld worden? Wordt gedurende een aantal dagen elke vorm van muziek onthouden aan de proefpersonen, waarna het cholesterolgehalte gemeten wordt; en vervolgens na enkele dagen met de favoriete muziek een nieuwe analyse? Hoe kan aangetoond worden dat een hoger cholesterolgehalte tijdens de muziekloze dagen uitsluitend te wijten is aan het ontberen van muziek? Voor zuivere onderzoekresultaten moet ervoor gezorgd dat alleen de te onderzoeken invloed veranderd wordt, maar wellicht zijn alleen de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de proefpersonen geen toegang hebben tot hun favoriete muziek al dusdanig belastend dat daardoor stress ontstaat.

En zelfs áls dit cholesterolverlagende effect van iemands favoriete muziek aantoonbaar bestaat, wat is dan het nut ervan? Hoeveel mensen zijn er die in hun vrije tijd niet naar hun favoriete muziek luisteren? Met andere woorden, hoeveel mensen hebben er practisch nut van deze 'ontdekking'?

P.S.: Ik ken een heleboel muziek van Bach, maar er komt me niet één symfonie voor de geest (althans in de betekenis die tegenwoordig aan de term "Symphonie" gegeven wordt). En dan ken ik ook nog tal van mensen die van Philip Glass eerder gestresst raken (ikzelf niet!). En eerlijk gezegd word ik niet gemotiveerd door Queen of de Peppers...

Paus voor de rechter!

Op 10 december was er in de Tweede Kamer een debat, waarin Hirsch Ballin, minister van Justitie, CDA (of CDA-minister van Justitie; of minister van CDA-justitie?), mocht uitleggen waarom artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht verbreed moest worden, waardoor het, meer nog dan het huidige artikel 147, elke vorm van belediging strafbaar stelt (zie o.a. het Reformatorisch Dagblad van 11 december).

Uiteraard is het begrip 'belediging' net zo rekbaar als het huidige artikel 137, dat godslastering strafbaar stelt. Het blijft uiteraard ongelooflijk dat het strafbaar kan zijn een niet-bestaande entiteit te beledigen. Alsof je de wolf van Roodkapje zou kunnen beledigen... Waarom zou dat dan wel mogelijk zijn bij de oppertovenaar uit het zogenaamd heilige boek van de gristenen?

Hirsch Ballin zou de Nederlandse bevolking (en de wereldbevolking) een veel grotere dienst bewijzen, wanneer hij op grond van het huidige artikel 147 vervolging zou instellen tegen paus Rat, alias Benedictus VI, die gisteren in zijn kersttoespraak zei dat het even belangrijk was de wereld te redden van homosexueel en transsexueel 'gedrag' als deze te behoeden voor het uitsterven van de regenwouden. (zie oa. NRC-Handelsblad van gisteren). Mensen met veel uithoudingsvermogen kunnen de volledige tekst (in het Italiaans en Duits) vinden via de Osservatore Romano, het Vaticaanse propagandablad.

Aangezien deze enge travestiet de bedoeling heeft minstens alle katholieken in Nederland te doordringen van zijn discriminatoire ideeën (en daardoor aanzet tot haat en agressie), vind ik dat hij daarvoor óók in Nederland moet kunnen vervolgd. Laat dus maar eens zien wat de Nederlandse rechtsstaat nog waard is, Hirsch Ballin!

dinsdag 9 december 2008

Wouter Bos heeft Alzheimer...

Een andere conclusie is althans niet mogelijk (hij is immers -vermoedelijk- nog te jong om al te dementeren, tenzij hij natuurlijk lijdt aan dementia præcox). De Metro van vandaag meldt in een artikel op de voorpagina van de papieren editie tenminste dat "Minister Bos van Financiën zei niet verrast te zijn door de cijfers ..." (van het Centraal Planbureau, het CPB, over de achteruitgang van de Nederlandse economie). Hij moet dus volstrekt vergeten zijn dat hij nog maar enkele maanden geleden stelde dat Nederland geen directe gevolgen zou ondervinden van de economische crisis.

Alzheimer lijkt overigens wel een volksziekte te worden, want ondanks het gelieg van Woutertje wordt hij door Elsevier toch gekozen als Nederlander van het jaar en er zijn nog steeds horden Nederlanders die vertrouwen in hem hebben (en die ongetwijfeld bij volgende verkiezingen weer op hem zullen stemmen). Of zou liegen misschien beschouwd worden als een goede eigenschap voor Nederlanders?

Is het nog nodig enkele van zijn leugens op een rijtje te zetten? Vooruit, drie stuks dan!
- Vóór de laatste verkiezingen gaf hij te kennen dat hij NIET onder Balkenende wilde dienen (zie bijv. De Groene Amsterdammer van 2 februari 2007);
- Hij beloofde dat er een nieuw referendum zou komen voor een nieuw Europees Verdrag, of dit nu wel of niet als grondwet gebracht zou worden. Dit stond trouwens ook in het verkiezingprogramma van de PvdA voor de laatste parlementsverkiezingen: "De uitslag van het referendum over de grondwet was glashelder. De PvdA zal niet accepteren dat er via een omweg toch aan gemorreld wordt. Voor een nieuw (grondwettelijk) verdrag is een nieuw referendum nodig."
- Hij beloofde eveneens dat er een parlementaire enquête zou komen naar de Nederlandse deelname aan de Bushiaanse oorlogen (zie bijv. in Trouw van 5 september 2007).

maandag 8 december 2008

Privacy (Asimov)

Isaac Asimov zei al in hoofdstuk 6 van zijn roman Foundation's Edge uit 1982 (deel 4 van de Foundation sage, "dat de vooruitgang van de beschaving niets anders is dan een oefening in het beperken van de privacy". (Pelorat said, 'It seems to me, Golan, that the advance of civilization is nothing but an exercise in the limiting of privacy.')

Ik heb het daarover al diverse malen gehad hier (zie bijvoorbeeld mijn artikel Wanneer verdwijnt onze laatste privacy? van 9 november dit jaar), maar vandaag kwam ik een erg duidelijk filmpje (Nederlandstalig) daarover tegen. Klik dus hieronder en denk na over wat je ziet en hoort. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar probeer er in ieder geval objectief over na te denken!


zondag 7 december 2008

Wat geld?

Het volgende artikel, van de hand van Dennis Rodie, werd op 3 december gepubliceerd op Konfrontatie Digitaal:Heb je wel eens meegemaakt dat je iets wilde betalen en de winkelier weigert het produkt aan je te verkopen? Ik stond in een ijzerwinkel om een doosje spijkers te kopen, klaar met het geld in mijn handen, maar de dame achter de toonbank schudde haar hoofd. Het is een winkel waar ik niet zo vaak kom maar in het verleden toch wel eens wat heb gekocht, zonder problemen overigens. En het was niet om mijn huidskleur, mijn geloof, mijn sexualiteit, mijn politieke voorkeur, mijn kleedstijl, mijn lichaamsgeur, een crimineel verleden of welk vooroordeel ik ook kon bedenken waaraan iemand in de geschiedenis van de mensheid ooit iets is geweigerd. Het was zelfs niet eens Buy Nothing Day. Nee, het was omdat ik geld had. Geld was niet meer toegestaan in deze winkel. Kontant geld dus. Men kon alleen maar met een betaalkaart betalen en wat naief vroeg ik wanneer de kassa dan weer terug zou koment. Nee, die was permanent van de toonbank verdwenen, legde ze uit. Wees flexibel mens, pak het geld uit mijn handen en verkoop me die verdomde spijkers, dacht ik. Maar nee, ik was gedwongen om het doosje terug in het rek te leggen en de winkel spijkerloos te verlaten.

Het is een toenemende trend en in steeds meer winkels moet ik zoeken naar kassa's die nog kontanten accepteren. Supermarkten en warenhuizen veranderen in banken. Het is ze eindelijk gelukt om de konsument waardeloos plastic aan te smeren met allerlei kleine cadeautjes en verzonnen voordelen als lokkertjes en stevige bangmakerij voor hen die weigeren. Want banken willen niet dat jouw geld hun bank verlaat. Vroeger - ik weet niet hoe het tegenwoordig is - kon je een spaarrekening openen en een flink bedrag doneren en het dan voor 1 of meer jaren vastleggen. Op die manier kreeg je dan een hogere rente. Hoe langer de banken je geld beheren, hoe meer ze kunnen investeren en handelen met jouw geld. Dus door te voorkomen dat je met jouw geld ervandoor gaat, geeft elke bank pasjes uit en geeft die bank daar een waarde aan. Zonder die bank is zo'n stukje plastic niets waard. En als geld alleen nog maar uit bits en bytes bestaat, kun je gemakkelijk gaan schuiven. Tekorten kan je dan snel opvullen en investeerders hou je aan een kort lijntje. De toekomst bestaat niet; het is nu dat geldt.

Je hoeft geen economisch expert te zijn om te weten dat er een eind zit aan de rek van elk elastiek. Het piramidesysteem van banken wankelt nu op zijn pilaren. En omdat de regering ooit een buitenechtelijke relatie is begonnen met het bedrijfsleven en de industrie, gaat het plotseling niet goed met de economie en schuiven regeringen geld naar de banken. Als het maar weer klopt op papier. Wat er later mis gaat, is de zorg voor een andere generatie.

Er wordt veel geschreven over het milieu, over hoe mensen minder auto moeten rijden, minder electriciteit moeten gebruiken, maar als mensen dan echt minder gaan kopen en rijden, is het ook weer niet goed. Wat vindt de overheid eigenlijk belangrijker? Geld of een leefbaar milieu?

Overgenomen met toestemming van de auteur.

Dodelijke stilte

Het volgende artikel, van de hand van Ludo De Brabander, werd op 28 november 2008 gepubliceerd op www.vrede.be:De situatie in de Gaza-strook neemt dramatische proporties aan. Sinds 4 november heeft Israël de Gaza aan een nog strikter embargo onderworpen om te reageren op raketaanvallen. Enkel humanitaire goederen komen er nog in, maar dan met mondjesmaat. Want na een raketaanval worden ook hulpgoederen tijdelijk tegengehouden. De Israëlische adjunct-minister van Defensie Matan Vilnai, waarschuwde begin dit jaar dat het lot van de Palestijnen wel eens in een ‘Shoah’ zou kunnen eindigen. Hoewel hij achteraf nuanceerde dat hij eigenlijk een ‘ramp’ bedoelde zit hij akelig dicht bij de realiteit. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties spreken van een “blokkade tegen de Verenigde Naties zelf” en een “aanval op de menselijke waardigheid”.

Hoewel de honderden raketaanvallen verhoudingsgewijs voor relatief weinig slachtoffers zorgen (gemiddeld twee doden per jaar), drijven ze de Israëlische regering tot wanhoop. Maar ze vormen ook een gedroomd argument om de bevolking hard aan te pakken en zo Hamas te raken, die de kleine enclave controleert. Het Israëlische geweld in de Gaza zorgde alleen al in 2006 voor de dood van 141 minderjarigen. Maar ook de trage dood zoekt zijn slachtoffers. Momenteel mogen 400 kritisch zieken de Gaza-strook niet uit voor dringende medische zorgen. Plaatselijke ziekenhuizen beschikken niet meer over de nodige medicatie. Het beetje brandstof dat deze immense gevangenis met 1,5 miljoen inwoners nog in geraakt, is ruim onvoldoende om de bevolking van elektriciteit te voorzien. Het dagelijks uitvallen van de elektriciteit zorgt er voor dat 40 procent van de bevolking slechts om de vier dagen drinkwater ontvangt.

“De idee is om de Palestijnen aan een dieet te onderwerpen, maar niet om hen van honger te laten sterven”, aldus een adviseur van de Israëlische premier twee jaar geleden.

Klik hier voor het volledige artikel:

zaterdag 6 december 2008

Wat is de EU toch milieubewust... Niet dus!

De Europese Commissie wil komende maandag voorstellen om vanaf 2012 de verkoop van gloeilampen te beëindigen. De Nederlandse minister van Milieu, Jacqueline Cramer, wilde die verkoop zelfs al eerder verbieden, maar dat mocht weer niet volgens Europese regelgeving. (Volkskrant, vandaag)
Zie over de plotselinge bekering van mevrouw Cramer (na een bezoek aan spaarlampenfabrikant Philips) mijn artikel Is Nederland een open inrichting? van 23 mei 2007.

Het EU-gezwam over het milieu is evenveel (even weinig dus) waard als het voortdurende geblaat over vrede en democratie van de Bush-bende. Als de EU zich werkelijk iets gelegen zou laten liggen aan het milieu, zou intussen het maandelijkse circustransport tussen Brussel en Straatsburg al wel geëindigd zijn. Dat zou heel wat meer energiebesparing opleveren dan de overgang naar spaarlampen.

Uit onderzoek van het CBS (gepubliceerd op 4 juni 2007) verbruiken gloeilampen in Nederlandse huishouders slechts 0,3 van het totale energieverbruik. Daarbij gerekend de energie die nodig is voor het opwekken van die 0,3% (nog eens 0,5%) nemen deze gloeilampen in totaal nog niet één procent van het totale energiegebruik voor hun rekening.

Anderzijds zit er een kleine hoeveelheid kwik in de spaarlampen (overigens minder dan in TL-buizen). Als de gebruikte spaarlampen op de gewenste manier worden ingeleverd, kan het kwik er op een verantwoorde manier uit worden verwijderd. Hoeveel energie kost dat? Bovendien is de vraag hoeveel mensen voor één kapotte lamp naar het inzamelpunt voor chemisch afval gaan. Eerlijk gezegd ben ik bang dat veel mensen deze lampen (al dan niet bewust) gewoon in de vuilnisbak zullen gooien, waardoor het betreffende kwik gewoon in het milieu terechtkomt. Daarnaast wordt de geclaimde lange levensduur van spaarlampen niet gehaald wanneer ze steeds in- en uitgeschakeld worden, zodat men geneigd zal zijn ze voortdurend te laten branden - zodat de beoogde energiebezuiniging weer gedeeltelijk teniet gedaan zal worden.

Verder is uit Brits onderzoek gebleken dat spaarlampen huidkanker kunnen veroorzaken en migraine-aanvallen kunnen opwekken. (Telegraph van 5 januari 2008).

donderdag 4 december 2008

Is men met recht blij met Obama?

Het is natuurlijk duidelijk dat we blij moeten zijn dat niet het duo McCain/Palin de Verenigdestaatse presidentsverkiezingen gewonnen heeft, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat er verder veel reden tot blijdschap is.

Lees maar eens enkele fragmenten mee van opmerkingen van Obama (uit een artikel in de
Telegraph van gisteren:
"Om voorspoed in ons land en vrede in het buitenland te waarborgen, delen we allemaal de mening dat we het sterkste leger in de wereld moeten handhaven." Daar voegde hij nog aan toe dat zijn regering "zich absoluut ging inzetten om de dreiging van het terrorisme te elimineren."

Onder verwijzing naar de aanslagen in Mumbai van enkele dagen geleden zei hij: "We kunnen geen wereld tolereren waarin onschuldigen door terroristen gedood worden" en dat zijn "hart gebroken" was door de dood van zes "Amerikanen" bij die moordpartij.

Ook interessant is zijn opmerking "We moeten de volledige kracht van onze macht, niet alleen militair, maar ook diplomatiek en politiek, benutten om de dreiging aan te pakken."

Het is typerend dat hij het in het laatste citaat op de eerste plaats over de militaire macht heeft, net zoals hij vindt dat in militair opzicht de V.S. toch de sterkste macht ter wereld moet blijven. En tenslotte is het ook tekenend dat zijn hart breekt door zes Verenigdestaatse doden, terwijl de Verenigdestaatse politiek ook onder Obama haat zal blijven zaaien in de wereld... Dat kan niet anders wanneer het gaat om de "voorspoed in ons land".

woensdag 3 december 2008

Stop de blokkade van de Gaza-strook!

Overgenomen uit het decembernummer van de «Rode Morgen»:


In de Gaza-strook houdt Israël anderhalf miljoen Palestijnen al wekenlang van de wereld afgesloten. De enige elektriciteitscentrale kan nauwelijks stroom leveren, omdat Israël de olietoevoer blokkeert. Aan alles is een tekort. In ziekenhuizen sterven mensen onnodig. Duizenden fabrieken en werkplaatsen liggen stil door gebrek aan grondstoffen. Landbouwproducten rotten weg, omdat ze niet geëxporteerd kunnen worden. De Israëlische regering verschaft zich keer op keer een reden om de Palestijnen de duimschroeven verder aan te draaien.

Een jaar geleden organiseerde president Bush een Israëlisch-Palestijns topoverleg in het Amerikaanse Annapolis. Hij wilde de twee-staten 'oplossing' van 1993 nog eens proberen. Met het Oslo-akkoord van 1993 accepteerden de Palestijnse leiders de bezette gebieden als Palestijnse staat. Maar Israël saboteerde die akkoorden en vergrootte met gesubsidieerde huizenbouw het aantal kolonisten van 248.000 in 1993 tot 460.000 in 2007. Volgens VN-resoluties moest Israël die bezette Palestijnse gebieden, Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, allang hebben ontruimd.

In Annapolis beloofde Israël opnieuw om nederzettingen niet uit te breiden en de na maart 2001 gebouwde buitenposten te ontmantelen. Verder zou Israël geen land meer in beslag nemen en geen huizen meer vernielen. Israël zou de Palestijnse instellingen in Oost-Jeruzalem heropenen en de interne afsluitingen opheffen.

In de eerste maanden na Annapolis gaf de regering 16 keer méér bouwvergunningen voor nederzettingen in de Palestijnse gebieden dan in de periode vóór de top. Israël bouwt ook verder aan de 600 kilometer lange muur. Van de bezette Palestijnse gebieden is nu de helft in beslag genomen door nederzettingen of ligt aan de Israëlische kant van de muur. Nieuwe verbindingswegen tussen de nederzettingen - die verboden zijn voor Palestijnen - versnipperen het land. Op de Palestijnse wegen komen steeds meer checkpoints. Een boer die zijn land aan de andere kant van de muur wil bewerken heeft een vergunning nodig - met bijbehorende bureaucratie. Dat geldt ook voor zieken in kritieke toestand. Zo schendt Israël beloftes, akkoorden en VN-resoluties, vermoordt Palestijnen en zet er nog meer gevangen. Israel kan dit ongestraft doen, omdat de VS en ook de EU haar steunen. Israël is hun steunpunt in het Midden-Oosten. Ook de Nederlandse regering steunt het criminele Israëlische optreden.
  • Vrijheid voor het Palestijnse volk!
  • Weg met de muur, de nederzettingen en de blokkade van Gaza!
  • Eén staat, met gelijke rechten voor Palestijnen en Israëli's!


Neem een gratis proefabonnement van drie nummers van de Rode Morgen (zonder verplichtingen). Mail aan redactie@rodemorgen.nl of bel: 010 4199054.

Bush liegt eens een keer niet (althans niet helemaal)!

George W. Bush heeft zijn verantwoordelijkheid toegegeven voor de economische wereldcrisis, die in de VS veel banen en pensioenen kost. De beslissingen die tot de recessie leidden werden -stelt hij- echter al genomen voordat hij president werd [dat wil zeggen voordat hij zijn schrikbewind kon gaan voeren door gemanipuleerde verkiezingen; datzelfde truukje haalde hij in 2004 nog eens uit]. Dit gaf hij te kennen in een interview eergisteren met de Verenigdestaatse omroep ABC.

Hij heeft -dat beweert hij althans- het meeste spijt over de onjuiste informatie over de massavernietigingswapens van Saddam Hussein. Waar dat op slaat is mij een raadsel, want Hans Blix, wapeninspecteur van de Verenigde Naties, had al vóór de inval in Irak te kennen gegeven dat hem niets was gebleken van de aanwezigheid van massavernietigingswapens, die Bush tot het laatste moment heeft aangegeven als reden voor de aanval.
Zie het artikel False Pretenses (23 januari 2008) van het Center for Public Integrity over de leugens van Bush & Co, ook vóór de inval in Irak.

En dat de beslissingen die tot de recessie leidden al vóór zijn "presidentschap" [men leze: dictatuur] genomen werden, dat wil ik wel geloven. Die werden namelijk al geformuleerd in het "Project for the New American Century" [Plan voor de nieuwe Amerikaanse eeuw]. Lees het rapport Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century van deze club, gepubliceerd in september 2000. Erg verhelderend is ook de principeverklaring (Statement of Principles) voor dit project, van 3 juni 1997, waaronder we de namen vinden van Jeb Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, en nog een stel anderen uit de politieke hoek rond George W. Bush en zijn vader.

Graaien,maar wél zonder risico graag!

De VEB (Vereniging van Effectenbezitters) vindt dat de Nederlandse overheid (de belastingbetaler dus) moet dokken, en wel voorlopig voor (minstens!) € 9,00 per Fortis-aandeel. De aandeelhouders voelen zich namelijk belazerd door de overheid. Voor die € 9,00 "hebben aandeelhouders aantoonbaar schade geleden". (De Pers, vandaag).

Het is ook wel zielig voor die aandeelhouders. Toen ze jaren geleden voor een paar centen hun zakken grof konden vullen, hoorde je hen niet klagen en als er al eens iets gezegd werd, kwam het erop neer dat er niet gezeurd moest worden, omdat grote winsten op aandelen alleszins gerechtvaardigd waren, aangezien aandeelhouders nu eenmaal grote risico's lopen en daar moet dan ook een passende vergoeding tegenover staan. Nu ze op dit moment echter geconfronteerd worden met die 'grote risico's', staan ze echter ineens op hun achterste poten. Niet bepaald een sportieve houding.

Wordt het niet eens tijd om dat hele gedoe met aandelen eindelijk definitief af te schaffen en alle bedrijven weer in handen te geven van degenen die ervoor zorgen dat er geproduceerd wordt, de arbeiders? Zij zijn niet alleen degenen die ervoor zorgen dat er winst te maken valt, maar ook degenen die het eerst de klappen krijgen als er door speculatie problemen ontstaan.

Ook over patsers in het algemeen wordt weer eens positief geschreven:
In een eigen artikel (van de hand van Patrick Pouw) maakt de Metro vandaag op pagina 3 van de gedrukte editie melding van een op 11 december geplande actie tegen de Miljonair Fair (dit is niet de actie waarover ik enkele dagen geleden schreef!). Yves Gijrath, degene die het patsersfestijn organiseert, verwacht dat het met die actie (die door de Metro aan "anarchisten" wordt toegeschreven) wel zal meevallen. Hij verwijt overigens "die mensen" dat ze "vergeten [...] dat wij ongelofelijk veel aan liefdadigheid doen op de beurs. Wij zijn enorm maatschappelijk betrokken."

Ik zou wel eens willen weten waaruit die maatschappelijke betrokkenheid bestaat. Misschien uit het voor grof geld aan studenten verhuren van kleine kamertjes? Of het witwassen van drugsgeld? Of het aan een uitkering helpen van arbeiders die ze ontslagen hebben, omdat het bedrijf waarvan ze manager zijn minder winst maakte dan ze wilden? Of verwijzen ze misschien naar de bedragjes die ze aan het Anjerfonds overmaken omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken?