zaterdag 27 december 2008

Ook solidariteit begint bij jezelf!

Hare koninklijke Bea heeft ook dit jaar het Germaanse midwinterfeest weer te baat genomen om in haar kersttoespraak het christelijke deel van de Nederlandse bevolking (*) met wat gemeenplaatsen te verblijden.

Ze verwijt daarin "de jongeren van nu" een gebrek aan solidariteit met de ouderen. Uiteraard brengt ze dat gebrek aan solidariteit niet in verband met het neoliberalisme, waarin het vooral gaat om het eigen belang van ieder individu.

Ook heeft ze niet de hand willen steken in het wespennest van de Nederlandse politici, die het slechte voorbeeld geven door zichzelf een inkomensverhoging van tientallen procenten toe te wijzen, terwijl ze op hun achterste poten gaan staan, wanneer arbeiders een loonsverhoging van enkele procenten eisen.

Daarnaast heb ik niet de indruk dat haar solidariteit verder gaat dan mooie, maar vooral vrijblijvende, woorden. Want tenslotte "in gods liefde blijven wij allen opgenomen". Alsof ik daar prijs op zou stellen...


(*) Ze begint en eindigt haar toespraak immers met een verwijzing naar haar eigen god en houdt dus geen rekening met de niet-christenen en de atheïsten in Nederland, dat desniettegenstaande een seculiere staat heet te zijn. Zouden we daaruit mogen concluderen dat zij zichzelf niet beschouwt als koningin van Nederland, maar alleen van de aanhangers van het christendom? Dat brengt dan in ieder geval de afschaffing van de monarchie weer een stapje dichterbij!

Geen opmerkingen: